תובנות וחידודים בחכמת הקבלה

קשת בענן

קשת זה בחינת גילוי, ענן זה בחינת הסתרה. יש בקשת צד של רחמים וצד של דין. הקשת היא מידת הדין כי יש בה צד של מלכות, שהאדם מסתכל עליה לא עם הכוונה האמיתית (כוונה של השפעה טהורה ונתינה לזולת, זולת מלשון זול, שהוא זול בענייך כי אתה חש רק את האגו שלך) אז יכול לעורר את הדין. אבל יש בה גם צד רחמים, ג' גוונים בבחינת ג' הקווים לכן היא לא שחורה להראות שנעשה תיקון מיוחד של המתקה, וזה קשור לעניינים בחכמת הקבלה שמלכות עלתה לבינה. לכן הקשת מזכירה לנו את התיקון המיוחד של צמצום ב' שנעשה בעולם (מושג קבלי) תיקון של מידת הרחמים. והרצון העצמי של האדם השחור הוא בחינת מלכות דמידת הדין. מה שנאמר שלא יהיה מבול יותר, היות ונעשו תיקונים מיוחדים במציאות כדי שנתקן על סדר המדרגה את הרצון. אם זאת באופן פרטי יש לומר שיכול להיות מבול, אבל לא מצד כלל המציאות.
אבל אם בני אדם לא עושים את התיקון וצריכים את הקשת כתזכורת ולא מקיימים את הברית זה לרעתם.
עם זאת חשוב לזכור שלא מדובר על קשת גשמית זה רק סמל.
קשת זו דרגה רוחנית בתודעה של האדם. ייתכן שמבחינה נפשית אדם מסתכל על הקשת אבל חש קשת שחורה ולא מתפעל מהתיקון הרוחני שנעשה פה, אלא מרגיש רק את הדין ואת השחרות של הרצון העצמי שלו. לעניות דעתי רוב בני העולם רואים קשת שחורה באמת במובן הרוחני שלה.
אגב גם מבול זה רוחני בעיקר , כי מבול זה מבול נפשי שהאדם לא מבין את השגחת הבורא על בריותיו, ונהיה בבלבול גדול על המציאות. והמים שזו החיות האלוקית במקום לגרום לו לחיבור וחיים גורמים לו לפירוד ומיתה כי משחיט את הרצון שלו, את הארץ.
שנזכה לקשת בענן, דהיינו למרות ההסתרה נזכה לגילוי, אבל גילוי נכון של רחמים ולא של הדין הגנוז בו. וזה נוכל להתפעל מהחיבור והממתקה שהקשת מראה לנו, אמן
ותשובה בפשט יותר:
הקשת צבעונית כי אין באמת רע, הרע שליח של הטוב, זה בא להראות דווקא שמאחורי הענן ההסתרה יש טוב, הצבע מורה על החיבור כמו הספקרטום של האור שממלא אותנו, כמו הצבע של הפרחים. רק עם זאת מסתתר בקשת צד של דין, שזה באמת צבע שחור, פשוט זה מוסתר אז רואים רק את הצבעוני. אבל אם האדם מסתכל על הקשת לא נכון, אז מעורר את השחור הנסתר בה, לכן יש בזה סימן רעות שלא שומרים את הברית.

תוכן קשור

כתיבת תגובה

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה