:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

172 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

110 Views0 Comments

מבצע צוק איתן והמלחמה בהשקפת ה- קבלה

141 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

200 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – כח-ל (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תז-א'תח

0 Views0 Comments

שאלות חזרה הדף היומי א'תז-א'תח 1. איזה ב' מיני שערות ישנם בשפה עלאה? 2. אם שפה עלאה ישרה מצד עצמה, לשם מה קיבלה את העוון דהיינו מיעוט שנובע מב' מיצרי הזקן? 3. כיצד משמשים ב' התיקונים הראשונים כאמצעי והכנה לתיקון הג'? ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – כח-ל (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר ויצא כח-ל 1. כיצד מסביר את העובדה שליעקב הקדוש למרות שהיה בא"י נראה אליו רק בחלום? 2. מה ההבדל בין מראה בהקיץ לחלום? 3. מה ההבדל בין חלום נבואי לחלום סתם וכיצד זה מתבטא אצל שלמה? 4. מה תפקיד הסולם בנפש ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – כה-כז (למתקדמים)

0 Views0 Comments

שאלות חזרה כה-כז 1. מהו "ויפגע במקום"? הסבר דרך המשל באות מ"ב. 2. כיצד בונים אהבה עפ"י אות מ"ב? הסבר בפירוט והבא משל מחייך. 3. מדוע אומר רשב"י שכל מה שנאמר ביעקב נאמר בקב"ה? 4. מה הינך למד מדרך פירושו של רבי צדוק החלש...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – כה-כז (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תה-א'תו

0 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תה-א'תו 1. היכן נמצא התיקון השלישי דשערות דיקנא? 2. לשם מה צריך דרך באמצע שפה עלאה? 3. מדוע מנקב ימין ניתן לקבל חכמה ומנקב שמאל עד ביאת משיח, לא ניתן? 4. לשם מה צריך את האור הבא מהנקב הימני ומה היה קורה ב...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – יט-כא (למתקדמים)

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – יט-כא (שיעור השקפה)

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תג-א'תד

1 Views0 Comments

שאלות חזרה בתע"ס א'תג-א'תד 1. מדוע עולה תיקון הא' דהיינו ב' מיצרי הזקן לשפה עילאה? מדוע שלא ישפיע מאורות הגדלות שקיבל מב' פאתי הראש? והרי זה אור גדול. 2. מדוע אומר שעליה של המלכות למקום הבינה היא הגורם לכל המוחין בגדל...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – כב-כד (למתקדמים)

1 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר ויצא כב-כד 1. מהי הקימה של משה? מה הפסוק המתאר אותה ומה הצורך העיקרי שלה בנפש האדם? 2. מהי הקימה של דוד? מה הפסוק המתאר אותה ומה הצורך העיקרי שלה בנפש האדם? 3. מה ההבדל בין שמחת הלוי לשמחת החסיד? 4. מה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – כב-כד (שיעור השקפה)

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תא-א'תב

1 Views0 Comments

1. מה הבדל בין מארי תריסין, מארי דיבבה ומארי דיללה? 2. מה הבדל בין התיקונים מצד המיכה ומצד התורה? 3. הסבר בהרחבה את שמו של התיקון הב' - נושא עוון - וכיצד הוא מתואר בתיקונים מצד התורה הנקרא רחום? 4. ערוך טבלה והשווה בי...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – טז-יח (למתקדמים)

2 Views0 Comments

1. סכם את י"א תיקוני אשת זנונים ובמה הם דומים לקדושה. 2. כיצד ייתכן שאדם חוטא אם הוא נמצא בקדושה? שהרי הקדושה והס"א "אין אחת נוגעת בחברתה כחוט השיערה"? 3. מדוע נכנסת באדם רוח שטות, וכיצד מהווה רוח זו מעבר בין קדושה לט...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – טז-יח (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שצט-א'ת

3 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שצט-א'ת 1. הסבר את המושגים וההבדלים בין עדן התחתון ועדן הגדול וכיצד ע''י עדן התחתון נגיע לעדן הגדול? 2. הסבר את סדר המספרים, מדוע מלכות נמדדת ביחידות, ז''א בעשרות, ישסו"ת במאות וכן הלאה? 3. מדוע אומר שבין...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – יג-טו (מתקדמים)

2 Views0 Comments

שאלות חזרה יג-טו 1. מהיכן נמשכת בחינת אשת זנונים ומהי? 2. על מה מצביעה העובדה, באופן שרשי, שבקליפה הנקבא גדולה מן הזכר? 3. מהי דרך הזונה לפתות את השוטה ומה עושה בו לאחר שמפתה אותו? 4. מהם התיקונים של הנקבא הרעה כדי לפ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – יג-טו (שיעור השקפה)

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא–י-יא-יב (למתקדמים)

3 Views0 Comments

מהו בחינם חולום שורוק וחיריק בהתפתחות המדרגה? מהו הצבע ארגמן והיכן הוא בא לידי ביטוי? מהו סבך סתום ? מהו סתר סתום? כימד נפתח אותו סבך בימין כיצד בשמאל וכיצד בקו אמצעי? מה ההבדל בין רישא דמהימנותא לראש ממש והיכן כל אחד...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – י-יא-יב (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא–ז-ח-ט (למתקדמים)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ז-ח-ט (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

זוהר הקדוש פרשת בא קעח – קפג

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא–ד-ה-ו (למתקדמים)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ד-ה (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא–א-ב-ג (למתקדמים)

0 Views0 Comments

ש.ב הסבר דעתו של רבי חייא בפירושו על הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה הסבר פירושו של רבי שמעון על הפסוק הנ"ל מהם ד' הדברים שבהם חולק רבי שמעון על רבי חייא? כיצד מפרש רבי יוסי ומה מוסיף בפירושו על רבי שמעון שהרי גם ה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – א-ב-ג (שיעור השקפה)

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

שער הכוונות יום א' דחול המועד

3 Views0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – סעודת סיום מסכת

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – פה-פו-פז (למתקדמים)

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

שידור חי פסח – יום שישי

1 Views0 Comments

עמוד 1 מתוך 1801234567...203040...לסוף »