מלחמת חברות רז-לב

קבלה קבלה
שלום ברכה בעזרת השם שמירה הגנה לעם ישראל

קבלה קבלה
רפואה לכל מי שצריך שהשבוע יגיעו הביתה

קבלה קבלה
בשלום אמן ואמן אני אקליט קטע

קבלה קבלה
קצר על המצב

קבלה קבלה
במדינה יש שיעורים מלאים וטובים דווקא

קבלה קבלה
שהעברנו כדאי לראות אותם זה יותר ארוך חבל

קבלה קבלה
זה נקרא נבואת בעל

קבלה קבלה
הסולם

קבלה קבלה
והמלחמה על ירושלים הכל נמצא ביוטיוב

קבלה קבלה
אוקיי אני אדבר ישר ולעניין יותר מזה אני

קבלה קבלה
פשוט אהיה שופר ויקרא ציטוטים מעם בעל

קבלה קבלה
הסולם הקדוש מה שהוא

קבלה קבלה
אומר והחומר המלא כדאי לראות ביוטיוב

קבלה קבלה
דברים מאוד

קבלה קבלה
חשובים קודם כל אומר בעל הסולם

קבלה קבלה
יש לו נבואה שהוא מדבר על חרב ברזל עכשיו

קבלה קבלה
המבצע במקרה נקרא חרבות ברזל וזה לא באמת

קבלה קבלה
משנה כי יש הרבה חרבות לאגואיזם

קבלה קבלה
החרב זה אגואיזם כי הוא מחריב את האדם זה

קבלה קבלה
יכול להיות גם חבר אותיות

קבלה קבלה
חבר ברזל כמו

קבלה קבלה
שאמרתי בשיעור השלם המלא לא סתם הכוכב

קבלה קבלה
מפסיק ת היתוך גרעיני באטום ברזל יש פה

קבלה קבלה
איזה

קבלה קבלה
רעיון ברזל זה נקרא לב האבן הגאווה של

קבלה קבלה
האדם ללכן לא תניף עליו ברזל לא בונים את

קבלה קבלה
בית המקדש עם

קבלה קבלה
ברזל אבל זה יכול להיות גם

קבלה קבלה
לב זר א זה יכול להיות לב רז דהיינו הסוד

קבלה קבלה
הפנימיות וזה תלוי בנו אבל המציאות לא

קבלה קבלה
פשוטה אומר בעל הסולם

קבלה קבלה
מקווה שזה יצא לי דקות כמו שאני רוצה

קבלה קבלה
שקשה להכיר את הבורא דרך אחוריו ואחורי זה

קבלה קבלה
אומר הסתרת פנים תחתית עולם העשייה ובאמת

קבלה קבלה
יש דברים נוראים אנחנו לא רגילים לזה אבל

קבלה קבלה
יש כאם דברים יותר קשים בעולם ואולי גם

קבלה קבלה
יבואו אבל חייב להאמין שיש פה תוכנית להכל

קבלה קבלה
אבל את האמת ונהייה כנים באמצע תהליך מאוד

קבלה קבלה
קשה לראות את התמונה ולהבין אותה זה לא

קבלה קבלה
פשוט

קבלה קבלה
בכלל בגדול אבל זה בא להכריח אותנו לצאת

קבלה קבלה
מהמטריקס אני אקרא כמה

קבלה קבלה
ציטוטים בכל מקרה בעל הסולם אומר וסיר פני

קבלה קבלה
כי ויהי בתוך שני המלחמה בימי הטבח ה

קבלה קבלה
היום ואני תפילה ובך בחיריו כל הלילה וי

קבלה קבלה
קלות הבוקר והנה אנשי העולם כולו כמו

קבלה קבלה
מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני ואיש אחד

קבלה קבלה
מרחף ביניהם בראש חרבו על ראשיהם מצליף

קבלה קבלה
כלפי ריהם והרשים פורחים למרום וגבייה

קבלה קבלה
נופלים לבקה גדולה מאוד ויהיו ליים של

קבלה קבלה
עצמות עכשיו מדובר פה על דות רוחניים לא

קבלה קבלה
על גשמיות אז זה אתם תצטרכו לראות השיור

קבלה קבלה
המלא מי ש רוצה להרחיב אל אני קורא בקצרה

קבלה קבלה
את הרעיון אבל זה יכול להתבטא כמו שאמרתי

קבלה קבלה
בשיעור בהמון

קבלה קבלה
צורות אומר והסתיר פניי כי הראיתי מלהביט

קבלה קבלה
לעומת הדובר בי והחרב שהייתה למראה אני

קבלה קבלה
עיני דמיוני כמו חרב פשוטה של

קבלה קבלה
ברזל בדמות משחית נורא

קבלה קבלה
חרב פשוטה של ברזל בדמות משחית נורה אומר

קבלה קבלה
בעל הסולם ובאמת אנחנו רואים את המשחית

קבלה קבלה
שזה הקליפות והמלאך המוות שהוא מתלבש כרגע

קבלה קבלה
באויב ופוגע בנו אבל בגדול אין עוד מלבדו

קבלה קבלה
למרות שקשה להבין את זה כי איך יצא מהטוב

קבלה קבלה
רע אבל זה אי אפשר להיכנס לזה בשיעור הזה

קבלה קבלה
דיברנו מ זה בשיעור המתאים

קבלה קבלה
אז אני אתמקד בציטוטים שנבין את המצב אז

קבלה קבלה
קודם כל אנחנו רואים שבעל הסולם מדבר על

קבלה קבלה
חרב של ברזל חרב הזאת זה האגואיזם

קבלה קבלה
שמכריע ואז הוא מקרין את זה ברמה של אפקט

קבלה קבלה
הפרפר הקוונטי לכל העולם וזה גורם למה

קבלה קבלה
שגורם עכשיו נקרא את הציטוטים

קבלה קבלה
החשובים אני גם לא אסביר אותם אני פשוט

קבלה קבלה
אקרא אותם תראו את השיעור המלא מי שרוצה

קבלה קבלה
הסברים כי אני רוצה שזה יהיה קטע קצר אז

קבלה קבלה
אוקיי אומר בעל הסולם כללות הרעה אינו רק

קבלה קבלה
אהבה עצמית הנקרא אגואיזם להיותו חי הצורה

קבלה קבלה
מהבורא יתברך שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא

קבלה קבלה
כלום אלא רק להשפיע בעל הסולם מהות הדת

קבלה קבלה
ומטרתה על הדרך השיעור לעילוי נשמת מידה

קבלה קבלה
בתחנה ולרפואה לארון בן מזל זה אני בכל

קבלה קבלה
אופן אומר

קבלה קבלה
לנו שהגוי הוא כללות הרע רק מה הטעות שלנו

קבלה קבלה
זאת אומרת שאגי ם גם אם אני משפיע כדי

קבלה קבלה
לקבל בחזרה זה גם אגואיזם זה אגואיזם טיפה

קבלה קבלה
יותר מתקדם וגם יש בו קצד טוב כי זה

קבלה קבלה
התפתחות של הרצון אבל מצד האמת להשפיע על

קבלה קבלה
מנת לקבל זה נקרא אגואיזם הקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
רוצה שההשפעה תהיה טהורה לשם שמיים ואני

