Monthly Archives: מרץ 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – נח-ס למתקדמים

22 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר וארא עח-ס 1. מה הכוונה הפנימית שרבי ייסא ורבי חזקיה היו הולכים בדרך מקפוטקיא ללוד ומיהו אותה יהודי? 2. מה פירושו של ר"י על הפסוק דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום? 3. מהם דרכים ומהם נתיבות? מהו נ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – נח-ס השקפה

23 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות עט

20 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אות עט 1. מדוע כל המשכת אור מחוייבת להיות רק בבחי"ד של הנאצל? ומה זה אומר מצד עבודת נפש? 2. מדוע אסור לקבל בבחי"ד אם היא לכאורה מייצגת את גדלות כלי הקבלה, והרי אם לא נקבל את כל האור לא נגיע למ...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות עח – חזרה

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קג-קד

29 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קג-קד 1. מה ההבדל בין דור המבול לדור הפלגה? ובמה הם שונים מדור של אנשי סדום והנשמות דבני יעקב שירדו למצרים? 2. מדוע נצרכו ל-ב' גלגולים באנושות? 3. מהם העבודות מצד התיקון שנעשו בנשמות מצרי...

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – נה-נז השקפה

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – נה-נז למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר וארא נה-נז 1. מהו הקשר בין רקיעים, ארצות, גבולים וספירות, שבכל אחד מהם מונה ז'? 2. אילו ב' סדרים יש בעולמות, על מה מצביעים מבחינה נפשית ומה מהם מתאר את הארץ הקדושה, שהיא בפנים, וע' ארצות של האומ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – נב-נד למתקדמים

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – נב-נד השקפה

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קא-קב

38 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קא-קב 1. מהיכן הן הטיפות הנזרקות ע"י שכבת זרע לבטלה ומדוע הן נחשבות לנשמות גבוהות? 2. אילו נקבות קבלו את טיפות הזרע שנשלכו לארץ? מה הולידו מהן ומה זה אומר מבחינת עבודת האדם? 3. מהיכן נולדה...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות עח

41 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אות עח 1. על מה לוחץ האור מקיף וקשה לומר שלקבל את האור היות והיה לו כבר כל האור באינסוף ואם היתה המטרה לקבל את האור לא היה מסלקו? 2. מדוע צריך לעשות זיווג דהכאה על ג' של ד' - הבדל בין הסתלקות ...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות עב-עז – חזרה

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צט-ק

31 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית דעה"כ צט-ק 1. למי ומדוע שייכים כל הנשמות שנפלו לתוך הקליפות ונחלקו לע' אומות? 2. מדוע צריכים ישראל לגלות לכל אומה ואומה? 3. מהי ארץ כנען ומדוע לא ניתן לזכות בה אלא לאחר גלות מצרים? 4. מהי קליפת ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – מט-נא למתקדמים

22 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון זהר וארא מט-נא 1. מיהי הצפרדע האחת שעולה מתוך היאור? 2. מהם ב' המושגים תנוריך ומשארותיך? 3. הסבר מצד רצון האדם מה זה שאומרים באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה? 4. מדוע הצפרדעים לא מתו באש ואלו שמתו נתבקע...

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – מט-נא השקפה

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צז-צח

23 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בית שעה"כ צז-צח 1. אילו ב' חסרונות היו בקין? 2. מהו היחס בין המבול ובין התיקון שקין היה צריך לעשות ולא עשה? דהיינו שלא נתן צד החכמה ממטה למעלה להבל אחיו. 3. מדוע אותם נשמות מצאו עצמן תלויים באויר בי...

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – מו-מח למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון וארא מו-מח 1. מאיזה טעם מכת הצפרדעים היתה בכך שעלו תוך האור? 2. מדוע מספר לנו שכל 210 מהאותות שעשה הקב"ה כולם היו מתוך היד החזקה שהיא גבורה? ומה זה מלמדנו על דרך עבודה? 3. מהם ב' הטעמים לכך שלאה נקבר...

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – מו-מח השקפה

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות עב-עז

31 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון חלק ב עב- עז 1. אילו ב' הקדמות מלמדנו בעה"ס כדי שדרכן נבין את דבר הזדככות המסך? 2. מדוע צריך שכח העיכוב יהיה שקול למידת העוביות שבמלכות? הבא דוגמא מהחיים מה קורה אם אין את האיזון הזה? 3. מדוע האור המ...

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צה-צו

41 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בית שעה"כ צה-צו 1. מהן ג' הסיבות להתערבות קליפות הקרי בקין? 2. מה תפקיד הגבורות בצ"ב ומדוע? 3. האם הקליפות נאחזות בגבורות או בחסדים? הסבר ונמק. 4. מהי בחינת מות הבל וכיצד קין הרגו? 5. כיצד יגיע התיקו...

סעודת פורים תשע"ו

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – צו תשע"ו

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

פורים – הרב"ש – מכתב ל"א (שיעור חובה)

66 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

פורים – תענית אסתר – הרב אדם סיני

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – מג-מה השקפה

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – מג-מה למתקדמים

22 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר וארא מג-מה 1. כיצד ניתן שאהרון יכה בכל אגמיהם וכל מקווי מימהם והיו לדם? 2. מהו מקור המים ומדוע רואים בהתפצלותו למצרים ולישראל ב' בחינות, אדום ולבן? 3. מהיכן אנו לומדים שמכת הדם לא היתה משום מיא...

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צג-צד

42 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ צג-צד 1. מה ההבדל בין חטא אדה"ר ומה שהוסיף לאחר מכן עוד לחטוא ביחס לקליפות ולשמרי הקליפות? 2. מה ההבדל המהותי בין הולדת קין להולדת שת? 3. מהו היחס בין מעמד הר סיני להולדת שת? ושל קין לאומו...

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – מ-מב השקפה

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – מ-מב למתקדמים

34 Views0 Comments

שאלות חזרה וארא מ-מב 1. מדוע לקח את מטה אהרון ולא את מטה משה? 2. כיצד נכון להילחם בשמאל ומדוע לא דרך הפתרון? 3. מדוע הגילוי הראשון של הגאולה היה דווקא דרך המטה שהפך לנחש והרי גם החרטומים עשו כן? 4. מהיכן אנו למדים שמט...

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צא-צב

33 Views0 Comments

שאלות לשינון וחזרה בית שעה"כ צא-צב 1. מהיכן יצאו כל פרצופי אבי"ע? ובמה שונה לאה באופן מהותי מהם? 2. מהו ההבדל בין קליפות לשמרי הקליפות? 3. כיצד החטא דעקביים דלאה מסביר את החטא כפי שאמרו חז"ל "וחוה סחטה אותם הענבים"? 4...

עמוד 1 מתוך 41234