שאלות ותשובות בחכמת הקבלה

האם הקבלה היא מדע?

http://hasulam.co.il
קבלה , דת או מדע? – הרב אדם סיני
הסולם- המרכז לתורת הקבלה
הרב אדם סיני
אומר בעל הסולם בהמשך המאמר "ועתה יש לנו אמת הבנין, למדוד חשיבות חכמת ישראל , על חכמת החיצוניות. שכל ענייניה , אינם זולת להבין דרכי השגחת הבורא ית' על בריותיו, ולהדבק בו יתברך."

ואם כך נשאל, אז גם לקבלה אפשר לקרוא חכמה רק מסוג שונה , עם תכלית שונה .

אך גם היא מתעסקת בחקר על פי נסיון האדם, שדרכו חוקר הוא את האמת, את המדע, את התועלת החברתית את המוסריות.

אך לא כך הדבר, חכמת הקבלה או מדע הקבלה – אם תרצו – שונה הוא לחלוטין ועל כן נקרא הוא דת ולא רק מדע.

ראו את דברי בעל הסולם במאמר "מהות הדת ומטרתה" בספר "מתן תורה" עמ' נ"ה : "מה שאין כן הדת , אשר דבר הכרת טוב ורע המתפתחת בנו מתוך שמושה, יש לה יחס רלטיווי אל ה' יתברך לבדו, דהיינו משינוי הצורה מהיוצר יתברך עד להשואת הצורה אליו יתברך שנקראת דבקות".

תגיות

תוכן קשור

כתיבת תגובה

Back to top button
Close