קבלה קבלה
הרחבתי בזה בשיעור המלא אני לא יכול

קבלה קבלה
להיכנס לזה פה אבל חסד של אמת הקדוש ברוך

קבלה קבלה
הוא רוצה ולא חסד של מת מה זה חסד של מת

קבלה קבלה
על מצד השלילה חסד של הרצון לקבל לעצמו אם

קבלה קבלה
אני שפיע אם אני עושה אהבת ישראל אם אני

קבלה קבלה
עוזר לאחרים זה כדי שירו אותי שאני אקבל

קבלה קבלה
כבוד עולם הזה עולם הבא פרנסה בריאות ואז

קבלה קבלה
אני בכלל לא מתקן את הלב כי הוא מתקן אותו

קבלה קבלה
ברמה מאוד של דומם ד דומם כי כל מה שאני

קבלה קבלה
פועל זה כדי לקבל לעצמי וזה ראו תיקוני

קבלה קבלה
הזוהר נתיב תנינה הרחבנו בזה שמה אני גם

קבלה קבלה
לא יכול להיכנס לזה פה ציטו

קבלה קבלה
הבא וגם שבארנו טעם יפה וגבו מאוד נעלה

קבלה קבלה
אשר מידה זו נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך

קבלה קבלה
יחידו של עולם איזה מידה שאדם מרגיש את

קבלה קבלה
הפרטיות שלו כמו שהבורא הוא יחיד רק אצלו

קבלה קבלה
האחדות היא אלוקית והיא בלי רצון לקבל זה

קבלה קבלה
משהו אחר אצלנו זה מתראה דרך האגואיזם

קבלה קבלה
אנחנו מרגישים שכאילו כל העולם שלנו כמו

קבלה קבלה
שהבורא הוא הכלל של הכל אז גם אנחנו

קבלה קבלה
מרגישים ככה אל מצד האגואיזם

קבלה קבלה
אומר זה נמשך לנו מהבורא יתברך יחידו של

קבלה קבלה
העולם שהוא שורש כלל

קבלה קבלה
הבריאות עם כל זה מתוך שהרגשת הייחודיות

קבלה קבלה
התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו נעשתה

קבלה קבלה
פעולתה ארס וחורבן עד שהייתה למקור לכל

קבלה קבלה
החורבות שהיו ויהיו בעולם זאת אומרת האגו

קבלה קבלה
ה בורא יש פה אני יכול ששה לדבר על זה אבל

קבלה קבלה
אני אקצר הבורא הוא יחיד הוא כלל אז אצלנו

קבלה קבלה
זה גם התבטל שאנחנו רוצים להיות יחידים

קבלה קבלה
וכלל רק בגלל שאנחנו בקליפות אז אצלנו זה

קבלה קבלה
מתפרש בתור יחיד נפרד ולא בתור יחיד

קבלה קבלה
אחדותי זה כמו האלקטרון הוא יכול להיות

קבלה קבלה
כמעט במהירות האור ואז הוא אחדותי הוא בכל

קבלה קבלה
המקומות באת ובנה

קבלה קבלה
אחת כמעט אז זה גם לא השיעור לזה או שהוא

קבלה קבלה
יכול להיות נפרד וחלקיקי ברגע שמודדים

קבלה קבלה
אותו דרך הרצון לקבל הוא נהייה נפרד הוא

קבלה קבלה
נהיה חלקיק אז אנחנו צריכים אחדות אבל מצד

קבלה קבלה
הקדושה כרגע זה מתבטל לנו בצורה של קלקול

קבלה קבלה
וארס כמו הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את

קבלה קבלה
האדם מן העולם מן העולם הגשמי לעולם

קבלה קבלה
הרוחני קנאה לאמת כינת סופרים ולא כינת

קבלה קבלה
חמורים דינו חומריות

קבלה קבלה
תאווה לשכינה הקדושה בבחינת האהבה וכבוד

קבלה קבלה
אלוקים חקור דבר הסתר דבר אבל מצד הקליפה

קבלה קבלה
זה הפוך זה הכל האגואיזם

קבלה קבלה
אוקיי זה אומר במאמר שלום עוד

קבלה קבלה
אומר עניין התענוג ודון כל יקרו בשיעור

קבלה קבלה
השוואת הצורה

קבלה קבלה
ליוצרה ועניין היסורים וי הסבלנות כל יקרו

קבלה קבלה
בשיעור שינוי הצורה יוצרה לפיכך מעושה לנו

קבלה קבלה
אגואיזם וכואבת אותנו בתכלית

קבלה קבלה
להיותה הפוכה או הפוכ הצורה מהיוצר יתברך

קבלה קבלה
בעל הסולם מהות הדת ומטרתה אומר בעל הסולם

קבלה קבלה
הנה אני מדבר מהר לא צריך הילוך מהיר

קבלה קבלה
ביוטיוב או בטיקטוק כמו שאני שם על שתיים

קבלה קבלה
אומר לנו בעל

קבלה קבלה
הסולם שכל התענוג ברצון לקבל זה בתנאי

קבלה קבלה
שבהשוואה הצורה למ ציל מה זה השוואת הצורה

קבלה קבלה
כמו שהכוונה של המאציל היא תאורה רק כדי

קבלה קבלה
להשפיע ולא כדי לקבל גם אנחנו אם אנחנו

קבלה קבלה
משפיעים או מקבלים זה צריך להיות באמת לשם

קבלה קבלה
שמיים לשמה זה נקרא ולא שלא לשמה מותר

קבלה קבלה
להתחיל מזה אבל לא להיקבר

קבלה קבלה
שמה כי אז היא נעשת לסם המוות בעיקר בתורה

קבלה קבלה
ומצוות יש רעשים לא ברור אם זה ברקים או

קבלה קבלה
שזה רקטות

קבלה קבלה
איך

קבלה קבלה
כתוב ברקים

קבלה קבלה
ורעמים מיישרים העקמומיות שבלב איך

קבלה קבלה
נאמר אומר בעל הסולם בואו ראה בעת שכל בני

קבלה קבלה
העולם יסכימו פה אחד לבטל ולבאר את הרצון

קבלה קבלה
לקבל לעצמם שבהם ולא יהיה להם שום רצון

קבלה קבלה
אלא להשפיע לחבריהם אז היו מתבטלים כל

קבלה קבלה
הדאגות וכל המזיקים מהארץ וכל אחד היה

קבלה קבלה
בטוח בחיים בריים ושלמים שהרי כל אחד

קבלה קבלה
מאיתנו היה לעולם גדול שידאג בדו וימלא את

קבלה קבלה
צרח

קבלה קבלה
זאת אומרת אפילו מבחינה גשמית הוא מסביר

קבלה קבלה
את זה ואגב רואים את זה באנושות שהיא

קבלה קבלה
בשונה מהקופים אגב סרט כוכב כופים סרט יפה

קבלה קבלה
אבל זה לא עובד ככה באמת רק מצד הקוף

קבלה קבלה
שבאדם למה אני מדבר על הסרט הישן עם זה

קבלה קבלה
ששיחק את משה החדשים אני לא

קבלה קבלה
עקבתי

קבלה קבלה
למה

קבלה קבלה
כי האדם יש לו את כוח

קבלה קבלה
ה דמיון את כוח ההתפתחות את כוח הצורה

קבלה קבלה
שמעבר לחומר את הרגש זולתו אז זה גרם לנו

קבלה קבלה
להתקבץ למאות לאלפים בצורה

קבלה קבלה
אחדותית וזה מבדיל אותנו למשל מבעלי

קבלה קבלה
החיים אז מצד הגשמיות אנחנו מבינים שצריך

קבלה קבלה
חי חברה פעם היינו בשבט

קבלה קבלה
במערה

קבלה קבלה
במשפחה אני מדבר מצד אומות העולם מצד

קבלה קבלה
החיצוניות ולאט לאט התפתחנו נהיינו

קבלה קבלה
שבט מחוז אומה ככה העולם נבנה עכשיו אנחנו

קבלה קבלה
בכלל אעיר גלובלית היום כל העולם תלוי אחד

קבלה קבלה
בשני אם אלה לא נותנים נפט אז פה יש

קבלה קבלה
בעיות וא אחד תלוי

קבלה קבלה
בשני אז ככה זה מבחינה רוחנית אבל היום יש

קבלה קבלה
הרבה שפע לא

קבלה קבלה
חסר מוכרים מה שאנחנו קונים פה פי בחול

קבלה קבלה
ברבע מחיר אז לא חסר שפע בתי יש היום יש

קבלה קבלה
מכונות טכנולוגיה אבל לא מחלקים אותו נכון

קבלה קבלה
למה בגלל האגואיזם אבל

קבלה קבלה
אבל בין אדם לחברו זה יותר מעניין זאת

קבלה קבלה
אומרת אם היינו פועלים והבת ך כמוך אבל

קבלה קבלה
אפילו נגיד ברמה הפשוטה בחיצוניות ופועלים

קבלה קבלה
ברוך השם עם ישראל רואים עכשיו שהם עושים

קבלה קבלה
את זה אומנם היינו צריכים מכה קשה להתעורר

קבלה קבלה
וקצת לרדת מכל המלחמות בינינו בין השמאל

קבלה קבלה
ימין

קבלה קבלה
אבל אבל מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה הוא

קבלה קבלה
רוצה שנת הנתינה תהיה לשם שמיים וזה לא

קבלה קבלה
פשוט זה עבודה זה תהליך ויש בזה המון המון

קבלה קבלה
מדרגות אנחנו כרגע רואים רק גרם אחד

קבלה קבלה
מהרצון שלנו יש לנו הרבה חלקי נשמה שאנחנו

קבלה קבלה
בכלל לא מודעים אליהם הם גנוזים בתוכנו או

קבלה קבלה
מגלגולים קודמים אבל חייב לתקן אותם חייב

קבלה קבלה
לגלות אותם אנחנו כל פעם חתיכה קטנה

קבלה קבלה
מהפאזל מקבלים אנחנו לא מכירים את עצמנו

קבלה קבלה
באמת אז לפי ההתפתחות מגלים לנו עוד חלקים

קבלה קבלה
אז כל פעם גם צריך לתקן כי כל פעם אתה

קבלה קבלה
מקבל חלק רצון שהוא גולמי הוא לא מתוקן

קבלה קבלה
עדיין ואתה צריך לתקן

קבלה קבלה
אותו לכן אתה או את אנחנו זה אומר אם כל

קבלה קבלה
אחד היה חושב להשפיע על השני ולא רק על

קבלה קבלה
עצמו ממילא לא היה בעיות בחיים דוגמה

קבלה קבלה
גשמית כמו שאדם יש לו משפחה שדואגת לו

קבלה קבלה
ועוזרת עם הילדים ועם הנכדים רואים כמה זה

קבלה קבלה
עוזר

קבלה קבלה
בחיים כמה זה מסייע אז אם זה היה ככה ברמה

קבלה קבלה
גלובלית לא היה בעיות בחיים כי כולם היו

קבלה קבלה
דואגים לכולם אפילו לא היית צריך לדאוג

קבלה קבלה
לעצמך

קבלה קבלה
למה כי אתה דואג לו הוא דואג לו הוא דואג

קבלה קבלה
לו כולם מסודרים והבורא דואג לכולם

קבלה קבלה
אבל זה יותר חשוב מבחינה רוחנית מה זאת

קבלה קבלה
אומרת כי יכול להיות דאגה חיצונית אפשר

קבלה קבלה
להתחבר על קבוצת כדור אגל אבל זה זה גם

קבלה קבלה
התחלה אבל זה משהו שהוא עדיין גשמי והוא

קבלה קבלה
נגמר כמו בזוגיות אפשר להתחבר על יופי על

קבלה קבלה
תאווה אבל זה נגמר כמו שרואים את הזמרים

קבלה קבלה
ששרים על אהבה ולאן הם מגיעים מכל

קבלה קבלה
העולם יש להם כסף כבוד הכל למה אתם לא

קבלה קבלה
אוהבים למה אתם מתגרשים כל יום יומיים

קבלה קבלה
שלוש למה אין תירוצים אלא צריך את העניין

קבלה קבלה
הפנימי כמובן בכל מקרה ויש פה עוד עניין

קבלה קבלה
מבחינה קוונטית אם היינו דואגים אחד לשני

קבלה קבלה
מצד הכוונה אבל לשם שמיים אז הבורא ברמה

קבלה קבלה
קוונטית זה שם מושאל קוונטי מדבר על כוח

קבלה קבלה
ההשפעה כוח הבינה אז הבורא ממילא היה מאיר

קבלה קבלה
לנו ר לנו זאת אומרת אם אנחנו היינו

קבלה קבלה
דואגים אחד לשני פתאום היינו מגלים שהבורא

קבלה קבלה
דואג

קבלה קבלה
לכולנו אבל אם לא אז אנחנו לא יכולים

קבלה קבלה
לראות את זה ואנחנו רואים אפילו הפוך וזה

קבלה קבלה
לא פשוט בכלל ראינו פה דברים קשים מאוד

קבלה קבלה
ויש דברים יותר קשים אגב הרבה יותר קשים

קבלה קבלה
קשה להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך אחוריו

קבלה קבלה
אומר בעל הסולם את הבורא דרך

קבלה קבלה
אחוריו זה לא פשוט כי אנחנו מרגישים את

קבלה קבלה
הרע מציאות ממש וזה בכוונה ככה כדי שנוכל

קבלה קבלה
לעשות תיקון אמיתי זה לא דברים פשוטים ואי

קבלה קבלה
אפשר להיכנס לזה פה וזה גם לא עניין של

קבלה קבלה
ידע אתה יכול להגיד למישהו את כל החוכמות

קבלה קבלה
בעולם ואם הוא מרגיש רע והלב שלו שבור עז

קבלה קבלה
רע לו זה לא אי אפשר ללמוד את התורה על

קבלה קבלה
רגל אחת זה תהליך מאוד

קבלה קבלה
ארוך אבל אנחנו כרגע קצת נוגעים

קבלה קבלה
בנקודות אומנם בזמן שכל אחד אין לו אלה

קבלה קבלה
הרצון לקבל לעצמו מכאן כל הדאגות הייסורים

קבלה קבלה
והמלחמות והשחיתות שאיין לנו מפלט מהם והם

קבלה קבלה
מחלישים גופנו בכל מיני מחלות חובים אין

קבלה קבלה
רוחניים אין נפשיים והן א גשמיים

קבלה קבלה
ממש זאת אומרת אנחנו עושים הפוך במקום

קבלה קבלה
לדואק אחד לשני דואגים לאגואיזם או שאם

קבלה קבלה
אנחנו משפיעים עושים את זה כדי להגדיל את

קבלה קבלה
האגואיזם שלנו למשל כבוד ממשלה שליטה זה

קבלה קבלה
גם פסול זה אולי טוב לקיום לשלב מסוים אבל

קבלה קבלה
התיקון זה לא מספיק זאת אומרת אם אני

קבלה קבלה
משפיע בשביל עולם הבא ברכה פרנסה כמו רשבי

קבלה קבלה
קוראה לזה בהמות שאוכלים חציר דברים קשים

קבלה קבלה
הוא אומר אבל חייב לדעת את האמת אז זאת

קבלה קבלה
אומרת אפשר להתחיל מזה אבל אם נשארים שם

קבלה קבלה
זה שם המוות חייב להגיע ליראה ואהבה לשם

קבלה קבלה
שמיים אין קיצורי דרך שמרתם שתי שבתות

קבלה קבלה
מקבלים עולם הבא אז הם מספרים לילדים בגן

קבלה קבלה
שתי שבתות זה מלכות ובינה צריך להגיע

קבלה קבלה
למדרגה הרוחנית בלב של שבת נכון צריך

קבלה קבלה
לשמור גם שבת בחוץ כדי לעורר את זה בתוכנו

קבלה קבלה
או לגרוס תהילים זה יפה ואפשר להתחיל מ זה

קבלה קבלה
וזה נפלא אבל לא לגרוס כדי להספיק הרבה

קבלה קבלה
מבחינה טכנית לא תקרא קצת עם כוונה זה

קבלה קבלה
הרבה יותר מועיל אבל לקרוא תהילים זה נקרא

קבלה קבלה
להשיג או לייצר תפילה בלב למדרגות

קבלה קבלה
הרוחניות שדוד המלך כתב עליהם בספר תהילים

קבלה קבלה
אבל אם לא לומדים פנימיות לא לומדים זוהר

קבלה קבלה
כמו שרשביל ואני לא יכול להיכנס לפה כי

קבלה קבלה
אני עוד פעם יצא לי שיעור שעה ואני רוצה

קבלה קבלה
שזה יהיה קצר אז תראו את השיעור המלא אז

קבלה קבלה
מפספסים את העניין אז זה נפלא לעשות את כל

קבלה קבלה
כל המעשים האלה שעושים וכל הכבוד לעם

קבלה קבלה
ישראל מדהים בעזרת השם שגם אני אתחזק בזה

קבלה קבלה
א להתפלל לקרוא ספר דברים הכל טוב ויפה

קבלה קבלה
אבל זה עדיין מדרגת

קבלה קבלה
הדומם חשוב דווקא לזוהר לבוא דווקא

קבלה קבלה
לפנימיות יותר או את כל הדברים האלה לעשות

קבלה קבלה
אבל לא רק מבחינה פיזית טכנית בגוף אלא

קבלה קבלה
מתוך כוונה שאני רוצה להגיע או אני רוצה

קבלה קבלה
להגיע שזה יעורר בי את המדרגות האלה בתוכי

קבלה קבלה
לא לקרוס את הספר כדי שהלימוד הטכני הוא

קבלה קבלה
זה מה שיציל את העולם זה כן טוב בתור

קבלה קבלה
התחלה אבל לא להתקע שמה הקדוש ברוך הוא לא

קבלה קבלה
רוצה שגרסו תהילים הוא רוצה שתשיגו את

קבלה קבלה
המדרגות שכתוב בתהילים בנשמה רק מה אם

קבלה קבלה
קוראים תהילים זה יכול לעורר את הלב מאוד

קבלה קבלה
תחשבו איך הייתה התפילה בלי התהילים את

קבלה קבלה
התפילה השחרית בלי תהילים או בכלל כל

קבלה קבלה
התפילה

קבלה קבלה
תחשבו כמה דוד המלך אפילו בגשמיות כאילו

קבלה קבלה
מה זה תפילה בלי כל הפרקי תהילים אבל

קבלה קבלה
התהילים מדובר שם על מצבי תודעה מאוד

קבלה קבלה
עמוקים שמי שלא עושה עבודה פנימית הוא הוא

קבלה קבלה
קורא אותם על הגשמיות זה גם יפה אבל אני

קבלה קבלה
אומר תקראו ותבינו שיש מעבר וזה לא דבריי

קבלה קבלה
זה רשבי הקדוש כותב רבי חיים ויטל ואני לא

קבלה קבלה
יכול להכנס לזה כי זה יהיה שעות שיעור

קבלה קבלה
אבל ברוך השם יש חומר על זה אז תראו את

קבלה קבלה
החומר במקום המתאים

קבלה קבלה
אז הוא אומר בזמן שאנחנו פועלים את הרצון

קבלה קבלה
לעצמנו אין בכוונה ואין

קבלה קבלה
במעשה אז זה גורם לכל

קבלה קבלה
השחיטות שאיין לנו מפלט מהמהם אומר את זה

קבלה קבלה
בהקדמה לספר הזה א יט עוד אומר אם חס

קבלה קבלה
ושלום אדם ישראל משפיל מעלת פנימיות התורה

קבלה קבלה
וסודותיה אדנה בדרכי נשמותינו ומגיה וכן

קבלה קבלה
בחלק השכל ועמי מצווה כלפי מעלת חיצוניות

קבלה קבלה
התורה דנה בחלק המעשה בלבד זאת אומרת אם

קבלה קבלה
האדם עוסק רק בחיצוניות רק בגוף רק

קבלה קבלה
בטכניקה רק בחיצוניות של המצווה כי זה גם

קבלה קבלה
יותר קל גם אני עושה את זה כי זה הכל לא

קבלה קבלה
לשמע לעולם הבא ושוב חייב להתחיל מזה אני

קבלה קבלה
לא אומר שלא אבל אם הוא נתקע שמה אז מה

קבלה קבלה
הוא עושה הוא מגביר את החיצוניות

קבלה קבלה
שלו מצד שני אין ברירה אני חייב להשתמש

קבלה קבלה
בחיצוניות כמו שאני חייב להשתמש בתאווה

קבלה קבלה
אבל אבל אני חייב את הפנימיות את האהבה את

קבלה קבלה
הכוונה אחרת

קבלה קבלה
זה יורד לג קליפות התמות כמו שאומר בעל

קבלה קבלה
התניה

קבלה קבלה
לכן בשם הארי הארי אומר את זה זאת אומרת

קבלה קבלה
הוא מסביר את זה יותר בעל התניה בכל מקרה

קבלה קבלה
אם האדם לא עסק בפנימיות שלו שזה החסידות

קבלה קבלה
הזוהר אבל בעיקר הזוהר

קבלה קבלה
והפנימיות אלא עוסק

קבלה קבלה
בחיצוניות התורה ומגדיל את המעלה שלה אדנה

קבלה קבלה
בחלק המעשה בלבד ואפילו מעוסק פעם

קבלה קבלה
בפנימיות התורה ירו מקציב לשעה מועטת

קבלה קבלה
מזמנו בשעה שלא יום ולא לילה זאת אומרת אף

קבלה קבלה
פעם פעם בשנה גורסים קצת תיקוני הזוהר וזה

קבלה קבלה
גם יפה

קבלה קבלה
אבל צריך לקרוא את זה כדי לעורר את הנשמה

קבלה קבלה
באמת לא כדי לצאת ידי חובה ולהספיק דפים

קבלה קבלה
לקבל עולם הבא הקדוש ברוך הוא לא רוצה

קבלה קבלה
שתספרו דפים ותקר שו אותם וזה מה שהציל את

קבלה קבלה
העולם זה נכון שזה פתח נפלא במיוחד אם זה

קבלה קבלה
זוהר אבל הוא צריך אבל הוא רוצה שנקרא את

קבלה קבלה
זה כדי שזה יעורר לנו את התודעה ואת הלב

קבלה קבלה
להשיג את הדברים שכתוב שם להגיע אליהם זה

קבלה קבלה
מה שהוא רוצה מה שכתוב שאם קורה ולא מבין

קבלה קבלה
יש לו שכר זה לא כפשוטו זאת אומרת אם הוא

קבלה קבלה
קורא אבל הוא לא מבין דיינו הוא לא משיג

קבלה קבלה
את זה אבל רוצה להשיג את זה אז פנטסטי אבל

קבלה קבלה
אם הוא גורס את זה לצאת ידי חובה זה לא

קבלה קבלה
מספיק הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מזה אבל

קבלה קבלה
זה בסדר להתחיל מזה ומצווה אפילו גדולה

קבלה קבלה
אבל לא להתקע

קבלה קבלה
שמה לכן אם אבל אם עושקים את זה רק בשעה

קבלה קבלה
שללא יום ולא לילה אז ברור שאנחנו נתקעים

קבלה קבלה
בזה

קבלה קבלה
כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו מה

קבלה קבלה
הפנימיות הוא נמצא גורם בזה להשפיל

קבלה קבלה
ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם שהם בני

קבלה קבלה
ישראל ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם

קבלה קבלה
שהם אומות העולם ישפילו ובזו את בני ישראל

קבלה קבלה
ויחשבו את ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם

קבלה קבלה
ואיין לעולם חפץ בהם חס ושלום עכשיו אני

קבלה קבלה
לא יכול להרחיב בזה הרחבתי בזה בשיעור על

קבלה קבלה
ירושלים תראו את זה שמה כי אז יצא לי שעה

קבלה קבלה
ולא דקות אבל בעל הסולם הקדוש אומר שאם

קבלה קבלה
האדם מגביר את החיצוניות שלו שזה צד הגוי

קבלה קבלה
שבו זה צד המעשה צד הלא לשמ שצריך אותו

קבלה קבלה
אגב אבל אם הוא מגביר רק אותו ומזניח את

קבלה קבלה
הפנימיות אז הוא מקרין בצורה קוונטית לכל

קבלה קבלה
העולם להגביר את החיצוניות של העולם

קבלה קבלה
ולהשפיל את הפנימיות של העולם ואז הוא

קבלה קבלה
גורם לפנימיות כאילו שאין בה צורך ואז זה

קבלה קבלה
משפיע על התת מודע הרוחני של אומות העולם

קבלה קבלה
ואז הם רואים שלישראל אין צורך באמת בעולם

קבלה קבלה
כי הם לא מקיימים את תפקידם הם אפילו לא

קבלה קבלה
מבינים למה השר הרוחני שלהם משפיע עליהם

קבלה קבלה
על התת מודע כמו שאמרתי

קבלה קבלה
המשחית אמנם מגלגלים חובה על ידי חייו זה

קבלה קבלה
נכון וצריך להגן על עצמנו ולהרוג את

קבלה קבלה
המחבלים ולעשות מה שצריך והקם להורגך השקם

קבלה קבלה
להורגו לא את כל הערבים חס ושלום יש הרבה

קבלה קבלה
ערבים טובים לא להתבלבל פה אבל את האויב

קבלה קבלה
בוודאי אבל האויב זה גם אותיות אוהב

קבלה קבלה
כן בגמר

קבלה קבלה
תיקון בכל מקרה כרגע הוא אויב אבל אני לא

קבלה קבלה
יכול להרחיב בזה זה באמת יהיה שעה אבל

קבלה קבלה
ישמעאל זה נקרא משפיע על מנת לקבל זה

קבלה קבלה
כליפה שקיימת בנו אנחנו כל הזמן משפיעים

קבלה קבלה
על מנת לקבל אז ברור שאנחנו מגדילים את

קבלה קבלה
הקליפה הזאת משפילים את הפנימיות ובמיוחד

קבלה קבלה
הם עוסקים רק בחיצוניות התורה אז כל הזמן

קבלה קבלה
עוסקים רק במעשה החיצוני וכמה שכר יצא לי

קבלה קבלה
וכמה סגולות וכמה אני אקבל וכל החיצוניות

קבלה קבלה
התורה בנוייה ככה לא החיצוניות התורה

קבלה קבלה
המקורית אבל החיצוניות התורה של הלא לשמה

קבלה קבלה
שללא לשמ שהיא מאז חורבן הבית כמו שהוא

קבלה קבלה
אומר במקום אחר היא נהפכה למטרה ופספסנו

קבלה קבלה
את

קבלה קבלה
הפנימיות אז זה לא טוב כ ש כתוב שעסקו

קבלה קבלה
בגמילות חסדים בתורה ומצוות והקריבו

קבלה קבלה
קורבנות אבל נחרב על שינאת חינם מה זה שנת

קבלה קבלה
חינם שנעו לעבוד בחינם לשם שמיים בבחינת

קבלה קבלה
מאוצר מתנות חינם חננו שזה האמונה הטהורה

קבלה קבלה
כלים להשפעה וזה התבטא בין אדם לחברו ובין

קבלה קבלה
אדם למקום וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו

קבלה קבלה
נחרב בימיו כן אני מדבר עליי כי לגמרי

קבלה קבלה
כאילו אבל כולנו כולנו שמה אבל יותר מזה

קבלה קבלה
מי שלא עוסק בפנימיות הוא בכלל לא מבין את

קבלה קבלה
זה זה כמו אדם שלא עוסק בבריאות טבעית לא

קבלה קבלה
לומד על זה והוא אוכל רעלים ופירמידת מזון

קבלה קבלה
עקומה לגמרי והוא אפילו לא מבין מה אתה

קבלה קבלה
אומר לו לא זה לא בריא א שטויות הוא לא

קבלה קבלה
מבין מה אתה רוצה ממנו אפילו לכן כל כך

קבלה קבלה
חשוב לללמוד זוהר אפילו שלא מבינים כי

קבלה קבלה
שאתה מתעסק בזה לאט לאט אתה מתחיל להבין

קבלה קבלה
אבל לא לגרוס לצאת ידי חובה פעם בשנה באמת

קבלה קבלה
ללמוד את הפנימיות את החסידות כמו שצריך

קבלה קבלה
אוקיי אנחנו נעצור ב- דקות בלי

קבלה קבלה
נדר כנגד לג בלי נדר נדר זה בינה

קבלה קבלה
כן אז ולא עוד אלה אלה גורמים בזה שאפילו

קבלה קבלה
החיצוניות ש באומות העולם מתגברת על

קבלה קבלה
הפנימיות שלהן עצמן כגויים שבאומות העולם

קבלה קבלה
שהם המזיקים מחריבי העולם מה שאנחנו

קבלה קבלה
עכשיו השם ישמור ונראה עוד יותר אני מקווה

קבלה קבלה
שלא מתגברים ועולים ע על הפנימיות שלהם

קבלה קבלה
שהם חסידי אומות העולם ואז הם עושים כל

קבלה קבלה
הקורבנות והשחיתות האיומים שבני דורינו

קבלה קבלה
היו אדר ייה להם השם ישמרנו מכאן והלך וא

קבלה קבלה
הוא דיבר על תקופת

קבלה קבלה
השואה ובמאמר הנבואה הסברתי הוא דיבר על

קבלה קבלה
מעבר לזמן ומקום על כל התקופות ועכשיו השם

קבלה קבלה
יעזור אנחנו ידעים לזה עוד פעם ידעים לזה

קבלה קבלה
עוד פעם מה היה פה סינת

קבלה קבלה
חינם כולנו שותפים בזה זה לא השמאל לא

קבלה קבלה
בסדר גם הימין לא בסדר וגם השמאל כולנו

קבלה קבלה
באותה

קבלה קבלה
קערה כולנו באותה קערה את הדתי דנים יותר

קבלה קבלה
אפילו כי האבא מצפה מהבן הבכור להרבה

קבלה קבלה
יותר במסגרת המשל בכור הכוונה שהוא קודם

קבלה קבלה
כל אחד ענים אותו לפי המקום שלו אם אנחנו

קבלה קבלה
רוצים שיישמרו שבת בחוץ רק כל החילונים או

קבלה קבלה
בכפייה ואני לא אומר שלא צי חבד שבת

קבלה קבלה
במדינה יהודית אבל אם אנחנו עושים את זה

קבלה קבלה
רק מבחוץ ולא בתוכנו מגיעים לשבת שזה מצב

קבלה קבלה
תודעתי בכלל מצב של נשמה ולא רק פעולה

קבלה קבלה
חיצונית שלא להדליק את החשמל גם אבל אבל

קבלה קבלה
זה נועד למשהו אחר לגמרי אבל אם לא לומדים

קבלה קבלה
פנימיות לא יודעים בכלל על מה אתה

קבלה קבלה
מדבר ואז מגדילים רק את החיצוניות רק את

קבלה קבלה
הלא לשמע והנקודה הפנימית

קבלה קבלה
מדרדרת וזה מקרין לכל העולם ואז קורה מה

קבלה קבלה
שהוא אומר החיצוניות ש באומות העולם

קבלה קבלה
מתגברת כי אדם עולם קטן הכלל והפרט שווים

קבלה קבלה
אז אם אני מגביר את חיצוניות העולם שבי זה

קבלה קבלה
מגביר את חיצוניות העולם בכל העולם ואין

קבלה קבלה
פורנות בעל העולם אלא בשביל ישראל ממש

קבלה קבלה
ברמה

קבלה קבלה
קוונטית קוונטית

קבלה קבלה
רוחנית ואז צד ה טורף שבהם מתעורר וזה מה

קבלה קבלה
שאנחנו

קבלה קבלה
רואים אבל זה לא רק בגלל כוח צבאי כזה או

קבלה קבלה
אחר אמרתי ב המלא אם לא יבואו מהגדר הזה

קבלה קבלה
הם יבואו מכיוון אחר או יבוא עם אחר פתאום

קבלה קבלה
זה לא יבואו חיזרים אם צריך תהיה רעידת

קבלה קבלה
אדמה יבוא מטאור יהיה פתאום איזה חור

קבלה קבלה
שחור אני לא יכול להיכנס לזה פה אבל יש

קבלה קבלה
הרבה דרכים להשגחה לגלות את את הגירוי

קבלה קבלה
לתיקון כמו שכתוב שאיין לך עשב מלמטה

קבלה קבלה
שאיין עליו מלאך ושוטר מלמעלה שמקה עליו

קבלה קבלה
ואומר לו גד דהיינו

קבלה קבלה
שהשורש הנקרא מלאך מכריח אותו

קבלה קבלה
לקבל את כל כמותו ואיכותו כ בחינת החותם

קבלה קבלה
הנחתם ממנו זאת אומרת הכוח הרוחני הכלל

קבלה קבלה
מכריח את המציאות להגיע

קבלה קבלה
לתכלית ויש ל יש לו הרבה דרכים לעשות את

קבלה קבלה
זה התכלית זה אהבה אמיתית וחיבור זה יכול

קבלה קבלה
לבוא בייסורים או בטוב זה לא משנה כמה

קבלה קבלה
נהרוג וצריך להגן על עצמנו

קבלה קבלה
אבל

קבלה קבלה
טוב אבל אני מגיע לשיעור ארוך אז תשמעו את

קבלה קבלה
השיעור המלא אני לא יכול להיכנס לזה פה

קבלה קבלה
המתבודד י תיקוני הזוהר אומר במקום אחר

קבלה קבלה
הקדמה לטסות לו שישנה שבועה שלא יתעורר

קבלה קבלה
אור ה חסד ואהבה בעולם עד שמעשים של ישראל

קבלה קבלה
בתורה ומצוות יהיו על הכוונה שלא לקבל פרס

קבלה קבלה
אומר את זה זוהר שיר השירים אלא רק להשפיע

קבלה קבלה
נחת הרוח ליצר ברוך הוא הרחבנו על זה

קבלה קבלה
בתיקון לד ראו את זה שמה אני לא יכול

קבלה קבלה
להיכנס לזה אמרתי את המילה הזאת הרבה ברוך

קבלה קבלה
השם תראו כמה יש ללמוד

קבלה קבלה
ולדבר אבל יש דברים שאי אפשר לקצר בהם כי

קבלה קבלה
זה יפגום באיכות שזה סוד השבועה השבעתי

קבלה קבלה
אתכם בנות

קבלה קבלה
ירושלים אם תאירו אם תראו התאוה שתחפץ

קבלה קבלה
תחפץ חפץ חסד וכולי וכולי השבעתי אתכם

קבלה קבלה
באופן שכל אריכות הגלות וייסורים בנות

קבלה קבלה
ירושלים זה הרגשות שרוצות להגיע לשלמות

קבלה קבלה
הרצונות שרוצות שלמות יראה שלמה ולא

קבלה קבלה
זיופים של כספו ובו של אבימלך

קבלה קבלה
באופן של כל הריחות הגלות ויסורים שאנו

קבלה קבלה
סובלים תלויים מוחקים לנו עד שנזכה לעסק

קבלה קבלה
התורה המצוות לשמה ורק אם נזכה לזה תכף

קבלה קבלה
יתעורר אור הבה והחסד הזה ש סגולתו להמשיך

קבלה קבלה
סוד הכתוב ונח עליו רוח חוכמה ובינה דיינו

קבלה קבלה
על המשיח הכוונה ואז נזכה לגאולה השלמה אז

קבלה קבלה
מה חסר לעסוק בפנימיות התורה שינוי חברתי

קבלה קבלה
אמיתי ואהבת חינם אמיתית תאורה רק מה אם

קבלה קבלה
נרצה באמת לעשות את זה נראה שאנחנו מאוד

קבלה קבלה
רחוקים מזה אבל ברגע שאנחנו משתדלים אפילו

קבלה קבלה
שאנחנו רחוקים פה נוצרת תפילה לקדוש ברוך

קבלה קבלה
הוא תפילה אמיתית

קבלה קבלה
מהלב והוא

קבלה קבלה
עוזר הוא עוזר לעתים יש מדבר הסתרה גדולה

קבלה קבלה
זה לא פשוט לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות

קבלה קבלה
כי כל הד עוסקים רק בחיצוניות אין בעולם

קבלה קבלה
החילוני ואין בעולם

קבלה קבלה
הדתי אז זה כאילו אני לוקח כמול כל היום

קבלה קבלה
ואני לא מטפל בדלקת והיא אוכלת אותי

קבלה קבלה
מבפנים מה היא הדלקת האגואיזם שנמצא בתוך

קבלה קבלה
התודעה שלנו בנשמה לא בחלק האלוקי של

קבלה קבלה
הנשמה בחלק ש של

קבלה קבלה
החומר של הנשמה של ה אני גם לא יכול

קבלה קבלה
להיכנס לזה פה בכל דבר יש את האצילות שבו

קבלה קבלה
ואת הצד שהוא כאילו מקולקל והוא כרגע מאוד

קבלה קבלה
מקולקל כי אנחנו צריכים לתקן אותו להיות

קבלה קבלה
שותפים א זה העבודה שלנו וכל עוד לא נתקן

קבלה קבלה
אותו לא נגלה את האלוקות למה הבורא עשה

קבלה קבלה
ככה שאלה טובה זה לא המקום לדבר על זה זה

קבלה קבלה
שאלה ארוכה מיני ים הרבה דיון משפחה כדי

קבלה קבלה
לברר את זה אומר בעל הסולם בהקדמה לספר

קבלה קבלה
הזוהר אוקיי יפה עוד לא הגעתי ל- אז בוא

קבלה קבלה
נראה נסכם את מה שאמרתי אה אולי יש פה עוד

קבלה קבלה
משהו שרציתי

קבלה קבלה
לקרו

קבלה קבלה
רגע

קבלה קבלה
נסכם בעל הסלם אומר ש האגואיזם הרצון לקבל

קבלה קבלה
על עצמו זה השורש לכל הרע בעולם אבל אם לא

קבלה קבלה
היה לנו את הרע הזה לא היה לנו מה

קבלה קבלה
לתקן עכשיו כל עוד אנחנו לא מתקנים אותו

קבלה קבלה
בראתי יצ הרה בראתי לו תורה תבלין זה גורם

קבלה קבלה
לכל הרע לשחיתות למלחמות בעולם אין פורנות

קבלה קבלה
בעל העולם אלא בשביל ישראל דהיינו

קבלה קבלה
הפנימיות ישר אל עירת הרוממות הקדוש ברוך

קבלה קבלה
הוא דרך הגויים שבחוץ מעורר אותנו כי

קבלה קבלה
אנחנו לא מתקנים את הגויים שבתוכן שעוסקים

קבלה קבלה
רק בחיצוניות התורה אז חושבים שצריך לתקן

קבלה קבלה
רק את הגוי בחוץ כי זה תפיסה של ילדים

קבלה קבלה
קטנים כמו ילדה שמשחקת עם בובה אבל

קבלה קבלה
שעוסקים בפנימיות מבינים שעמלק זה בתוכי

קבלה קבלה
עמן זה בתוכי עשו זה בתוכי ואני צריך לתקן

קבלה קבלה
אותם בתוכי וכדי שזה יתבטא גם בחוץ צריך

קבלה קבלה
שזה יהי תוקן מצד כלל העם צדיק נגיד

קבלה קבלה
שתיקן הוא רואה אומנם את הרע שקורה בחוץ

קבלה קבלה
אבל הוא גם רואה מעבר לזה את הטוב זה כמו

קבלה קבלה
שה רואה גם את האלקטרון מסתובב וגם הוא

קבלה קבלה
חלקיק בבת אחת אבל אנחנו רואים כרגע רק

קבלה קבלה
חלקיקים אז כדי שנראה את הטוב דהיינו

קבלה קבלה
שיהיה טוב בגשמיות אנחנו צריכים לעשות

קבלה קבלה
עבודה משותפת מצד כלל העם אבל לא לעשות את

קבלה קבלה
זה כדי שיהיה טוב בגשמיות כי אז עוד פעם

קבלה קבלה
יתנו לנו דין מלמעלה והלכתם עמי בקרי

קבלה קבלה
והלכתי כם בחמת קרי אלא הקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
רוצה שתקן את הפנימיות כי החוץ זה כמו סרט

קבלה קבלה
אז הוא לא רוצה שאני אשחק בסרט כאילו זה

קבלה קבלה
סרט האהבה אלא הוא רוצה שאניח את

קבלה קבלה
האהבה סליחה וזה דורש עבודה פנימית ותיקון

קבלה קבלה
פנימי

קבלה קבלה
הפלה תיקון פנימי אמיתי וזה לא פשוט אבל

קבלה קבלה
זאת העבודה הנצרכת

קבלה קבלה
מאיתנו זה אמרנו אב כל אחד צריך להגביר את

קבלה קבלה
פנימיות התורה כי היא עוסקת בנשמה במידות

קבלה קבלה
האלוקיות בכוונה שזה מה שהקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
רוצה מאיתנו את הלב ולא את הגוף עם זאת

