:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

279 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

164 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

217 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ט"ו באב – שיעור מיוחד על שידוכים :)

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק י 2

9 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קל-קלב למתקדמים

7 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קל-קלב השקפה

11 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק י

6 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכז-קכט למתקדמים

4 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכז-קכט השקפה

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

צורבא מרבנן – שבת – תפילות שבת חלק ב'

6 Views0 Comments

שיעור 6- תפילות שבת חלק ב' א. תפילת מוסף. ב. תפילת מנחה. ג. ערבית של מוצאי שבת. ד. הטועה בתפילות שבת. אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http:/...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכד-קכו למתקדמים

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קכד-קכו 1. הסבר מהו נהר היוצא מעדן להשקות את הגן", וכיצד זה קשור ל"כבד את אביך"? 2. ערוך וטבלא והראה את השווה והשונה בעניין כיבוד אב בין הדעות של רבי אבא, רבי אלעזר, רבי יהודה, רבי יוסי, ר...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכד-קכו השקפה

2 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות קסג-קעא

5 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ט 2

4 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכא-קכג למתקדמים

2 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קכא-קכג 1. מה ההשלכה של איסור מלאכה בשבת לכך שאינם מזדווגים החברים אלא בשבת? 2. מדוע מזיווג דשבת יוצאים בנים קדושים ואילו בזיווג של יום חול יוצאים בנים שאינם קדושים? 3. מהו אמת לפי אות תע'...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכא-קכג השקפה

4 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ט

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ט' באב – זהר בא – איוב תשע"ו

4 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי דברים – בהר תשע"ו

3 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קיח-קכ למתקדמים

8 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קיח-קכ 1. במה מיוחדת תפילת מנחה שניתן לה השם רעוא דרעוין, רצון הרצונות? 2. מהו הסימן בכך שמשה נסתלק במנחה דשבת? כיצד זה קשור ל- "ולא ידע איש קבורתו"? 3. במה מתבטאת המנוחה האמיתית בשבת? מדו...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קיח-קכ השקפה

9 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ח 2

2 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קטו-קיז למתקדמים

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קטו-קיז 1. איזה פס' מבטא כל אחת מ-ג' הסעודות לדברי רשב"י באות תנ'א? 2. מדוע חשובה שבת מכל שאר הזמנים והחגים? 3. מה אמר רבי אבא לפני כל סעודה שאכל בשבת ומה אמר רשב"י? 4. מה תשובת רשב"י לבנו...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קטו-קיז השקפה

4 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קיב-קיד השקפה

3 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות קנג-קסב

6 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ח

4 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

צורבא מרבנן – שבת – תפילות שבת חלק א'

15 Views0 Comments

שיעור 5- תפילות שבת חלק א' א. מנחה ערב שבת. ב. קבלת שבת וערבית של שבת. ג. מעין שבע. ד. שחרית של שבת. אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://z...

ספר התניא – פרק ז 2

8 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קיב-קיד למתקדמים

4 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קיב-קיד 1. כיצד למדנו מאלישע שאסור לו לאדם שיברך על שולחן ריק? 2. מה פירושו של רשב"י "טוב שם משמן טוב"? 3. מה הרמז לכך שבהשם אלוקים הוא רק שלישי בתורה ולא מיד בהתחלה? 4. אם אינו נמצא מזון ...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קט-קיא למתקדמים

15 Views0 Comments

שאלות חזרה, זוהר יתרו עמודים ק"ט - קי"א 1. מהו ההבדל בין גר צדק לישמעאל וכיצד זה מוסבר בפסוק "על פני כל אחיו ישכון"? 2. מהו פירושו של ר' יצחק על הכתוב "לא תעשה לך פסל וכל תמונה"? 3. כיצד אפשרי היה שמשה פסל שני לוחות א...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קט-קיא השקפה

4 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 2311234567...203040...לסוף »