שער הגלגולים

הילולא האר"י הקדוש #קבלה
00:01 – גלגולי נשמה
10:00-20:00 – נפש
20:00 – 30:00 – רוח
30:00 – 40:00 – נשמה
41:00 – 50:00 – חיה
59:00- 01:10:00 – יחידה
01:16:00 – תורת הארי דע כי טרם נאצלו הנאצלים
01:51:00 –
02:25:00 – חשיבות הפנימיות