קבלה קבלה
אנחנו צריכים להעזר בגוף כדי לתקן את הלב

קבלה קבלה
דהיינו

קבלה קבלה
בחיצוניות

קבלה קבלה
ג' שאדם משפיל את הפנימיות שבו זה מתבטא

קבלה קבלה
בכל דבר בחיים בהרבה דברים אפילו ביום יום

קבלה קבלה
אבל בעיקר

קבלה קבלה
בזה ודווקא על הדתיים אני מדבר שעוסקים רק

קבלה קבלה
במעשה החיצוני בהלכה החיצונית ולא

קבלה קבלה
בפנימיות התורה שעוסקת בכוונה ובתיקון

קבלה קבלה
הפנימי אז הם מעלים את החיצוניות שבהם

קבלה קבלה
ומשפילים את הפנימיות והאדם עולם קטן הוא

קבלה קבלה
מקרין את זה ברמה קוונטית ואז ככה זה קורה

קבלה קבלה
גם בחוץ ואז כל הגורים רוצים לחלות אותנו

קבלה קבלה
אבל זה מאן הם מאן שליחים של הבורא

קבלה קבלה
בעצם למה הבורא מראה תמונות רעות כל כך

קבלה קבלה
וקשות כי הוא רוצה ללמד אותנו ש אגואיזם

קבלה קבלה
מאוד מאוד

קבלה קבלה
רע אבל אנחנו חיייבים להתפלל ונתפלל שילמד

קבלה קבלה
אותנו בדרך החסד אוקיי רציתי אז אני

קבלה קבלה
אסיים מי שרוצה שייראה את השיעור המלא

קבלה קבלה
נבואת בעל הסולם

קבלה קבלה
וגם המלחמה על ירושלים על תודעת

קבלה קבלה
הפנימיות ואני אסיים במה שבעל הסולם אומר

קבלה קבלה
וטעם דבריהם הוא כמו שבארנו שבהיות כל

קבלה קבלה
עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם

קבלה קבלה
בפנימיות התורה מניחים אותה כמו דבר שאין

קבלה קבלה
צורך בו בעולם ויעסקו בה רק בשעה שלא יום

קבלה קבלה
ולא לילה והם הבא כעבר מגששים קיר מה

קבלה קבלה
שאומר רבי חיים וטל שבזה הם המגבירים את

קבלה קבלה
חיצוניות עצמם דהיינו תועלת גופם דהיינו

קבלה קבלה
שכל תורה שלהם באה לגוף הגשמי או

קבלה קבלה
לקליפות ומדובר כמובן על כל אחד ואחד

קבלה קבלה
מאיתנו וכן חיצוניות התורה הם מחשיבים על

קבלה קבלה
פנימיות התורה דהיינו מחשיבים את המעשה

קבלה קבלה
החיצוני על הכוונה של הלב על האהבה על

קבלה קבלה
היראה

קבלה קבלה
האמיתית מחשיבים את זה שאני קיים תורה

קבלה קבלה
המצוות כדי שיצא לי מזה ולא כדי לשם שמיים

קבלה קבלה
והם ואז הם הגורמים במעשיהם הללו שכל

קבלה קבלה
בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את

קבלה קבלה
עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם כל אחת

קבלה קבלה
לפי

קבלה קבלה
מהותה עכשיו זה לא אומר שאנחנו שמה אבל אם

קבלה קבלה
נעסוק בפנימיות מתוך כוונה להגיע מתוך שלא

קבלה קבלה
לשמה לשמה זה פנטסטי זה נקרא אהיב חוכמת

קבלה קבלה
לחכימין לא לטיפשים מי שרוצה חוכמה מקבל

קבלה קבלה
חוכמה אז זה פנטסטי ככה צריך

קבלה קבלה
לעשות אז למה כי אני כבר ברכבת רכבת מלשון

קבלה קבלה
מרכבה הדבר המגשר בין העליון

קבלה קבלה
לתחתון אני כבר ברכב

קבלה קבלה
אז גם אם אני לא עכשיו לשם שמיים וזה בסדר

קבלה קבלה
אבל אני כן מבין שזה הכיוון אני כן מתעסק

קבלה קבלה
בזה וזה הזוהר ופנימיות עושה לא חיצוניות

קבלה קבלה
התורה גם אבל לא לאדם פשוט או מי שלא צדיק

קבלה קבלה
גדול הוא לא יודע להפיק משם את

קבלה קבלה
הפנימיות לכן חובה עלינו להגביר את

קבלה קבלה
הפנימיות כל אחד

קבלה קבלה
במקומו ובמילה

קבלה קבלה
לסיום כל הרע הזה ויש יותר ר אני מקווה ש

קבלה קבלה
לא וכל אחד גם יש לו בלי מלחמה את הרע

קבלה קבלה
הפרטי שלו בחיים לא חסר רע אבל התשובה

קבלה קבלה
בתכלס כמו

קבלה קבלה
שאומרים בקישקע

קבלה קבלה
ה רע בעולם כדי ללמד אותנו שאגי ם הוא רע

קבלה קבלה
והאנושות עברה דיברתי על זה בשפר של משיח

קבלה קבלה
לאות גדולות כדי להבין את זה אבל כנראה

קבלה קבלה
שלא הבנו

קבלה קבלה
מספיק

קבלה קבלה
אבל אנחנו חייבים לראות את הטוב ולהאמין

קבלה קבלה
בטוב בעזרת השם שכל הלימוד וכל הדברים

קבלה קבלה
יהיו להחזרת השבויים

קבלה קבלה
בהקדם וגם אנחנו שבועים מבחינה רוחנית מה

קבלה קבלה
שאנחנו שבועים בידי הקליפות בידי האגואיזם

קבלה קבלה
בידי המשפיע על מנת לקבל שזה קליפת ישמעאל

קבלה קבלה
אז הקדוש ברוך הוא לא בגלל אלה שנחטפו

קבלה קבלה
יכול להיות שהם

קבלה קבלה
צדיקים זה אזה הקדוש ברוך הוא לא עושה את

קבלה קבלה
זה לפי השכל

קבלה קבלה
שלנו יש מערכת לית לפעמים מישהו נענש

קבלה קבלה
בשביל הכלל כי הוא חלק מהכלל זה דברים

קבלה קבלה
דקים אז מה שקרה להם לכל אחד יש אחריות

קבלה קבלה
בזה אז כמו שהקליפ חוטפות אותנו כל הזמן

קבלה קבלה
בנפש ואנחנו לא מבינים את זה אז הקדוש

קבלה קבלה
ברוך הוא מדבר איתנו בשפה של פרימיטיבים

קבלה קבלה
כאילו בגשמיות שזה נחשב פרימיטיבי ביחס

קבלה קבלה
למציאות הרוחנית אבל אם נפנים

קבלה קבלה
הוא לא יצרך לדבר איתנו כל כך קשה אז

קבלה קבלה
בעזרת השם עכשיו נחזור לחיוב היינו צריכים

קבלה קבלה
שמאל דוחה וימין מקרבת תמשיכו לעשות מעשים

קבלה קבלה
טובים תקבלו על עצמכם כמה שיותר אפילו לא

קבלה קבלה
בלי קשר למצוות עדיף מצוות אבל פשוט לעזור

קבלה קבלה
ללכת לחלק מזון לעזור לחיילים להתפלל על

קבלה קבלה
חיילים רק תוסיפו לזה כוונה שאתם רוצים

קבלה קבלה
שזה לא יהיה רק בשביל כבוד או רק בשביל

קבלה קבלה
שרו אותנו אלא באמת כדי לעשות את הדבר

קבלה קבלה
האמיתי שמקרב לבורא ולטוב וגם אם תראו

קבלה קבלה
שאתם קצת רחוקים מזה אני אישית רחוק מזה

קבלה קבלה
הרבה אבל אם תראו שאתם קצת רחוקים מזה זה

קבלה קבלה
פנטסטי למה כי יש לכם תפילה אתם אתם על

קבלה קבלה
הרכבת אז זה מצויין

קבלה קבלה
הבורא דובר שקרים לא אוהב אבל אבל אם אתם

קבלה קבלה
מבינים את הקלקול אנחנו אז הפנטסטי המר ש

קבלה קבלה
מחזירו

קבלה קבלה
למותב בעזרת השם נעשה ונצליח שהקדוש ברוך

קבלה קבלה
הוא יחזיר את כל החטופים הביתה בריאים

קבלה קבלה
ושלמים בגוף ונפש ויגן עלינו ואני מקווה

קבלה קבלה
שלא יהיו עוד

קבלה קבלה
פרעות אבל אני אתכם כני ייתכן שיהיו למה

קבלה קבלה
כי זה לא לקרוא ספרי תהילים זהזה לא

קבלה קבלה
מעניין את הקדוש ברוך הוא הוא רוצה שנשנה

קבלה קבלה
את הלב ואת התודעה באמת רק מה לקרוא

קבלה קבלה
תהילים ולקיים מצוות

קבלה קבלה
זה זה מגרה אותנו ומעוררת אחרי המעשים

קבלה קבלה
נמשכים

קבלה קבלה
הלבבות אבל לזכור שהקדוש ברוך הוא רוצה את

קבלה קבלה
הלב ולחפש את זה בכל דבר אבל את הלב

קבלה קבלה
האמיתי אם נהיה רועים הקדוש ברוך הוא יראה

קבלה קבלה
לנו מה זה הלב האמיתי ייראה לנו את הלבנה

קבלה קבלה
האמיתית טוב אני לא רוצה

קבלה קבלה
להעריך רציתי דקות אבל אי אפשר זה

קבלה קבלה
דברים גדולים אני לא השם יעזור לנו אוקיי

קבלה קבלה
שכל הילדים יחזרו הביתה בריאים ושלמים אמן

קבלה קבלה
אני גם משתדל לקבל על עצמי להתחזק יותר

קבלה קבלה
ללמוד יותר פנימיות לעשות

קבלה קבלה
יותר כל אחד שיקבל על עצמו ותפילה אמיתית

קבלה קבלה
לבורא הבורא בוחן כליות

קבלה קבלה
ולב

קבלה קבלה
ו הרי אם היו מבקשים מאיתנו טוב לא משנה

קבלה קבלה
אני לא רוצה להעריך שכל אחד יעשה את

קבלה קבלה
המקסימום שיכול במקום שלו במען עם ישראל

קבלה קבלה
וזה דברים שהקדוש ברוך הוא אוהב ומשמח

קבלה קבלה
אותו

קבלה קבלה
ו אם נידבק במידותיו הוא גם ישפיע לנו את

קבלה קבלה
טוב

קבלה קבלה
מידותיו בעזרת השם גאולה בקרוב גילוי משיח

קבלה קבלה
צדקנו אבל זה תלוי בנו כמו שקראנו את

קבלה קבלה
הציטוטים אז שנזכה להכין את הכלים הראויים

קבלה קבלה
אנה אדוני הושיענה אנה אדוני הצליח נה לב

קבלה קבלה
נשבר ונת כ אלוהים לא

קבלה קבלה
תבזה גם כי ילך בגץ ל מוות לא יר רע כי

קבלה קבלה
אתה עימדי שבתך ו משנתך שבתך זה ייסורים

קבלה קבלה
משנתך זה התורה אמה

קבלה קבלה
נחמוני

קבלה קבלה
אמן בשורות טובות לעם ישראל תודה רבה

קבלה קבלה
נהניתם אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי

קבלה קבלה
שתראו מאיתנו תוכן אשמח להפצת השיעור ברכה

קבלה קבלה
והצלחה

קבלה קבלה
תודה

קבלה קבלה
שלום

קבלה קבלה
וברכה בעזרת

קבלה קבלה
השם שהלימוד

קבלה קבלה
יהיה לשמירה והגנה על עם ישראל להחזרת

קבלה קבלה
חדושים הביתה

קבלה קבלה
בשלום רפואה לכל מי

קבלה קבלה
שצריך ושקד אש ברוך הוא בעיקר יחזק את

קבלה קבלה
הנפשות והתודעה

קבלה קבלה
ונקודה פנימית לכל מי שצריך הגנה

קבלה קבלה
שמירה ועזרה רוחנית ובעיקר נפשית כי אחרי

קבלה קבלה
הכל אנחנו מגיעים

קבלה קבלה
לנפש שנזכה להתחזק

קבלה קבלה
כולנו כדי קצת להתכלל ולהתחבר לכלל העם אז

קבלה קבלה
אני

קבלה קבלה
טיפה אלמד מנייני

קבלה קבלה
דיומא אני אקרא מתוך מאמר שנקרא פניני

קבלה קבלה
החוכמה המלחמה על ירושלים מאמר שכתבתי

קבלה קבלה
לפני הרבה

קבלה קבלה
שנים אמנם מאמר תיותה אבל יש שם חומר

קבלה קבלה
מעניין מוזמנים לקרוא אותו חפשו בגוגל או

קבלה קבלה
באתר קאב נקודה

קבלה קבלה
גד בלי או כמו שכתוב פה למטה בצד

קבלה קבלה
ימין בעזרת השם נעשה ונצליח נלמד טיפה כדי

קבלה קבלה
להתכלל

קבלה קבלה
בדברים אומר בעל הסולם במכתב ההתגלות

קבלה קבלה
הנבואית יש שיעור על כל המאמר אפשר לראות

קבלה קבלה
אותו ביוטיוב

קבלה קבלה
וי בתוך שני המלחמה בימי הטבח ה היום ואני

קבלה קבלה
תפילה ובח בחיריו כל הלילה ויהי כעלות

קבלה קבלה
הבוקר ונן שהעולם כולו כמו מקובצים בקיבוץ

קבלה קבלה
אחד לפני

קבלה קבלה
דמיוני וכולי וכולי אז למדנו את כל המאמר

קבלה קבלה
עצמו במקום המתאים מה אומר פה בעל

קבלה קבלה
הסולם בתוך שני המלחמה בימי הטווח

קבלה קבלה
האיום על איזה טווח הוא מדבר אז באמת א זה

קבלה קבלה
היה בתקופת מלחמת העולם

קבלה קבלה
השנייה

קבלה קבלה
אה וגם בסיפורים הוא הזהיר את העם שאם הם

קבלה קבלה
לא התחזקו בפנימיות ו שהולך להיות משהו

קבלה קבלה
נורא בכל מקרה אבל הוא לא דיבר פה לניו

קבלה קבלה
דעתי כמובן לא לא דיבר על זמן כזה או אחר

קבלה קבלה
אלא דיבר על המלחמה

קבלה קבלה
הרוחנית שממנה משתלשלות ממילא כל המלחמות

קבלה קבלה
זאת אומרת הוא דיבר על מלחמת התודעה של

קבלה קבלה
האהבה העצמית של

קבלה קבלה
האנוכיות וכל מה שקורה כל הרוע בעולם זה

קבלה קבלה
ענפים של זה אומנם האנשות התפתחה מאוד

קבלה קבלה
ממקום מאוד מאוד

קבלה קבלה
ברברי למקום מפותח

קבלה קבלה
יותר שרוצה יותר שלום אחדות אפילו ברמה

קבלה קבלה
באמית למה אני קורא לזה באמית כי זה מטעם

קבלה קבלה
המצפון האנושי ומטעם

קבלה קבלה
האידיאלים

קבלה קבלה
האנושיים רק שזה מגיע מטעם המקום האלוקי

קבלה קבלה
הפנימי הרוחני אז זה באמת מאחד ומחבר מה ש

קבלה קבלה
מסביר הרבה בכת במתן תורה אבל עם זאת זה

קבלה קבלה
כן התפתחות כי זה כן בא להראות שינוי

קבלה קבלה
פנימי שקרה לכן מה שהיטלר ימח שמו עשה

קבלה קבלה
לפני שנה זה בכלל לא היה דבר נורא

קבלה קבלה
היו דברים נוראים יותר אבל עכשיו אפילו

קבלה קבלה
בעיני

קבלה קבלה
הגויים שפעם הם היו האומות הברבריות והיום

קבלה קבלה
הם פתאום האומות המאוחדות וזה

קבלה קבלה
התפתחות זה היה נורא בעיניהם אפילו בעייני

קבלה קבלה
רובם לפחות לפחות בפרהסיה למה כי התודעתי

קבלה קבלה
שות במקום אחר עברו הרבה גלגולים הרבה

קבלה קבלה
התפתחויות הרבה ייסורים ירדו כללים חדשים

קבלה קבלה
לעולם התודעה אנושית במקום

קבלה קבלה
אחר אבל זה לא מספיק יש הרבה הרבה עוד מה

קבלה קבלה
לתקן

קבלה קבלה
עכשיו חשוב

קבלה קבלה
להבין אני יותר מדבר בעל פה אני תכף רוצה

קבלה קבלה
לגעת במאמר אז אולי אני אגע קצת במאמר

קבלה קבלה
ואני אסביר אז רגע

קבלה קבלה
אוקי שנייה אחת

קבלה קבלה
כן אז אני אקרא כמה ציטוטים מהזוהר

קבלה קבלה
הקדוש אבל חשוב

קבלה קבלה
להבין שהזר לא מדבר על גשמיות באופן ישיר

קבלה קבלה
אלא על מצבי תודעה רק למצבי תודעה

קבלה קבלה
האלה יש השלכות גשמיות

קבלה קבלה
לעתים כ אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה

קבלה קבלה
עובד וזה לא עובד אחד לאחד בכלל אבל היות

קבלה קבלה
וכתוב

קבלה קבלה
אין עשב מלמטה שאיין עליו מלאך מלמעלה

קבלה קבלה
שמכה בו ואומר בו אומר לו גדל דהיינו

קבלה קבלה
המלאך זה הכוח העליון השור שלו שמכריח את

קבלה קבלה
הענף לקבל את כל תכונתו בכמות

קבלה קבלה
ואיכות לכן יש איזה מצב תודעתי שאנחנו

קבלה קבלה
צריכים

קבלה קבלה
להגיע מצב רוחני נשמתי למה אני אומר

קבלה קבלה
תודעתי מה הרעיון הוא נשמתי או פנימי אפשר

קבלה קבלה
לקרוא לזה בהרבה

קבלה קבלה
שמות מצב של מודעות אפשר לקרוא

קבלה קבלה
לזה

קבלה קבלה
תפיסת תבונה מחשבתית אפשר לתת לזה הרבה

קבלה קבלה
שמות אבל יש פה רעיון

קבלה קבלה
כי השינוי הוא לא טכני בחוץ אנחנו לא

קבלה קבלה
רובוטים אלא זה שינוי מאוד מאוד מהותי עם

קבלה קבלה
הרבה עומק

קבלה קבלה
בנפש לכן הדגש הוא

קבלה קבלה
פנימה

קבלה קבלה
עכשיו אנחנו לא יודעים איך זה עובד אחד

קבלה קבלה
לאחד והרבה אוהבים להשתמש בתורה שנוח להם

קבלה קבלה
להראות דברים וזה דווקא ענייני של נבואות

קבלה קבלה
שקר כי אנחנו לא יודעים איך זה

קבלה קבלה
מתבטא כי מדובר על שורש רוחני על מדרגות

קבלה קבלה
של

קבלה קבלה
תודעה שהם מאוד אמיתיות בנפש האדם בעולמות

קבלה קבלה
הרוחניים אבל

קבלה קבלה
לעתים צריך ענפים

קבלה קבלה
או סימנים גשמיים מאוד גסים כדי לגרות את

קבלה קבלה
השורש הזה וזה מה שבעל הסולם אומר בהקדמה

קבלה קבלה
לספר

קבלה קבלה
הזוהר בקצרה אומר ותם דבריו כמו שבאר

קבלה קבלה
בהיות כל עסקי התורה מזלזלים בפנימיות

קבלה קבלה
שלהם ובפנימיות התורה ומניחים אותה כמו

קבלה קבלה
דבר שאין צורך בו בעולם ויעסקו בה רק בשעה

קבלה קבלה
שלא יום ולא לילה והם הבא כברי מגששים קיר

קבלה קבלה
שבזה הם מגבירים את חיצוניות עצמם דהיינו

קבלה קבלה
חיצוניות דהיינו תועלת גופה וכן החיצוניות

קבלה קבלה
התורה המה המחשיבים על פנימיות התורה ואז

קבלה קבלה
הם הגורמים במעשיהם הללו שכל בחינות

קבלה קבלה
החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את ה את

קבלה קבלה
עצמן על כלל חלקי הפנימיות שבעולם כל אחת

קבלה קבלה
לפי מהותה וכולי וכולי זאת

קבלה קבלה
אומרת

קבלה קבלה
שהאדם פועל את החיצוניות

קבלה קבלה
שבו לא רק ברמת הפעולות הלא

קבלה קבלה
טובות אלא גם ברמת הכוונה זאת אומרת אהבת

קבלה קבלה
חינם זה לא רק

קבלה קבלה
שאני יש מצב שאני לא נותן סדק

קבלה קבלה
לא עוזר

קבלה קבלה
לזולת ודואג רק לאנוכיות שלי רק

קבלה קבלה
לעצמי אבל יש מצב שאני כן דואג

קבלה קבלה
לזולת זולת מלשון זול בעיניך וגם מלשון זל

קבלה קבלה
דהיינו זכרונו לברכה אם הוא לא מילה לי את

קבלה קבלה
הרצון לקבל אז יש מצב שאנחנו כן דואגים

קבלה קבלה
לזולת אבל כדי שיצא לנו מזה משהו בחזרה או

קבלה קבלה
כבוד או עולם הבא או עולם הזה או רפואה או

קבלה קבלה
כסף או

קבלה קבלה
דמיונות וזה גם קליפה עדיין וצריך לתקן את

קבלה קבלה
זה לכן כשמגבירים את

קבלה קבלה
החיצוניות כל אחד במקום שלו חיצוניות זה

קבלה קבלה
אומר שאני חי רק את הגשמיות זה אומר שאני

קבלה קבלה
מגדיל את המידות הרעות שבי זה אומר שאני

קבלה קבלה
לומד

קבלה קבלה
רק דברי חול זה אומר שאני לומד רק את

קבלה קבלה
חיצוניות התורה זה אומר שאני רק מגדיל את

קבלה קבלה
הלא לשמ או בתוך הפנימיות שאני לא מתעמק

קבלה קבלה
מספיק בנפש אלא רק

קבלה קבלה
בידע אז בעצם ברמה קוונטית בשם מושל אפקט

קבלה קבלה
הפרפר כביכול

קבלה קבלה
הקוונטי אנחנו בעצם מגבירים את כל

קבלה קבלה
החיצוניות

קבלה קבלה
שבעולם ואז זה מתבטא איך שזה מתבטא כתוב

קבלה קבלה
שהלכה גוי שונא

קבלה קבלה
לישראל למה כי מצד האמת דווקא גוי אוהב את

קבלה קבלה
ישראל כי הוא יודע שהוא מביא אותו לתיקון

קבלה קבלה
אייך אומר מוחמד אם יש ל לך ספק בספר שאל

קבלה קבלה
את היהודי שקיבל את הספר

קבלה קבלה
לפניך

קבלה קבלה
אז אבל מה יש פה עניין בתת המודה הרוחני

קבלה קבלה
שלו הגוי

קבלה קבלה
יודע שאם בחינת ישראל בעולם לא עושה את

קבלה קבלה
התיקון היא מביאה פורנות לעולם שנאמר לא

קבלה קבלה
באה פורנות לעולם אלא בשביל

קבלה קבלה
ישראל אז באופן אוטומטי הוא שונא מלשון

קבלה קבלה
שינוי צורה מלשון נפרד את היהודי כי הוא

קבלה קבלה
לא מקבל את האור את התיקון את

קבלה קבלה
החיבור בגלל שצד היהודי לא עושה את התפקיד

קבלה קבלה
שלו עכשיו זה כל זה גם קורה בתוך אדם אחד

קבלה קבלה
וגם באופן כללי באנושות במקרו והמיקרו כמו

קבלה קבלה
שאומרים אומר הזוהר הקדוש לפני שנה

קבלה קבלה
ואני כן אגיד שוב שהוא מדבר על דרגות

קבלה קבלה
תודעה

קבלה קבלה
רוחניות רק יש להם הבטוי

קבלה קבלה
גשמיות לפי הצרכים של ההשגחה והתיקון בכל

קבלה קבלה
מיני

קבלה קבלה
אופנים כמו שיש איזה שערה אלקטרומגנטית

קבלה קבלה
עכשיו יכולה להתבטא בכל מיני רמות יכולה

קבלה קבלה
להתבטא כמו

קבלה קבלה
איזה שערת חלקיקים מהשמש שעושה אפקטים

קבלה קבלה
יפים בקוטב הצפוני או שהא יכולה לגרום

קבלה קבלה
לקרינה

קבלה קבלה
שהורגת אומר הזר בכל מקרה בפרשת

קבלה קבלה
וירא

קבלה קבלה
אות רג עתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ

קבלה קבלה
הקדושה זמן הרבה בשעה שהי רקה מכל כמו

קבלה קבלה
שהמילה שלהם היא רקה בלי שלמות והם יעקבו

קבלה קבלה
את בני ישראל השוב למקומם עד שיושלם הזכות

קבלה קבלה
של בני ישמעאל עוד אומר באות רש ד בהמשך

קבלה קבלה
ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות

קבלה קבלה
בעולם ויתא שפו בני אדום עליהם וירכו מהם

קבלה קבלה
מלחמה אחת על המים ואחת על היבשה ואחת

קבלה קבלה
סמוך לירושלים ומשלו אלו על אלו האם מדובר

קבלה קבלה
על המלחמה עכשיו לא רגע אבל רבנים אומרים

קבלה קבלה
שכן אנחנו לא לוקחים ציטוטים ומסדרים אותם

קבלה קבלה
לפי מה שמתאים

קבלה קבלה
לנו יש פה רעיון רוחני זה לא משנה זה יכול

קבלה קבלה
להיות המלחמה הזאת זה יכול להיות עוד

קבלה קבלה
מלחמות יש איזה כלל רוחני שצריך לבוא לידי

קבלה קבלה
ביטוי הוא יכול לבוא לביטוי בהרבה אופנים

קבלה קבלה
וגם עד שלא נתקן את הכלל הרוחני הזה

קבלה קבלה
בתוכנו הוא ימשיך להתבטאות זה יכול להיות

קבלה קבלה
מבחינה נפשית

קבלה קבלה
מבחינה רוחנית ואפילו מבחינה רשמית אבל

קבלה קבלה
התיקון יכול להיות רק ברוחניות ואני תכף

קבלה קבלה
אסביר עוד אומר בזוהר ויירה והתחברו כל

קבלה קבלה
העמים על בת יעקב לדחותם מן העולם כי אחר

קבלה קבלה
נפילת משיח בן יוסף התגברו אומות מאוד

קבלה קבלה
וירצו לדחות את ישראל מהעולם ועל הזמן

קבלה קבלה
ההוא כתוב וץ צרי ליעקב ממנו יושע עוד

קבלה קבלה
אומר בזוהר ויקל אות שעח אלא ודאי ארונה

קבלה קבלה
ומשיב אל הודי ארונה היה מלך ומקום ההוא

קבלה קבלה
היה ברשותו והיה שולט עליו הוא מדבר על הר

קבלה קבלה
מוריד עדיין על הבית פה זה הצידוד הקצר

קבלה קבלה
בזמנו שלמדתי את זה בזוהר אז אני זוכר את

קבלה קבלה
כל הקטע כשהגיע הזמן לצאת מתחת ידיו לא

קבלה קבלה
יצא אלא בהרבה דם והרגה בישראל ככה כותב

קבלה קבלה
הזוהר ממש דהיינו על ידי מלחמה ואחר כך

קבלה קבלה
עמד המלאך המחבל ההוא על המקום ההוא ושם

קבלה קבלה
כשהיה הורג ועומד במקום ההוא לא היה יכול

קבלה קבלה
להרוג ותש כוחו בהמשך אני עוד אביא כתובים

קבלה קבלה
על זה זאת אומרת ארונה זה מלשון גם ארון

קבלה קבלה
הקודש למה דווקא

קבלה קבלה
ב דם והריגה כי זה כנגד מדרגת יצחק שהוא

קבלה קבלה
עשה את עקדת עקדת יצחק בהר המוריה במסירות

קבלה קבלה
נפש דהיינו לשם שמיים ולא כדי לקבל לעצמו

קבלה קבלה
כלל אבל כשאנחנו רוצים את הר הבית מטעם

קבלה קבלה
גאווה מטעם רצון לשלוט ולא מטעם הנקודה

קבלה קבלה
הפנימית

קבלה קבלה
הטהורה אגב הלכה אסור לעלות להר הבית אבל

קבלה קבלה
זה לא העניין שללא לעלות יש פה עניין אחר

קבלה קבלה
ש הר הבית זה בחינת עירת הרוממות אבל בית

קבלה קבלה
המקדש זה אהבה שנבנית על עירת הרוממות ואם

קבלה קבלה
אנחנו טמאים מתים דהיינו טמאים של אהבה

קבלה קבלה
עצמית ושנאת האחר

קבלה קבלה
וכל בית כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב

קבלה קבלה
בימיו דהיינו נחרב על שנאת חינם מה זה

קבלה קבלה
שנאת חינם הרי עסקו בתורה ומצוות גמילות

קבלה קבלה
חסדים ועוד הרבה אבל שנאו לעבוד בחינם

קבלה קבלה
דהיינו השנת חינם מתבטאת בין אדם לבורא

קבלה קבלה
ובין אדם לזולתו בין אדם לבורא זה שכל

קבלה קבלה
התורה היא אהבה עצמית אני מקיים תורה

קבלה קבלה
מצוות כי אני עובד את עצמי לא את הבורא מה

קבלה קבלה
יצא לי מזה כם אני אקבל יותר לעצמי איזה

קבלה קבלה
סגולות אני אקבל מהתורה הקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
בכלל הוא בא למלות אותי ומול הזולת מלשון

קבלה קבלה
זול

קבלה קבלה
בעיניך שכל הנתינה היייתה כדי לקבל תמורה

קבלה קבלה
ולא באמת השפעה תאורה וזה נקרא קליפת

קבלה קבלה
ישמעאל הרוחנית שהיא נמצאת בתוך כל יהודי

קבלה קבלה
אגב גם בגוי יש בחינת ישראל רק הייא גנוזה

קבלה קבלה
בו אצלנו זה עצם אבל כשהתורה מדברת על

קבלה קבלה
ישמעאל או על עשו היא בעיקר מדברת על עשו

קבלה קבלה
ישמעאל שבתוך

קבלה קבלה
היהודי זה נכון שיש את זה גם בחוץ אבל זה

קבלה קבלה
בא לעורר

קבלה קבלה
אותנו כמו שיש עץ בחוץ אבל זה בא לעורר

קבלה קבלה
משהו בתוכנו כמו שיש תפילין בחוץ אבל הם

קבלה קבלה
לא באו בשביל הבחוץ ובפרט הסוכה שהיא כנגד

קבלה קבלה
האמונה הטעות של התפיסה חיצונית שזה נקרא

קבלה קבלה
גם להגדיל את חיצוניות

קבלה קבלה
התורה שהיא פועלת רק במעשים

קבלה קבלה
החיצונים שבתיבה הם לא לשמע הם פירוד עם

קבלה קבלה
חיצוניות זה גם טוב בתור התחלה אבל אסור

קבלה קבלה
להישאר שמה כמו שאומר בזוהר שיר השירים

קבלה קבלה
תיקוני הזוהר תיקון ל ועוד הרבה מקומות

קבלה קבלה
שדיברנו מזה מהם אם נספיק

קבלה קבלה
נביא לכן זה פגם מאוד גדול העניין הזה ואז

קבלה קבלה
אנחנו מגדילים את החיצוניות ו

קבלה קבלה
רוחניות אגב הדתות הגדולות בעולם זה עשו

קבלה קבלה
ישמעאל עשו זה גם אותיות

קבלה קבלה
ישו נכון

קבלה קבלה
ישו אם לא אז זה אותו

קבלה קבלה
בחינה זה מקבל עלמנת לקבל מצד הטבע ישמעל

קבלה קבלה
זה קליפה ימין וזה קליפת השמאל עשו זאת

קבלה קבלה
אומרת זה נקרא משפיע בעל מנת לקבל

קבלה קבלה
שזה % מה שאנחנו עושים כל היום בין אדם

קבלה קבלה
לזולתו ובעבודת השם למה אני בדין כי זה

קבלה קבלה
זמן של דין חייב להגיד את האמת אבל אני

קבלה קבלה
מדבר בעיקר לעצמי

קבלה קבלה
אגב מקווה שאני אבין את עצמי אנחנו פועלים

קבלה קבלה
כי משפיע בעל מנת לקבל זאת אומרת אני נותן

קבלה קבלה
כדי לקבל בחזרה זה נקרא קליפת

קבלה קבלה
ישמעאל כל התורה ככה תגיד תיקון חצות הנה

קבלה קבלה
היהודי הזה קיבל דירה טובה תגיד את הזה

קבלה קבלה
וזה רפואה תגרש את הטיילים האלה נגד

קבלה קבלה
טיילים לא זאת אומרת אפשר להתחיל מזה אבל

קבלה קבלה
זה אם זה לא מביא שינוי תודעה ושינוי

קבלה קבלה
פנימי אז זה לא טוב אם אני כן שואף לשינוי

קבלה קבלה
פנימי אז זה כבר התחלה אבל אם אני חושב

קבלה קבלה
שהגרסה או הפעולה החיצונית היא תביא את

קבלה קבלה
הישוע זה טעות כמו שאם אנחנו חושבים שאם

קבלה קבלה
צל יהרוג ויהיה חזק זה יגן הנה עובדה מבחן

קבלה קבלה
ב זמן אמת עם כל הכוח שלו עשו ממנו צחוק

קבלה קבלה
גן ילדים גן ילדים

קבלה קבלה
אבל זה לא נקודה כי אם צר להיה חזק אז

קבלה קבלה
יכולים לתקוף מפה מפה יבואו חיזרים יתקלפו

קבלה קבלה
לא יודע מה סתם דוגמה לא עכשיו אני מדבר

קבלה קבלה
על חיזרים או שיפול מטאור פתאום זה לא

קבלה קבלה
משנה כנגד מעדים זה לא משנה זאת אומרת

קבלה קבלה
הדין יכול להתבטא בהרבה צורות יכולה להיות

קבלה קבלה
רעידת אדמה כמו שכתוב תרגז הארץ יש קליפה

קבלה קבלה
על זה

קבלה קבלה
שדיברנו זה יכול להות בהרבה אופנים זה לא

קבלה קבלה
חייב לעבוד דרך העזה נגיד לא

קבלה קבלה
בהכרח אבל יש פה רעיון עמוק ועניין

קבלה קבלה
עמוק אנחנו כל היום זאת אומרת הטעות

קבלה קבלה
בתפיסה החיצונית שיש בזה גם נכון כי

קבלה קבלה
מגלגלים חובה על ידי חייו אבל אנחנו

קבלה קבלה
חושבים שאם נהרוג את

קבלה קבלה
המחבלים

קבלה קבלה
או נהרוג ערבים וקודם כל לא כל

קבלה קבלה
הערבים רעים יש בהם גם חסידי אומות

קבלה קבלה
העולם לא כולם מחבלים קודם

קבלה קבלה
כל אבל אם נהרוג את כל המחבלים הזה וזה לא

קבלה קבלה
אומר שלא צריך להגן וצריך ללעשות את

קבלה קבלה
ההשתדלות מה שצריך הבעל הורג אך השכם

קבלה קבלה
להורגו מה שצריך

קבלה קבלה
עושים אבל כמובן בזמן סכנה לא צריך להרוג

קבלה קבלה
בדווקא כל וד יש סכנה אבל יש פה עניין

קבלה קבלה
אחר מה זה לא

קבלה קבלה
יעזור כי זה כמו הכמו צריך לקחת את הכמו

קבלה קבלה
אין בריירה לעתים גם חייב אבל צריך לפתור

קבלה קבלה
את שורש הבעיה כי כל עוד השורש לא יתוקן

קבלה קבלה
אז השורש הזה דהיינו המזל הרוחני שזה השר

קבלה קבלה
של

קבלה קבלה
ישמעאל הוא ימשיך לבטא את הכוח

קבלה קבלה
בעוד

קבלה קבלה
צורות לכן זה כמו שיש לי שיולד רעלים אני

קבלה קבלה
לוקח אקמול ואני מסתם אותם בפנים לפעמים

קבלה קבלה
אין ברירה אני צריך לתפקד באותו יום נכון

קבלה קבלה
צריך עכשיו לסגור את הגדר לעשות מה שצריך

קבלה קבלה
צריך גם אבל זה לא מספיק אם אני לא אגבה

קבלה קבלה
את זה בעבודה הפנימית בשינוי הפנימי אז

קבלה קבלה
הקדוש ברוך הוא ישלח אותם עוד פעם

קבלה קבלה
למה כי יש פה מערכת שלמה של נשמות שקשורים

קבלה קבלה
בקשר קוונטי בשזירה קוונטית וזה לא קל

קבלה קבלה
להבין את זה זה נכון אני מדקלם את זה אבל

קבלה קבלה
זה לא קל לחיות את זה אבל אם לא נבין את

קבלה קבלה
זה אז הלכתי תי בקרי הלכתי םכם בחמת קרי

קבלה קבלה
קר זה

קבלה קבלה
המקרה זאת אומרת לשנות את הערבים להרוג

קבלה קבלה
אותם זה לא הפתרון למה כי אני צריך לשנו

קבלה קבלה
ולהרוג את קליפת ישמעאל שבתוכי זה לא אומר

קבלה קבלה
שאני לא צריך לעשות מה שאני צריך כדי להגן

קבלה קבלה
מבחוץ חייב ההלכה גם מחייבת אבל זה רק

קבלה קבלה
אמצעי אם לא נהרוג את בחינת הלא לשמה את

קבלה קבלה
בחינת המשפיע למנת לקבל שבתוכנו כמו שאומר

קבלה קבלה
בזוהר שיר

קבלה קבלה
השירים אנחנו בכלל לא מבינים שזה דבר

קבלה קבלה
רע וזה מה שאומר בעל הסולם שדווקא עובדי

קבלה קבלה
השם שמתו ידיהם מן

קבלה קבלה
הפנימיות קצת כואב לי הפה אבל אני משתדל

קבלה קבלה
הם גורמים על הדרך שהשיעור יהיה לרפואת

קבלה קבלה
הארון בן מזל הם גורמים לכל האסנות בעולם

קבלה קבלה
כמו שכתוב אין פורענות בא ל העולם אלא

קבלה קבלה
בשביל ישראל למה כי הפנימיות מזיזה

קבלה קבלה
הכל אומר בעל הסולם עוד אז קודם כל חשוב

קבלה קבלה
להבין לא סתם הם ב הם שומרים על הר הבית

קבלה קבלה
זה כמו קליפה ששומרת על

קבלה קבלה
הפרי

קבלה קבלה
[מוזיקה]

