ספרי קבלה להורדה doc – pdf

ספר הזהר לפי פרשת השבוע

בראשית

בראשית א
בראשית ב
אלא תולדות נוח
לך לך
וירא
חיי שרה
ואלא תולדות יצחק
ויצא יעקב
וישלח
וישב יעקב
ויהי מקץ
ויגש אליו

שמות

שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
ספרא דצניעותא
ואתה תצוה
כי תשא
ויקהל
אלא פקודי

ויקרא

ויקרא
צו
שמיני
אשה כי תזריע
מצורע
אחרי מות
קדושים
אמור
בהר
בחוקותי

במדבר

במדבר
נשא את ראש
בהעלותך
שלח לך
קרח
חקת
בלק
פנחס
ראשי המטות

דברים

ואתחנן
והיה עקב
שופטים
כי תצא
וילך
ואזינו

זהר חדש

נח יתרו בלק
לך לך תרומה מטות
וירא כי תשא ואתחנן
תולדות צו כי תצא
ויצא בהר כי תבא
וישב נשא
בשלח חקת

ספר הזהר לפי כרכים

זהר (א-י)

הקדמות
בראשית א'
בראשית ב', נח
לך לך, וירא
חיי שרה, תולדות, ויצא
וישלח, וישב, מקץ, ויגש
ויחי
שמות, וארא, בא, בשלח
יתרו, משפטים
תרומה

זהר (יא-כ)

ספרא דצניעותא, ואתה תצוה, כי תשא, ויקהל
פקודי
ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע
אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי
במדבר, נשא, בהעלותך
שלח, קרח, פנחס, בלק
פנחס, מטות
ואתחנן, עקב, שופטים, כי תצא, וילך, האזינו, האדרא זוטא
בראשית עד בשלח
מפרשת יתרו עד האזינו