Monthly Archives: דצמבר 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכו-רכח שיעור מתקדמים

39 Views0 Comments

א. מה יעשה אדם שהוא טרוד ורוצה להתפלל והוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו? ב. כנגד מה נתקנו התפילות ומה זה מצביע על עבודת האדם? ג. כיצד עולה התפילה למעלה וכיצד היא גורמת לזיווג? ד. כיצד קשורים הכהנים והלויים בע...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכו-רכח השקפה

38 Views0 Comments

א. מה יעשה אדם שהוא טרוד ורוצה להתפלל והוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו? ב. כנגד מה נתקנו התפילות ומה זה מצביע על עבודת האדם? ג. כיצד עולה התפילה למעלה וכיצד היא גורמת לזיווג? ד. כיצד קשורים הכהנים והלויים בע...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות ד-ה

41 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב ה"פ ד-ה 1. אילו ב' דרכים אנו רואים בקבלת הכלי וכיצד זה נוגע בעבודת נפש של האדם עצמו? 2. מדוע באו"י רק בחי"ד היא יכולה לקבל את האור? ומה התפקיד ג' הבחינות הקודמות לה? 3. מהי קבלה מסביבות הרצון מבחוץ לע...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות ג – חזרה

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקפה-א'תתפו

30 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקפה-א'תתקפו 1. הסבר דרך טבלה את קבלת האורות בצ"ב כאשר בשר ועור אינם יכולים לקבל את האור. 2. מהם המקבילות מצד תיקוני הפרסא המונעות לקבל את האורות של חיה ויחידה? 3. אילו ב' מינים של נ"ר יש בכל מדרג...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכג-רכה שיעור השקפה

48 Views0 Comments

ש.ב רכ"ג א. באיזה מדרגה נמצא דן בספירות? ב.מה ההבדל בין אורחות ושבילים? ג. מה תפקידו של דן בקדושה ומהי בטומאה? ד. הגדר מה הם מנעולא ומפתחא? ה. מדוע דן משול לנחש?

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכג-רכה למתקדמים

48 Views0 Comments

ש.ב רכ"ג א. באיזה מדרגה נמצא דן בספירות? ב.מה ההבדל בין אורחות ושבילים? ג. מה תפקידו של דן בקדושה ומהי בטומאה? ד. הגדר מה הם מנעולא ומפתחא? ה. מדוע דן משול לנחש?

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכ-רכב למתקדמים

35 Views0 Comments

שאלות חזרה, זוהר "ויחי" עמודים ר"כ-רכ"ב 1. לאיזו ספירה ולאיזה חלק שייך דן? 2. מדוע זבולון אינו נחשב לירך ימנית, אלא אפרים, והרי מוזכר בפירוש על זבולון "וירכתו על צדו"? 3. ממה אנו למדים שיהודה כלול מכל הבחינות וכיצד מס...

תע"ס – חלק ו – אות יג

49 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ו אות יג 1. מדוע וכיצד הפסק על האור נותן אפשרות לקבל את האור? 2. מהו שצ"ב עשה הפסק האצילות דס"ג? 3. מהם ד' השלבים שצריך לעבור מהצמצום לסיבת קבלת האור? הסבר כל שלב בנפרד, במה הוא תורם לקבלת האור? "הסולם...

תע"ס – חלק ו – אות יב – חזרה

81 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקפג-א'תתפד

35 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקפג-א'תתקפד 1. מתי יורדים פרצופי האחור דא''א, או"א וז"א דאצילות לשמש בעולמות בי"ע? מדוע זה מתאפשר? 2. איזו בחינה מתוך פרצופי אצילות יורדים לאיזו בחינה של עולמות בי"ע? 3. מה ההבדל בין מקיפי הראש ל...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכ-רכב שיעור השקפה

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות ג

36 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב ה"פ ג 1. הסבר על גרף מהו קו ההתקדמות של האדם כאשר אתה משתמש בכותרת אות ג'. 2. מה היחס בין העולמות הן ממעלה למטה והן מפנימה החוצא. 3. מדוע אינו מתאר את א"ס, הצמצום ועולם העיגולים בסדר העולמות הבאים מהפ...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות א-ב – חזרה

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקפא-א'תתפב

39 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקפא-א'תתקפב 1. מהו ההבדל העקרוני בין הבחינות שהן אלוקיות מאלו שאינן אלוקיות דבי"ע ומהן? 2. מדוע ב' הכלים שנתבררו באחרונה ע"י אורות חיה ויחידה הנקראים בשר ועור אינם כלים גמורים? ומדוע ג' הכלים מוח...