קבלה קבלה
כי בית המקדש זה מדרגת אהבה ו אין לנו

קבלה קבלה
אפילו את

קבלה קבלה
היראה יש להם שמה זכות מה זה הזכות

קבלה קבלה
הזאת הזכות של הקליפה של המשפיעה עלמנת

קבלה קבלה
לקבל אבל כל עוד אנחנו פועלים בזה אנחנו

קבלה קבלה
מחזקים את הזכות עכשיו גם אסור לעלות להר

קבלה קבלה
הבית לא צריך גם סתם להתגרות

קבלה קבלה
בהם

קבלה קבלה
כי הקדוש ברוך הוא הוא אל קנה ונוקם זאת

קבלה קבלה
אומרת הוא רוצה גיבוי פנימי לפעולה

קבלה קבלה
החיצונית ומרת אם מישהו עולה להר הבית

קבלה קבלה
ואני לא נכנס עכשיו לעניינים הפוליטים עד

קבלה קבלה
איפה מותר לעלות עד איפה אסור זה לא

קבלה קבלה
הנקודה הוא רוצה שתעלה עירת ורוממות לאהבה

קבלה קבלה
טהורה לאהבת חינם אמיתית אם אתה עולה להר

קבלה קבלה
הבית לא

קבלה קבלה
משמה זה מעורר

קבלה קבלה
דינים אם אתה

קבלה קבלה
לא עוסק בפנימיות התורה ומוסרת נפשך עליה

קבלה קבלה
אז איך אתה יכול לעלות לר

קבלה קבלה
הבית גם אם תרצה מלמעלה יש שמירה דרך

קבלה קבלה
הקליפה אבל שמירה כדי שזה לא יקרה עכשיו

קבלה קבלה
זה לא העניין ההר הבית הגשמי אבל בגלל

קבלה קבלה
שהוא מסמל משהו רוחני אז יש פה

קבלה קבלה
בלאגן וזה מה שהוא אומר הזוהר בוא נראה את

קבלה קבלה
הציטוט אני מצא אולי את הציטוט

קבלה קבלה
המלא מצאתי נראה לי כן בזו ויקל אל תמצית

קבלה קבלה
את הדברים זה אל ודאי ארונה הוא משיב ואל

קבלה קבלה
הוודאי ארונה הה מלך ומקום ההוא היה

קבלה קבלה
ברשותו והיה שולט עליו כשהגיע הזמן לצאת

קבלה קבלה
מתחת ידיו דהיינו

קבלה קבלה
הזמן של ההתקרבות לארץ הקדושה וכולי לא

קבלה קבלה
יצא אלא בהרבה דם והריגה בישראל דהיינו על

קבלה קבלה
ידי מלחמה אבל זה יכול להיות מלחמה של

קבלה קבלה
הפנימיות של המדרגת הלש של אהבת

קבלה קבלה
חינם אבל אם לא אז זה בא

קבלה קבלה
במלחמה של שנת חינם וכל מה שאתם רואים

קבלה קבלה
אומר וד הזוהר ואחר כך עמד המלאך המחבל

קבלה קבלה
ההו על המקום ההוא ושהיה ושם כשהיה הורג

קבלה קבלה
ועומד במקום ההוא לא היה יכול להרוג ותש

קבלה קבלה
כוחו תכף אני אסביר זאת אומרת אולי אני

קבלה קבלה
אסביר קצת ואחרי זה אני אקרא ואסביר עוד

קבלה קבלה
יש למהלך המחבל על המקום מה זה המלאך כוח

קבלה קבלה
רוחני השר שלהם שוא נותן להם את הכוח איך

קבלה קבלה
הוא משפיע להם על התודעה וזה מה שמניע

קבלה קבלה
אותם ראייתם שם פרסיות הגדולות הם צעקו על

קבלה קבלה
ה אקבר

קבלה קבלה
הם מאמינים

קבלה קבלה
בבורא כמו שאנחנו עושים לכאורה הרבה דברים

קבלה קבלה
בשם הבורא אבל זה בשם אהבה עצמית

קבלה קבלה
שלנו אומר באות

קבלה קבלה
הבא אה מה זה ועומד במקום הוא לא היה יכול

קבלה קבלה
להרוג ותש

קבלה קבלה
כוחו אומר את זה בשפת קוד אבל האות הבא

קבלה קבלה
קצת מבארת מתי תש

קבלה קבלה
כוחו ם הנקודה הפנימית שולטת

קבלה קבלה
בעולם למה כי כל הגוי שונא לישראל כי הלא

קבלה קבלה
הוא לא פועל את הנקודה הפנימית שבו אבל

קבלה קבלה
כשההוא פועל את הנקודה הפנימית שלו הוא

קבלה קבלה
דווקא רוצה להידבק בישראל כמו שכתוב אור

קבלה קבלה
לגויים כי מציון תצא תורה ו דבר השם

קבלה קבלה
מירושלים והחזיקו בכנף יהודי

קבלה קבלה
ו כל הפסוקים

קבלה קבלה
האלה

קבלה קבלה
למה כי ב אולי ניקח את זה ישירות פנימה

קבלה קבלה
בטבע הגוף זקוק

קבלה קבלה
לנשמה כי הוא יודע שאיין לו אור בלי הנשמה

קבלה קבלה
כמו למשל יש לנו תאווה ליחסי אישות

קבלה קבלה
לזוגיות ל

קבלה קבלה
לישון אבל אם זה לא מחזיק לנו נקודה

קבלה קבלה
פנימית למשל אהבה אז אלף תאוות בשרים לא

קבלה קבלה
משתווים לזוגי זוגיות אחת עם אהבה טהורה

קבלה קבלה
ואמיתית לפעמים אנחנו עושים הרבה תאוות

קבלה קבלה
אבל אנחנו רקים ואז בסוף אנחנו חוזרים לזה

קבלה קבלה
שאנחנו רוצים את הנשמה את הפנימיות רק זה

קבלה קבלה
יותר קשה להשיג את זה כי הגוף מטיבו הוא

קבלה קבלה
זקוק לנשמה אבל כשהנשמה לא פועלת את

קבלה קבלה
תפקידה אז הוא שונא לו

קבלה קבלה
למה כי הוא לא מקבל את השפע והוא והוא כמו

קבלה קבלה
כלב שלא מאכילים אותו והוא

קבלה קבלה
משתגע הגוף הוא צד

קבלה קבלה
הכלב אז אותו דבר זה עובד גם בעולם אז השע

קבלה קבלה
הרוחני שלהם נותן להם

קבלה קבלה
כוח כי הכל בסוף זה מלחמה של תודעה כמו

קבלה קבלה
שרואים יש לנו צבא

קבלה קבלה
גדול ותראו

קבלה קבלה
איך לא נראה לי לא הקלו את מה שקרה אבל גם

קבלה קבלה
אם היו עוצרים את זה זה לא זה לא משנה כי

קבלה קבלה
כי זה רק משהו זמני זה לא פותר את ה עד

קבלה קבלה
שלא פותרים את העניין בתודעה במציאות

קבלה קבלה
הרוחנית היה משל טוב על זה בסרט של

קבלה קבלה
המטריקס שניו ניצח את את המכונות ב

קבלה קבלה
במציאות של

קבלה קבלה
המחשבה ואז גם הרובוטים

קבלה קבלה
נסוגו אבל הזקיפים איך שזה לא נקרא לא

קבלה קבלה
מקסמן סקיפים של ניו של

קבלה קבלה
המכונות היו הרבה סקיפים הרגו את אלה באו

קבלה קבלה
להם מפה מיליארדים אי

קבלה קבלה
אפשר אבל פתרו את הבעיה

קבלה קבלה
בשורש זה

קבלה קבלה
עזר עכשיו יש פה אבל קושיה למה כי אנחנו

קבלה קבלה
כאילו נעשה עבודה פנימית או נהייה ילדים

קבלה קבלה
טובים כדי שלא יקרו לנו הבעיות החיצוניות

קבלה קבלה
זה נקרא ללא לשמע וזה לא טוב אבל מתוח של

קבלה קבלה
לשמ בע לשמע זאת אומרת אם נתעורר מהמה

קבלה קבלה
שקורה וקורים דברים

קבלה קבלה
נוראיים אבל באמת נכוון שאנחנו רוצים באמת

קבלה קבלה
להתעורר פנימה באמת לשנות נקודה פנימית

קבלה קבלה
ולא מייק אפ

קבלה קבלה
חיצוני אז מתוך שאלא לשמע יבוא לשמ זה

קבלה קבלה
בסדר אנחנו לא צדיקים ולא מושלמים אנחנו

קבלה קבלה
פועלים מהמקום הנמוך מותר לנו אבל באמת

קבלה קבלה
לפעול להתחזק לא

קבלה קבלה
לזייף אומר באות הבאה והוא אתר אתר וכולי

קבלה קבלה
מקום ההוא היה המקום שנעקד בו יצחק ששם

קבלה קבלה
בנה אברהם את המזבח וקד את יצחק בנו כיוון

קבלה קבלה
שראה הקדוש ברוך הוא את המקום ההוא נתמלא

קבלה קבלה
רחמים ראה כדת יצחק במקום ההוא ושב רחם

קבלה קבלה
עליהם מיד זאת אומרת הרבה דינים באים על

קבלה קבלה
המקום ההוא מה הר מוריה כמו שאנחנו

קבלה קבלה
רואים המסגד גם שם

קבלה קבלה
אבל גם אם המסגד לא היה שמה זה מקום שמשך

קבלה קבלה
דינים מה מעורר רחמים יצחק המסירות נפש

קבלה קבלה
שלו העבודה לשם שמיים הוויתור על הרצון

קבלה קבלה
לקבל עקדת השמאל אבל אם כל מה שאנחנו

קבלה קבלה
משתמשים בתורה זה כדי לקבל יותר ועוד

קבלה קבלה
גשמיות אז אנחנו

קבלה קבלה
מחזקים ומחלישים את יצחק דינו את ההשפעה

קבלה קבלה
של יצחק להגן עלינו ומחזקים את הקליפה וזה

קבלה קבלה
בדיוק מה שקורה זה הזר אומר לפני שנה

קבלה קבלה
איך הוא ידע את זה כי הוא דיבר על מדרגות

קבלה קבלה
רוחניות שמתבטאות בהרבה

קבלה קבלה
אופנים זה מקום הברית מקום המקדש

קבלה קבלה
א אז רק המסירות נפש זה נקרא העבודה לשם

קבלה קבלה
שמיים או לפחות זאת אומרת לשאוף לזה או

קבלה קבלה
לכוון לשם שזה הנקודה הפנימית אז זה יכול

קבלה קבלה
להגן

קבלה קבלה
המסירות היא אהבת חינם דבקות בהשם ולימוד

קבלה קבלה
תורה

קבלה קבלה
לשמה

קבלה קבלה
אוקיי אז המסירות נפש זה כמו הכונה של

קבלה קבלה
לשמה שבתוך המעשה

קבלה קבלה
עכשיו טוב זה מאמר מאוד ארוך האמת אני לא

קבלה קבלה
יודע אם אני יכול לקרוא את

קבלה קבלה
כולו כתוב גם כי בתי קר בתפילה לכל

קבלה קבלה
העמים זה מאמר ארוך זה פעם כתבתי אותו

קבלה קבלה
זה אתם תצטרכו לקרוא את המאמר אני לא יכול

קבלה קבלה
לדבר על הכל אני רק קצת נוגע בדברי עוד

קבלה קבלה
אומר בעל הסולם ולפי כך סיבב הקדוש ברוך

קבלה קבלה
הוא ונתן את הטכניקה לבני אדם עד שמצאו את

קבלה קבלה
פצצת האטום

קבלה קבלה
והמימד שאם עוד לא ברור לעולם החורבן

קבלה קבלה
הכללי שהם עתידים להביא לעולם יחכו עד

קבלה קבלה
למלחמות עולם שלישית או רביעית חס ושלום

קבלה קבלה
ואז יעשו הפצצות את שלהם ושרית ישארו אחר

קבלה קבלה
ורבן לא תהיה להם עצה אחרת אלא לקחת על

קבלה קבלה
עצמם העבודה הזו שאין היחיד ואין האומה לא

קבלה קבלה
יעבדו בשביל עצמם יותר ממה שצריכים לקיומם

קבלה קבלה
ההכרחי ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת

קבלה קבלה
זולתם יש לזה עוד המשך לימדנו את זה גם

קבלה קבלה
תראו א הקדמת תיכוני הזוהר דיברנו מ

קבלה קבלה
זה הוא אומר צמר את העבדה צריכה להיות לשם

קבלה קבלה
שמיים השפעה טהורה לא מתוך אהבה עצמית

קבלה קבלה
אנוכיות לכבוד לממשלה לשליטה וגם לא לעולם

קבלה קבלה
הבא אבל יש בזה מדרגות כשזה קורה משם זה

קבלה קבלה
גורם לכל הדין בעולם כל

קבלה קבלה
החורבות והוא אומר שבסוף עוד נגיע למלחמת

קבלה קבלה
עולם שלישית או רביעית זה יכול להיות עם

קבלה קבלה
פצצות מימן

קבלה קבלה
בנפש ופצצות אטום בנפש זה יכול להיות גם

קבלה קבלה
בגשמיות

קבלה קבלה
ממש מה זה פצצת אטום בנפש זה כמו שבירת

קבלה קבלה
כלים דיברנו

קבלה קבלה
מזה פצצת מימן זה כמו יתוך גריני דיברנו

קבלה קבלה
מזה גם במקומות המתאימים אני לא נכנס לזה

קבלה קבלה
פה וזה רק

קבלה קבלה
משל

קבלה קבלה
אוקיי מה זה הר הבית

קבלה קבלה
ערעור לאהבה ואחדות הכי גבוה שיש בעולם

קבלה קבלה
מבחינה רוחנית מה זה ירושלים מלשון יראה

קבלה קבלה
שלם גם יראה וגם אהבה

קבלה קבלה
מה זה עובדי כוכבים ומזלות כוכב מלשון כוח

קבלה קבלה
בו רצון לידע וגאווה זה גם כב

קבלה קבלה
כו מזל שיבוא לי בחינם בלי עבודה אלא

קבלה קבלה
בגורל של אנוכיות ואהבה עצמית זאת אומרת

קבלה קבלה
כל אחד מאיתנו עובד כוכבים ומזלות שעובדים

קבלה קבלה
איתם הגאווה כסיבה הפעולה או התנועה זה

קבלה קבלה
נקרא עובד כוכבים כמובן שבזה הרבה מדרגות

קבלה קבלה
ושעוד מתוך אנוכיות ועצלות ואהבת ואהבה

קבלה קבלה
עצמית זה נקרא עובד

קבלה קבלה
מזלות אבל כולנו מעורבים בזה אבל מתוך של

קבלה קבלה
לשמה בע לשמה אבל עד שלא נתקן את הבחינות

קבלה קבלה
האלה אנחנו עושים רק את הפעולה החיצונית

קבלה קבלה
ואנחנו חושבים שאנחנו צדיקים אבל בפנימיות

קבלה קבלה
אנחנו עדיין מקולקל

קבלה קבלה
לים

קבלה קבלה
אז זה לא זה בלאגן רציני כי יש גם הרבה

קבלה קבלה
כמו שיש הרבה גלקסיות הרבה כוכבים אז

קבלה קבלה
כאילו החיצוניות ה מאוד מאוד הספקטרום

קבלה קבלה
אפילו האור הנראה הוא כאילו ממש בקושי %

קבלה קבלה
מהמציאות וגם פחות מזה עכשיו אנחנו רק

קבלה קבלה
בפעולה החיצונית רק באשליה רק בעולם

קבלה קבלה
הזה אנחנו ממש מתעסקים ע פירורים לנו זה

קבלה קבלה
נראה ר גדול כמו ילדה קטנה שהיא משחקת עם

קבלה קבלה
בובה וזה כל עולמה

קבלה קבלה
אבל יש הרבה יותר מזה לכן כל כך חשוב

קבלה קבלה
לעסוק בזוהר פנימיות התורה כי זה בעצם

קבלה קבלה
מחבר אותנו לנפש לעולם הרוחני ושמה העבודה

קבלה קבלה
האמיתית

קבלה קבלה
והעמוקה אגב גם התורה אני גלה מדברת על זה

קבלה קבלה
אבל בדור הזה קשה לנו להפיק את זה ממנה כי

קבלה קבלה
אנחנו מאוד רחוקים דיברנו מזה במקומות

קבלה קבלה
המתאימים

קבלה קבלה
כמובן אז לכן חשוב לעסוק בזוהר פנימיות

קבלה קבלה
אגב הרבה גורסים את הזוהר לסגולות לפרנסה

קבלה קבלה
לזה זה לאלא טוב אפשר להתחיל מזה אבל זה

קבלה קבלה
גם לא לעסוק בזוהר הכוונה להשיג את

קבלה קבלה
המדרגות הרוחניות שהזוהר מדבר עליהם רק מה

קבלה קבלה
באמת אם נלמד את הזוהר מתוך כוונה לא

קבלה קבלה
לגרוס כדי לצאת ידי חובה ולקבל סגולות אלא

קבלה קבלה
מתוך כוונה אפילו אם אנחנו לא מבינים אותו

קבלה קבלה
לעומקי עומקים אבל מתוך כוונה לתקן את

קבלה קבלה
הפנימיות לגלות את

קבלה קבלה
האמת אז המאור שבא מחזירו למותב ו אפילו

קבלה קבלה
בחינת מקיף וזה דבר גדול הזוהר מלמד אותנו

קבלה קבלה
על עולם הנשמה המציאות הרוחנית למשל יציאת

קבלה קבלה
מצרים זה יציאה מצרות מאנוכיות מגאווה

קבלה קבלה
מכעס אוזני המן אסתר זה הכל תכונות בתוך

קבלה קבלה
האדם אז כל עוד

קבלה קבלה
אנחנו פועלים רק את החיצוניות רק את המעשה

קבלה קבלה
ולא עוסקים בפנימיות

קבלה קבלה
כי זה צד הגוף לפעול את הדבר הגשמי

קבלה קבלה
החיצוני כמו שאני נותן פרח או קונה ב לא

קבלה קבלה
באמזון באליאקספרס מתנה זהו לצאת ידי חובה

קבלה קבלה
אבל אני לא מבין את הנשמה ויש כל כך כל כך

קבלה קבלה
הרבה מדרגות בנשמה שאנחנו בכלל לא מכירים

קבלה קבלה
כי נותנים לנו כל פעם יש נפש רוח נשמה אח

קבלה קבלה
יחידה נותנים לנו כל פעם חתיכה קטנה

קבלה קבלה
מהפאזל זה כמו שאנחנו נבחן את הגלקסיות רק

קבלה קבלה
באור הנראה או רק בעיניים אנחנו כמעט לא

קבלה קבלה
רואים כלום זה משל שעושים עבודת תודעה

קבלה קבלה
הטלסקופ זה כמו מסך נגיד אז כאילו פתאום

קבלה קבלה
רואים הרבה הרבה עומקים בנפש במציאות כמו

קבלה קבלה
שאני מסתכל עכשיו על ה על זה אני יכול

קבלה קבלה
לראות פה סתם

קבלה קבלה
מים או שאני יכול לראות עם מבת יותר פנימי

קבלה קבלה
עולמות שלמים בפנים יש פה יותר מולקולות

קבלה קבלה
מכל הטיפות מים בכל

קבלה קבלה
העולם אז כל דבר יש יש בו כל כך הרבה

קבלה קבלה
עמקות אבל זה היה משל חיצוני בלבד זאת

קבלה קבלה
אומרת כשאדם מסתכל עם המשקפיים מלשון

קבלה קבלה
השקפה דרך הנפש הנשמה הרוח החייה היחידה

קבלה קבלה
וכולי לא

קבלה קבלה
משנה אז פתאום הוא רואה בתוכו הרבה תכונות

קבלה קבלה
הרבה מידות הרבה

קבלה קבלה
עמקות ואז גם הוא מתקן לא רק פעולה טכנית

קבלה קבלה
מבחוץ שהיא מחזיקה רק את המדרגת הדומם של

קבלה קבלה
הנפש הנמוכה וזה גם

קבלה קבלה
התחלה אלא הוא מתקן ומגלה גם רובדים

קבלה קבלה
עמוקים מאוד בתוכו כי אנחנו לא מכירים

קבלה קבלה
באמת את עצמנו כל פעם נותנים לנו פירור

קבלה קבלה
קטן או חלק קטן מהשורש נשמה ואנחנו עובדים

קבלה קבלה
עליו ואז נותנים לנו עוד חלק לצדיקים

קבלה קבלה
נותנים חלקים גדולים בבת אחת כי הם במקום

קבלה קבלה
אחר אבל רובנו כל פעם חתיכה קטנה חתיכה

קבלה קבלה
קטנה אין ברירה אבל ככל שאדם מתפתח הוא גם

קבלה קבלה
עובד על הרבה יותר חלקים עכשיו היינו

קבלה קבלה
בהרבה גלגולים יש בנו רשימות משבירת הכלים

קבלה קבלה
אחת האדם הראשון

קבלה קבלה
יש בנו עלומות שלמים כמו שיש גלקסיות

קבלה קבלה
שלמים וחורים שחורים ודברים שאנחנו

קבלה קבלה
בכלל כאילו לא מודעים להם הם כמו התת

קבלה קבלה
המודה הרוחני שלנו הצריך טלסקופ של

קבלה קבלה
הפנימיות של התורה לגלות אותם בתוכנו אבל

קבלה קבלה
כי הכל קשור אלינו לכן הנפש היא מאוד מאוד

קבלה קבלה
רחבה למה כי היא מייצגת את הכלים

קבלה קבלה
הרוחניים שהם בהשוואת הצורה לאלוקות אבל

קבלה קבלה
הגשמיות מסמלת את הנפרדות את החלקיות לכן

קבלה קבלה
היא גם מחזיקה מעט מאוד לכן עיקר התענוג

קבלה קבלה
דיברנו על זה בקורס כבלה למתחיל ראו את זה

קבלה קבלה
שמה עיקר התענוג

קבלה קבלה
החיבור והגילויים הם בנפש אתה יכול לתת

קבלה קבלה
להיות בזוגיות גשמית ואתה מתרגל ו משעמם

קבלה קבלה
ונגמר או אם יש עולמות פנימיים ורגשות

קבלה קבלה
פנימיים וחוכמה ושכל ותבונה

קבלה קבלה
ועבודה עצמית באותה זוגיות אז מציאות אחרת

קבלה קבלה
לחלוטין בלף מעלות

קבלה קבלה
וזה עוד בתוך

קבלה קבלה
הגשמיות כל שכן גם במציאות הרוחנית אם

קבלה קבלה
נכנסים

קבלה קבלה
לה ולשם כולנו

קבלה קבלה
מחוייבים עכשיו אנחנו לא מבינים ההשגחה

קבלה קבלה
היא לא כפי

קבלה קבלה
שכלנו אבל אנחנו חיייבים להבין שהכל בא

קבלה קבלה
לנקודה הפנימית

קבלה קבלה
והגויים ככה היה במלחמות בחורבן בית

קבלה קבלה
המקדש ש קוראים לו טיטוס זה היה לא זוכר

קבלה קבלה
הביא זונה לקודש הקודשים

קבלה קבלה
יצת וזה מה שאנחנו עושים עשינו

קבלה קבלה
בתודעה אנחנו לוקחים את הפנימיות את הלש

קבלה קבלה
את עבודת השם מה זה זונה מלשון זן ומפרנס

קבלה קבלה
לכל זאת אומרת שאנחנו באים לתורה מתוך

קבלה קבלה
אהבה עצמית רק עכשיו מותר להתחיל עם זה

קבלה קבלה
אבל לא להתקע באהבה העצמית המאוד רדודה

קבלה קבלה
להגיע ללא לשמ

קבלה קבלה
המשובח שהוא מביא לה לשמה כי אם לא נעשת

קבלה קבלה
לו סם

קבלה קבלה
המוות ויש פה טעות זה קרה מחורבן הבית

קבלה קבלה
דיברנו מזה בהקדמה לתלמוד הספירות

קבלה קבלה
שהעולם כאילו איבד את הנקודה הפנימית

קבלה קבלה
ונתקע באהבה עצמית בגשמיות בחיצוניות וכל

קבלה קבלה
מה שניגש לתורה זה מתוך אהבה עצמית וזה

קבלה קבלה
מגדיל את קליפת עשו את קליפת ישמעאל את כל

קבלה קבלה
הקליפות אז זה נכון שהעולם מצד הכלל הוא

קבלה קבלה
כן קצת במקום אחר כרגע כי ואפילו קיבלנו

קבלה קבלה
את הארץ בחזרה לפחות בגשמיות את הר הבית

קבלה קבלה
לא קיבלנו וזה בכוונה ככה כי אין לנו את

קבלה קבלה
הנקודה הפנימית עדיין רק יש לנו את ההכנה

קבלה קבלה
לנקודה הפנימית אבל את הנקודה הפנימית

קבלה קבלה
עצמה בלי

קבלה קבלה
הפנימיות התורה בלי הזוהר אבל לא לדקלם

קבלה קבלה
אותם או לשים אותם במדף להשיג אותם בתוכנו

קבלה קבלה
אין לנו מה לקבל את הר הבית את בית המקדש

קבלה קבלה
הרי הוא נחרב משנת חינם מחצו ות זה יה זה

קבלה קבלה
יהיה זלזול בקודש לתת לנו אותו זה יהיה

קבלה קבלה
כמו לתת ליצנית להיות בקודש הקודשים

קבלה קבלה
יצאנית זה הלילי האנוכיות של האדם טיטוס

קבלה קבלה
זה נגיד הגאווה היה שם זיווג לא גם גאווה

קבלה קבלה
גם אנוכיות מסיבה

קבלה קבלה
שלמה עכשיו ברור שאנחנו לא באמת יכולים

קבלה קבלה
לפגוע בקודש קודשים אבל מדובר מצד ההשגה

קבלה קבלה
של האדם ומבחינתו שהוא פוגע בנקודת הקשר

קבלה קבלה
שלו לאלוקות אז הוא

קבלה קבלה
פגם זה שהוא לא פוגע אבל אנחנו לא מדברים

קבלה קבלה
מצד האלוקות ברור שה לא יכול לפגוע

קבלה קבלה
באלוקות מדברים על הקשר שלך לאלוקות ובו

קבלה קבלה
אתה בהחלט יכול לפגוע וזה חייב להיות ככה

קבלה קבלה
כדי שיהיה לך מקום לתקן ולעבוד מ

קבלה קבלה
מצידך

קבלה קבלה
לכן כל התפיסה הזאת וזה לא קל אני גם לא

קבלה קבלה
קלילי להבין את זה אבל כל התפיסה הזאת

קבלה קבלה
להרוג אותם בחוץ לפגוע

קבלה קבלה
בהם זה בריכה מהנקודה הפנימית שצריך לתקן

קבלה קבלה
בתוכנו ואנחנו בכלל לא יודעים מה היא לכן

קבלה קבלה
כל כך חשוב לעסוק בפנימיות וכשאדם עוסק

קבלה קבלה
בפנימיות זה כמ שאתה לומד על יאות טבעית

קבלה קבלה
ותזונה טבעית פתאום אתה רואה איך העורך

קבלה קבלה
חיים שלך הולך להרוג אותך עו

קבלה קבלה
אותו אבל צריך ללמוד את זה מתוך רצון

קבלה קבלה
לשינוי האמת רציתי לדבר מהמאמר אבל הוא כל

קבלה קבלה
כך ארוך זה זה

קבלה קבלה
אתם תצטרכו ללמוד אותו לבד פנינה חוכמה

קבלה קבלה
מלחמה על לירושלים

קבלה קבלה
אוקיי בסוף לא קראתי מהמאמר אלא דיברתי

קבלה קבלה
בוא

קבלה קבלה
נראה שאלות

קבלה קבלה
מהמאמר האם הנבואות מדברות על גשמיות מדוע

קבלה קבלה
אובמה בגימטריה יוצא

קבלה קבלה
במגודלים בשם המלא למה אם אין שלום בין

קבלה קבלה
השמאל ימין בתוכנו לא יהיה שלום עם אומות

קבלה קבלה
העולם מדוע כל האומות בסוגריים האום נגד

קבלה קבלה
ישראל באחרית הימים כיצד ידע הזוהר את

קבלה קבלה
העתיד מה ההבדל בין כיפת ברזל כפת ברזל

קבלה קבלה
קליפת כוח הזו וכיפת הזהב כיפת השמיר

קבלה קבלה
ותולעת

קבלה קבלה
השמיר מדוע תורת ישראל ניתנה על הכלל ולא

קבלה קבלה
לנבי אחיד בהתגלות פרטית כמו בשאר האומות

קבלה קבלה
מדוע לפי הקוראן האותנטי היהודים נחשבים

קבלה קבלה
חסידי אומות

קבלה קבלה
העולם מה ההבדל בין יהודי לגוי מה ההבדל

קבלה קבלה
בין גוי לבהמה האם לגוי מותר ללמוד קבלה

קבלה קבלה
אגב כן באופן מסוים ובתנאים מסויימים

קבלה קבלה
ובחלקים מסוימים

קבלה קבלה
רק מדוע המילה של ישמעאל לא שלמה למה כל

קבלה קבלה
האסונות הם בגללנו ולא בגלל העזה גם אם זה

קבלה קבלה
מתגלגל על ידם ומגלגלים חובה על ידי

קבלה קבלה
חייו למה זה הלכה שגוי שונא לישראל מה

קבלה קבלה
הסוד של ברכת יצחק לעשו ויעקב אני אענה רק

קבלה קבלה
על חלק קטן מהשאלות ותצטרכו לקרוא את

קבלה קבלה
המאמר אם יהיה הרבה צפיות לייקים שיתופים

קבלה קבלה
ותרצו עוד אז אני אולי בלי נדר אלמד יותר

קבלה קבלה
את

קבלה קבלה
הנושא מה הקשר בין נפילת משיח בן יוסף

קבלה קבלה
למלחמות גדולות בעולם האם ירושלים שייכת

קבלה קבלה
לעם ישראל או לכל אומות

קבלה קבלה
העולם מדוע בני ישמעאל שולטים בהר הבית

קבלה קבלה
מדוע לכאורה אדום בצד שלנו למרות שזה לא

קבלה קבלה
נראה ככה רואים שאנחנו כמעט לא יכולים

קבלה קבלה
לעשות באמת מה שאנחנו רוצים זה הכל הצגה

קבלה קבלה
מדוע אין שלום חיצוני מהיכן בני ישמעאל

קבלה קבלה
מקבלים את הכוח של המסירות והוויתור על

קבלה קבלה
חייהם וכיצד זה קשור לירח מדוע יש

קבלה קבלה
אומות מה הקשר בין ארץ ישראל סודות התורה

קבלה קבלה
והגאולה מדוע ארץ ישראל זה שאלות שאפשר

קבלה קבלה
לערר בהם גם גם אם לא נענה עליהם ותראו את

קבלה קבלה
אם

קבלה קבלה
במאמר למה ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה

קבלה קבלה
ואני לא מדבר על מס הכנסה אני מדבר

קבלה קבלה
כפשוטו מה יתן את הזכות בסוגריים לא

קבלה קבלה
השליטה בהר הבית האם המלחמה גשמית או

קבלה קבלה
רוחנית מה יביא לשלום וכיצד כל אחד מאיתנו

קבלה קבלה
יכול לתרום

קבלה קבלה
בזה אני אקרע קטע קטן

קבלה קבלה
מהמאמר יציאת מצרים היא לא יציאה ממצרים

קבלה קבלה
הגשמית רק במקום הזמן גשמי יציאת מצרים

קבלה קבלה
היא יציאה פה של צרות אנוכיות אגו ופרטיות

קבלה קבלה
שנמצאת בכל אחד מאיתנו המן אוזני המן אסתר

קבלה קבלה
מורדכי לא מדובר רק על דמויות בסיפור חס

קבלה קבלה
ושלום כפי שמסביר הזוהר אלא כל מדרגות

קבלה קבלה
רוחניות וסודות התורה וכן העלא יש המון

קבלה קבלה
דוגמאות בכתבים כאשר המיקוד שלנו רק על

קבלה קבלה
המעשה שבתורה הצד החיצוני צד הגוף ללא

קבלה קבלה
הנשמה יוצא זכרנו בהפסדנו כמו שכתוב מצווה

קבלה קבלה
בלי כוונה כגוף בלי נשמה כאשר אדם מסתכל

קבלה קבלה
מעבר למעשה החיצוני פתאום הוא מגלה עולם

קבלה קבלה
שלם של עבודה התקדמות והתפתחות פנימית

קבלה קבלה
אישית ורוחנית ותודעתית שיש לו לעשות לכן

קבלה קבלה
שאנחנו אומרים בני ישמעאל למשל אז אנחנו

קבלה קבלה
מדברים על רצון כזה בעולם הרוחני בעולם

קבלה קבלה
הנפש שנקרא

קבלה קבלה
ישמעאל תודעת ישמעאל שיש בכל אחד מאיתנו

קבלה קבלה
או משפיע בעל מנת לקבל או קליפת הימין

