:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

137 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

99 Views0 Comments

מבצע צוק איתן והמלחמה בהשקפת ה- קבלה

134 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

197 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קפג-א'קפד

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קפג-א'קפד 1. אילו מוחין נשארים בז"א בעת השינה ומדוע? 2. על פי איזה חוק אנו לומדים על ההכרח שישארו המוחין דקיום בז"א גם בעת השינה ולא יסתלקו אף הם? 3. מהו חיזוק הפרסא ומהו הכוח שנתן בשונה מעולם הניקודים ומ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קפא-א'קפב

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קפא-א'קפב 1. מה ההבדל בין צלם דאבא לצלם דאמא הבאים לצורך ז"א? 2. מה ההבדל בין צ' דצלם לל"ם דצלם? 3. מה ההבדל בין ק"ש דערבית לבין ג' ק"ש האחרות? 4. מה ההבדל בין ק"ש דיוצר לבין ג' ק"ש האחרות? 5. מהן ב' מיני...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קעט-א'קפ

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קעט-א'קפ 1. שרטט את כל ק"ש למיניהם עפ"י מיקומם בפרצ' אצילות, זמן קריאתם, האור המתקבל בגינם, ותמורתם. 2. באיזה שלב ומדוע מסתל' האח"פ דמל' המורים על חזרת המל' לקט' (ראה אות קמ"ג). 3. מדוע אין ק"ש דערבית מוע...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קעז-א'קעח

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קעז-א'קעח: 1. מתי כללות העולם אומרים ק"ש דיוצר ומדוע ב' קריאות? 2. מה נשאר לאחר עלות השחר קודם הנץ החמה, שבגינו לא צריך לכאורה ק"ש דקורבנות? 3. האם כאשר האר"י הק' התפלל תפלת ותיקין, אמר ק"ש דקורבנות? מהו ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קעה-א'קעו

1 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קעה-א'קעו: 1. מה תפקיד ק"ש דקורבנות? והרי לצורך השלמת כלים כבר נעשה ק"ש שעל המיטה? 2. מה ההבדל בין ק"ש דקורבנות לק"ש דיוצר? 3. מהי חשיבותה של תפילת ותיקין שתהיה בהנץ החמה? 4. כיצד אפשר לעורר מחדש את ההשתו...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קעג-א'קעד

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – וישב תשע"ה

3 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קעא-א'קעב

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קעא-א'קעב 1. מה המיוחד מבחינת קבלת החסדים לאחר גמר ו' השנים? 2. למרות שהתקבלו כל החסדים בעונת הפעוטות, עדיין אינו ראוי לזווג דהולדה. מדוע? 3. מדוע ה"ח אלו שמקבל, צריכים להתקבל דרך התבונה ולא ישירות לז"א? ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קסט-א'קע

2 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קסט-א'קע 1. אילו חסדים מתפשטים בשנה ה-ד' עד ה-ו' ובאיזה לבושי מוחין הם נכנסים ולאיזה כלים דז"א הם נכנסים? 2. מדוע לא נכנס החסד דיסוד או הת"ת בשנה ה-ה'? שלכאורה היינו מצפים שיכנס החסד דקו אמצעי. 3. מה מיוח...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קסז-א'קסח

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קסז-א'קסח 1. מה מקבל בשנה ה-ה' מצד לבושי המוחין? לאיזה כלי מקבל לבוש מוחין זה הז"א? מה קורה עם האור שהיה במקום זה? 2. מה מקבל בשנה ה-ו' מצד לבושי המוחין? לאיזה כלי מקבל לבוש מוחין זה הז"א? מה קורה עם האור...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קסה-א'קסו

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קסה-א'קסו 1. מהן ג' הבחי' המתפשטות לז"א, ומה אינה בכלל המוחין דגדל'? 2. האם החו"ב שהם או"א עלאין וישסו"ת, מתפשטים בעצמותם בז"א? אם ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קסג-א'קסד

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה אקסג-אקסד 1. הסבר המושג "צלם". מהו ג"ר שבו ומהו ו"ק שבו? 2. הסבר את המושג "הצלם הוא פרצ' גמור, דק וזך מאד". במה הוא שונה מהגוף הרגיל?...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קסא-א'קסב

