:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

201 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

120 Views0 Comments

מבצע צוק איתן והמלחמה בהשקפת ה- קבלה

153 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

203 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – נשא תשע"ה

3 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – במדבר תשע"ה

6 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – בחוקתי תשע"ה

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – בהר תשע"ה

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (למתקדמים)

8 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא עג-עה 1. הסבר הפסור לחלקיו "הפעם אודה את ה" וכן " אודה את ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה". 2. מדוע דווקא ביהודה צריכה להיות הודיה לה' ית' ? 3. הסבר את דברי כל אחד מהשלושה שפגש רשב"י דהיינו ר' אבא ר' חייא ו...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (שיעור השקפה)

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'תמ-אתמא

1 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יג א'תמ-א'תמא 1. הסבר בפירוט כל אחת מ-ג' היציאות בעולם אצילות מכח צ"ב. 2. מה ההבדל העקרוני של יציאה ה-ג' מ-ב' היציאות הקודמות לה? 3. מדוע גלגלתא ומו"ס ד"א עומדים זה לצד זה ולא זה למטה מזה? מה הינך לומד ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (למתקדמים)

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'תלח-אתלט

0 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יג א'תלח-א'תלט 1. עפ"י איזו הבחנה מתבררים כלים מבי"ע בפרצופי אצילות? וכיצד הבחנה זו מסבירה את בחינת הלבושי מוחין דמלך הדעת, שנתקנו בראש דא"א? 2. אילו ב' מיני כלים יש בכל מדרגה? וכיצד זה נוהג בראש דא"א? ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (למתקדמים)

2 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא ע-עב 1. מהי שלמות הכסא דווקא ביהודה? 2. מהו המושג "ותעמוד מלדת" דווקא ביהודה? מדוע הודתה לה' דווקא ביהודה? 3. מאיזה צד היה נדמה שיששכר וזבולון הם בעולם הפירוד? כיצד ניתן להבין שהם דווקא באצילות? 4. מה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלו-א'תלז

1 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יג א'תלו-א'תלז 1. מדוע חלק יג מלמד אותנו את עינייני שערות דראש דא"א והרי עפ"י הסדר צריך היה ללמוד לכאורה את המוחין דז"א? 2. מהו שרש של כל השערות ומדוע? 3. כיצד ומדוע התחלקה הגלגלתא דא"א ל-ב' ראשים? מה ט...

סעודת פסח שני – תשע"ה

3 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סז-סט (למתקדמים)

1 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא סז-סט 1. מדוע נאמר שבשביל יעקב נתקיים העולם והרי למדונו חז"ל "אל תקראי בהבראם לא באברהם"? ועוד שנאמר "עולם חסד יבנה". 2. מה ההבדל בין שלמות אברהם לשלמות יעקב? 3. מה ההבדל בין קודם ונמשך לאור של תולדה?...

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלג-א'תלד

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סז-סט (שיעור השקפה)

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סד-סו (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא סא-סג 1. מדוע יש תמיהה על כך שבנימין הוא צדיק הבא כל השקלא וטריא בענין זה? 2. מהי האפשרות הנוספת חוץ מעמידה בנסיון כדי להיות צדיק וכיצד אתה מגלה זאת ביהדות? 3. מה התירוץ לכך שלא היה די זמן לבנימין להול...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סד-סו (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – אמור תשע"ה

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלא-א'תלב

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סא-סג (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא סא-סג 1. מדוע יש תמיהה על כך שבנימין הוא צדיק הבא כל השקלא וטריא בענין זה? 2. מהי האפשרות הנוספת חוץ מעמידה בנסיון כדי להיות צדיק וכיצד אתה מגלה זאת ביהדות? 3. מה התירוץ לכך שלא היה די זמן לבנימין להול...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סא-סג (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכט-א'תל

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תכט-א'תל 1. הסבר בהרחבה את תיקון ה-י"ב. 2. במה שונה פניות השערות במזל ה-י"ב מזו המצויה בתיקון ה-ג', ה' ו-ז'? 3. במה דומה תיקון ה-י"ב לגלגתא דא"א? 4. מדוע האור דפה גדול מהארת חכמה המצויה בב' תפוחין קדישין...

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכז-א'תכח

3 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יד א'תכז-א'תכב 1. מדוע שערות של תיקון י' וי''א אינן צומחות על הלחי התחתון אלא בגרון? 2. מדוע תיקון הי' וי''א יוצאים יחד? 3. הסבר מהו הדר גאונו ומה משוייך לתיקון הי' ומה לי''א? 4. כיצד נקראים תיקון הי' ו...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נח-ס (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא נח-ס 1. מדוע יעקב הציע לעבוד שבע שנים ולא פחות בשביל רחל? 2. הסבר את הקשר בין יובל ללאה ובין שמיטה לרחל ואת היחס ביניהן. 3. מדוע הסדר הוא שעובד בשביל רחל באופן גלוי אך את התמורה מקבל בנסתר בלאה, ולאחר ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נח-ס (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נב-נד (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא נב-נד 1. מי הם הנקראים שומרי משפט? 2. מדוע עסק התורה מציל ממות? והפוך המתרפה מתורה מזמין עליו מוות רוחני? 3. הסבר את הפסוק "התרפית ביום צרה צר כחכה". 4. מה ההבדל בין שליטת הגוף לשליטת הנשמה וכיצד זה ק...

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכה-א'תכו

2 Views0 Comments

שאלות חזרה 1. מהו החומר של התיקון ה- 9 ואיזה תיקון דומה לו? ולמרות הדמיון שונה ממנו בח' התיקונים הראשונים של מו''ס? 2. מדוע נקרא מצולות ים? על מה זה בא להצביע? 3. במה נכנעים בעלי הדין התובעים דין ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נה-נז (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה- זהר ויצא עמ' נה-נז 1. הסבר ב' טעמים מהו בכל עת יכול לעשות האדם צדקה וכיצד זה קשור לדרכי התורה? 2. מדוע מי שיוצא מארץ ישראל נמנעות הברכות ממנו ומהעולם? 3. כיצד יודע האדם שנזדמנה לו אשתו הן מב...

עמוד 1 מתוך 1821234567...203040...לסוף »