Monthly Archives: אפריל 2017

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – יט-כא למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה יט-כא 1. מדוע היה צריך לאכול את הפסח בחיפזון? במה היתה השעה מיוחדת? 2. מתי יש ביטחון שלא יטו בני אדם את הארת החכמה - התענוג לס"א? 3. מה אנו למדים מהסמיכות בין הכתובים אלוקי מסכה לא תעשה לך...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – טז-יח השקפה

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – יט-כא השקפה

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – תזריע-מצורע תשע"ז

44 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – טז-יח למתקדמים

15 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר טו-יח 1. כיצד אנו רואים שמשה רבינו הקריב קרבן כראוי? אגב כך הסבר כיצד נכון להקריב קרבן? 2. מה קורה באדם ובעולמו כאשר הקרבן לא נמצא כראוי או שהייחוד לא היה כראוי ? 3. מה ההבדל בין ניסיון לישראל ...

סעודת ראש חודש אייר – תשע"ז

30 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – יג-טו השקפה

36 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – יג-טו למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה יג-טו 1. מדוע אות ו' דהוי"ה מסמנת את צד האדם? 2. כיצד היא החלוקה לכ"ד בחינות באות ו'? 3. מדוע כולם סתומים בגוף שהוא ת"ת דהיינו כל הע"ב בחינות? 4. מתי הצדדים הרעים נסתמים ומתפרדים מן הלבנה...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – י-יב למתקדמים

14 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה י-יב 1. מי היא ה' עליונה ומי היא ה' דהוי"ה מצד פר' אצילות? 2. מי הם ד' סמכין וכיצד הם מתפרטים לי"ב? וממי הם מקבלים את אורם? 3. מדוע יב עמודים מתפרטים רק בז"א לע"ב? 4. כיצד ישסו"ת מבטא את...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – י-יב השקפה

30 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –ז-ט למתקדמים

27 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה ז-ט 1. ממה נוצרת בינה דא"א בסוד צ' בראש דא"א? 2 .מיהם ב' הנוקבות דיו"ד מדוע הם רק במצב הגדלות? 3. מי ה' דהוי"ה דא"א וממי מקבלת את אורה? אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –ז-ט השקפה

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מכתבים – ד'

30 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מכתבים – ג'

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –ד-ו למתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה ד-ו 1. מדוע מתאר הזה"ק את האות י' בצורה של נקודות ולא של אותיות? 2. מה אתה למד מכך שהאותיות בנויות על בסיס של נקודה? 3. מתי אנו אומרים שהחכמה היא מבחינת 8? מתי מבחינת 9? מתי י"ב ומתי ע"ב? ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –ד-ו השקפה

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –א-ג למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה א-ג 1. בהרבה מקומות בתורה כתוב "ואתה" ומה מיוחדים כאן המלאכת המשכן שכתוב "ואתה"? 2. כיצד מפרש רבי יצחק את המילה "ואתה"? 3. מה מוסיף רשב"י ומהיכן לוקח זה, על דברי ר"א בפירוש של המילה "ואתה"...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –א-ג השקפה

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – שמיני תשע"ז

35 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – סיום

33 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – שמיני

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא –לד-לה למתקדמים

20 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא לד-לה 1. מי הם ארבעת המלכים שנלחמים בחמשת המלכים? 2. מדוע החמישה מלכים עומדים בבהלה ולא יכלו לעמוד לפני הארבעה? 3. כיצד ג' קוים דאמא מייצגים את ד' אותיות הוי"ה? 4. מי הם ד' המלכים...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא –לד-לה השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מכתבים – ב'

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא –לב-לג למתקדמים

21 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא לב-לג 1. מהם הכתרים הקטנים שנתעטר בהם ז"א? ומהו המושג ו"ק דג"ר? 2. מה ההבדל בין רחמים שלמים לרחמים בלתי שלמים? 3. הסבר את הפסוק "ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר". 4. מה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא –לב-לג השקפה

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מכתבים – א'

45 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ל-לא מתקדמים

31 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pwחנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y ניוזלט...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא–ל-לא השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא –כח-כט מתקדמים

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 212