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקעט-א'תתפ

44 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקעט-א'תתקפ 1. הסבר באופן מדוייק לפרטים כיצד קיבלו בי"ע את בחינת חיה שבהם? 2. אילו ב' מיעוטים ישנם במיעוט הירח? ואיזה בחינה נותן כל אחד מהמיעוטים לעולמות בי"ע? 3. כיצד ואיזה אור חיה עובר לבי"ע? וה...

תע"ס – חלק ו – אות יא – חזרה

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ו – אות יב

14 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ו אות יב 1. מדוע נעשתה פרסא בנוסף לצמצום? 2. באיזה תנאי ניתן לראות בכח השלילה כח חיובי? 3. השווה בין פרסא למסך דצ"א ובין צ"א לצ"ב. "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ריז-ריט למתקדמים

37 Views0 Comments

שאלות חזרה זוהר "ויחי" עמודים רי"ז-רי"ט 1. הסבר כיצד הכניע יששכר את קליפת החמור ומהי? 2. הסבר מהו "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה, ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד"? (במילים שלך, הסתייע באות תרפ"ו). 3. מדוע כל מי שיוד...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ריז-ריט שיעור השקפה

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ריד-רטז למתקדמים

20 Views0 Comments

שאלות חזרה זוהר "ויחי" ריד רטז 1. מי הן בנות ירושלים? ומה תפקידם? 2. במה מודיעות הנשמות אהבת הנוקבא אל המלך לפי ההסבר הראשון? 3. עד לאיזה פירוט מתחלקות הנשמות? 4. מה אנו למדים מכך שמכנה את י"ב השבטים כי"ב קשרים? 5. מ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ריד-רטז שיעור השקפה

18 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקעז-א'תתקעח

25 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקעז-א'תתקעח 1. מהיכן ישנם ג כלים בכל עולמות אבי"ע לאחר החטא? 2. הסבר את הקשר וההבדל בין קלף ודוכסוסטוס לבין חשמל ונגה. 3. מה ההבדל בין חשמ"ל ונגה שבאצילות לאלו שבבי"ע? 4. מדוע אין העור והבשר יכול...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות א-ב

26 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב ה"פ אותיות א-ב 1. מדוע אין לדבר מי"ס דעיגולים? הסבר בבחינת שאסור הוא אי אפשר. 2. תאר והסבר את חלוקת כלל העולמות לד' בחינות דאו"י והסבר אגב כך מדוע ראש הקו הוא בחינת התודעה שבה שייך עיקר התיקון. 3. איז...

בואי כלה – ויחי תשע"ו

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקעה-א'תתקעו

24 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקעה-א'תתקעו 1. למה י"ס של בחינת הגופים דעליון מתלבשים בי"ס דשורש של פרצוף תחתון ולא בי"ס דלבוש של עצמן? 2. כמה כלים נשארו במדרגה? כיצד הם נקראים? איזה אורות מאירים בהם? מדוע? 3. הסבר את המושגים: ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ריא-ריג למתקדמים

20 Views0 Comments

שאלות חזרה זוהר "ויחי" ריא ריג 1. מהו היחס בין זבולון ליששכר, הן מבחינת דרכי ההשכלה, הן מבחינת נפש האדם והן מבחינת דרך העבודה? 2. מהו בחינת "מלח" ומדוע הוא חשוב כל כך להיות ממרק ומבשם את המר להטעימו? 3. מדוע נקרא הים ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ריא-ריג שיעור השקפה

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רח-רי למתקדמים

21 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר ויחי רח-רי 1. מי הם 7 עיני העדה? 2. מי הם כל הפיקודים למחנות ישראל? 3. מה תשובת ר' אבא לר' אלעזר על קושיותו על הפירוד בבינה? 4. מה תשובת ר' אלעזר לשאלה של עצמו? 5. מה ההבדל בין הסתכלות על הפרטים מצד הק...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רח-רי שיעור השקפה

20 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 41234