:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

391 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

267 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

320 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

קבלה – מה זה מוות קליני?

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

פרשת השבוע בראי הקבלה – כי תצא

95 Views0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עו-עח השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

דף היומי – זהר הסולם בראשית יט-כ

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – יסוד החול לקודש – שער א' מז

69 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קט -קיא למתקדמים

17 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

דף היומי – הקדמת זהר הסולם רכט-רל למתקדמים

14 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמרים: "פקודי אורייתא פקודא חדסר ו- פקודי אורייתא פקודא תריסר" את הקבוע תקדיש לבורא! ...

הרב קוק – אורות הקודש – איחוד התורה והנבואה – שער א' אות ט"ז

60 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: נבואה ורוח הקודש באים, בדבר ד', לפנימיותו של אדם, ומתוכו הם נשפעים לכל מה שנוגע לעולם כולו. ומעין דוגמתם האגדה, הרי היא נובעת מהנפשיות של האדם, ומסדרת את עניניה גם כן ביחש החיצוני של העולם. אבל התורה, היא באה מתוך הארת האמת העליונה, שאין בה שום הבדל בין פנימיותו של אדם להעולמיות כולה ומקורה. מלמעלה למטה הכל נסקר ונודע. פה אל פה אדבר בו. ומראה ולא בחידות, ותמונת ד' יביט. רק נבואה זו יכולה לתן תורה. ומתוך כך נעלה היא התורה מכל נבואה, וחכמי תורה עדיפי מנביאים, מצד התוכן העליון, שממנו הם יונקים את החיים הרוחניים שלהם. מצד גאותן של ישראל שנטלה מהן ונתנה לאומות העולם, מתגבר כח של היפוך הסדר. והנביאים וכתובים, ושפעת רוח הקודש, משפיעים לפעמים בצורה יותר בולטת מהשפעת התורה, והאגדה מתגברת על ההלכה. ובאמת היא צרת גלות גדולה. וצריך הדור להיות חמוש בגבורה, בגדולי תורה, בעלי מסורת, בעלי תורה בהלכה, שכח האגדה. ונטית שפעת רוח הקודש, והידור הופעת קבלת רוח הנבואה לא יחסר להם. והם יגבירו את כח ישראל, להכשירו לגאולה, לרומם את התורה ע"י הנבואה ורוח הקודש, ואת ההלכה, והמעשה ותלמודה, ע"י האגדה, והמוסר ההגיוני. ותשוב בזה גאותן של ישראל למקומה, ופעמי גאולה ישמעו בעולם, ורוח ישראל הנרדם יחל לשוב לאיתנו, חמוש בכל טוב, בכל שפעת עושר רוחני ומעשי, עטור בעטרת הנבואה ורוח הקודש, מוסר והגיון. שירה ואגדה, ואזור בגבורתה של תורה בעוזה ומלחמתה, העומדת בראש כל.

הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קנד-קנו שיעור השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

יארצייט הבן איש חי – תשע"ג

45 Views0 Comments

הרב קוק – אורות הקודש – מימין לשמאל ומשמאל לימין – שער א' נג

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – י-יב למתקדמים

11 Views0 Comments

השיעורים החסרים יעלו בקרוב

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסג-קסד למתקדמים

40 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך" המדע משמש לאמונה? התענוג משמש לאמת? אם כן השתמש בו!, אחרת ...

דף היומי בתע"ס – חלק ו' עמודים תי"ג-תי"ד

78 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזהר – עמודים עד-עו (למתקדמים)

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ערב חינוך בסולם – סיכום ומסקנות

41 Views0 Comments

031- דף היומי בתע"ס – חלק ט עמודים תשצא-תשצב

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קד-קו למתקדמים

20 Views0 Comments

א. מדוע הקריבו את השה צלי אש ולא מבושל? ב. במה דומה פרה אדומה תמימה לשה שהקריבו במצריים ג. מהיכן לומד שהפרה היא בחינת טומאה ולמי משווה אותה? ד. מה הם ג' התנאים לפרה אדומה כדי שתהיה מטהרת ולא מטמאת? ה. מה אנחנו לומדים ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קא-קב למתקדמים

16 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בתיאור אותה גדלות ההשגה של גמר התיקון שבב...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים רג-רד

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא חמישאה" אין חשק ללמוד? אין חשק לגרוס? - איו תירוצים, תורה כולם לומדים! רק כך נוכל לייחד את הת...

הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קלד – קלו שיעור השקפה

17 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים עג-עד למתקדמים

17 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "חזווא דרבי חייא" נקודת ההשגה הגבוהה שבאדם כאתגר להתמודדות והתייצבות אל מול האמת בשיעור זה אנו חותמ...

דף היומי בזהר הסולם – פקודי קסז-קסט שיעור השקפה

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

מאמרי הרב"ש תשמ"ו- חסידות ועבודת נפש – דרך קרובה ודרך רחוקה 2

34 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http:// HYPERLINK "http://hasulam.co.il/"hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http:// HYPERLINK "http://facebook.com/hasulams"facebook.com/hasulams מאמרים משנת תשמ"ו, עמוקים לפי פנימי...

013 דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תק"ט-תק"י

72 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – פקודי קר-קרב למתקדמים

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

מאמרי הרב"ש תשמ"ו – ההבדל בין צדקה למתנה 4

45 Views0 Comments

יתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמרים משנת תשמ"ו, עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מז-מח

14 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה אנו למדים על אותיות טי"ת (יסוד דבינה) ויו"ד השייכות מאל"ף עד יו"...

הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קא-קג שיעור השקפה

4 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 3111234567...203040...לסוף »