:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

399 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

273 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

332 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

היסוד השבועי "מהי מחלוקת ומהו שלום בעבודת האדם?"-קרח

57 Views0 Comments

[four_fifth] בפרשנו אנו פוגשים את קרח ועדתו החולקים על משה רבנו. הטיעונים שלהם הגוניים ומתיישב על ליבם של חבר מרעיו ובהמשך מתפשטים בעם כאש בשדה קוצים. במאמר של השבוע, אנו מנסים להתחקות אחרי המושג הזה "מחלוקת", ומעמיקי...

תע"ס – חלק ג – פרק ג אות ה או"פ ו-ח

32 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג אות ה או"פ ו-ח 1. מה ההבדל בין העובדה שעולם הבריאה מקבל מבינה דאצילות לעומת שמקבל ממלכות שבקומת בינה דאצילות? מה נכון ומדוע? 2. הסבר את היחס בין ראש לגוף לבין עולם עליון לעולם תחתון? 3. כ...

הקדמה לתלמוד עשר הספירות – אות קנ"ו הרב אדם סיני שליט"א

13 Views0 Comments

קנו) אבל תנאי חמור יש בעת העסק בחכמה זאת, שלא יגשימו הדברים בענינים מדומים וגשמיים שעוברים בזה על לא תעשה לך פסל וכל תמונה ח"ו, כי אז, אדרבה מקבלים היזק במקום תועלת. ולפיכך הזהירו ז"ל שלא ללמוד החכמה כי אם לאחר ארבעים...

יארצייט בעל הסולם זצוק"ל – תשע"ז

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הקדמה לתלמוד עשר הספירות – אות קכ"ב הרב אדם סיני שליט"א

22 Views0 Comments

קכב) וצריכים אנו כאן להבין דברי חז"ל (תענית י"א ע"א), וז"ל, תניא אידך, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם, אלך לביתי, ואוכל ואשתה, ושלום עליך נפשי, ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צאן, א...

מאמרי הרב"ש עבודת נפש

81 Views0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – ע-עב למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים ע-עב 1. מה קורה אם אותו אחד שמכיוון שלא התאמץ לישא אישה וללדת בנים בא יחידי לעולם ללא נקבא ואדונו מרחם עליו ונותן לו אישה? מה קורה עם הבנים שילדה ומדוע? 2. מדוע שכתוב "האישה וילדיה תהיה ...

הקדמה לתלמוד עשר הספירות – אות צ' הרב אדם סיני שליט"א

14 Views0 Comments

צ) ומעתה, מתוך שמתאמץ בשמירת התורה והמצוות מבחי' אהבה התלויה בדבר, הבאה לו מידיעת השכר העתיד לו בעוה"ב, מבחינת כל העומד לגבות כגבוי דמי, כנ"ל (ד"ה ואע"פ), אז הולך וזוכה למדרגה הב' של גילוי הפנים, שהיא בחינת השגחתו יתב...

066- פתיחה לחכמת הקבלה – אות קע"ט הרב אדם סיני שליט"א

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

צורבא מרבנן – שבת – סעודות שבת

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הקדמה לתלמוד עשר הספירות – אות נ"ב הרב אדם סיני שליט"א

45 Views0 Comments

נב) והסתר תוך הסתר, שפירושו שאפילו אחוריו של הקב"ה נסתרו מהם, כי אינם מאמינים בשכר ועונש כנזכר לעיל, הנה העבירות שבידיהם נבחנות לזדונות, ונקראים רשעים גמורים, משום שהם פוקרים ואומרים שהשי"ת אינו משגיח כלל על בריותיו, ...

009- פתיחה לחכמת הקבלה – אותיות י"ט-כ"א הרב אדם סיני שליט"א

215 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – י-יב למתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים י-יב 1. מה ההבדל ומה משותף בין מאזני מרמה ומאזני צדק? 2. מדוע נשמה שהיתה לאיש זר דהיינו שנעשקה ע"י הקליפות, היא לרע לו? הבא דוגמא מהפלשתים, אגב כך הבא עוד דוגמאות מהיסטורית עם ישראל וכן ...

הקדמה לתלמוד עשר הספירות – אות כ' הרב אדם סיני שליט"א

24 Views0 Comments

כ) והנה לכאורה דבריו אלו מתמיהים מאד, כי אומר שבטרם הצליח בלימוד הנגלה ילך ויעסוק בחכמת האמת, שהוא בסתירה לדברי עצמו הקודמים, שחכמת הקבלה בלי תורת הנגלה היא כנשמה בלי גוף, שאין לו מעשה וחשבון ושכר. והראיה שהביא, מתלמי...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד ק"מ

57 Views0 Comments

ט"ו באב ה'תשע"ו – דברי הרב בסעודה

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פתיחה לפירוש הסולם – אותיות ל"ו-ל"ח הרב אדם סיני שליט"א

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זוהר הסולם בראשית צט-ק

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ מחלה זה חוסר אמונה! מלמד הזוהר מהו מקור המחלות. בראשית ו "וַיִּרְאוּ בְנֵי-הָאֱלֹהִים אֶת-בְּנוֹת הָאָדָם כִּי...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא –כח-כט מתקדמים

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פרי חכם מאמרים – סגולת זכירה – שיעור 4

7 Views0 Comments

הקטע שהרב קורא בשיעור מתוך המאמר: ובזה תבין ענין "דור שלישי יבא להם בקהל ה'".כי בדור הראשון היתה קליפת מצרי, כמו צר לי המקום, כי הגם שהאוהב והנאהב בשלימות הנרצה, אבל חסר להם מקום להתפשט ולהתרבות, כי הנשמה, מחמת יניקת...

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – קצא-קצב

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר הקירטא (אבן הקֵלַע) ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד. עד כה לימד כיצד לכוון את הלב בשלושה קווים מצד האותיות, טעמים ונק...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – כה-כז למתקדמים

14 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה כה-כז 1. מדוע סופרים את ספרית העומר בעמידה ולא בישיבה? 2. מדוע רק הזכרים סופרים ולא הנשים? 3. מה היחס בין ז"א למלכות שבגינו צריך לספור 49 יום עד החמישים? 4. מדוע כתוב שבע שבתות תמימות תהיי...

הגדה של פסח – הרב קוק

89 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רעג-רעד

66 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר לְעֻמַּת הַמִּסְגֶּרֶת בלי מסגרת אין אהבה. מסגרת מתחילה במחשבת הבריאה, שהרי רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. לכן על האדם לתפקד בהתאם...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – ד-ו השקפה

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

סעודת ט"ו בשבט בקהילת הסולם – תשע"ד

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרצאה שבועות

60 Views0 Comments

שבועות – מועדי ישראל האדם ומה שביניהם – שער הכוונות תשע"ז

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

קבלה – אור נערב – חלק ו פרק א 3

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 3111234567...203040...לסוף »