:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

162 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

105 Views0 Comments

מבצע צוק איתן והמלחמה בהשקפת ה- קבלה

140 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

199 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שנה-א'שנו

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שנה-א'שנו 1. מדוע סדר הצל"ם הוא ש-צ' מופיע לפני ה-ל'? 2. מהו היופי שבענף? כיצד זה קשור לאמונה ואהבה? 3. מה ההבדל בין חלוקה של ס' ם' ולחלוקה של צל"ם ומתי נוהג כל אחד מהם? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יט-כא (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה מ-מב 1. מהו לויתן ושור הבר בסעודה לעתיד לבוא אם התענוג אמור להיות מזיו השכינה? 2. מה מוסיף רבי יהושוע על דברי רבי אלעזר שהסכים לזה? 3. מה היחס הנכון שלנו לאמונה לפי אות מ"ו? 4. על מי נאמר שאומר נגילה ונשמח...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יט-כא (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מרדכי איש ימיני

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יז-יט (למתקדמים)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה: מה ההבדל בין אפר לשמים, מי מהם באחדות מי מהם בפרוד הסבר ונמק? אגב תשובת השאלה הראשונה הסבר מהו התנערי מעפר קומי שבי ירושלים מהם הד...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יז-יט (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שנג-א'שנד

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יג-טו (למתקדמים)

0 Views0 Comments

1. לאן הולכת רבקה לדרוש את ה' כאשר מתרוצצים הבנים בקרבה, ומדוע? 2. מהו "רוכב על הכסא", למי זה משוייך, ומה הצד שכנגדו בס"א? 3. מהי הפנימיות של אחיזת יעקב בעקב עשיו, ומדוע נקרא יעקב? 4. מה ההבדל בין קריאה סתם לבין שהקב"...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יג-טו (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שנא-א'שנב

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי לזוהר הסולם – תולדות – י-יב (למתקדמים)

0 Views0 Comments

1. לשם מה נחוץ לנו לדעת את מקורה של רבקה, שהייתה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי? 2. מה הבדל בין דין של יצחק לדין של רבקה, כיצד הדין של רבקה מצילו מדינו של יצחק? 3. מה הוא "ויעתר" כיצד זה מתבטא, כיצד למדנו זה מ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – י-יב (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שמז-א'מח

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שמז-א'שמח 1. האם התיקונים ה-ד' וה-ה' שנעשו בראש דא''א באו לקבלת האור או למניעת קבלת האור? 2. על מה רומזת ה-א' שבאמצע הווים? 3. מדוע הז''ת דבינה היא בבחינת הפנים ומדוע היא בשמאל הפנים? 4. מהן ג' החלוקות וה...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שמט-א'שנ

1 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שמט-א'שנ 1. מה ההבדל בין נה"י בבחינת חיצוניות לבין אותם נה"י בבחינת פנימיות והיכן נוהג כל אחד מהם? 2. באילו ג' מקומות מצויים הנה"י דעליון ומה תפקיד כל אחד מהם? 3. מהי ההשפעה של הגבהת ראשי ירכין עד קומת הע...

בואי כלה – שבת זכור תשע"ה

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ז-ט (שיעור השקפה)

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ז-ט (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה ז-ט 1. מהם ג' הבחינות שבלילה ומדוע ביצחק היא הבחינה המתוקנת? 2. הסבר בקצרה: מהו וזרח השמש? מהו ובא השמש? מהו סובב אל צפון? ומהו סובב סובב הולך הרוח? 3. מה התפקיד ביחס ללבנה של אברהם של יצחק ושל יעקב? 4. מדו...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פד-פה – סיום (למתקדמים)

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פד-פה – סיום (שיעור השקפה)

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ד-ו (למתקדמים)

0 Views0 Comments

1. איזה פסוק היה קשה לר' יצחק, ומהן השאלות ששאל בגינו? 2. מה תשובת הזוהר על השאלה מדוע לא בירך אברהם את יצחק? 3. מה פירש ר' יהודה לר' יצחק, וכיצד זה עונה על קושייתו? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ד-ו (שיעור השקפה)

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

יארצייט משה רבנו – תשע"ה

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שמה-א'שמו

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שמה-א'שמו 1. למה משמשים אח"פ בראש דעתיק לאחר אור ע"ב ס"ג שהוריד את קרומא דאוירא? 2. הארת היסוד דעתיק שנותן חכמה במדרגה מדוע אינו מתקבל בגל' הרי התחברה עם הראש דעתיק? 3. מהיכן ל' דצלם מקבלת את הארת החכמה מ...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פב-פד (למתקדמים)

1 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר פב-פד 1. מי היא קטורה? ומדוע נשתנה שמה? מה אתה לומד מכך על שינוי שם? 2. מהו ויוסף אברהם על בחינת קטורה? 3. כיצד מיישב את הידיעה שאומר לנו הזהר שבא אל הגר פעם אחת וגרש אותה מחמת מעשיו של ישמעאל שצחק על ...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פב-פד (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שמג-א'שמד

1 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שמג-א'שמד 1. כאשר בא אור ע"ב ס"ג ומבטל את הקרומא דאוירא ויש גדלות בעתיק ואח"פ מתחברים למדרגה ויחד אתם ראש דא"א. האם במצב זה גל' דא"א מקבלת חכמה? נמק והסבר. 2. אם הצמצום לא היה על חסדים למה יש חשש שיתקבל ג...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – א-ג (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר תולדות א-ג 1. מהי טענתה של התורה על בריאת האדם ומהי תשובתו של הקב"ה?וכיצד זה קשור לעקדת יצחק ולחפירת הבארות של יצחק? 2. הסבר את הקשר בין האדם התורה והעולם. הבא דוגמא לכך. 3. מדוע אין אפשרות להשיג את כל ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – א-ג (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שמא-א'שמב

1 Views0 Comments

שאלות חזרה עמודים (א' שמ''א – א' שמ''ב): א) מהו התיקון הד' ומהו התיקון הה'? ב) כיצד התיקון הד' שומר מפני השבירה שהיתה בעולם הנקודים? ג) הסבר את המושג "הגבהת ראשי ירכין", ואת הקשר שלו לתיקון הד'. ד) מהו המושג "נקי" בתי...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שלט-א'שמ

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שלט-א'שמ 1. מדוע העליון צריך לתת לתחתון את האור דרך לבושי מוחין, וכיצד אלו נקראים בצ"ב? 2. איזה תיקון נעשה בעולם אצילות כדי שלא יקבלו ג"ר דחכמה כמו בעולם הנקודים, ומדוע היה צריך תיקון זה? 3. איזה תיקון נע...

עמוד 1 מתוך 1651234567...203040...לסוף »