:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

353 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

228 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

289 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקפה-א'תתפו

26 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקפה-א'תתקפו 1. הסבר דרך טבלה את קבלת האורות בצ"ב כאשר בשר ועור אינם יכולים לקבל את האור. 2. מהם המקבילות מצד תיקוני הפרסא המונעות לקבל את האורות של חיה ויחידה? 3. אילו ב' מינים של נ"ר יש בכל מדרג...

אגרות קודש – אגרת ל"ה – שיעור א'

18 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

קבלה – האם מותר שפחה?

93 Views0 Comments

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – יט-כא למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת קדושים יט-כא 1. במי מתקיים בפעם הראשונה בעם ישראל "שום תשים עליך מלך" 2. מהו היחס בין המלך לשאר המונהגים על ידו 3. מה הטעם שמביא באות ס' לכך שצריך האדם ליראה מאביו ואמו ולכבד אותם 4. מהו שלא היה ...

צום עשרה בטבת ה'תשע"ו

21 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

אגרות קודש – סדר עבודה לתלמיד – אגרת כ"ב – שיעור ב'

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – אמור – ד-ו מתקדמים

6 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קפא-קפג למתקדמים

27 Views0 Comments

שאלות חזרה, זוהר "ויחי" עמודים קפ"א-קפ"ג 1. במה מיוחד יהודה בהיותו הרגל הרביעית לכסא וכיצד זה מופיע בשם ה'? 2. הסבר ב' פירושים, מהו "כל כבודה בת מלך פנימה"? 3. מהן "משבצות זהב לבושה", בהן מתלבשת המלכות? האם די בלבוש ז...

אגרות קודש – אגרת ו' שיעור א'

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

קבלה וחסידות: מה זה בין המצרים ב-3 דקות

5 Views0 Comments

לשיעור המלא: https://youtu.be/kT2cX6tec1g הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.c...

חלק ב – פרק ב אות ג או"פ י – חזרה

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמרי שמעתי אות קפ"א – המקום הרוחני

30 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: רוחניות נקרא, מה שלא יתבטל לעולם שמעתי תש"ח רוחניות נקרא, מה שלא יתבטל לעולם. לכן הרצון לקבל בהצורה ש...

דף היומי – זהר הסולם בראשית קלז-קלח

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה ויעקב יש ליהנות רק מדבר שיש בו תועלת! הזוהר בודק את היחס בין יעקב משה ויוסף בנפש האדם, דרך ביאתם לארץ. משה לא נכנס, יעקב כן, ויו...

קבלה – איך להסביר לילד מושגים מופשטים

9 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלו-קלח למתקדמים

30 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי קלו-קלח 1. כיצד מבטא אברהם את אמונתו בקב"ה? 2. מה הכוונה שבראשית היא ב-ראשית? 3. איזה עוד שמות נותן באות תל"ט לגבי האמונה? 4. על מה היתה השבועה של העולם? 5. היכן עומדים מלאכים ומזמרים שירה? "הסולם"- ...

מאמרי שמעתי אות קס"ג – חיבוק הימין וחיבוק השמאל

23 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: חיבוק הימין וחיבוק השמאל שמעתי ח' כסלו תש"ב יש חיבוק הימין, וכן יש חיבוק השמאל. ושניהם צריכים להיות ל...

עקרונות יסוד בחכמת הקבלה שיעור ז

33 Views0 Comments

הדף היומי בזהר הסולם – אמור – קיב-קטו למתקדמים

5 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקיא-א'תתקיב

28 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקיא-א'תתקיב 1. מה הכלל של קבלת אורות לעולם תחתון מצד ב' מרכיביו וכיצד ב' מרכיבים אלו קשורים לעולם ההשקפתי ולעולם הנפשי? 2. כיצד מתיישבת לכאורה הסתירה שכל עולם מקבל ממלכות של עולם העליון ויחד עם ז...

מאמרי שמעתי אות קל"ה – בטחון

13 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: הבטחון הוא הלבוש להאור, הנקרא חיים. כי יש כלל "אין אור בלי כלי". נמצא, שהאור, הנקרא אור החיים, אינו יכו...

הדף היומי בזהר הסולם – בהר – טז-יח שיעור השקפה

1 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

תע"ס חלק ו – אותיות ג-ד – חזרה

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמרי שמעתי אות ק"ב – פרשת התוכחה

26 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: צריכין להאמין, שכל מה שמתרחש בעולמנו, הכל הוא בהשגחה. ואין חס ושלום שום מקרה. וכמו כן צריכין לדעת, שכל ...

הפרשה – עם הרב עדיאל רוזנפלד – פרשת מטות (תשע"ד)

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזהר הסולם – במדבר -ז-ט למתקדמים

4 Views0 Comments

שאלות חזרה – זהר הסולם במדבר ז-ט 1. מה הקשר בין לימוד התורה לשמחת ירושלים וכן מה הקשר בין מצוות התורה לשמחת ירושלים? 2. כתוב אחד אומר "עבדו את ה' בשמחה" ואחד אומר " עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה". מתי כך מתי כך? מה מקש...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – עו-עח למתקדמים

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמרי שמעתי אות ס"ה – לשון הזוהר

14 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: ענין מה שאמרו בעלי זהר שמעתי במוש"ק פ' מסעי תש"ח ת"א ענין מה שאמרו בעלי הזהר את דבריהם על דרך המוסר, ...

עמוד 1 מתוך 3031234567...203040...לסוף »