קבלה קבלה
שהיא שולטת באדם בעולם כולו ואם אנחנו לא

קבלה קבלה
רואים ישמעאל בתוכנו אנחנו מרגישים רק

קבלה קבלה
ישראל כנראה שלא שאבנו מספיק מהור מהתורה

קבלה קבלה
אין לנו פנס לראות את זה כי אם נסתכל טוב

קבלה קבלה
טוב נמצא הרבה ישמעאלים

קבלה קבלה
בתוכנו עם

קבלה קבלה
זאת היחס לפנימיות והחיצוניות הוא לא אחד

קבלה קבלה
לאחד אם ראיתי כלב זה לא אומר שאני כלב

קבלה קבלה
יכול להיות שהכלב אצלי הוא מתוקן והכלב

קבלה קבלה
בחוץ כרגע הוא לא

קבלה קבלה
מתוקן אבל זה כן בא לגרות משהו בתוכי ועם

קבלה קבלה
זאת אצל רוב האדם זה כן מגרה את הקלקולים

קבלה קבלה
שבתוכם

קבלה קבלה
כי רובנו לא צדיקים אין מה

קבלה קבלה
לעשות אבל הפוסל במומה פוסל זה לא

קבלה קבלה
כפשוטו לא כפשוטו כ זאת אומרת העצם שפסל י

קבלה קבלה
זה בגלל המומ שבי שזה אהבה עצמית

קבלה קבלה
אבל צדיק גדול יכול

קבלה קבלה
לראות דבר פסול בחוץ למרות שהוא מתוקן

קבלה קבלה
לגמרי אבל מה שיפה ב שהוא רואה את זה גם

קבלה קבלה
מצד התיקון של זה לא רק מצד הקלקול כי

קבלה קבלה
באמת הוא אצלו זה מחובר לכן הוא רואה את

קבלה קבלה
בת

קבלה קבלה
ההפכים אבל באמת על פניו אצל רוב בני

קבלה קבלה
העולם הפוסל במו פוסל כפשוטו באמת כי באמת

קבלה קבלה
אנחנו פוסלים מתוך ההסתכלות

קבלה קבלה
שלנו אבל זה לא חייב להיות ככה זאת אומרת

קבלה קבלה
יכול להיות מצב שיש פסול בחוץ ואצל האדם

קבלה קבלה
זה מתוקן

קבלה קבלה
כבר זה לא אחד לאחד כמו

קבלה קבלה
שמסבירים זה תלוי במקום

קבלה קבלה
התודעתי אבל מה זה הפסול כי בן אדם פוסל

קבלה קבלה
גם שהוא רואה דברים טובים בחוץ הפוסל אותם

קבלה קבלה
זה טבע אהבה עצמית לכן יש בזה הרבה עמקות

קבלה קבלה
מה זה ישראל עירת הרוממות ג' קוים ישר

קבלה קבלה
אל הרצון להתר דבקות דיינו לקיים תורה

קבלה קבלה
ומצוות כדי להידבק בהשם להשפיע לא נחת רוח

קבלה קבלה
אבל רוב הקיום שלנו וגם הנתינה שלנו היא

קבלה קבלה
כדי לקבל לעצמנו כמו שאומר בתיקוני הזוהר

קבלה קבלה
תיקון ל אולי אני אקרא את זה בסוף אני לא

קבלה קבלה
רוצה יך כי באמת אפשר לשבת שעות לדבר

קבלה קבלה
פה על

קבלה קבלה
הכל עם זאת אנחנו כן רואים שיש סימפטומים

קבלה קבלה
והשתקפויות לכל הדברים האלה בעולם הנתון

קבלה קבלה
לחושים הגשמיים אבל זה לא עצם הדבר אלא רק

קבלה קבלה
הלבוש והגירוי

קבלה קבלה
החיצוני ולמה מאוד מאוד חשוב להבין את זה

קבלה קבלה
אפילו בשביל הצד הגשמי מה מה להבין שקליפת

קבלה קבלה
ישמעאל זה בתוכנו ששנאת חינם בתוכנו גורמת

קבלה קבלה
למלחמה עם הגויים למה חשוב להבין את זה

קבלה קבלה
אפילו רק בשביל הגשמיות מה זאת אומרת יכול

קבלה קבלה
להיות שמה שאנחנו שומעים עכשיו את הדברים

קבלה קבלה
האלה אז אנחנו ננסה לתקן את הפנימיות כדי

קבלה קבלה
שיהיה לנו טוב יותר בחוץ וזה גם עדיין

קבלה קבלה
פסול למה כי צריך לתקן את הפנימיות בשביל

קבלה קבלה
הפנימיות לא בשביל החיצוניות אבל אמרנו

קבלה קבלה
מתוך שלא לשמע בא לשמ לכן חשוב להבין את

קבלה קבלה
הדברים אפילו רק בשביל הצד הגשמי כי אנחנו

קבלה קבלה
בלא לשמע למה מכיוון שכל עוד לא נתקן רק

קבלה קבלה
סליחה מכיוון שכל עוד נתקן רק את הצד

קבלה קבלה
החיצוני לעולם לא נוכל לתקן את הדבר והוא

קבלה קבלה
תגלה בלבוש אחר ו בלבוש אחר ו בלבוש אחר

קבלה קבלה
ורואים זאת בבשרנו עם ישראל היה בגלות פ

קבלה קבלה
אלפי שנים תמיד ניסו להשמיד אותו ולהיפטר

קבלה קבלה
ממנו לא היה דבר כזה לאומה אחרת בהיסטוריה

קבלה קבלה
וזה לא סתם נדבר על כך בהמשך אבל בינתיים

קבלה קבלה
נבין שאפילו בשביל הגשמיות או השלום

קבלה קבלה
החיצוני גם אי אפשר על ידי הגשמיות לפתור

קבלה קבלה
את הגשמיות אלא זה חייב לבוא ממקום עליון

קבלה קבלה
יותר הרחבה בהמשך לכן נחזור ליסוד שלנו

קבלה קבלה
שהכלל הוא שאין התורה מדברת על גשמיות

קבלה קבלה
והתורה נצחית היא הזוהר הקדוש התורה

קבלה קבלה
הקדושה מדברת על העלמות על העולמות

קבלה קבלה
העליונים

קבלה קבלה
הרוחניים עעל הנצח המופשטים מזמן ומקום

קבלה קבלה
ידרך חילוף תמורה

קבלה קבלה
ורק שנתקן את המקום הפנימי הזה בתוכנו אז

קבלה קבלה
גם זה תראה בצורה אמיתית ונכונה יותר

קבלה קבלה
בחיצוניות וגם אם לא ברגע שתיקנו את זה

קבלה קבלה
בתוכנו אז אנחנו נתפוס את זה כשלם כמו

קבלה קבלה
שצדיק עכשיו אמיתי ילך לבית המקדש או בעל

קבלה קבלה
השגה לכותל למרות שזה נחרב למרות שיש שם

קבלה קבלה
מסגד בכלל הוא יראה את בית המקדש הרוחני

קבלה קבלה
שם המתוקן כי הוא תיקן את זה בתוכו אבל

קבלה קבלה
כדי שכלל העם יראו את זה

קבלה קבלה
חייב שינוי מגמתי בכלל

קבלה קבלה
העם כה אמר השם צבאות בימים האמה אשר

קבלה קבלה
החזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגויים

קבלה קבלה
והחזיקו בכנף יש יהודי לאמור נלכה עמהם

קבלה קבלה
עמכם סליחה כי שמענו אלוהים עמכם זכריה

קבלה קבלה
זאת אומרת הגויים בתיבה הם כן רוצים את

קבלה קבלה
הנשמת הפנימיות דיברנו על זה בשפר של משיח

קבלה קבלה
הם בעצמם הוא אומר אם יש לך ספק לקחו

קבלה קבלה
מהתורה שלנו הם הם הם גם מאמינים בנביאים

קבלה קבלה
שלנו זאת אמרת יש להם את התוספות שלהם אבל

קבלה קבלה
הם מקבלים את משה יש שמה שינויים דוד זה

קבלה קבלה
נביא אצלהם הוא לא מלך והוא באמת נביא אגב

קבלה קבלה
גם אצלנו הוא מלך שהוא גם בבחינת נביא אז

קבלה קבלה
למה הוא הקשיב לנביא שלו כי הוא צריך לקבל

קבלה קבלה
מהעליון שלו בכל

קבלה קבלה
מקרה כמובן יש שינויים וזה אני לא נכנס

קבלה קבלה
לזה אבל מתכוון במהות בתוכם הם כן רוצים

קבלה קבלה
לעבוד את הבורא יותר מזה אפילו קליפת עשו

קבלה קבלה
שזה עבודה זרה בגלל הצלמים אבל זה עדיין

קבלה קבלה
מצב יותר טוב ממה שהיה לפני אלפי שנים אז

קבלה קבלה
אנחנו

קבלה קבלה
רואים ויש פה קליפות ודאי שחייב לתקן

קבלה קבלה
ולשבור במיוחד בקליפת עשו אגב כי זה עבודה

קבלה קבלה
זרה אבל דיברתי בקורס הפתח לספר הזוהר מה

קבלה קבלה
ההבדל בין היהדות לכל התורות מה הטעויות

קבלה קבלה
שלהם ומה נכון אצלהם גב כדאי לראות את זה

קבלה קבלה
שמה אני לא יכול להיכנס לזה פה אבל מה

קבלה קבלה
שאני אומר רואים שבמהות הם רוצים לעבוד את

קבלה קבלה
הבורא רוצים הם אומרים אללה הוא אקבר כל

קבלה קבלה
הזמן צועקים הם לא סתם צועקים את זה נכון

קבלה קבלה
שזה מבש בהרבה רוע וקליפות לא אצל כולם

קבלה קבלה
אצל ה הרעים שבהם

קבלה קבלה
אבל

קבלה קבלה
אבל אבל במהות הם הם רוצים אז לכן למרות

קבלה קבלה
במציאות החלקיקית זה נראה דמיוני שהם

קבלה קבלה
יבואו ויחזיקו בכנף יהודי נלכה

קבלה קבלה
עמכם אבל ברמה הקוונטית זה זה לא רואים

קבלה קבלה
שאפילו מבחינה היסטורית זה תקדם לשם

קבלה קבלה
למרות כל הקליפות אז הם באמת כן יש להם את

קבלה קבלה
הנקודה הפנימית

קבלה קבלה
הזאת כמו מ מי היה מאמין שכל העובדי עבודה

קבלה קבלה
זרה פתאום או הרומאים התנצרו או כל העובדי

קבלה קבלה
עבודה זרה פתאום יקבלו אל אחד זה לא היה

קבלה קבלה
נראה נראה כל כך רחוק פעם ועובדה זה קורה

קבלה קבלה
זה לא עבודה זרה מותר להיכנס למסגד יש להם

קבלה קבלה
גם תפילות יפות מנגינות

קבלה קבלה
יפות אבל מה ההבדל ומה חסר אצלהם זה לא

קבלה קבלה
המקום להכנס הסברנו את זה בפתח לספר הזר

קבלה קבלה
ראו את זה שמה א מה שאני

קבלה קבלה
אומר שבגלל שישראל לא פועלים

קבלה קבלה
כישראל וזה קשה לשמוע את זה ואני אומר את

קבלה קבלה
זה גם

קבלה קבלה
לעצמי אז ממילא הם גורים לטוב ובואו כי

קבלה קבלה
ישראל הם כאילו הכו האמצע הם גם משפיעים

קבלה קבלה
לאומות אבל שהם לא פועלים את הקו האמצע אז

קבלה קבלה
זה גורם חורבן לאומות לתת מודע הרוחני

קבלה קבלה
שלהם והם אפילו לא מבינים

קבלה קבלה
למה

קבלה קבלה
ויש הרבה

קבלה קבלה
דינים גם יש בהם קנאה כזאת של כאילו זה

קבלה קבלה
פועל עליהם הם לא מלמעלה כאילו זורקים להם

קבלה קבלה
עצים למדורה השר שלהם ואין מוד מלבדו שולט

קבלה קבלה
על כולם

קבלה קבלה
כמובן אבל אם זאת קשה להבין את השגחת

קבלה קבלה
הבורא בעולם העשייה בתחתית עולם העשייה

קבלה קבלה
האלוקות מאוד מסתרת פה קשה להבין זה נכון

קבלה קבלה
זה לא פשוט חוטפים אנשים פוגעים בנשים קשה

קבלה קבלה
להבין את זה אנחנו לא יכולים להבין את זה

קבלה קבלה
בעיניים הגשמיות באמת חייב לעלות למקום

קבלה קבלה
עליון

קבלה קבלה
יותר אין פורנות בעל העולם אלא בשביל

קבלה קבלה
ישראל עם ישראל הוא המרכז של הכל הכל יונק

קבלה קבלה
ממנו הכל מקבל ממנו כל העולמות ניזונים

קבלה קבלה
ממנו ונעים על פיו כאשר עם ישראל לא עושה

קבלה קבלה
את התיקון שלו כל העולם של

קבלה קבלה
שלא סליחה כל העולם מושפע ונפגע בהתאם יש

קבלה קבלה
לי כאבי פרשים אבל אני בכל זאת ראיתי ל

קבלה קבלה
נכון להעביר את השיעור אבל קצת קשה לי

קבלה קבלה
לדבר אז אז

קבלה קבלה
לא נורא אל תקפידו עליי הלכי הי שגוי שונה

קבלה קבלה
לישראל כי במהותו הגוי יודע שהוא צריך את

קבלה קבלה
עם ישראל כדי לקבל את האור כפי עניין

קבלה קבלה
הבכורה בברכת יצחק לעשיו ידוע שניתן לו

קבלה קבלה
ברכה שכאשר עם ישראל לא עושה את התפקיד

קבלה קבלה
שלו הוא יעלה מעלה מעלה על עם ישראל

קבלה קבלה
וישלוט בו חס ושלום אבל כאשר עם ישראל

קבלה קבלה
עושה את התפקיד אין עשו יכול לו ואתה תעלה

קבלה קבלה
עליו מעלה מעלה לכן הגוי ב יודע שהוא צריך

קבלה קבלה
את היהודי לתיקון בתת המודה שלו וכאשר עם

קבלה קבלה
ישראל לא עושה את העבודה הגוי נפגע מזה

קבלה קבלה
ותת המודה שלו מרגיש את הנזק וגל הקליפות

קבלה קבלה
שולטות עליו וגורמות למזיקים שבו לעלות

קבלה קבלה
לכן באופן טבעי שונא לישראל כמו אח שמקבל

קבלה קבלה
מכות מאבא בגלל אח שלו ומייצר שנאה גדולה

קבלה קבלה
מובנית בנפשו

קבלה קבלה
לאחיו לכן בזמן שלמה ותשק הארץ שנה היה

קבלה קבלה
שלמות הלבנה היייתה במילואה לא היה מלחמות

קבלה קבלה
על עם ישראל הלבנה הגשמית לא הלבנה

קבלה קבלה
הרוחנית יכול להיות שנתנו סימן בגשמיות לא

קבלה קבלה
בדקתי לא הייתי שמה זהלא זה גם לא משנה כי

קבלה קבלה
באופן רגיל הגשמיות מסמלת את הפירוד אבל

קבלה קבלה
הלבנה הרוחנית העירה והיותר יפה

קבלה קבלה
אגב ל צריך עיניים רוחניות

קבלה קבלה
כמובן יכול להיות שהם היה להם משקפת

קבלה קבלה
מיוחדת והיו מסתכלים על הלב

קבלה קבלה
נה בזמן שלמה מלשון שלמות היו רואים אותה

קבלה קבלה
מלאה בספקטרום הרוחני בכל

קבלה קבלה
מקרה

קבלה קבלה
א בזמן שלמ לא הה

קבלה קבלה
מלחמות כי כשעם ישראל עושים את תפקידם אז

קבלה קבלה
המור לגויים יותר מזה הגויים צריכים

קבלה קבלה
לישראל ורואים הם באו לראות את

קבלה קבלה
חוכמתו כי השפע לעולמות מגיע בזכות עם

קבלה קבלה
ישראל כי הם הפנימיות של הכל

קבלה קבלה
לכן שעם ישראל לא עושה תפקידו לא תפקידו

קבלה קבלה
מבחוץ תפקידו האמיתי עם כוונה עם שליחות

קבלה קבלה
עם כוונה טהורה

קבלה קבלה
לשמ עכשיו בורא בעולם חושב שלא לשמ זה

קבלה קבלה
ללמוד באוניברסיטה וזה נכון ברמת הפשט אבל

קבלה קבלה
לא לשמה עיקר האמת זה מצד התודעה זאת

קבלה קבלה
אומרת אם אני מקיים תורה ומצוות כדי לקבל

קבלה קבלה
לעצמי גם אם אני עושה את זה בבית כנסת ולא

קבלה קבלה
באוניברסיטה זה נקרא לא לשמע מצד התודעה

קבלה קבלה
כמו שאומר רשבי שסוכן ככלבים ביום כיפור

קבלה קבלה
וראש השנה בבתי כנסיות אב אב אב לי מהעולם

קבלה קבלה
הזה והב לי מהעולם

קבלה קבלה
הבא אבל יצר לב האדם הר מנורה וזה

קבלה קבלה
בסדר אם אנחנו מבינים שצריך לתקן לכן שעם

קבלה קבלה
ישראל לא עושה תפקידו הנפש של הגוי יודעת

קבלה קבלה
ופועלת עליו אוטומטי לשנו יותר מזה אין לו

קבלה קבלה
אפילו בחירה בזה אין לו בחירה בזה אגב אלא

קבלה קבלה
לשנו חזק את היהודי שבגללו החורבן לכל

קבלה קבלה
האומות אפילו ובאמת כמו שרואים שהם הרבה

קבלה קבלה
פעמים מקטרגים אלינו שאנחנו פוגעים

קבלה קבלה
באזרחים אני מבין את זה כמשל אבל זה בכלל

קבלה קבלה
לא נכון אנחנו הכי מגנים על אזרחים ועל

קבלה קבלה
ילדים א זה לא משנה תסביר להם את כל

קבלה קבלה
ההסברים הם סנים פשוט מחפשים אבל בגללנו

קבלה קבלה
לא בגללם וזה הטעות לא מבינים את זה

קבלה קבלה
מאשימים אותם רק אותם להרוג את כל הערבים

קבלה קבלה
הם ראים למחוק את עזה לא יש גם חפים מפשע

קבלה קבלה
בעזה למה למחוק את עזה

קבלה קבלה
למה תמחוק את עזה יבוא חייזרים תקפו אותך

קבלה קבלה
חדים מלאכים חיות

קבלה קבלה
הקודש לא חסר

קבלה קבלה
אוייבים סגור את הצינור מפה יבוא צינור

קבלה קבלה
אחר צינור ביוב במקרא הזה למה כי זה דרך

קבלה קבלה
ייסורים זה קלקול לא צינור

קבלה קבלה
דקדושה דווקא אותו צריך

קבלה קבלה
לפתוח וזה בלי זוהר פנימיות אי אפשר להבין

קבלה קבלה
את הנקודה הזאת

קבלה קבלה
יותר מזה אנחנו גם חושבים נהרוג אותם נפגע

קבלה קבלה
בהם זה לא אומר שלא צריך להגן וחייב לעשות

קבלה קבלה
את ההשתדלות בחיצוניות ומי שעובר על חוקי

קבלה קבלה
הטבע הטבע מעני אשו אבל אבל חייב לתת לזה

קבלה קבלה
בקאפ של פנימיות כי אם

קבלה קבלה
לא אז זה אפילו מזיק יותר כי אתה צובר את

קבלה קבלה
הקלקול בפנים ואז הוא בא בהפתעה ותוקף

קבלה קבלה
אותך אז להילחם להגן חייב אגב ולעשות מה

קבלה קבלה
שצריך אבל ניו מנצח אני משתמש בו כי זה

קבלה קבלה
משל טוב ני הוא מנצח את המלחמה כי מיליון

קבלה קבלה
סקיפים לא תנצח כל שכן לא

קבלה קבלה
מיליארד כל מה שקיבלנו את ארץ ישראל זה

קבלה קבלה
בזכות ספר הזוהר בזכות הזמן לגלות את

קבלה קבלה
סודות

קבלה קבלה
התורה כאילו זה בא דרך בן גוריון דרך זה

קבלה קבלה
אבל זה רק לבושים זה בא כי העולם הזמן

קבלה קבלה
הגיע וה הפנימיות התגלתה בעולם ונשמת בעל

קבלה קבלה
הסולם ירדה לעולם והיו פה הרבה מהלכים

קבלה קבלה
מאחורי הכלים שהם הסיבה לנתינת

קבלה קבלה
הארץ אבל אם לא נשמור על זה על הסיבה הזאת

קבלה קבלה
ונאי בה אז אם הסיבה מתבטלת התוצאה מתבטלת

קבלה קבלה
דהיינו נאבד את האחיזה

קבלה קבלה
במדינה וגם אם יהיה שלום חיצוני כאילו

קבלה קבלה
בגלל שיש לנו הרבה טנקים אז פתאום יהיה

קבלה קבלה
הרבה מלחמות בתוך ודיכאונות

קבלה קבלה
ומחלות

קבלה קבלה
וחרדות אפילו בלי מלחמה אגב בתאונות דרכים

קבלה קבלה
מתים יותר

קבלה קבלה
ממלחמה או

קבלה קבלה
ממחלות הרבה יותר אנחנו פשוט לא עשים את

קבלה קבלה
החשבון הזה כי לא מודעים

קבלה קבלה
לזה אבל מה שאני אומר יש הרבה צינורות

קבלה קבלה
להשגחה אבל זה צינור מאוד חזק כי זה מייצג

קבלה קבלה
בית קליפות

קבלה קבלה
אה

קבלה קבלה
שמאוד קרובות לקודש לכן הם השורש לכל

קבלה קבלה
הדתות בעולם

קבלה קבלה
ו יש פה עניין

קבלה קבלה
מיוחד הר הבית זה כמו עולם האצילות אגב

קבלה קבלה
ירושלים זה עולם

קבלה קבלה
הבריאה ארץ ישראל מבחינת עולם

קבלה קבלה
היצירה שר עולמות זה חוץ ל זה המקומות

קבלה קבלה
הקרוב זה עשייה יש לזה גבולות לפי הגבולות

קבלה קבלה
בתורה ויש את חוץ לארץ ויש בכלל את מדור

קבלה קבלה
הקליפות זה סימנים כמובן זה מדובר על

קבלה קבלה
מציאות של תודעה אבל גם המבנה של ארץ

קבלה קבלה
ישראל והגבולות לפי התורה הם בעצם מייצגים

קבלה קבלה
עם רמז לד למדרגות הרוחניות

קבלה קבלה
האלה הרבית הוא לב

קבלה קבלה
העולם עשתה בו

קבלה קבלה
עקדה גם אם זה המקום השלישי המקודש להם

קבלה קבלה
אבל

קבלה קבלה
בפועל כל הבלאגן מגיע

קבלה קבלה
ממנו ופעם זה היה המקום המקודש שלהם

קבלה קבלה
הראשון הרי משם הוא עשה את

קבלה קבלה
הטיסה אבן השתייה ממנה הושתת העולם בו היה

קבלה קבלה
בית המקדש בו היה קודש

קבלה קבלה
הקודשים אוקיי מה עוד אפשר

קבלה קבלה
כתוב

קבלה קבלה
שאחרי נפילת יוסף משיח בן יוסף מה

קבלה קבלה
שאמרנו בהתחלה שקראנו י את השליטה מה זה

קבלה קבלה
אחרי נפילת משיח בן

קבלה קבלה
יוסף אותו דבר היה במצרים ומת יוסף ויקם

קבלה קבלה
מל חדש על מצרים אין מדובר רק על איש

קבלה קבלה
חיצוני כזה או אחר משיח בן יוסף מייצג

קבלה קבלה
מדרגה רוחנית גבוה של השפעה מסירות נאמנות

קבלה קבלה
ברית ותיקון בעולם ש המדרגה הזאת לא מהירה

קבלה קבלה
לתודעת עם ישראל נפשם וליבם בגלל מעשיהם

קבלה קבלה
זה נקרא שהוא מת מת דהיינו לא מאיר להם

קבלה קבלה
הסתלקה החיות הרוחנית

קבלה קבלה
הזאת ואז השר של הקליפה פרעה עולה פרעה זה

קבלה קבלה
גם היה מלך נינווה יש לו הרבה

קבלה קבלה
לבושים

קבלה קבלה
לכן רואים מהכתוב שכולם נלחמים על הרצון

קבלה קבלה
לשלמות ואחדות שזה

קבלה קבלה
ירושלים כתוב גם לעתיד לבוא הגואים יעבדו

קבלה קבלה
את השם כי כולם רוצים להגיע לשלמות כן כי

קבלה קבלה
ביתי יקרא בי תפילה לכל העמים

קבלה קבלה
אגב בית המקדש וירושלים לא שייכת

קבלה קבלה
לנו

קבלה קבלה
אלא היא שייכת לקדוש ברוך הוא ואנחנו

קבלה קבלה
צריכים דרכה להשפיע טוב לכל העולם אבל

קבלה קבלה
העולם הרגיש התת מודע שלו מרגיש

קבלה קבלה
שאנחנו עושים את זה מטעם אהבה עצמית מטעם

קבלה קבלה
גאווה מטעם שליטה מטעם אגואיזם

קבלה קבלה
זה מקרין למציאות הרוחנית אי אפשר אי אפשר

קבלה קבלה
לזייף בזה את עצמנו כן אבל אבל לא את

קבלה קבלה
האלוקות עכשיו למה אני

קבלה קבלה
בדין

קבלה קבלה
כי כי זה מה שרשביל אבל כי חשוב להבין מה

קבלה קבלה
הקלקול כדי

קבלה קבלה
שנתקן אבל

קבלה קבלה
כמובן הדברים נאמרים מתוך מקום ל

קבלה קבלה
להתעורר אוקיי מה עוד אני יכול

קבלה קבלה
לקרוא מדוע לעולם לא יהיה שלום בחיצוניות

קבלה קבלה
לעולם אין שלום בחיצוני לחיצוניות אי אין

קבלה קבלה
שלמות מצד עצמה חיצוניות מלשון חצי הטבע

קבלה קבלה
של החיצוניות שהא נפרדת גוף מלשון נגף

קבלה קבלה
מגיפה אין חיבור בין גוף לגוף חיבור בין

קבלה קבלה
גוף לגוף זה קצר החיבור יכול להיות רק דרך

קבלה קבלה
הרוח הגוף טבול לרצות לקבל ובטבע שלו הוא

קבלה קבלה
נפרד כי רוצה לקבל רק

קבלה קבלה
לעצמו רואים גם שאיין מלחמה משעמם לנו

קבלה קבלה
עושים משחקי מלחמה סירתי מלחמה התורף שבנו

קבלה קבלה
צריך את זה רק צריך שהמלחמות תהיו רוחניות

קבלה קבלה
לא בסרטים אלא בתודעה מלחמה לחקר האמת זה

קבלה קבלה
נקרא גוג ומגוג הגיגים של האמת ככה גם בין

קבלה קבלה
הדתות וביחד ימצאו את הנקודה

קבלה קבלה
המשותפת וזה יקרה לעתיד לבוא אבל אנחנו

קבלה קבלה
מלחמות גאווה לא לא לשם שמיים

קבלה קבלה
כולנו כי אנחנו לא עושים עבודה פטמית

קבלה קבלה
העבודה היא מאוד רדודה מאוד חיצונית למה

קבלה קבלה
כי לא עסקים

קבלה קבלה
בפנימיות זה לא אומר אם נעסוק בפנימיות

קבלה קבלה
זהו הכל נגמר לא אבל הפנימיות תיתן לנו

קבלה קבלה
אווירה

קבלה קבלה
וסביבה לעשות את העבודה

קבלה קבלה
הנצרכת לכן אומרים שבזכות ספר הזוהר תבוא

קבלה קבלה
הגאולה לא הכוונה לחלק ספרי זוהר אם כי זה

קבלה קבלה
התחלה יפה זאת אומרת אם נשיג את ה מדרגות

קבלה קבלה
הרוחניות בספר הזוהר זה יביא את הגאולה כי

קבלה קבלה
זה מקרב את האורות האלוקיים לתודעת

קבלה קבלה
האנושות ההתחלה הפשוטה מזה זה באמת לתמוך

קבלה קבלה
בפנימיות בהפצת הפנימיות בלימוד זוהר

קבלה קבלה
בלימוד הפנימיות מתחילים

קבלה קבלה
מזה זה התחלה מאוד

קבלה קבלה
חזקה השלום דהיינו השלימות יכולה לבור רק

קבלה קבלה
דרך

קבלה קבלה
הפנימיות השורש לכל הפורענות והפרות

קבלה קבלה
שאנחנו עושים שלום רק דרך הגוף בלי הנשמה

קבלה קבלה
למה כי זה שלום

קבלה קבלה
מזוייף וממילא טבע הגוף לקום נגד גוף חזק

קבלה קבלה
יותר ברגע

קבלה קבלה
שיכול אגב גם בני אדום לא כדאי לבנות

קבלה קבלה
עליהם יותר מדי הרבה מהפרות הכי קשות נעשו

קבלה קבלה
ליהודים על ידי הנצרות הריגות עינויים

קבלה קבלה
המרת יהודים לדתם בכפייה רבה ועוד רבות הם

קבלה קבלה
כרגע צריכים אותנו אבל באחרית העמים הם

קבלה קבלה
יבואו נגדנו שורשם קליפת עשו שהיא קליפה

קבלה קבלה
קשה מאוד כן לא לא לבנות ות יותר מידי על

קבלה קבלה
ארצות הברית זה נכון ידידה טובה שלנו כרגע

קבלה קבלה
אבל לבנות על הקדוש ברוך הוא לא לבנות

קבלה קבלה
עליו בקטע של אהבה עצמית לא לא לזה אני

קבלה קבלה
מתכוון אגב יש להם אמונה שאם נשלוט בהר

קבלה קבלה
הבית אז ישו יקום לדחייה

קבלה קבלה
והרבה מהסיבות לתמיכה שלהם זה לא לשם

קבלה קבלה
שמיים אבל זה לא בגלל כי אם אנחנו היינו

קבלה קבלה
עושים עבודה פנימית יותר טהורה זה היה

קבלה קבלה
מעלה בהם את

קבלה קבלה
הטוב ו הם גם

קבלה קבלה
היו פועלים יותר ממקום אמיתי וכך צריך

קבלה קבלה
לעשות אגב מוחמד אומר אם יש לך ספה כלשהו

קבלה קבלה
בדבר מה מן הקוראן שהורד אליך של את בני

קבלה קבלה
ישראל שקיבלו ולמדו את הספר

קבלה קבלה
לפניך עוד אומר בסורה ה- ולפנים נתנו

קבלה קבלה
לבני ישראל את הספר והחוכמה ונבואה וכלכלן

קבלה קבלה
מן המתאמים ונפלה אותם מכל אדם ככה אומר

קבלה קבלה
הנביא

קבלה קבלה
שלהם אבל גם

קבלה קבלה
אומר אלה אשר הותלה עליהם התורה ולא

קבלה קבלה
המדובה נמשלו לחמור נושא ספרים מה ראים הם

קבלה קבלה
אנשים כמותם אשר מתכחשים לאותו תעל האלו

קבלה קבלה
ין חט כהל בני ההובלה צודק אגב הנביא שלהם

קבלה קבלה
צודק אם הם לא עושים את

קבלה קבלה
תפקידם אז זה כחמור נושא ספרים מה שהספר

קבלה קבלה
לא מועיל לחמור כי הוא לא יודע לקרוא בו

קבלה קבלה
דהיינו התורה לא מועילה לנו אם אנחנו לא

קבלה קבלה
מפנימים אותה

קבלה קבלה
פנימה עכשיו הוא לקח את זה מה מאצלנו בסדר

קבלה קבלה
אבל צודק

קבלה קבלה
עכשיו הקוראן מדבר הרבה בעד היהודים אגב

קבלה קבלה
אבל שהיהודים לא פועלים כיהודים יהודי זה

קבלה קבלה
בחינת קו ימין אגב ישראל זה כו

קבלה קבלה
אמצעי עברי

קבלה קבלה
אפשר להגיד אולי שזה הכו

קבלה קבלה
שמאל או בבחינת מעבר שזה

קבלה קבלה
ההכנה הזוהר אומר שיש להם אגב תפקיד לבטל

קבלה קבלה
עבודה זרה והם עשו את זה באמת אבל כשאנחנו

קבלה קבלה
לא פועלים את הפנימיות הם מבטלים את

קבלה קבלה
העבודה זרה בצורה של דין מאוד קשה של ערג

קבלה קבלה
של

קבלה קבלה
מלחמה

קבלה קבלה
אוקיי עוד אומר רבי חיים וטל הקדוש שאר

קבלה קבלה
הקדמות ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי

קבלה קבלה
בלבד מגששים כברים קיר בלבושה התורה ואיין

קבלה קבלה
להם עיניים רואות ברזה התורה הנסתרים

