:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

423 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

292 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

361 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

mavozohar o21

60 Views0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נה-נז למתקדמים

41 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו נה-נז 1. מהו המושג "יונים" מהיכן הוא נלמד? ובהקשר לכך מהו הפירוש של "ועיניו יונים"? 2. מיהו משיח ראשון ומיהו משיח שני? מה עיקר שבעת הסימנים במשיח בן דוד? 3. מהו המגדל שחקוק בו אריה ואלף קט...

עת לעשות – מאמר מאת בעל הסולם

53 Views0 Comments

צורבא מרבנן – שבת – הדלקת נרות שבת חלק ב

35 Views0 Comments

שיעור 3- דיני הדלקת נרות חלק ב' א. החייבים בהדלקה. ב. קבלת שבת בהדלקה וברכה. אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס:...

הקדמה לספר הזוהר – אות ס"ז

24 Views0 Comments

סז) ובהיות האדם מישראל, מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו, על חיצוניותו, שהיא בחינת אוה"ע שבו דהיינו שנותן רוב טרחתו ויגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו, וטרחה מועטת בשיעור המוכרח הו...

MitzvaAchat[5771]-4.wmv

46 Views0 Comments

מאמר מצווה אחת

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קג-קה למתקדמים

23 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קג-קה 1. עם מה מבדיל הזה"ק את האלוהים האחרים? 2. מה הטעם שקרא לישראל 'אדם' שאמר שאתם "קרואים אדם ואין עכו"ם קרואים אדם" 3. האם תורת ישראל היא תורה גזענית? הסבר, נמק ופרט. 4. מה ההבדל ומה ה...

הקדמה לספר הזוהר – אות כ"ו

39 Views0 Comments

כו) וכבר אמרנו שמצב הא', מחייב בהחלט את המצב הג', שיצא בכל השיעור המלא שבמחשבת הבריאה שבמצב הא', לא יחסר ממנו אף משהו (כנ"ל באות ט"ו), ולפיכך מחייב המצב הא' את תחיית הגופים המתים. כלומר, הרצון לקבל המופרז שלהם, שכבר כ...

Tehilim 8 7

65 Views0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קל-קלב השקפה

53 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יג

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

פתיחה לפירוש הסולם – אותיות כ"ז-ל"א הרב אדם סיני שליט"א

106 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

פסח – שער הכוונות דרוש א-3 (תשע"ז)

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פרי חכם מאמרים – מצוה אחת – שיעור 5

25 Views0 Comments

הקטע שהרב קורא בשיעור מתוך המאמר: הנבואה בנבואה לא יארע טעות או שקר, כי באור האמת הנובע מהשי"ת, איך יפול בו טעות. אלא ודאי, כמו הגשם והשלג היורד מהשמים על האדמה, ושמה לא ישוב, עד שיצליח בשליחותו, אבל עם כל זאת יש ה...

שבועות – מאמרי שמעתי – טעם שנקרא חג הביכורים מתן תורה – מאמר ר"ט

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רסב-רסד למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רסב-רסד 1. כיצד מסביר רשב"י לרבי יוסי ור"א את התגלות הנער אליהם? 2. מהי נבואתו של רשב"י בפתחה של לוד? 3. האם כשמדובר שהקרשים במשכן הם כנגד השרפים מדברים על כל השרפים או על כל צבאות השמיים...

אגרות קודש – אגרת ל"ה – שיעור א'

24 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

קבלה – האם מותר שפחה?

115 Views0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכט-רלא השקפה

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

אגרות קודש – סדר עבודה לתלמיד – אגרת כ"ב – שיעור ב'

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – בא תשע"ז

30 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

אגרות קודש – אגרת ו' שיעור א'

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנז-קנט למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קנז-קנט 1. מדוע כל הרואה תכלת בחלומו סימן רע לו? 2. באיזה מצב של האדם התכלת מראה את כל חסדיה ותיקונה השלם כמו בבית המקדש? 3. מה תפקיד השולחן? 4. מדוע נותן הקב"ה מזון לכל שאר אומות העולם?...

מאמרי שמעתי אות קפ"א – המקום הרוחני

47 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: רוחניות נקרא, מה שלא יתבטל לעולם שמעתי תש"ח רוחניות נקרא, מה שלא יתבטל לעולם. לכן הרצון לקבל בהצורה ש...

דף היומי – זהר הסולם בראשית קלז-קלח

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה ויעקב יש ליהנות רק מדבר שיש בו תועלת! הזוהר בודק את היחס בין יעקב משה ויוסף בנפש האדם, דרך ביאתם לארץ. משה לא נכנס, יעקב כן, ויו...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכד-קכו השקפה

17 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

מאמרי שמעתי אות קס"ג – חיבוק הימין וחיבוק השמאל

33 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: חיבוק הימין וחיבוק השמאל שמעתי ח' כסלו תש"ב יש חיבוק הימין, וכן יש חיבוק השמאל. ושניהם צריכים להיות ל...

עמוד 1 מתוך 3111234567...203040...לסוף »