חכמת הקבלה – קורס קבלה למתחיל

#חכמת #קבלה #קורס – קורס בחינם לשם הפצת החכמה | מהותה של חכמת הקבלה -מתן תורה. לימוד מתוך מאמרו של בעל הסולם מהספר מתן תורה – מהותה של חכמת הקבלה, בשילוב יסודות כללים וכלים רוחניים בכל שיעור המכשירים ומכינים את האדם לגשת נכון ללימוד חכמת האמת. תקציר: חכמת הקבלה היא חכמה של התגלות הבורא לבריותיו – נקראת חכמת הקבלה ולא חכמת ההשפעה על שם תכליתה, שצריך לקבל בעל מנת להשפיע. חכמת קבלה היא החכמה היחידה בעולם, שמתעסקת מעבר לזמן ומקום העדר חילוף ותמורה, "הוא ותמורתו יהיה קודש". כל החכמת האחרות עוסקות בזמן ומקום, או ברמת הנפש הבהמית בתחתית עולם העשיה, או מצד נהירו דקיק של בי"ע דטומאה, שהם גם מדרגות נחמדות ביחס לבהמתיות הרגילה והרדודה, אבל הכל עדיין במסגרת האשליה הגשמית והנפש הבהמית החיה תחת חוקי הצמצום והנפסדות של הרצון לקבל לעצמו הנמצא בהופכיות הצורה מהמאציל. וחכמת הקבלה היא היחידה בעולם שעוסקת לחלוטין מעבר לגשמיות, ואף מעבר לגשמיות (החומר) שברוחניות. (אב"יע דקדושה) על כן נקראת תורה דיצירה, תורת הצורות, שלוקחת את האדם אף מעבר לחומר הרוחני שנקרא רצון לקבל, ומחברת אותו לצורה נצחית של מידת ההשפעה כדי להביאו לדבקות בבורא וגילוי מחשבת הבריאה שהיא להנות לנבראיו – שנזכה לגלותה – אמן!

קורס קבלה למתחילים – יסודות וסודות הקבלה בשפה השווה לכל נפש
מהותה של חכמת הקבלה
בטרם אבוא לבאר את תולדות חכמת הקבלה, שכבר דשו בה רבים, מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב, את מהותה עצמה של חכמה הזו, אשר לדעתי, מועטים המה היודעים זאת. וכמובן, לא יתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו, מהו?

והגם שידיעה זו היא רחבה ועמוקה מני ים, עם כל זה אתאמץ בכל כחי וידיעותי, שרכשתי לי במקצוע זה, לבאר ביאור מקורי, ולהאירו מכל הצדדים, באופן מספיק לכל נפש, להוציא מהם מסקנות נכונות לאמיתו, כמות שהן באמת. מבלי להניח מקום להמעיינים, להטעות את עצמם, כאשר רגיל מאד בעיון בדברים הללו.

על מה סובבת החכמה?
שאלה זו כמובן, עולה על כל בר דעת. הנה כדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת: כי חכמה זו היא, לא פחות ולא יותר, רק סדר של שרשים, המשתלשלים ע"ד קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלקותו ית', לנבראיו בעולם הזה".

לשיעורים נוספים בפתיחה והפתח לחכמת הקבלה

תודעת הנסתר
תודעת הנסתר

קבלה
תודעת הנסתר
תודעת הנסתר