Monthly Archives: נובמבר 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקלג-א'תתקלד

22 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכג-א'תתקכד 1. מה המיקום של בי"ע בעליה א' בשעה החמישית ביום השישי? 2. מהו מיקומם של פרצופי אצילות ביחס לעולם הנקודים במצב הגדלות ומדוכ ירדו ממעלתם שהיו בנקודים? 3. כמה עליות יש לז"א כדי שיגיע למק...

תע"ס חלק ו – אות ו 4

35 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ו אות ו 4 1. הסבר מה התוספת שצריך להוסיך לטעם שנתן בעה"ס על העובדה שטעמים דס"ג אינם יכולים להאיר למטה מטבור דא"ק, דהיינו כי אין להם מסך דבחי"ד? 2. מה ההבדל בין ב' חצאי הס"ג? ומה השרש של הבחנה זו וכיצד ה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קמה-קמז למתקדמים

26 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכג-א'תתקכד 1. מה המיקום של בי"ע בעליה א' בשעה החמישית ביום השישי? 2. מהו מיקומם של פרצופי אצילות ביחס לעולם הנקודים במצב הגדלות ומדוכ ירדו ממעלתם שהיו בנקודים? 3. כמה עליות יש לז"א כדי שיגיע למק...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קמה-קמז שיעור השקפה

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קמב-קמד למתקדמים

28 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי קמב-קמד 1. הסבר את ג' המשמרות שיש בלילה ואת המזמורים האומרים בכל אחד מהם המציינים את תפקיד אותה משמרה. 2. מה תפקיד השירה בלילה ומה תפקידה ביום? 3. מדוע ישנה חשיבות לעוסקים בתורה בלילה? 4. מהי אבן טובה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קמב-קמד שיעור השקפה

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

חלק ב – פרק ב אות ז או"פ ט

32 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב אות ג או"פ ט 1. מהו מעלה ומטה ברוחניוחת? 2. מה מחלק את הרוחני זה מזה? 3. היכן מקבל התחתון את השפע? מהיכן נותן העליון את השפע לתחתון? 4. הסבר מהי השוואת הצורה בין האור המתקבל במדרגה לבין המדרגה עצמה? 5...

חלק ב – פרק ב אותיות א-ב או"פ א-ז – חזרה

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקלא-א'תתקלב

28 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתק 1. ערוך טבלה שערכיה הם העולמות במצב לידת אדה"ר, אדה"ר וקביעות העולמות. 2. מה המרחק בין גופו של אדה"ר ועקבותיו? מדוע אינו רחוק כל כך? 3. כיצד מתחלקות השעות של יום השישי ביחס לספירות ומה המיוחד ב...

בואי כלה – וישלח תשע"ו

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכט-א'תתקל

52 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכט-א'תתקל 1. היכן גילוי פרסא דאצילות ומדוע? 2. היכן מקום ארץ ישראל, עבר הירדן, סוריא, וחוץ לארץ. הן ביחס ללידת אדה"ר, והן ביחס לעתה לאחר החטא? 3. היכן מקומם של בני גד ובני ראובן? "הסולם"- http:...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלט-קמא למתקדמים

36 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי קלא-קמא 1. מי הם אדני הנוקבא? 2. מהי אבן השתיה ומדוע נקראת כך? 3. מה הקשר בין אבן השתיה לבינה? כיצד רואים את זה בשמה וכיצד בתפקודה? 4. מהי השירה שהיו אומרים במשמרה השניה? "הסולם"- http://hasulam.co.il...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלט-קמא שיעור השקפה

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלו-קלח למתקדמים

33 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי קלו-קלח 1. כיצד מבטא אברהם את אמונתו בקב"ה? 2. מה הכוונה שבראשית היא ב-ראשית? 3. איזה עוד שמות נותן באות תל"ט לגבי האמונה? 4. על מה היתה השבועה של העולם? 5. היכן עומדים מלאכים ומזמרים שירה? "הסולם"- ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלו-קלח שיעור השקפה

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

חלק ב – פרק ב אותיות א-ב או"פ א-ז

23 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב פרק או"פ א-ז 1. מהו המושג "גג"? ומהו המושג "קרקע"? הן מבחינת חכמת הקבלה והן במחינה נפשית והן מבחינת ההשכלה. 2. מהו בעל קומה זקופה? מדוע מתאר הוא את צד האדם? 3. מה המיוחד במבנה הבהמה שמראה שאור הגוף נמ...

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכז-א'תתקכח

11 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכז-א'תתקכח 1. הסבר ההבדל בין ערכי הכלים לערכי האורות. מתי נשתמש בהם? 2. מטעם איזה כלל מחלק את בי"ע לאבי"ע? 3. מדוע חלוקת בי"ע ואבי"ע משוייכת לחלוקה עפ"י הכלים ולא עפ"י האורות? 4. הסבר את החלוקה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלג-קלה למתקדמים

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלג-קלה שיעור השקפה

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס חלק ו – אות ו 3

47 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ו אות ו 3 1. מי הם מ"ה וב"ן הפנימיים דא"ק? 2. הסבר את תפקיד המסך, כיצד הוא מופיע במשל של עולמנו ומה התפקיד שלו בהזדככות ס"ג? 3. הסבר את המושג מ"ן ומה גרם לו להיות כזה? 4. כיצד גרמה עליית מלכות לבינה לע...

תע"ס חלק ו – אות ו 2 – חזרה

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכה-א'תתקכו

27 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכה-א'תתקכו 1. מהו הטעם הראשון לעובדה שכאשר עולה עולם היצירה למלכות דאצילות אינו יכול לעלות עם כל ספירותיו, אלא רק ד' בחינותיו עולות ו-ד' בחינות של מלכות דאצילות, והרי המדרגה התחתונה בעליון כוללת...

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכג-א'תתקכד

24 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכג-א'תתקכד 1. מי מתברר באמא של כל מדרגה? 2. באיזה מקום ובאיזה מדרגה נמצאת הנוקבא כאשר מולידה את עולם הבריאה ומדוע זה מכריח שעולם הבריאה יוולד במקום ז"א דאצילות? 3. מדוע רק דר" דיצירה נולדות במלכ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קל-קלב שיעור השקפה

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קל-קלב למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר ויחי קל-קלב 1. מדוע צריך לעבוד את ה' ביראה וברעדה? 2. מהי תפילה ומדוע אינה רק התרגשות? 3. מדוע לא די שהאדם יהיה שמח אלא צריך גם להראות שמחה בעבודתו? 4. מתי צריכה להתבטא שמחה ומתי רננה ומדוע? 5. מדוע או...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קכד-קכו למתקדמים

14 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קכד-קכו שיעור השקפה

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכא-א'תתקכב

38 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכא-א'תתקכב 1. מדוע חטא אדה"ר דווקא בין הערביים? במה טעה? 2. במה דומה חטא אדה"ר לשבירת הכלים? 3. מדוע יש שני פסוקים המתארים את אדה"ר כאשר האחד אומר ויברא והשני וייצר? האם אדה"ר נברא או נוצר? 4. ה...

תע"ס חלק ו – אות ו – חזרה

23 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס חלק ו – אות ו 2

24 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק אות ו 2 1. מה ההבדל בין התערבות ד"ג עם ב"א לבין מלכות שעלתה לבינה? 2. מדוע משתמש גם במושג מעורבות וגם בנכללות כאשר אומר שהרשימות של אורות דס"ג מעורבות ונכללות ברשימות דמ"ה וב"ן? 3. מה התירוץ שנותן בעה"ס...

עמוד 1 מתוך 512345