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קסא-א'קסב 1. אילו ג' בחי' אהי"ה קיימות באמא? 2. מאילו בחי' אהי"ה מקבל הז"א בעיבור, ומאילו בחי' אהי"ה מקבל ביניקה? 3. מתי נבחן האהי"...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קנט-א'קס

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'קנט-א'קס 1. מה ההבדל בין עיבור ב' לעיבור ג'? מה משותף ביניהם? 2. כיצד נקראים לבושי המוחין בקטנות ומדוע? 3. כיצד נקראים לבושי המוחין של המולידי...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קנז-א'קנח

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קנה-א'קנו

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קנה-א'קנו 1. מהו ההבדל מצד האורות מב' שנים דיניקה לשנים שבין ב' ל-ט'? 2. כיצד אומר שמתחילה נגמרים המוחין דחכמה ובינה, ואח"כ הו"ק וה...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קנג-א'קנד

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קנג-א'נד 1. כמה עיבורים יש לצורך ז"א? פרט את הדעות השונות, הן מחלק ט' (אותיות כ"ב-כ"ו), הן מכתבי האר"י למעלה, והן מהסבר בעה"ס. מתי ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קנא-א'קנב

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קנא-א'קנב 1. על איזו בחינה מעולם הנקודים יוצאים ז"א דאצילות בקביעות? - הסבר בחינה זו לפרטיה. 2. מהו היחס לכלים דאחוריים דעולם הנקוד...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמט-א'קנ

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמט-אקנ 1. מדוע אין התינוק אוכל מעצמו אלא רק יונק משדי אמו? 2. אילו בחי' ביררה האם לצורך הזו"ן, ובאיזה זווג השתמשה מתוך ד' הזווגים ...

בואי כלה – ויצא תשע"ה

3 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמז-א'קמח

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה אקמח-א'קמט 1. מה סדר התפתחות הפרצופים ביחס למורכבות הרשימות מכתר עד מלכות? ומה נקרא סיגים אגב כך? הן בעולמות והן בפרצופים. 2. מדוע הד...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמה-א'קמו

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמה-א'קמו 1. מי הם כלים דפנים ומי הם כלי דאחוריים דעולם הנקודים לב' השיטות? 2. איזה כלים מבוררים לצורך ז"א דאצילות בקביעות וכיצד זה...

דף היומי בזהר הסולם – וירא יג-טו (למתקדמים)

3 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה יג-טו 1. אילו דברים לימד ר' אליעזר את ר' עקיבא ומדוע געה דווקא ב"כי חולת אהבה אני"? 2. מדוע השביע את ר' עקיבא שלא ישתמש בסודות שגילה ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמג-א'קמד

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמג-א'קמד 1.הסבר בכ"א מפרצ' אצילות: מהו מקורו, מה ערך המ"ה שבו יצא, ואיזו בחי' ו"ק יש לו? 2. מדוע צריכים או"א לקבל בחי' ג"ר דחכמה ו...

דף היומי בזהר הסולם – וירא י-יב (למתקדמים)

6 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה י-יב 1. מהו הדרך שמצייר ר' יוחנן בן זכאי במהלך האדם? 2. מהו שלום? (דרך ספירות וזיווגים) 3. מהן עלמות ומדוע הנשמות אוהבים אותם ביותר? ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא י-יב (שיעור השקפה)

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא ז-ט (שיעור השקפה)

9 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא ז-ט (למתקדמים)

15 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמא-א'קמב 1. מהיכן מגיע החלב שבאשה כדי להניק את הולד? 2. מה ההבדל בין הדם הנמצא באמא לדם הנמצא בז"א שבא מהחלב שנוצר מהדם דאמא? 3. מ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמא-א'קמב

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמא-א'קמב 1. מהיכן מגיע החלב שבאשה כדי להניק את הולד? 2. מה ההבדל בין הדם הנמצא באמא לדם הנמצא בז"א שבא מהחלב שנוצר מהדם דאמא? 3. מ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'פא-א'פג

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 981234567...203040...לסוף »