קבלה קבלה
בו עוד אומר כי בלי ספק ביותם מוסקים בפשט

קבלה קבלה
וסיפוריה לבדם מי לובשת בגדל

קבלה קבלה
מנטה וש כבשת

קבלה קבלה
וכל האומות יאמרו לישראל מה דודך מדוד מה

קבלה קבלה
תורתכם מ תורתנו אלו גם תורתכם סיפורים

קבלה קבלה
בבלי העולם אין עלבון תורה גדול מזה לכן

קבלה קבלה
אוילים לבריות מלבנה של תורה כן יש קינג

קבלה קבלה
ארתור הרי פוטר ההרי פוטר הקדוש מה מה

קבלה קבלה
צריך את התורה

קבלה קבלה
שלנו יש הבנתי סדרות עורקיות עכשיו תורות

קבלה קבלה
יותר יפות

קבלה קבלה
מה אנטיגונ נש מנטי גונה מה מה צריך

קבלה קבלה
אותנו

קבלה קבלה
אוקיי מימים רבים תפקד אחרית השנים תבוא

קבלה קבלה
אל

קבלה קבלה
ארץ משובבת מחרב מקובצת מעמים רבים על הרי

קבלה קבלה
ישראל אשר היו לך רבה תמיד ום מעמי הובסה

קבלה קבלה
וישבו לבטח כולם במרת אלי על ארץ פרזות

קבלה קבלה
עבו שוקטים יושבי לבטח כולם יושבים בעין

קבלה קבלה
חומה ובריח ו דלתיים אין להם קצת מזכיר את

קבלה קבלה
מה שקרה בגדרות אבל לא מדובר על זה זה רק

קבלה קבלה
סמל מדובר על משהו הרבה יותר עמוק ואספתי

קבלה קבלה
את כל הגויים אלה אל ירושלים למלחמה

קבלה קבלה
ונלכדה העיר ונפשו הבתים ואנשים תשכנה

קבלה קבלה
ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן

קבלה קבלה
העיר יש פה עוד

קבלה קבלה
דברים ומדובר פה ואסף חל כל הגויים סביב

קבלה קבלה
זהב וכסף בגדים לרוב

קבלה קבלה
מאוד וכן תהיה מגפת הסוס הפרד הגמל והחמור

קבלה קבלה
וכל הבהמה אשרי חנות המ כ הגפה הזאת

קבלה קבלה
והתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותה מן

קבלה קבלה
העולם וכולי

קבלה קבלה
וכולי אגב החיבור של ישמעאל ועשו הוא מאוד

קבלה קבלה
קשה זה קרה שעשיו התחתן עם החל את בת

קבלה קבלה
ישמעאל כדי לעקור את יעקב והמן שהוא מזרע

קבלה קבלה
עשיו התחבר עם אחשוורוש

קבלה קבלה
הישמעאלי כמו כן היה חיבור דומה בתקופת

קבלה קבלה
השואה

קבלה קבלה
קיצר אבל כי בתי קרא בית תפילה לכל

קבלה קבלה
העמים ויביים אין לי פה ניקוד פשוט אלר

קבלה קבלה
קודשי וסמכתי בבית תפילתי לותם וזבחיהם

קבלה קבלה
לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה יקרה ל

קבלה קבלה
כל העמים

קבלה קבלה
ישעיהו השלמות שייכת לכולם לא רק לעם

קבלה קבלה
ישראל עם ישראל אמנם צריך להוביל את

קבלה קבלה
השלמות ולהיות אור לגויים בטבע של הגוי

קבלה קבלה
הוא רוצה שהיהודי יוביל אותו אבל כשיהודי

קבלה קבלה
עושה את זה עם ענווה לא

קבלה קבלה
בזיוף

קבלה קבלה
אוקיי אם אנחנו לא עושים את התפקיד הגר

קבלה קבלה
אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד

קבלה קבלה
מטה מטה יש בזה גם צד חיובי הגר זה הרצון

קבלה קבלה
שלך להתגייר להגביר את הנקודה הפנימית אבל

קבלה קבלה
הגר זה גם מלשון גר זה צד

קבלה קבלה
הקליפות שהם גם יעלו

קבלה קבלה
עליך ההשתקפות אמנם היייתה שהבית הגשמי

קבלה קבלה
נהרס אבל זה לא היה בכלל העניין אלא

קבלה קבלה
העניין הוא שנחרב הבית הפנימי הרצון לאהבה

קבלה קבלה
שלמות וחיבור בכל העולם ואז תנו לנו גם

קבלה קבלה
השתקפות כי אנחנו כל כך פרימיטיבים היו

קבלה קבלה
צריכים לתת לנו את זה באבנים

קבלה קבלה
ממש אם בני ישראל לא ישים את תפקידיו אני

קבלה קבלה
מעמיד עליהם מלך שגזרו קשות כהמן כי

קבלה קבלה
ייסורים השלילה באים להחזיר למסלול שיש

קבלה קבלה
דלקת בגוף זה ברכה כי זה מכין את הגוף

קבלה קבלה
לתיקון דווקא המחלות הקשות לא מתגלות ו

קבלה קבלה
מתפרצות בבת אחת פתאום

קבלה קבלה
בהפתעה לכן ברגע שעם ישראל לא עושים את

קבלה קבלה
התיקון הרוחני שלהם זה משפיע על כל העולם

קבלה קבלה
אוקיי יש פה דברים מעניינים

קבלה קבלה
מאוד היוונים למשל לא רצו למחות רצו לטמ

קבלה קבלה
את השמנים שזה גם כליה חמורה אבל המלקק

קבלה קבלה
שהוא הכתר של התאמה רוצה למחט מהשורש את

קבלה קבלה
עם

קבלה קבלה
ישראל ויש פה עוד הרבה עניינים אני

קבלה קבלה
אתם תקראו את

קבלה קבלה
המאמר מי שרוצה להרחיב תבקשו לינק

קבלה קבלה
בתגובות לכן שעם ישראל משפיעים בעל מנת

קבלה קבלה
לקבל עובדים לא לשמה הם נותנים כוח לקליפה

קבלה קבלה
לממונה של ישמעאל ואז לעיתים הכוח הזה

קבלה קבלה
מתבטא גם בהשתקפות בעולם הזה ולכן הם

קבלה קבלה
שולטים על הר הבית כי הקליפה באמת שולטת

קבלה קבלה
על הרצון האמיתי של האדם

קבלה קבלה
בתוכנו אבל האמת שהקליפה הא היא שמירה

קבלה קבלה
טובה

קבלה קבלה
לפרי אם נטמא גם את הר הבית ח ושלום

קבלה קבלה
בבחינת תמא מתים הפגם יהיה גדול תמא מתים

קבלה קבלה
זה טמא אהבה

קבלה קבלה
עצמית לכן דווקא הקליפה שומרת לנו על הר

קבלה קבלה
הבית שרק שנהיה קדושים וטהורים על ידי

קבלה קבלה
פנימיות התורה נהייה רוים להיכנס בו ושלא

קבלה קבלה
נהייה בבחינת בניו של אהרון הכהן חס ושלום

קבלה קבלה
כמשל כמובן זה הרבה פחות

קבלה קבלה
מזה מדוע עם ישראל לא שולט בהר הבית הלב

קבלה קבלה
של ארץ ישראל אין זה בגלל כוח צבאי כזה או

קבלה קבלה
אחר או בגלל עוצמה כלכלית כזו אחרת או

קבלה קבלה
בגלל כל סיבה אחרת אלא עם ישראל לא שולט

קבלה קבלה
בהר הבית כי זה השתקפות מאוד יפה לאמת

קבלה קבלה
הנצחית האמת הנצחית היא שעד שלא נעשה

קבלה קבלה
עבודה לשמה נגיע לאהבת חינם בבחינת ואהבת

קבלה קבלה
הלכה כמוך זה כלל גדול בתורה עד שלא נתקן

קבלה קבלה
את הפירוד בינינו בין שמאל לימין בין

קבלה קבלה
דתיים לחילונים בין חרדים לדתיים בין

קבלה קבלה
מקובלים לבין חוזרים בתשובה וכן על דרך זה

קבלה קבלה
אנחנו מעכבים את התיקון והשלמות וה בכל

קבלה קבלה
העולם ובכל אחד מתוכנו יש את השמאלני שבו

קבלה קבלה
שזה השנעה

קבלה קבלה
לשמאלני או שאנחנו לא מספיק תאורים לראות

קבלה קבלה
את הנקודה הפנימית שלו וגם הפוך כמובן

קבלה קבלה
השמאלני על

קבלה קבלה
הימני כי אם נעלה על הר הבית הר הבית

קבלה קבלה
מייצג את בחינת השלמות את מדרגת לשמה ועד

קבלה קבלה
שלא נגיע לזה בתוכנו אז הקליפה שומרת על

קבלה קבלה
הר הבית שלא נפגם בו כי אם נעלה להר הבית

קבלה קבלה
מהאם מתים שאגב זה הלכה שאסור לעלות אבל

קבלה קבלה
בעיקר מבחינה פנימית שאנחנו טמאי הרצון

קבלה קבלה
לקבל לעצמנו תמא אהבה

קבלה קבלה
עצמית אסור לנו להעלות לקודש הקודשים עם

קבלה קבלה
בגדים צוים שאולים למלך חייב לרחוץ בשמן

קבלה קבלה
המור ו בבשמים ולעלות בקדושה וטהרה וזה לא

קבלה קבלה
הזמן

קבלה קבלה
עדיין לכן תפקיד הקליפה לשמור על הפרי

קבלה קבלה
אוקיי ויש פה

קבלה קבלה
עוד אומר בעל הסולם בשופרון משיח כתוב שכל

קבלה קבלה
אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי והוליכו

קבלה קבלה
לארץ הקדושה ואינו מספיק מה שיכלו לצאת

קבלה קבלה
מעצמם ותבין אומנם מהיכן יבוא לאומות

קבלה קבלה
העולם דעת ורצון כזאת תדע שהוא על ידי

קבלה קבלה
הפצת החוכמה האמיתית שיראו בעליל אלוקים

קבלה קבלה
אמת ותורתו אמת כמו שאמרתי הם רוצים

קבלה קבלה
הפנימיות שבהם הגר שבהם רוצה את ה את השם

קבלה קבלה
כמו שאמרתי הם צעקים על

קבלה קבלה
הקבר ואם הם יראו שבאמת אנחנו יכולים

קבלה קבלה
לעזור להם להשלים את זה וכרגע הם לא רואים

קבלה קבלה
ככה הפוך אנחנו בני

קבלה קבלה
השטן לא כולם אני מדבר על ה רעים שבהם על

קבלה קבלה
ה מחריבים שבהם אז הם יבואו אלינו זה מה

קבלה קבלה
שהרצון לקבל יבוא לרצון

קבלה קבלה
להשפיע כי הם וצים את

קבלה קבלה
הלה ואיך על ידי הפצת חוכמת האמיתית

קבלה קבלה
בתוכנו קודם כל ולכלל האומה שירו בעליל

קבלה קבלה
אלוקים אמת ותורתו אמת והפצת החוכמה בהמון

קבלה קבלה
מכונה שופר דוגמת השופר שכולו הולך עד

קבלה קבלה
למרחק מרובה גם התפשטות הייקום דומה לשופר

קבלה קבלה
הגב כן התפשט עד החוכמה בכל העולם שאפילו

קבלה קבלה
אומות העולם ישמעו וידעו כי יש חוכמת

קבלה קבלה
אלוקים בקרב ישראל ואגב הם כבר מודעים בזה

קבלה קבלה
כמו שראיתם

קבלה קבלה
בסורה בסורה

קבלה קבלה
שלהם עכשיו זה לא אומר שלא צריך לפעול

קבלה קבלה
מבחינה חיצונית צריך צבא צריך שמירה צריך

קבלה קבלה
קליפת ברזל סליחה כיפת ברזל אם כי נאמר לא

קבלה קבלה
תניף עליו ברזל אפילו היתוך גרעיני מפסיק

קבלה קבלה
באטום ברזל אם ככה מה צריך כיפת השמיר

קבלה קבלה
יראת הרוממות ולא כוח האגרוף בבחינת ולת

קבלה קבלה
השמיר שנבנה אתת הבית המקדש דיינו ראת

קבלה קבלה
הרוממות כנגד כוח הגאווה המלכות שעלתה

קבלה קבלה
לבינה אין ניצחון אפילו גשמי בכוח האגרוף

קבלה קבלה
לעולם תהרוג אלף יבואו חס ושלום

קבלה קבלה
רואים בעין שזה לא עובד

קבלה קבלה
ככה

קבלה קבלה
כמו חולי אור רק מראה את הרעלים שיוצאים

קבלה קבלה
מהפנימיות אם אין שלום בין השמא לאמין

קבלה קבלה
בתוכנו איך רוצים שלום איתם זה זה חוסר

קבלה קבלה
הבנה אבל לא שלום בכאילו

קבלה קבלה
זה התחלה אבל לא בכאילו לא התייפייפות

קבלה קבלה
חיצונית

קבלה קבלה
מבחוץ אלא באמת שינוי עמוק

קבלה קבלה
פנימי כי הרבה מהשלום

קבלה קבלה
והחיבוקים זה בשביל כבוד לא כולם אבל לא

קבלה קבלה
מעט וזה לא מספיק צריך אני מדבר עליי צריך

קבלה קבלה
חשבון נפש אמיתי ואין לנו יכולת לראות את

קבלה קבלה
זה בלי המאור שבתורה פנימיות התורה זאת

קבלה קבלה
האמת והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל

קבלה קבלה
וכאשר הניח ידו וגבר

קבלה קבלה
עמלק כל האומות כלולות מכולם גם בהם יש את

קבלה קבלה
צד העמלק שבהם כמובן

קבלה קבלה
כן זה יכול להיות שפיחות דמים או הגיגים

קבלה קבלה
של מסירות נפש כיצד להגיע לשמ ואחדות

קבלה קבלה
ואהבה

קבלה קבלה
וחיבור המלחמה היא מלחמה של נפשות ולא של

קבלה קבלה
גופות אם ממשיכים להילחם גוף בגוף לעולם

קבלה קבלה
לא יהיה

קבלה קבלה
ניצחון כמו שאומר הרבי הרבש בנו של בעל

קבלה קבלה
הסולם הקדוש

קבלה קבלה
הוא מביא גדוח זה מביא טנק זה מביא טנק זה

קבלה קבלה
מביא פצצה וכן על דרך זה אין ניצחון בחומר

קבלה קבלה
הטבע של החומר הוא

קבלה קבלה
נפרד ברגע שאויב יכול מאחורי הגב ישר

קבלה קבלה
יתקוף

קבלה קבלה
חזק לא משנה כמה כוח הזרוע הפעלת כלפיו כי

קבלה קבלה
זה טבע הרצון

קבלה קבלה
לקבל כשהוא לא

קבלה קבלה
מתוקן וזה חוק פסיכולוגי אומר פרי חכם בעל

קבלה קבלה
הסלם אם לא תבינו אותי צו למדו את הפרק

קבלה קבלה
הזה בין חברי האומה היום אשר בעת שהתחלנו

קבלה קבלה
לבנות כבר הספיק הזמן לגלות בנו את העזות

קבלה קבלה
ותקיפות הדעת תקיפת הדעת ומה שאחד בונה

קבלה קבלה
השני סותר כמו שרואים יום יום וזה גלוי

קבלה קבלה
לכל אלא מה שאני מחדש מחדש הוא דבר אחד כי

קבלה קבלה
הם הסבורים אשר סוף סוף יבין הצד שכנגד את

קבלה קבלה
הסכנה ואז ירין את ראשו ויקבל את דעתו

קבלה קבלה
למשל על ידי כוח האגרוף על ידי צב חזק

קבלה קבלה
ואני יודע שאפילו נקשור אותם בכפיפה אחת

קבלה קבלה
לא יוותר אחד לשני כ הם לא נימה ואם כן זה

קבלה קבלה
רק זמני ושום סכנה לא תפריע למי מלבצע את

קבלה קבלה
שאיפתו כמו שרואים גם הפוך הורגים להם

קבלה קבלה
ויורים מורידים להם מקומות שיגור והם

קבלה קבלה
ממשיכים במשפט אחד עד שלא נגבי את מטרתנו

קבלה קבלה
מתוך החיים הגשמיים לא יהיה לנו תקומה

קבלה קבלה
גשמית כי הרוחני והגשמי שבנוי יכולים לדור

קבלה קבלה
בכפיפה אחת כשהם לא מתוקנים כי אנו בני

קבלה קבלה
האידה ואף אם אנו שקועים במט שערי

קבלה קבלה
החומריות עם כל זה לא נוותר על האידה ועל

קבלה קבלה
כן למטרה הקדושה שלשמו יתברך אנו צריכים

קבלה קבלה
זאת

קבלה קבלה
אומרת

קבלה קבלה
שאנחנו חושבים שהגשמת רק קיימת ורק

קבלה קבלה
המטריקס ורק חמ החושים ואנחנו לא מבינים

קבלה קבלה
שיש פה מערכת רוחנית ונפשית

קבלה קבלה
ותודעתית וזה אפקט פרפר

קבלה קבלה
קוונטי שהכל משפיע על הכל המחשבות כוונות

קבלה קבלה
הלב זה מציאות אחרת אנחנו בני הידע בני

קבלה קבלה
הרוחניות ואם לא נבין שהמלחמה ברוחניות

קבלה קבלה
והתיקון ברוחניות לא תהיה לנו תקומה ואם

קבלה קבלה
כוח האגרוף ינצח זה רק

קבלה קבלה
זמני כי המחשבה היא המניעה את הגוף ולא

קבלה קבלה
הגוף מניע את המחשבה אז אם המחשבה והתודעה

קבלה קבלה
היא של קליפה ושל רוע ומלחמה גם אם נהרוג

קבלה קבלה
הרבה יבוא הרבה מהצד השני כי

קבלה קבלה
התודעתית תודעת אמן תודעת ישמאל עדיין

קבלה קבלה
קיימת איך אומרים רעיון אי אפשר להרוג עם

קבלה קבלה
כדורים טוב יש פה הרבה כתובים זה לא נגמר

קבלה קבלה
[מוזיקה]

קבלה קבלה
אני אוקיי אולי אני אסיים

קבלה קבלה
בזה

קבלה קבלה
אני מדלג ואני קורא את העיקר אנחנו נלמד

קבלה קבלה
את זה בהמשך בהקדמה לתלמוד הספירות וגם

קבלה קבלה
קראתי את זה ולימדתי בתיקוני הזוהר נתיב

קבלה קבלה
תנינה תיקון ל כדאי להשלים את זה שמה אומר

קבלה קבלה
וזה שאמרו בתיקונים קומו ויתרו לגבי אולי

קבלה קבלה
אני אקרא ישר את ה טוב אוקיי לגבי שכין דת

קבלה קבלה
לכון ליבה בלס קלונה למידה בא והי קיבן

קבלה קבלה
היכו קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה

קבלה קבלה
שר יש לכם לב ריקן בלי בינה לדעת ולהשיג

קבלה קבלה
אותה אף על פי שהיא

קבלה קבלה
בתוככם ורז דמילה כל אומר קרא קרא נה היש

קבלה קבלה
עוונך ואל מי מקדשים תפנה זה רשבי הקדוש

קבלה קבלה
אומר כן והיא אומרת מה יקרא כל הבשר חציר

קבלה קבלה
כולה נון כבין דכן חציר וכל חסדו כציץ

קבלה קבלה
השדה כל חסד דאבדין לגרמי הוא אבדין וסוד

קבלה קבלה
הדבר כמו שכתוב ישעיהו מ כל אומר קרא שכל

קבלה קבלה
דופק בליבו של כל אחד ואחד מישראל לקרות

קבלה קבלה
ולהתפלל לרמת השכינה הקדושה שהיא כללות

קבלה קבלה
נשמות של כל ישראל שזה היחד הפנימיות אהבה

קבלה קבלה
טהורה לשם שמיים אהבת חינם אמיתית בלי

קבלה קבלה
נגיעה

קבלה קבלה
עצמית למה זה חייב להיות ככה כי זה התדר

קבלה קבלה
של

קבלה קבלה
הבורא כביכול במשל ואם יש אהבה עצמית זה

קבלה קבלה
מפריע לתדר יש

קבלה קבלה
ייבושים אבל השכינה אומר מה יקרא כלומר

קבלה קבלה
דהיינו תת הרוחני תת המודע

קבלה קבלה
הרוחני של

קבלה קבלה
הנשמות מה יקרה כלומר אין בי כוח להרים את

קבלה קבלה
עצמי

קבלה קבלה
מעפר בשביל שלכל הבשר חציר כולם אמכ בהמות

קבלה קבלה
אוכלי עשב וחציר כלומר שעושים המצוות בלי

קבלה קבלה
דעת כמו

קבלה קבלה
בהמות וכל חסדו כציץ השדה כל החסדים

קבלה קבלה
שעושים לעצמם המוסים זאת אומרת עושים את

קבלה קבלה
המצוות או את גם את המצוות

קבלה קבלה
החילוניות הנתינה היא בשביל כבוד בשביל

קבלה קבלה
פרסום בשביל להגדיל את עצמנו אות המצוות

קבלה קבלה
בתורה עולם הבא עולם הזה בריאות

קבלה קבלה
פרנסה סגולות איפה הבורא

קבלה קבלה
בסיפור הבורא נקודה מאוד קטנה

קבלה קבלה
פה בלי דעת דהיינו בלי תודעת

קבלה קבלה
הפנימיות ודעת הקדושה ודעת לשם שמיים

קבלה קבלה
וכמובן כל חסדו כציץ השדה כציץ

קבלה קבלה
השדה כל החסדים שעושים לעצמם מממשים כלומר

קבלה קבלה
שאין כוונתם במצוות שעושים שתהיינה בכדי

קבלה קבלה
להשמיע נחת רוח ליוצרה אלא רק לתועלת עצמה

קבלה קבלה
המשים המצוות דהיינו כל מה שעוסקים בתורה

קבלה קבלה
זה כדי למלא את האהבה העצמית את התאווה

קבלה קבלה
העצמית האווה עצמית או בעולם הזה או בעולם

קבלה קבלה
הבא שנייה אני אשתה משהו טיפה חזק את הפה

קבלה קבלה
כי יש לי איזה כאבים בלסת לא

קבלה קבלה
משנה ואפילו כל אניון ד משתלי באורייתא כל

קבלה קבלה
חסד דאבדין לגרמי יו דאבדין ואפילו הטובים

קבלה קבלה
שבהם שמסרו זמנם על עסק התורה לא עשו זה

קבלה קבלה
אלא לתועלת גופם

קבלה קבלה
עצמם בלי הכוונה הרצויה בכדי להשפיע נחת

קבלה קבלה
רוח

קבלה קבלה
ליוצרה בוזים ח הולך ולא ישוב לעלמה ודע

קבלה קבלה
אי רוח ד משיח עו זה רשבי אומר אפשר למחוק

קבלה קבלה
את מה שהוא כותב ולקחת ממנו רק את הסגולות

קבלה קבלה
לגוף שהם לא מדברות אגב על הגוף אבל ככה

קבלה קבלה
מפרשים

קבלה קבלה
אותם או שאפשר באמת להקשיב למה שהוא

קבלה קבלה
אומר באית הי נאמר על הדור רוח הולך ולא

קבלה קבלה
ישוב לודה יו רוח ד משיח בית ני אמר על

קבלה קבלה
הדור ההוא

קבלה קבלה
רוח הולך ולא ישוב לעולם דהינו רוח המשיח

קבלה קבלה
הצריך לגאול את ישראל מכל צרותיהם עד

קבלה קבלה
לגאולה השלמה לקיים הכתוב מלאה הארץ דת

קבלה קבלה
השם וכולי הרוח הזה נסתלק לו והלך ואינו

קבלה קבלה
מאיר

קבלה קבלה
בעולם וילון מן דגרמי

קבלה קבלה
דזי לה מן אלמה ולא יתוב לאלמה דלין אינון

קבלה קבלה
דעבדי לאורייתא ושה ולא בען השתדלה בחוכמה

קבלה קבלה
דקבלה הוי להם לאותם האנשים הגורמים שרוחו

קבלה קבלה
של משיח הסתלק ולוך לו מהעולם

קבלה קבלה
ולא יכול יוכל לשוב לעולם שם עושים התורה

קבלה קבלה
ליבשה כלומר בלי משהו לכלוכית של שכל ודעת

קבלה קבלה
זאת אומרת מהדתיים שהם הבנים הבחורים

קבלה קבלה
מצופה ליותר כי הם מצטמצמים רק בחלק המעשי

קבלה קבלה
של התורה למה כי זה מדבר על הגוף ואינם

קבלה קבלה
רוצים להשתדל להבין בחוכמת הקבלה לדע או

קבלה קבלה
להשכיל בשדות התורה וטעמי מצווה וילון

קבלה קבלה
דגרמי ניוטה וחרבה בזה ערג ובדן

קבלה קבלה
בעלמה אוי להם שהם הגורמים במעשיהם הללו

קבלה קבלה
שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגת והשמד

קבלה קבלה
בעולם כנל ככה רשבי הקדוש

קבלה קבלה
כותב אפשר למחוק את מה שהוא כותב ולקחת את

קבלה קבלה
מה שנוח לנו מהתורה או להבין פה מה הוא

קבלה קבלה
מדבר לכן עלינו להתעסק בתיקון הרוחני שלנו

קבלה קבלה
ואז פנימיות ישראל תגבר ותעלה אז התוב

קבלה קבלה
החסד ואהבה בעולם

קבלה קבלה
יגברו וזה גם ישפיע ברמה קוונטית על כל

קבלה קבלה
העולם אומר המקובל רבי יהודה צבי נווין

קבלה קבלה
והנה ידוע כי הגורם לכל הייסורים הנוראים

קבלה קבלה
של עניות וחרב ביזה ערג רחמן ניצלן הו

קבלה קבלה
מפעת חוסר השתדלות בלימוד חוכמת הקבלה מה

קבלה קבלה
כל הקטע בלימוד הקבלה כי זה עוסק בנפש

קבלה קבלה
האדם בנשמה

קבלה קבלה
בטהרה בדבקות

קבלה קבלה
בבורא מחשבת הבריאה

קבלה קבלה
לכן זה כל כך חשוב אבל זה רק הפתח כמובן

קבלה קבלה
צריך גם לעשות את העבודה הפנימי עבודה

קבלה קבלה
עצמית עבודת

קבלה קבלה
מידות והנה

קבלה קבלה
אומר

קבלה קבלה
הצדיק מזדי צוב והנה בלי ידית חוכמת הקבלה

קבלה קבלה
הוא כבהמה אחר שעושה מצווה בלי טעם רק

קבלה קבלה
מצוות אנשים מלומדה ודמיין לבהמות האוכלים

קבלה קבלה
חציר שאין בו אכילת

קבלה קבלה
אדם

קבלה קבלה
אוקיי אומר

קבלה קבלה
הרבי של חבד מי שלא לומד פנימיות התורה

קבלה קבלה
מתחייב בנפשו כי גם בעסק שאר חלקי התורה

קבלה קבלה
יפול ומי שאינו רוצה בלימוד זה רק בלימוד

קבלה קבלה
הנגלה בלבד מדבק באתר דמותה ורק על ידי

קבלה קבלה
לימוד סודת התורה יזכה לאורך

קבלה קבלה
חיים ספר הזוהר נס בעתיד רק בעזרת ספר

קבלה קבלה
הזוהר יצאו בני ישראל

קבלה קבלה
מהגלות טוב יש עוד הרבה שיעורים שיש לנו

קבלה קבלה
מלא ציטוטים זה נקרא חשיבות לימוד הקבלה

קבלה קבלה
שעות של שיעורים אתם יכולים

קבלה קבלה
לראות אומר הרב שלום שרעבי הרשש יודע אני

קבלה קבלה
שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה

קבלה קבלה
שהתפשטו בעולם יצא עם ישראל לחרות ובלימוד

קבלה קבלה
זה תלויה

קבלה קבלה
גאולתנו טוב יש פה עוד מאוד

קבלה קבלה
ציטוטים עוד אומר אני אגיד את זה בעל פה

קבלה קבלה
בתיקוני בזוהר שיר השירים אם

קבלה קבלה
תארו ואם תרו את אהבה שתחפץ

קבלה קבלה
שעד שעם ישראל לא הגיע לאהבת חסד חפץ חסד

קבלה קבלה
זה נקרא אהבה והשפעה שלא תלוייה בדבר באמת

קבלה קבלה
זאת אומרת אם אני נותן עוזר למישהו זה לא

קבלה קבלה
כדי לקבל

קבלה קבלה
בחזרה

קבלה קבלה
וגם לצאת מהשנת חינה

קבלה קבלה
ובפרט בעבודה בין האדם לבורא וזה נקרא לשם

קבלה קבלה
שמיים

קבלה קבלה
לשמה זה נקרא גם בינוני לפי התניה אבל זה

קבלה קבלה
ה רגה הראשונה יש גם מדרגות יותר גבוהות

קבלה קבלה
אבל לפחות הבינוני שזה נקרא לשמה בדרגה

קבלה קבלה
הראשונה נקרא גם עולם היצירה לא ניכנס

קבלה קבלה
לפרטים באופן כללי לשם שמיים אפילו

קבלה קבלה
במדרגה

קבלה קבלה
התחלתית או אפילו מצד הנקודה שבלב שרוצה

קבלה קבלה
לגדול ולהגיע ללשם שמיים פנטסטי אפילו

קבלה קבלה
זה כשנגיע

קבלה קבלה
תבוא הגאולה אבל אם לא יש שבועה של הקדוש

קבלה קבלה
ברוך הוא בכבודו ובעצמו שהגאולה לא תבוא

קבלה קבלה
לפני שנעשה את חלקנו כי הגאולה הבאה לתת

קבלה קבלה
לנו מדרגות רוחניות מאוד מאוד גדולות

קבלה קבלה
ולחבר את כל

קבלה קבלה
העולם בגשמיות בהתחלה ואחרי זה הגשמיות

קבלה קבלה
תעלם בכלל ונה נחייה רק מבחינה רוחנית אבל

קבלה קבלה
בלי הכנה לזה אין מה לבוא כי כל מה שירדנו

קבלה קבלה
לפה זה כדי להיות שותפים ולהכין את עצמנו

קבלה קבלה
אז אם אנחנו לא עושים את זה אז

קבלה קבלה
כאילו אז לאן נוסעים כאילו אין אין קיצורי

קבלה קבלה
דרך זאת אומרת מה הועילו חכמים בתקנתם זאת

קבלה קבלה
אומרת כל ה לחם ביזיון וכל התיקון

קבלה קבלה
לא לא יקרה לכן אנחנו חייבים להקפיד על זה

קבלה קבלה
נסיים ב בפסוקי

קבלה קבלה
נחמה קודם כל שהדברים יהיו להגנה ושמירה

קבלה קבלה
על עם ישראל והגנה על כל מי ש בצרה או

קבלה קבלה
בסכנת חיים או מי שחלילה נכתב שיחזור

קבלה קבלה
הביתה בשלום

קבלה קבלה
הרבה פעמים האדם שווי בתוך עצמו בקליפות

קבלה קבלה
זה נקרא שהוא נחטף והוא שוכח בכלל את הבית

קבלה קבלה
שלו את

קבלה קבלה
הפנימיות

קבלה קבלה
ו ש אז קודם כל שזה יהיה להגנה ושמירה וכל

קבלה קבלה
אחד יראה כל אחד בדרגתו במקום התודעתי שלו

קבלה קבלה
איך הוא יכול

קבלה קבלה
לחזק את הנקודה הפנימית

קבלה קבלה
שלו

קבלה קבלה
ולפעול יותר למען ישראל ולשם שמיים עם

קבלה קבלה
כוונה באמת לעשות טוב וגם להתפלל הקדוש

קבלה קבלה
ברוך הוא שיעזור

קבלה קבלה
לנו להגיע למקום

קבלה קבלה
השלם ואומר בעל הסולם הגמר של התיקון

קבלה קבלה
העולם אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי

קבלה קבלה
העולם בסוד עבודתו יתברך זאת אומרת רק

קבלה קבלה
הקדוש ברוך הוא יכול לחבר בין כל אומות

קבלה קבלה
העולם

קבלה קבלה
ל להביא לשלום שמו של הקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
שלום כי זה הכל קשור לתכלית לפנימיות לאור

