Tag: לבושים

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

היסוד השבועי -פרשת משפטים

79 Views0 Comments

[four_fifth] בפרשתנו אנו לומדים על אדם הנאלץ למכור עצמו לעבד בגלל שהוא גנב ואין לו איך להחזיר את גניבתו או שאין לו ממה להתפרנס. זהו בכל אופן הלבוש שהתורה מביאה לנו כאן. בא הזהר הקדוש ומסביר שכל העניין עוסק בגלגול נשמו...