קבלה קבלה
האלוקי זה לא סתם מקרים או לא יודע

קבלה קבלה
מה וביות אל הר קודשי וסמכת בבית תפילתי

קבלה קבלה
עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כיביתי

קבלה קבלה
יקרא בית תפילה לכל העמים כי אז יהפוך

קבלה קבלה
למים שפה ברורה לקרוא כולם בשם אדוני

קבלה קבלה
לעובדו שכם אחד איזה שפה שפת השוואת

קבלה קבלה
הצורה ולא ילמדו עוד איש שתראו ואיש תחב

קבלה קבלה
לאמו דעו את אדוני כי כולם ידעו אותי

קבלה קבלה
למקטנם ועד

קבלה קבלה
גדולם אומר הרב קוק הערתו של משיח תורתו

קבלה קבלה
יכולה מוכרחת להתפשט על כל קהילות גוייה

קבלה קבלה
וסדרי ממשלתם ועל כל אורך החיים ואגב

קבלה קבלה
באופן טבעי שאנחנו גם עושים עבודה יותר

קבלה קבלה
פנימית ומסוקים בפנימיות זה משפיע על

קבלה קבלה
הגויים בתת מודה שלהם שמקדמים דברים טובים

קבלה קבלה
בעולם אפילו לא יודע איך התורה שלהם אפילו

קבלה קבלה
בצורה אזרחית כי זה משפיע על כל

קבלה קבלה
המציאות אומר בעל הסולם כל האנושות

קבלה קבלה
מתחייבת בסופה בהכרח ו בחיוב מוחלט לבוא

קבלה קבלה
עד לידי התפתחות המפלגה המופלגת הזאת כמו

קבלה קבלה
שכתוב כי מלא הארץ דע את אדוני כמים להם

קבלה קבלה
חסים ולא יכנף עוד מורך ויו עיניך רואות

קבלה קבלה
את מורך אמן

קבלה קבלה
ואמן אז נסיים בחיוב

קבלה קבלה
כמובן כל אחד יקבל על עצמו להגביר את

קבלה קבלה
הפנימיות את התיקון הפנימי

קבלה קבלה
שלו אבל צריך את האור של התורה שזה כמו

קבלה קבלה
מיקרוסקופ אלקטרוני והרבה

קבלה קבלה
יותר עם הרבה שכבות של

קבלה קבלה
ספקטרום שמראה לנו מה אנו צריכים

קבלה קבלה
לתקן

קבלה קבלה
ושנזכה שהמורה יאיר לנו את הפנימיות ויגן

קבלה קבלה
על עם ישראל וצהל כמובן

קבלה קבלה
יצליח לתאר ממחבלים ולהגן על האזרחים ו

קבלה קבלה
שהקדוש ברוך הוא תן את ברכתו והגנתו לצהל

קבלה קבלה
אבל כדי שיהיה כליל הברכה

קבלה קבלה
הזאת עושה שלום במרומיו דהיינו קודם

קבלה קבלה
בפנימיות אנחנו חיייבים להעיר ולחזק את

קבלה קבלה
הפנימיות ואז ברחמיו יעשה שלום עלינו גם

קבלה קבלה
בחיצוניות בעזרת השם שכל אחד יקבל על

קבלה קבלה
עצמו פעול

קבלה קבלה
לחזק

קבלה קבלה
ולעשות יותר

קבלה קבלה
פנימיות למען עם ישראל וגם להשתדל שזה

קבלה קבלה
יהיה עם כונה טהורה כמה

קבלה קבלה
שיותר ולחשוב

קבלה קבלה
טוב וגם הרבה להתפלל לא רק על הגופות אלא

קבלה קבלה
שהקדוש ברוך הוא יחזק את הנשמות

קבלה קבלה
והנפשות של כל מי

קבלה קבלה
שבצר וכל מי שצריך הגנה

קבלה קבלה
ועזרה אמן כל אחד יראה איך הוא מתחזק

קבלה קבלה
בהגדלת הנקודה הפנימית שבו כל אחד במקומו

קבלה קבלה
בזמנו בשעתו

קבלה קבלה
בדרגתו לעשות

קבלה קבלה
יותר מתוך כוונה להביא טוב

קבלה קבלה
לעולם

קבלה קבלה
שנזכה אמן ו אמן תודה רבה נהניתם אני אשמח

קבלה קבלה
ללייק שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות

קבלה קבלה
תוכן בערוץ אני אשמח שתפיצו את השיעור

קבלה קבלה
לזיכוי הרבים ולמענם ישראל אני אשמח אם

קבלה קבלה
תלחצו על כפתור התודה כמו שם רואים בתמונה

קבלה קבלה
כי יש לי הוצאות פרסום כבדות על השיעורים

קבלה קבלה
התכנים והתחזוקה של הכל אני אשמח להשתתפות

קבלה קבלה
ושותפות א

קבלה קבלה
בדבר

קבלה קבלה
אה נשמח שתצטרפו כחברי מועדון לתמוך

קבלה קבלה
בעשייה ובהפצת התכנים בעזרת השם שהקדוש

קבלה קבלה
ברוך הוא יגן

קבלה קבלה
עלינו יברך את חיילי צהל ואת כל מי שצריך

קבלה קבלה
הגנה ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו

קבלה קבלה
ישראל וימרו

קבלה קבלה
אמן אנה אדוני הושיענה אנה אדוני הצלי

קבלה קבלה
חנה אמן ואמן תודה רבה

קבלה קבלה
שלום

קבלה קבלה
וברכה

קבלה קבלה
הופלה

קבלה קבלה
אנחנו בהכנה על הילולת בעל הסולם

קבלה קבלה
הקדוש נלמד משהו מיוחד וגם לא רק נקרא

קבלה קבלה
אותו אלא גם נסביר

קבלה קבלה
אותו מכתב ההתגלות הנבואית של בעל הסולם

קבלה קבלה
עם

קבלה קבלה
זאת

קבלה קבלה
אה התלבטתי אם כן לקרוא את זה מסיבה פשוטה

קבלה קבלה
שאני לא בהשוואת

קבלה קבלה
הצורה למדרגת

קבלה קבלה
המחבר או

קבלה קבלה
בכלל א אז אין

קבלה קבלה
טעם לדקלם את הדברים ולהסביר

קבלה קבלה
אם רחוקים מה אל שנת אור

קבלה קבלה
עם

קבלה קבלה
זאת ברוח בעל

קבלה קבלה
הסולם וההכנה להילולה

קבלה קבלה
שלו כדי שנראה את

קבלה קבלה
גדלותו ונתקל בה ואולי אף נקבל מעט אור

קבלה קבלה
מקיף

קבלה קבלה
מדבריו אז יש מקום קצת לדבר ממה שכתוב

קבלה קבלה
פה

קבלה קבלה
בבחינת מתוח שללא לשמה אבוא

קבלה קבלה
לשמ ואולי קצת אור

קבלה קבלה
מקיף היות

קבלה קבלה
ואנחנו כן מעט שותפים להפצת חוכמת

קבלה קבלה
האמת מגיל מאוד

קבלה קבלה
צעיר אז יש מקום קצת לדבר

קבלה קבלה
מהדברים בעזרת השם שהם יעוררו בנו אור

קבלה קבלה
מקיף

קבלה קבלה
לרצות כאילו

קבלה קבלה
להתכלל בדברים שנאמרו

קבלה קבלה
פה אוקיי אני אקרא אבל אני גם

קבלה קבלה
אסביר ברוח הילולת בעל

קבלה קבלה
הסולם עם זאת חשוב

קבלה קבלה
להגיד גם אם ההסבר יהיה יפה מבחינה שכלית

קבלה קבלה
או נחמד כי כמעט אין הסברים על המאמר

קבלה קבלה
הזה זה דקלומים אני לא משיג את

קבלה קבלה
הדברים אבל מתוך שלא לשמע יבוא לשמע למה

קבלה קבלה
אני אומר את זה אני אומר את זה לעצמי

קבלה קבלה
אוקיי נקרא בעזרת השם נעשה

קבלה קבלה
ונצליח בעצם אולי אני הסביר היה ל בעל

קבלה קבלה
הסולם התגלות נבואית אני בטוח שגם היו לו

קבלה קבלה
עוד הרבה אבל לא משנה זאת במקרה הוא

קבלה קבלה
כתב

קבלה קבלה
[מוזיקה]

קבלה קבלה
ו זאת גם היייתה אחת

קבלה קבלה
המשמעותיות של בעל

קבלה קבלה
הסולם

קבלה קבלה
[מוזיקה]

קבלה קבלה
א וזכינו שזה דלף כמו

קבלה קבלה
שאומרים כדי שנוכל להתכלל

קבלה קבלה
בדברים ידוע גם ש בבעל הסולם התעברה נשמת

קבלה קבלה
האריך

קבלה קבלה
וכמובן כל הצדיקים האלה זה ניצוץ נשמה

קבלה קבלה
משותף ממשה

קבלה קבלה
רבנו רשבי הארי וכן עלך זה אוקיי נקרא את

קבלה קבלה
הנבואה ממש נבואה

קבלה קבלה
בהחלט אח אחת הנבואות הכי גבוהות שיש

קבלה קבלה
גם וי בתוך שני המלחמה בימי הטבע חייו

קבלה קבלה
מה מלחמת העולם הראשונה

קבלה קבלה
השנייה לא מה לא לא אבל הוא כתב את זה

קבלה קבלה
בתקופה הזאת בערך

קבלה קבלה
לא מדבר על המלחמה

קבלה קבלה
האמיתית של האגואיזם זה יכול להיות גם

קבלה קבלה
במלחמת העולם הראשונה גם לפני שנה גם

קבלה קבלה
ברביעית

קבלה קבלה
והחמישית הוא דיבר על הכלל הרוחני של

קבלה קבלה
מלחמת את האגואיזם יש לזה הרבה לבושים

קבלה קבלה
אפילו בכורים שחורים שעושים בלאגן

קבלה קבלה
בייקום זה לא

קבלה קבלה
מוגבל לאני יודעתי ואני

קבלה קבלה
תפילה ואוח בחירו כל

קבלה קבלה
הלילה האדם כמו

קבלה קבלה
שאומרים לא אדם כבר כן אדם דווקא לזה קרי

קבלה קבלה
אדם אבל לא אדם במובן

קבלה קבלה
שלנו

קבלה קבלה
אשכרה אכפת לו

קבלה קבלה
מהכלל אם אנחנו רואים

קבלה קבלה
מלחמה זה מאוד במצפון

קבלה קבלה
שלנו

קבלה קבלה
או פחד שייקרה לנו משהו האם היינו מוכנים

קבלה קבלה
להתחלף עם השבוי לא בטוח אולי אם יהיה

קבלה קבלה
עלזה פרסום בטיק

קבלה קבלה
טוק אבל באמת בעל הסולם כואב לו הכאב של

קבלה קבלה
הכלל כי הוא באמת חלק

קבלה קבלה
הוא באמת הגיע למקום

קבלה קבלה
הזה כואב לו כאב

קבלה קבלה
אמיתי וי כעלות הבוקר אז קודם כל בכה

קבלה קבלה
בחיריו כל הלילה לילה זה מצב ההסתרה מצב

קבלה קבלה
הקלקול אז ראו

קבלה קבלה
לו את

קבלה קבלה
המציאות של האגואיזם הגדול איך הוא מחריב

קבלה קבלה
את העולם לא רק את העולם הגשמי את העולם

קבלה קבלה
רוחני זה נקרא ביה דטומאה

קבלה קבלה
וה כעלות

קבלה קבלה
הבוקר בוקר מלשון

קבלה קבלה
ביקורת מלשון בקר מלשון בקרה אבל גם מצד

קבלה קבלה
שמתקרבים לזמן

קבלה קבלה
ההערה והנה אנשי העולם כולו כמו

קבלה קבלה
מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני

קבלה קבלה
כל בני העולם אנשי העולם אמר לא בני העולם

קבלה קבלה
במקום אחר משתמש בלשון בני העולם אנשי

קבלה קבלה
העולם מקובצים בקיבוץ אחד לפני

קבלה קבלה
דמיוני דמיונו זה דמיון שהוא בהשוואת

קבלה קבלה
הצורה על

קבלה קבלה
האלוקות דמיון מאוד גבוה הכי גבוה שיש

קבלה קבלה
היותו דמיונו זה לא הדמיון של הדמייה

קבלה קבלה
הגשמית אלא דמיונו

קבלה קבלה
האלוקי ביד נביאים הדמה למה זה נקרא ביד

קבלה קבלה
נביאים

קבלה קבלה
הדמה היות והשינויים הם רק בפנימיות הכלים

קבלה קבלה
ולא באור העליון לכן זה נקרא דמיון כדי

קבלה קבלה
להראות שהאור לא משתנה רק

קבלה קבלה
הכלים אומר במבוא לספר הזוהר שזה נראה כ

קבלה קבלה
כאילו הכלים

קבלה קבלה
משתנים סליחה נראה כאילו האורות משתנים

קבלה קבלה
בחוץ כמו אבא שמחייך או שמח שהבן צייר לו

קבלה קבלה
ציור אז זה רק כדי להרבות את החשק

קבלה קבלה
בהשתוקקות וחדווה והחפץ האהבה ביןו לבנו

קבלה קבלה
אבל באמת האב לא משתנה לה הנשמות משתנות

קבלה קבלה
בפנימיות ואז נראה להם כאילו ההשגחה

קבלה קבלה
ומציאות משתנה וככה זה צריך להיות ככה זה

קבלה קבלה
עובד בכל מקרה התקבצו לפני דמיינו ואיש

קבלה קבלה
אחד מרחף

קבלה קבלה
ביניהם

קבלה קבלה
בראש חרבו על

קבלה קבלה
ראשיהם מצליף כלפי

קבלה קבלה
ראשיהם והרשים פורחים

קבלה קבלה
למרום וגבייה נופלים לבקעה גדולה מאוד

קבלה קבלה
ויהיו לים של העצמות אז אפשר לפרש את זה

קבלה קבלה
לני ודעתי כמובן או בשתי

קבלה קבלה
אופנים מרחב זה גם עניין של

קבלה קבלה
רפח

קבלה קבלה
חרב זה מה ש זה חוכמת

קבלה קבלה
האמת שחותכת את הפרטיות את הרצון לקבל

קבלה קבלה
לעצמו

קבלה קבלה
אז מצליף כלפי רשם והרשים פורחים זאת

קבלה קבלה
אומרת אפשר לראות את זה במובן שהאורות

קבלה קבלה
פורחים זאת אומרת האמת גורמת הסתלקות

קבלה קבלה
האורות ואז פתאום

קבלה קבלה
רואים את השקר את

קבלה קבלה
הקלקול שהכל גביה הכל זה חיצוניות בלי

קבלה קבלה
נשמה והיו לים של עצמות למשל גם כאילו

קבלה קבלה
אוחזים בחיצוניות חזק וחושבים שזה הכל

קבלה קבלה
ופתאום הם מאיירים את האמת כחרב חדה כמו

קבלה קבלה
קרן ליזר חדה של

קבלה קבלה
אלוקות ש מראה את האמת פתאום הכל פורח

קבלה קבלה
ונשארים רק עם החיצוניות בלי הנשמה שזה לא

קבלה קבלה
הרבה וזה ים של

קבלה קבלה
עצמות כאילו זה מה

קבלה קבלה
שנשאר זה פירוש אחד פירוש

קבלה קבלה
שני לאן יהודת כמובן כן זאת אומרת

קבלה קבלה
הוא מוריד להם את ההשקפה של

קבלה קבלה
הפרטיות את הראש של הרצון מקבל

קבלה קבלה
לעצמו ומגלה להם

קבלה קבלה
אה את צד הגוף הנפרד והקלו

קבלה קבלה
ל ואז הם נשארים מעמיה של עצמות זאת אומרת

קבלה קבלה
מראה להם את העצם של הרצון לקבל שלך ש

קבלה קבלה
עצמו בלי חיבור

קבלה קבלה
לנשמה הוא דבר

קבלה קבלה
נפסד והנה כל

קבלה קבלה
אליי זה לא פשוט לראות את המחזה הזה אנחנו

קבלה קבלה
על במבה לא רואים את זה

קבלה קבלה
לפעמים והנה כל

קבלה קבלה
אליי אניאל

קבלה קבלה
שדאי למה דווקא שדאי שאלה המנהיג לכל

קבלה קבלה
העולם כולו ברחמים

קבלה קבלה
מרובים מה הרחמים מרובים ראיתי פה עצמות

קבלה קבלה
עכשיו שלקחו להם את האורות שהם בדיכאון

קבלה קבלה
בחרדה

קבלה קבלה
אניאל שודי המנהיג לכל העולם כולו ברחמים

קבלה קבלה
מרובים שלח ידך ואחוז בחרב כי אתה נתתי לך

קבלה קבלה
עוצמה

קבלה קבלה
וגבורה זאת אומרת החרב הזאת תכף נסביר מה

קבלה קבלה
היא נקרא אבל את הקטע ותלבש רוח השם

קבלה קבלה
ואחזתי בחרב ותכף נעלם אותו האיש והבטתי

קבלה קבלה
היטב על מקומו ואיננו וחרב ברשותי לקניין

קבלה קבלה
הפרטי יש דבר כזה קניין פרטי אמר המלכת

קבלה קבלה
כהנים אז קול אליי כל זה גילוי אני אל שדי

קבלה קבלה
מנהיג לכל העולם כולו ברחמים

קבלה קבלה
מרובים שלח ידך ידך זה כלי המעשה שלך כלי

קבלה קבלה
ההשגה כי תשיג ידך ואחוז והחרב כי אתה

קבלה קבלה
נתתי לך עוצמה וגבורה ותלבש רוח השם

קבלה קבלה
ואחזתי בחרב ותכף נאלם אוקיי אז מה זה

קבלה קבלה
החרב הזאת זאת אומרת זה חוכמת האמת

קבלה קבלה
האלוקית למה היא חרב כי ה שוחטת את

קבלה קבלה
הפרטיות או שהיא מראה בדיוק רב את

קבלה קבלה
האמת כמו קרן לייזר אם

קבלה קבלה
תרצו שמראה את האמת ובאמת בעל הסולם קיבל

קבלה קבלה
את חוכמת האמת שהיא מחריבה לגמרי את הרצון

קבלה קבלה
לקבל לעצמו ומראה לו את השקר

קבלה קבלה
שבו ותכף נעלם אותו האיש והבטתי היטב על

קבלה קבלה
מקומו ואיננו למה הוא נעלם וחרב ברשותי

קבלה קבלה
קנייני הפרטי מה זה

קבלה קבלה
ברשותו זאת אומרת הרי יש רשות היחיד זאת

קבלה קבלה
אומרת זה משותף הוא הגיע

קבלה קבלה
למצב שהוא קנה את זה מצד עצמו הוא השיג את

קבלה קבלה
הפרטים שבדבר הוא נהיה שותף

קבלה קבלה
לזה יש הרבה מה להגיד אבל אני אלך לפי

קבלה קבלה
הכתוב ויאמר השם אליי פתאום השם לפני זה

קבלה קבלה
אמר

קבלה קבלה
שדאי שר רגליך הולך לך

קבלה קבלה
ממולדתך

קבלה קבלה
ממולדתך אל ארץ החמדה ארץ האבות

קבלה קבלה
הקדושים וסח שם לחכם גדול ועצום ונברכו בך

קבלה קבלה
כל גיני

קבלה קבלה
הארץ זאת אומרת הוא אמר

קבלה קבלה
לו אפשר לראות את זה בשתי מובנים זאת

קבלה קבלה
אומרת לך לארץ הקודש יש לך שם עבודה לעשות

קבלה קבלה
לארץ ישראל או זאת אומרת הוא אראה לו את

קבלה קבלה
הארץ הרוחנית

קבלה קבלה
האלוקית ואמר

קבלה קבלה
יוצא מהרצון

קבלה קבלה
שלך ובוא למקום האלוקי הגבוה הזה ואתה

קבלה קבלה
תהיה חכם גדול ועצום מה זה חכם שהוא יגלה

קבלה קבלה
את אור החוכמה האלוקית השגחת הבורא על

קבלה קבלה
בריאותיו שכתוב בתורה חוכמה איין הכוונה

קבלה קבלה
לחוכמה גשמית אלא כסימן מה זה חוכמה כמו

קבלה קבלה
שהחוכמה מלמדת אותנו על פרטי הוויית

קבלה קבלה
המציאות ככה החוכמה האלוקית מלמדת אותנו

קבלה קבלה
על השגחת הבורא על

קבלה קבלה
בריאותיו שזה החוכמה הכי גבוהה במציאות

קבלה קבלה
שכמו שאמרנו בקורס קבלה למתחיל השלימו את

קבלה קבלה
זה

קבלה קבלה
שמה אבל החוכמה לא עומדת לבד זאת אומרת זה

קבלה קבלה
חוכמה

קבלה קבלה
אמונית ויש הרבה מה לדבר מזה במקום

קבלה קבלה
המתאים ונברכו בך כל גאוני הארץ כי אותך

קבלה קבלה
בחרתי לצדיק וחכם בכל הדור הזה למען תרפא

קבלה קבלה
את שבר האנושי בישועה של קימה לגמרי זאת

קבלה קבלה
אומרת המציאות הייתה בגלות נוראית

קבלה קבלה
מזעזעת כל התורה רובית החיצונית גם את

קבלה קבלה
הקבלה למדו

קבלה קבלה
בחיצוניות מחורבן הבית ויילך נהיה ניתוק

קבלה קבלה
גדול ביותר וזה רק הדרדר ואפילו הפנימיות

קבלה קבלה
שחזרה להתגלות היייתה מגולה בצורה מאוד

קבלה קבלה
מאוד חיצונית דיברנו מזה בהקדמת פי חכם

קבלה קבלה
משלים את זה

קבלה קבלה
שמה

קבלה קבלה
וזכינו באמת נשלח לנו נביא אבל זה לא סתם

קבלה קבלה
נביא זה נביא שהוא חכם חכם עדיף מנביא אני

קבלה קבלה
אסביר את זה בהמשך אני חושב שהוא מדבר על

קבלה קבלה
זה ואם לא אני מקווה שאני אזכור לחזור

קבלה קבלה
לזה אבל באמת האנושות הייתה בקנטים בקנטים

קבלה קבלה
נוראים וגם התורה במיוחד התורה טבעה

קבלה קבלה
בחיצוניות גם את הארי שהוא הורי תיקון

קבלה קבלה
לעולם אבל היה מוסתר וכתבים מעורבבים והוא

קבלה קבלה
אמר שרק רבי חיים ויטלי עסוק בזה וכולי

קבלה קבלה
וכולי הדברים היו גנוזים ולא היה

קבלה קבלה
חכם מאז הארי או רשבי שהוריד את הדברים לא

קבלה קבלה
היה

קבלה קבלה
רשות וגם מי שהוריד זה רק ליחידים כמו

קבלה קבלה
שאמר שרק רבי חיים ויטלי עסוק בלחישה אבל

קבלה קבלה
בלי החוכמה האלוקית הזאת לא מגיעים

קבלה קבלה
לתכלית זאת אומרת הוא בחר אותו לצדיק למה

קבלה קבלה
אומר במתן תורה שתי סיבות או מחמת הנביא

קבלה קבלה
או מחמת הדור צריך להגיד

קבלה קבלה
ששניהם אבל הוא באמת בחר אותו ונתן

קבלה קבלה
לו דבר

קבלה קבלה
מדהים אני אקרא עוד קצת ואני מקווה שאני

קבלה קבלה
אזכור לגעת בזה ואת החרב הזאת תיקח בעדך ו

קבלה קבלה
ותשמור עליה בכל נפשך אומר אותך מי זא את

קבלה קבלה
החרב חוכמת האמת כמו שאני מבין את

קבלה קבלה
זה כיאות ביני ובינך אשר כל הדברים הטובים

קבלה קבלה
האלה יתקיימו על

קבלה קבלה
ידך כי עד אתה עוד לא היה לי איש נאמן

קבלה קבלה
כמותך למסור לו אחרב

קבלה קבלה
הזאת אבל רגע משה רבנו בכל ביתי

קבלה קבלה
נאמנו נכון אבל הוא לא עלה לארץ זאת אומרת

קבלה קבלה
האנושות היייתה עוד בהתפתחות הדור עוד לא

קבלה קבלה
היה

קבלה קבלה
מוכן וזה גם התפתחות של נשמות

קבלה קבלה
כמובן בעל הסולם הגיע למדרגות יותר גבוהות

קבלה קבלה
מהנביאים אגב כי הוא כמו הנביא של גמר

קבלה קבלה
תיקון אבל הוא בבחינת חכם למה חכם עדיף

קבלה קבלה
מנביא להיות ונביא משיג את הדברים דרך רמז

קבלה קבלה
על ידי

קבלה קבלה
הפרטים ואז הוא

קבלה קבלה
צריך להבין מזה את ה כלל וחכם השיג ישירות

קבלה קבלה
את

קבלה קבלה
הכלל ויש חכם שהוא גם נביא כמו משה רבנו

קבלה קבלה
בעצם פהל פה הדבר

קבלה קבלה
בו אז חכם עדיף מנביא והוא משיג ישירות את

קבלה קבלה
הכללים ונביא זה בינה וחכם זה חוכמה אבל

קבלה קבלה
יש חכם כמו שאני מבין את זה שזה פשוט שזה

קבלה קבלה
ככה גם על פניו שהוא גם נביא רק הוא נביא

קבלה קבלה
במדרגת חכם שזה בעל הסולם זאת אומרת הוא

קבלה קבלה
גם נביא אבל מצד המדרגה של החוכמה שזה הכי

קבלה קבלה
גבוה כמו משה רבנו

קבלה קבלה
פה אל פה אדבר בו לא במראה ולא בחידה שזה

קבלה קבלה
עניין של נביא אז משה רבנו הוא

קבלה קבלה
נביא אבי הנביאים אבל הוא גם

קבלה קבלה
חכם לא מדובר על חוכמה שכלית אלא על דרגת

קבלה קבלה
התגלות הבורא לבריותיו

קבלה קבלה
אז באמת הוא לא מצא נאמן כמוהו

קבלה קבלה
בדור בדורות

קבלה קבלה
האחרונים נאמן זה בעל אמונה בעל השגה

קבלה קבלה
וייתכן גם ממי קדם כי

קבלה קבלה
כמו שאמרתי יש התפתחות לאנושות אז האם בעל

קבלה קבלה
הסולם הה יותר גדול משלמה

קבלה קבלה
המלך זה היוטיוב שלי אז אני יכול להגיד מה

קבלה קבלה
שאני רוצה כן השיג יותר

קבלה קבלה
ודאי אבל מצד שני אפשר להגיד זה כמו

קבלה קבלה
כוכבים אנחנו לא יודעים להבדיל בגדלים של

קבלה קבלה
הכוכבים אבל הוא דיבר מגמר תיקון אז ודאי

קבלה קבלה
ישיג

קבלה קבלה
יותר כמו

קבלה קבלה
שאמר

קבלה קבלה
אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני איך הולך

קבלה קבלה
הפסוק הבעל סול השיג את זה אבל אל לנו

קבלה קבלה
להתרברב או לדבר מי משיג יותר מי משיק

קבלה קבלה
פחות אלא נדבר באופן כללי בא לסולם הגיע

קבלה קבלה
לגמר תיקון היות והרב ש הקדוש בנו אומר

קבלה קבלה
שהוא לא דיבר ע מה שלא השיג משמה הגיע

קבלה קבלה
לגמר

קבלה קבלה
תיקון ועל פי מה שנתנו לו

קבלה קבלה
לגלות זאת אומרת שהוא היה בהשבת הצורה

קבלה קבלה
לדברים הגיע לכן הוא היה במצ

קבלה קבלה
ו שהוא גם

קבלה קבלה
יכל להיות נאמן לגלות את

קבלה קבלה
הדברים כי עד אתה לא היה לי איש נאמן

קבלה קבלה
כמותך למסור לו החרב

קבלה קבלה
הזאת דיינו חוכמת

קבלה קבלה
האמת בצורה מלאה ואני אסביר עוד מעט ואל

קבלה קבלה
כן עשו החובלים מה שעשו מעתה כל מחבל אשר

קבלה קבלה
יראה את חרבי בידך תכף ייעלם ויתבאר

קבלה קבלה
מהארץ והסתיר פניי כי הראתי מלהבי

קבלה קבלה
רגע אוקיי

קבלה קבלה
אז דבר

קבלה קבלה
דבר מה שעשו מעתה כל מחבל אשר חרבי בידך

קבלה קבלה
תכף יעלם תבאר מהארץ זאת אומרת תורתו תורת

קבלה קבלה
המשיח הכל מתבטל כלפיה וגם שהיא מחלה את

קבלה קבלה
כל הרצון לקבל ואת כל המחבלים שרוצים לקבל

קבלה קבלה
הפרטיות זה מצד השלילה מצד

קבלה קבלה
החיוב זאת אומרת תורתו בולעת את כל התורות

קבלה קבלה
למה כי הכלל של הכל תורת השוואת התשועה

קבלה קבלה
תורתו של

קבלה קבלה
משיח מה זה החרב הזאת שנייה אראה אם הוא

קבלה קבלה
מדבר על זה ואם לא אני אסביר עכשיו רק

קבלה קבלה
שנייה אני מסתכל קדימה

קבלה קבלה
קצת אוקיי אז אחר בזאת לאני ו

קבלה קבלה
דעתי זה חוכמת האמת ז זאת

קבלה קבלה
אומרת מה מיוחד בחוכמת

קבלה קבלה
האמת חוכמת הקבלה שהיא הלבוש הכי גבוה

קבלה קבלה
לחומת האמת הסברנו את זה בהרבה מקומות

קבלה קבלה
בקורס כבל למתחיל ובעוד מקומות כדאי לראות

קבלה קבלה
את זה שמה

קבלה קבלה
בקצרה עד הארי הקדוש לא היה אף מקובל שהיה

קבלה קבלה
לו רשות לגלות את חוכמת האמת בצורתה

קבלה קבלה
האמיתית זאת אומרת בסדר מאלה לטטה ומטה

קבלה קבלה
לאלה אלא הכל היה ברמזים או מצד ג'

קבלה קבלה
הלשונות שזה אומר פשט רמז דרש אבל מבחינת

קבלה קבלה
מדרגת החוכמה צד

קבלה קבלה
המדבר צד בחינה

קבלה קבלה
ד'

קבלה קבלה
שזה חוכמת האמת בלבוש הכי גבוה שלה שזה

קבלה קבלה
אומר חוכמת הקבלה שזה אומר סדר ההשתלשלות

קבלה קבלה
מהאינסוף עד לליטה האחרונה הלא חזור אף

קבלה קבלה
מקובל לא היה לו שפוט וגם את

קבלה קבלה
היכולת לגלות את

קבלה קבלה
הדברים עד שבא הארי והוא עשה את זה אבל גם

קבלה קבלה
הדור לא היה

קבלה קבלה
מוכן ורק תלמידים מסויימים יכלו להבין

קבלה קבלה
אותו אבל הוא כן הכין את הזרעים

קבלה קבלה
א לדור שלנו כמו שאמ כתוב שזה עתיד

קבלה קבלה
להתגלות בכב ד משיך כמו שקרה בעצם וגם אמר

קבלה קבלה
הארי שהוא יחזור אליהם וילמד אותם אין לכם

קבלה קבלה
סק בנסתרות ורואים שהוא באמת חזר התעבר

קבלה קבלה
בבעל

קבלה קבלה
הסולם אבל בעצם למה כל המקובלים גם עזבו

קבלה קבלה
את החוכמה כשבא

קבלה קבלה
הארי כי הארי היחיד שדיבר מאלה לתתא ותתא

קבלה קבלה
לילה בצורה המלאה והכי מדוייקת וכל

קבלה קבלה
המקובלים

קבלה קבלה
שלפניו רובם הם דיברו מצד ג ללשונות גל

קבלה קבלה
חלקי התורה לא היה להם את הסדר המלא הזה

קבלה קבלה
למרות שהם היו בעלי השגה

קבלה קבלה
נפלאים והרי הוריד זה לעולם אבל העולם

קבלה קבלה
עדיין לא היה מוכן וגם שלומדים את הדברים

קבלה קבלה
בגשמיות ובעל הסולם קיבל את הרשות להוריד

קבלה קבלה
מחדש את

קבלה קבלה
הדברים וגם הוא אמר לא הוספתי היה יכול

קבלה קבלה
להוסיף הרבה אבל לא הוספתי השה מראה

קבלה קבלה
מקומות להכל וגם סידר את הדברים בצורה

קבלה קבלה
מדוייקת מאינסוף ברוך הוא עד הדיוטה

קבלה קבלה
האחרונה מאלה

קבלה קבלה
לטעת שאף מקובל לא עשה את זה לפני לפני

קבלה קבלה
לפני הארי וגם מה שהיה אחרי זה לא היה

קבלה קבלה
בסדר המדויק והחד כקרן לייזר הדקה ביותר

קבלה קבלה
שבעל הסולם עשה עם זאת תורתי הי תורת

קבלה קבלה
הכללים זה נכון כי הוא לא רצה להגביל את

קבלה קבלה
עצמו וריבועי קנקנים הפיק טעם היין אבל

קבלה קבלה
הכללים האלה הם מאוד מאוד

קבלה קבלה
חדים אז זאת

קבלה קבלה
החרב היכולת לגלות את ה את חוכמת האמת

קבלה קבלה
לדור אבל עלה וקוצב זאת אומרת כמו שהוא

קבלה קבלה
אומר מגלה טפח הוא מכסה טפחיים זה דבר דק

קבלה קבלה
למה כי כשמגלים את הדברים האיכות שלהם

קבלה קבלה
יורדת יכולים להזדהם כמה שהפילוסופיה עשתה

קבלה קבלה
על בני הנביאים גנבה את היסודות בחומת

קבלה קבלה
ישראל כמו שזה עובד אגב בקליפה

קבלה קבלה
הרוחנית ולקחה את זה עשו להם התמים יושלים

קבלה קבלה
כאילו לזאת המראה לא יכלו

קבלה קבלה
א לבדות חוכמה זאת

קבלה קבלה
מליבם הם באמת גנבו כמו שהקליפה הרוחנית

קבלה קבלה
באמת נבת כ זה

קבלה קבלה
עובד אז הוא גילה את חוכמת האמת זה נקרא

קבלה קבלה
תלמוד ספירות פנות מסבירות והכתבים שלו

קבלה קבלה
בצורה הכי מדויקת ומבואר עד כדי

קבלה קבלה
כך שההוא גם לא רק הוא הוריד את חוכמת

קבלה קבלה
האמת בסדר

קבלה קבלה
המדויק אלא גם הוא פירש אותה ללשון

קבלה קבלה
המדוברת כדי

קבלה קבלה
לאפשר

קבלה קבלה
נקודת התחברות

קבלה קבלה
לדברים זה דבר שאף מקובל לא עשה לפניו המש

קבלה קבלה
הוריד את השפה

קבלה קבלה
האלוקית לשפת נפש שזה כמ

קבלה קבלה
הממוצע בן הגשמיות

קבלה קבלה
לרוחניות וזה משו מיוחד שיש רק בתורת בעל

קבלה קבלה
הסולם החסידות גם נוגעת בזה אבל לא ברמה

קבלה קבלה
שהוא עשה לחוכמת הקבלה מלכות רצון ממש

קבלה קבלה
הוריד את הדברים אחד לאחד כמובן יש בזה

קבלה קבלה
עוד מה להתפתח ולבאר ולהוסיף אבל הוא נתן

קבלה קבלה
את הכללים וזה לא היה מגולה בעולם לפני זה

קבלה קבלה
למדו את הדברים בחיצוניות והמקובלים שכן

קבלה קבלה
השיגו את זה בפנימיות היו מעטים ומוגבלים

קבלה קבלה
בלשונם והוא קיבל את הזכות נתן לו את החרב

קבלה קבלה
הזאת שתי סיבות גם כי הדור ואנושות התפתחה

קבלה קבלה
והגיעה למקום הזה וגם מחמת גדלותו

קבלה קבלה
אבל מספיק נא אחד

קבלה קבלה
לפעמים זאת אומרת זה או מחמת גדולת הנביא

קבלה קבלה
או מחמת

קבלה קבלה
הדור אני מניח שזה הסיבה היא שניהם מטעמי

קבלה קבלה
הענוה אני חושב שבל הסולם כותב שזה מלחמת

קבלה קבלה
הדור למסור לו החרב

קבלה קבלה
הזאת ועל כן עשור החובלים אמה שעשו מעתה

קבלה קבלה
כל מחבל אשר יאת חרבי בידך תכב ייעלם

קבלה קבלה
ויתבאר מהארץ כי החרב של חוכמת האמת חותכת

קבלה קבלה
את כל החוכמות החיצוניות את כל החוכמות מה

קבלה קבלה
זה חוכמה חיצונית לא ברייתא בריתה זה זה

קבלה קבלה
כן בא למשנה לנשמה בסוף חוכמה חיצונית

קבלה קבלה
חוכמה שבא על הרצון לקבל כולל התורה

קבלה קבלה
החיצונית של הלא

קבלה קבלה
לשמ הרי זה נובלות חוכמה נובלות של

קבלה קבלה
הנובלות אין לנו ברירה אבל זה נובלות

קבלה קבלה
חוכמה זה לא

קבלה קבלה
חוכמה והסתיר פניי כי הראתי מלהביט לעומת

קבלה קבלה
הדובר בי

קבלה קבלה
שנמר סכר ואסתר מש פניו זכה לתמונת השבית

קבלה קבלה
והחרב שהייתה למראה עיני דמיוני למראה עני

קבלה קבלה
דמיוני כמו חרב פשוטה של

קבלה קבלה
ברזל בדמות משחית

קבלה קבלה
נורא הנני התהפכה ברשותי לאותיות נצוצות

קבלה קבלה
השם הקדוש כל

קבלה קבלה
שדאי אשר ברק

קבלה קבלה
זיב מלאה אור ונחת והשקט ובטח את כל העולם

קבלה קבלה
כולו זאת

קבלה קבלה
אומרת החרב הזאת מצד אחד היא נראית ברזל

קבלה קבלה
משחית נורא למה כי משחיטת הרצון לקבל אני

קבלה קבלה
מניח וגם האמת היא מאוד מאוד קשה מאוד

קבלה קבלה
מאוד

קבלה קבלה
קשה כי מה האמת ש צריך לוותר על הרצון

קבלה קבלה
לקבל מי רוצה לוותר על הרצון

קבלה קבלה
לקבל במיוחד א אני לא

קבלה קבלה
רוצה וגם הוא מה אתם חושבים שלא היה לו

קבלה קבלה
עבודה מה מאמרי הרבש זה לא פילוסופייה הוא

קבלה קבלה
מדבר

קבלה קבלה
מהבשר נכון שבשלב מסוים כבר זאת

קבלה קבלה
אומרת כבר לא היה שמה זאת אומרת הג היה

קבלה קבלה
בפיקו דין אבל הוא כולנו התחלנו

קבלה קבלה
מעטין כולם מתחילים

קבלה קבלה
מעטין אז חרב

קבלה קבלה
ברזל ברזל זה לא סתם זה גם

קבלה קבלה
אה ברזל זה לב זר יכול להיות איפה

קבלה קבלה
זה

קבלה קבלה
ברזל

קבלה קבלה
אמ לא

קבלה קבלה
כאילו כן לב זר או לב רז

קבלה קבלה
תלוי ברזל זה עניין של כמו בחינת ד' לא

קבלה קבלה
תניף עליו ברזל אני מניח שה היתוך גרעיני

קבלה קבלה
לא סתם מפסיק באטום ברזל כן המסיבה מתפרקת

קבלה קבלה
שמגיעים לרצון לקבל תוך גריני זה כממה

קבלה קבלה
זיווג דעקה כמו שאני מבין את זה שמגיעים

קבלה קבלה
לרצון לקבל הזיו דעקה עושה בעיות כוכב

קבלה קבלה
מתחיל לקרוס לתוך

קבלה קבלה
עצמו אז מצד אחד החרב הזאת היא ברזל משחית

קבלה קבלה
נורא למה כי האמת שוחטת את הצורה לרצון

קבלה קבלה
לקבל וככה הוא מרגיש וצריך את הכוח של

קבלה קבלה
השמאל הזה זאת אומרת היה צריך את השמד הרי

קבלה קבלה
לבנות את בית המקדש צריך את הכוח של

קבלה קבלה
השמאל

קבלה קבלה
אבל אחרי התיקון

קבלה קבלה
והנני התהפכה ברשותי לאותיות נוצצות השם

קבלה קבלה
הקדוש נוצצות זה גם אור חוזר בדרך כלל אל

קבלה קבלה
שדאי אשר ברק זיום מלאה אור ונחת והשקד

קבלה קבלה
ובטח את כל העולם

קבלה קבלה
כולו דווקא מתוך להחריב את הרצון לקבל

קבלה קבלה
לעצמו או הכוח הזה שמגלה את

קבלה קבלה
הרע מתגלה אלוקות גדולה

קבלה קבלה
חסרונות של השם הקדוש שם הווייה דהיינו

קבלה קבלה
רצונו להטיב לנבראיו

קבלה קבלה
אומר עוד פעם אל שדאי כנראה כי יש פה

קבלה קבלה
תהליך והגבלות

קבלה קבלה
בדבר אשר ברק זיום מלאה אור ונחת ושקד

קבלה קבלה
ובטח את כל העולם כולו ואומר

קבלה קבלה
ליבי מי

קבלה קבלה
יתן מי זה זה גם כלים ד השפעה כן וקנה לכל

קבלה קבלה
דרי העולם מטופס בסגר מטיפה מאפס טהרה של

קבלה קבלה
החרב הזאת כי אז ידעו שיש נועם השם

קבלה קבלה
בארץ זה מדהים שהוא חושב על הכלל אני

קבלה קבלה
אישית הייתי לוקח את הנבואה לעצמי מה אכפת

קבלה קבלה
לי מהכלל עכשיו תן לי את השקט

קבלה קבלה
שלי כמו רוב ה מתשקיף אל מכן אתהה מקבל על

קבלה קבלה
זה לייק לי יש ק לי יש קליפות לי יש

קבלה קבלה
קדושה בן אדם רואה את זה הוא חושב על בני

קבלה קבלה
על הכלל לעזור

קבלה קבלה
להם אני אשית לא מבין

קבלה קבלה
אותו מה אכפת לי

קבלה קבלה
מהכלל אכפת אם אני מקבל מזה

קבלה קבלה
משהו כבוד לפחות

קבלה קבלה
מינימום אבל הבן

קבלה קבלה
אדם בתודעת

קבלה קבלה
כלל הוא זכה לגילוי זאת אומרת הרו לו

קבלה קבלה
בדמיון אבל במקרה שלו זאת אומרת זה לא

קבלה קבלה
דמיון חיצוני אלא או מנטפליקס זאת אומרת

קבלה קבלה
דמיון זה הכלי להשגת האלוקות אצלו הדמיון

קבלה קבלה
הזה משמש כמציאות אגב גם הדמיון הגשמי הוא

קבלה קבלה
בעצם המציאות הגשמית רק זה מובנה באופן

קבלה קבלה
כללי אבל אצלו הדמיון זאת אומרת זה הדמיון

קבלה קבלה
האלוקי זה מציאות מבחינתו הראו לו את

קבלה קבלה
המציאות הזאת

קבלה קבלה
בהשגה והוא

קבלה קבלה
אומר

קבלה קבלה
הלוואי לכל שכל הארץ

קבלה קבלה
ידעו כל דרי

קבלה קבלה
העולם כמובן אפשר לפרס את זה גם בפנימיות

קבלה קבלה
זאת אומרת כל הרצונות הוא ראה את זה בכלל

קבלה קבלה
ושגם הפרטים ראו את זה אבל היות וזה נבואה

קבלה קבלה
זה כפשוטו ממש זאת אומרת שכל בני העולם

קבלה קבלה
יזכו

קבלה קבלה
לזה וישא

קבלה קבלה
עיניי והנה השם צ ו עלי ואומר

קבלה קבלה
עליי ו בסליחות אנחנו אומרים ללא נסעתי

קבלה קבלה
עיניי אני אל אלוקי אבותיך סנה עיניך

קבלה קבלה
מהמקום אשר אתה עומד לפניי ותראה כל

קבלה קבלה
המציאות אשר המצאתי יש מעין בדיוק

קבלה קבלה
יפה יש

קבלה קבלה
מעין השם בורא מתייחד רק על החידוש דהיינו

קבלה קבלה
המצאת יש מעין שהוא בחינת חומר של הכלים

קבלה קבלה
בלבד מוגדר בחינת הרצון לקבל שבכל מהות

קבלה קבלה
שלא היה זה בעצמותו תברח בטרם הבריאה זאת

קבלה קבלה
אומרת הוא הביא אותו

קבלה קבלה
לנקודה כמובן יש מן גם בעל סולם נו הסי כי

קבלה קבלה
אנחנו נבראים אבל הביא אותו למקום הכי

קבלה קבלה
קרוב שאפשר להגיע לזה גילה ללא את כל

קבלה קבלה
מחשבת הבריאה כמו שרואים שההוא מדבר על זה

קבלה קבלה
בטס כמו כמו לטייל בגן שעשועים אצלו לדבר

קבלה קבלה
על

קבלה קבלה
האינסוף עליונים ותחתונים יחד מראש מתחילת

קבלה קבלה
יציאתם לגילוי המציאות ועד כל המשך זמן

קבלה קבלה
בסדרי התפתחותם עד יבוא על גמר מלאכתם

קבלה קבלה
כראוי למעשה הדה לתפר זאת אומרת הבורא ראה

קבלה קבלה
לו

קבלה קבלה
בהשגה את מצב הג מנסף ברוך הוא הראה לו

קבלה קבלה
כמו שהוא מדבר על זה בתס כן ו בכתבים

קבלה קבלה
ובמאמר ל מבוא לספר זה הקדמה לספר הזה

קבלה קבלה
וכולי הוא הראה לו את הכל את כל התהליך

קבלה קבלה
הזה שזה לא היה מגולה בצורה כזאת

קבלה קבלה
בהירה זה גם מעשה מרכבה אבל זה גם מעל

קבלה קבלה
מעשה מרכבה הייתי אומר נגיד מעשה מרכבה

קבלה קבלה
אולי זה

קבלה קבלה
באצילות ופה הוא בעולם הבריאה פה הוא הביא

קבלה קבלה
אותו עד לאינסוף שזה מאוד דק מאוד מאוד דק

קבלה קבלה
כי גם הצמצם ב שהוא דיאק והוריד את כל

קבלה קבלה
הפרטים יש הרבה ערבובים בחוכמה הרבה

קבלה קבלה
פאזלים חלקיים של השגה גם למקובלים

קבלה קבלה
הקודמים ביחס לבעל הסולם לא להרי אמנם

קבלה קבלה
הארי הסיק את הדברים ורשבי כמובן אבל הוא

קבלה קבלה
לא דיבר על זה ברמה של קודם ונמשך אלא

קבלה קבלה
ברמה של הזוהר כי זה היה התפקיד

קבלה קבלה
שלו וודאי השיק את הדברים וגם הארי אבל לא

קבלה קבלה
גילה לעולם וגם ביקש לגנוז את הכתבים וגם

קבלה קבלה
הם לא כתובים לפי הסדר בעל הסולם כמו

קבלה קבלה
שאמרנו קיבל את הרשות לסדר

קבלה קבלה
אותם אבל זאת אומרת הוא ראה בתודעה זאת

קבלה קבלה
אומרת בדמיון האלוקי זה נקרא תודה אלוקית

קבלה קבלה
זאת אומרת הוא השיג את המציאות יש מהעין

קבלה קבלה
לא את העין אבל למ יש

קבלה קבלה
מעין באמונה כמו שהוא מדבר על זה בטס הוא

קבלה קבלה
לא הוא דיבר את מה שהוא הסיק זאת אומרת

קבלה קבלה
מאיפה הוא יראה את זה איןן שם פליקס זאת

קבלה קבלה
אומרת הוא הסיק את הדברים עד הפרבולה

קבלה קבלה
האחרונה זה נקרא תחתית העשייה הלו

קבלה קבלה
זור זה דבר מדהים מה אנחנו רואים ארבע

קבלה קבלה
אמות של רצון לקבל לעצמו בזמן במקום שלא

קבלה קבלה
רואים במפה אפילו והוא השיג את כל הבת

קבלה קבלה
המציאות מראשה ועד סופה זה דבר מאוד עמוק

קבלה קבלה
מאוד

קבלה קבלה
מדהים זה לאלא

קבלה קבלה
פשוט אגב גם מה שאנחנו

קבלה קבלה
רואים גם אם המדע קצת יודע לספור כוכבים

קבלה קבלה
וזה אגב יש יותר כוכבים א מספר המילים

קבלה קבלה
שדיברנו אי פעם כן

קבלה קבלה
אבל זה חתיכות מאוד קטנות של פאזל שנתון

קבלה קבלה
לזמן ומקום דרך חילוף ותמורה וגם ההרגשות

קבלה קבלה
שלנו זה כאילו פירורי פירורים בתוך אזה

קבלה קבלה
מפה קוסמי ענקית של העולם הרוחני שכלם ננ

קבלה קבלה
לנו איזה גרגיר כי א אפשר לת לנו את הל

קבלה קבלה
בבת אחת אננו ובנ בזמן ומקום זה חלק

קבלה קבלה
מהתיקון זהלא המקום להסביר והבעל הסולם

קבלה קבלה
השג את הל בתובנה

קבלה קבלה
אחת בקיצור הבן

קבלה קבלה
אדם נביא של גמר

קבלה קבלה
תיקון גי לו את כ

קבלה קבלה
המציאות מה שראה יחזקאל בן בוזי הוא ראה

קבלה קבלה
לפני ולפנים אם לא

קבלה קבלה
יותר

קבלה קבלה
יותר ויראה ושמח מאוד על הבריאה הנהרה וכל

קבלה קבלה
מלואה על פניו נראה מאוד קלקולים ודברים

קבלה קבלה
קשים נכון בחיצוניות ברוב אדם מאוד מאוד

קבלה קבלה
גשמי אבל הוא ראה הורידו לו את המעטה

קבלה קבלה
שמסתיר הורידו לו את

קבלה קבלה
הצנון כמו שבעל השלם אומר תולת ש בתוך

קבלה קבלה
צנון

קבלה קבלה
והוא רואה את הקוסמוס הרוחני רואה את

קבלה קבלה
השלמות

קבלה קבלה
האלוקית וירה ואשמח מאוד על כל הבריאה

קבלה קבלה
נהדרה וכל לואה והעונג והטוב אשר כל

קבלה קבלה
בהעולם מתענגים עליה מי מתנהג כמה ייסורים

קבלה קבלה
יש פה ואה מעבר

קבלה קבלה
לזמן היה במסב

קבלה קבלה
בזמן ראה את המצב

קבלה קבלה
ה את המציאות מעל הזמן ומצד האמת במצב

קבלה קבלה
השלם למרות שזה נראה לנו רחוק ובאמת זה לא

קבלה קבלה
פשוט פוט אבל מצד האמת ואנחנו חייבים

קבלה קבלה
להאמין בזה ולהתחבר

קבלה קבלה
לזה הכל כבר מתוקן זאת אומרת במציאות

קבלה קבלה
השלמה אנחנו רק צריכים לעבור את התהליך

קבלה קבלה
כדי להיות שוטפים במציאות השלמה יש רק טוב

קבלה קבלה
אלוקות אהבה ואחדות למרות שזה לכאורה נראה

קבלה קבלה
כרגע ההפך והודה להשם אז ואמר אז אמרתי

קבלה קבלה
להשם לפניך נעבד בעיירה ופחד ונדה לשמך

קבלה קבלה
תמיד כי מאתך לא תצא הרות טוב אכן שלשלת

קבלה קבלה
של נועם ארוחה לפנינו מורשת

קבלה קבלה
סוף כן שלשלת זאת אומרת זה

קבלה קבלה
פרטים מסודרים וסמוכים ושלבים זה בזה

קבלה קבלה
שמביאים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה

קבלה קבלה
הנקראת גילוי אלוקותו יתברך לנברא בעולם

קבלה קבלה
הזה מה זה העולם הזה אין הכוונה להדמיה

קבלה קבלה
הגשמית אם כי זה יכול להתבטא באופנים

קבלה קבלה
מסוימים אבל העולם הזה הכוונה ברצון לקבל

קבלה קבלה
שהוא דבר

קבלה קבלה
רוחני כי גם אם כאילו יהיה לנו טוב העולם

קבלה קבלה
הזה יהיה לנו הרבה בננות זה פירורים זה לא

קבלה קבלה
הטבה ה אלוקית היא לא יכולה להתלבש בזמן

קבלה קבלה
ומקום אבל זה כן יכול להיות סימן יפה אבל

קבלה קבלה
את ההטבה רואים רק מעבר לזמן ומקום

קבלה קבלה
במציאות האלוקית חשוב להבין את זה בעולמות

קבלה קבלה
הרוחניים מה שכתוב הקדוש ברוך הוא נתבע

קבלה קבלה
לעשות הרה בתחתונים זה לא כפשוטו זאת

קבלה קבלה
אומרת הכוונה בתחתונים בפרטים של הרצון

קבלה קבלה
לקבל בדטה האחרונה

קבלה קבלה
אבל כמובן אנחנו צריכים להתאמן פה כראוי

קבלה קבלה
לעשות טוב לתקן את העולם הגשמי גם כדי

קבלה קבלה
לקיים את המערכת של התיקון זה לא

קבלה קבלה
סותר אבל עם זאת זה רק אמצעי וחשוב מאוד

קבלה קבלה
להבין את

קבלה קבלה
זה אז איפה השלשלת הזאת במציאות הרוחנית

קבלה קבלה
כמובן ואשרי דורכים על עולמך אשר הכינות

קבלה קבלה
להם לנועם ועדן וכל טוב אין שום נפתל והקש

קבלה קבלה
בכל מעשה דיך עליונים ותחתונים יחד דבר

קבלה קבלה
מדהים אומר פה כי מתחתית לתחתית עשייה זה

קבלה קבלה
לא מורגש ככה אנחנו מרגישים רע ייסורים

קבלה קבלה
פוגעים

קבלה קבלה
בילדים

קבלה קבלה
מריבות אגואיזם כעסים כאילו על מה אתה

קבלה קבלה
מדבר שוחטים אנשים

קבלה קבלה
ברחוב אז קודם כל אנחנו רואים שהאנושות

קבלה קבלה
התפתחה גם והעולם במקום אחר אנחנו כן

קבלה קבלה
רואים התקדמות יפה מצד שני מתגלים גם

קבלה קבלה
קלקולים אבל העולם כן במקום אחר כללים

קבלה קבלה
חדשים לעולם אם היטלר היה לפני אל שנה זה

קבלה קבלה
בכלל לא היה נורא משהו עשם אבל במצב

קבלה קבלה
שהאנושות כבר מפותחת רואים את זה רוב בני

קבלה קבלה
העולם כדבר מאוד מאוד מגונה אפילו בנפש

קבלה קבלה
הבאמת למה כי האנושות היא במקום אחר כבר

קבלה קבלה
היום זה ברברי מה שהוא עשה פעם זה לא היה

קבלה קבלה
ברברי זה היה

קבלה קבלה
סטנדרט אז אנחנו מתפתחים אבל ההתפתחות

קבלה קבלה
האמיתית היא

קבלה קבלה
בפנימיות החיצוניות היא רק סימן כי אפשר

קבלה קבלה
להיות נחמד מבחוץ אבל אם האגואיזם מתעורר

קבלה קבלה
שוחטים אחד את השני לא משנה כמה מחייכים

קבלה קבלה
בחוץ כמו שרואים הגרמנים היו מנמשים

קבלה קבלה
מאוד

קבלה קבלה
לכן אנחנו צריכים לסדר את המטריקס בצורה

קבלה קבלה
טובה ואפילו מצוות התורה מדייק אותנו

קבלה קבלה
לעשות חן אבל גם אם יהיה לנו חיצוניות

קבלה קבלה
טובה ונחמדה זה לא ימלא אותנו למה כי האור

קבלה קבלה
האמיתי והכלים האמיתיים הם במציאות רוחנית

קבלה קבלה
לא בהדמייה הגשמית יכול להיות לך אל נשים

קבלה קבלה
ואתה

קבלה קבלה
בדיכאון לכן צריך לזכור שהתווה מתקבלת

קבלה קבלה
בכלים האלוקיים שם מעבר לזמן ומקום ולמה

קבלה קבלה
הגשמיות באמת הגשמיות ממש כאילו ה בחמשת

קבלה קבלה
החודשים למה היא נפסדת נגמרת כי היא ענף

קבלה קבלה
הו סימן של הכלים שהם בשינוי צורה לוקות

קבלה קבלה
שהם בנפרדות מהאלו לכן בטבעם ובחומר

קבלה קבלה
שעליהם נפסדים אבל המציאות הרוחנית והרצון

קבלה קבלה
להשפיע א המקבל מנת להשפיע הם בהשוואת

קבלה קבלה
הצורה לאלוקות לכן הם לא

קבלה קבלה
נפסדים אבל היות והגשמיות מסמלת את הכלים

קבלה קבלה
הנפרדים אז היא גם לא יכולה להכיל את

קבלה קבלה
ה את האלוקות אלא רק יכולה להווה מקום

קבלה קבלה
אימון לגרות את עצמנו לראות את האלוקות

קבלה קבלה
בתודעה הרוחנית כי זה כמו הכלים הנפרדים

קבלה קבלה
שהם כאילו פסולים אז גם בסימן הם פסולים

קבלה קבלה
לכן כל המבנה של הגשמיות מתקלה מבחינה

קבלה קבלה
ביולוגית ואפילו מבחינה פיזיקלית

קבלה קבלה
וכימית גם אם זה המורכבים פחות זאת אומרת

קבלה קבלה
חיים יותר

קבלה קבלה
אבל הייקום פהק תוקף זת אומרת העסק מתפרק

קבלה קבלה
כי זה הטבע

קבלה קבלה
שלו אבל כמובן מה שהו בשמיים מתפרק יותר

קבלה קבלה
לאט מה שבארץ מפרק יותר מהר כי זה מסמל את

קבלה קבלה
מה שקרוב

קבלה קבלה
לארצי אבל לצורך האימון הגשמיות הייא מאוד

קבלה קבלה
טובה כי היא מאפשרת לנו לעשות את העבודה

קבלה קבלה
בחלקים וזה נושא עמוק שדיברנו ממנו

קבלה קבלה
במקומות

קבלה קבלה
המתאימים ונמלתם חוכמה נהדרת ועל כולם

קבלה קבלה
חוכמת השגחתו הפרטית בתכלית מה זה השגחה

קבלה קבלה
פרטית אצילות היא השגחה פרטית זאת אומרת

קבלה קבלה
שכל

קבלה קבלה
הפרטים משמשים להגעה לשלמות ובמצב הלא שלם

קבלה קבלה
נראה לנו הפרטים טוב ובו סותרים אחד את הש

קבלה קבלה
ובהשקעה פרטית אתהה רואה שכל הפרטים מגלים

קבלה קבלה
את ההרמוניה

קבלה קבלה
השלמה אבל אפשר לראות את זה רק בהשגחה

קבלה קבלה
פרטיית בזמן התיקון צריך ללכת למעלה מהדעת

קבלה קבלה
בעניין וכן הלכתי והוספתי חוכמה יום יום

קבלה קבלה
ימים רבים ומעט יום מה יום למה

קבלה קבלה
דווקא לא

קבלה קבלה
יודע

קבלה קבלה
סיב

קבלה קבלה
קמבן א

קבלה קבלה
רגע אולי משהו

קבלה קבלה
שזה חצי מ אולי זה בא להראות

קבלה קבלה
איזה נקודת חיסרון לא צריך חשוב על זה

קבלה קבלה
בימים אלה עלה ע ליבי לערוך תפילה להשם

קבלה קבלה
לאמור אן ם לאתי חכמה יותר מכל הקדמונים

קבלה קבלה
ואין דבר בעולם אשר יפל

קבלה קבלה
ממני אולם את דברי הנביאים וחכמי השם איני

קבלה קבלה
מבין כלום אז נמלאתי חוכמה יותר מכל

קבלה קבלה
הקדמונים השיג את כל חוכמות העולם את הכלל

קבלה קבלה
של

קבלה קבלה
הכל גם קדמונים אולי שהשיג את חוכמת קדם

קבלה קבלה
בבחינת צמצום

קבלה קבלה
א' יותר משלמה המלך אפילו

קבלה קבלה
ואין דבר בעולם אשר יפלא ממני דהיינו שהוא

קבלה קבלה
רואה את אלופו של עולם בכל דבר שדבר זה

קבלה קבלה
רצון לקבל זה פרט ולמ דברי הנביאים וחכמי

קבלה קבלה
השם איני מבין כלום גם השמות הקדושים

קבלה קבלה
ברובם לא הבנתי והרהרתי הנהה השם הבטיח לי

קבלה קבלה
חוכמה

קבלה קבלה
ודעת עד להיות מופת בין החכמים

קבלה קבלה
ונברא ואני עדיין צ יחתם איני מבין ובטרם

קבלה קבלה
אקרא והנה השם ש עלי ויאמר אין תראה

קבלה קבלה
חוכמתך והשגת למעלה למעלה על כל החכמים

קבלה קבלה
אשר היו בארץ

קבלה קבלה
דענה ומה

קבלה קבלה
שאלת ממני ולא נתתי לך ולמה תדעי את רוחך

קבלה קבלה
בהבנת דברי הנבואה שנך מסופק שדבריהם

קבלה קבלה
נאמרים מתוך קטנות

קבלה קבלה
מהשגת האם תרצה

קבלה קבלה
שורדת ממדרגת ואז תוכל להבין את כל דבריהם

קבלה קבלה
כמותם זאת אומרת הוא אמר שהוא לא מבין זאת

קבלה קבלה
אומרת הוא השיג את כל חוכמות העולם ואת

קבלה קבלה
החוכמה הקדמונית ואהה אלוקית

קבלה קבלה
ו אבל את הנביאים הוא לא מבין

קבלה קבלה
כלום ואפילו את השמות הקדושים ברובם לא

קבלה קבלה
הבנתי כמובן לא מדובר פה על הבנה שכלית

קבלה קבלה
מסת אלא ההבנה זה נקרא אור

קבלה קבלה
פנימי אז יש פה שתי צדדים לראות את זה

קבלה קבלה
נתחיל מהיותר יותר כאילו

קבלה קבלה
מתאים אז הוא אמר לו שאתה לא מבין את

קבלה קבלה
הנביאים כי הם קטנים מדי בכדי שתבין אותם

קבלה קבלה
כי הנבואה שלך

קבלה קבלה
היא הרבה למעלה

קבלה קבלה
מהשגת ואם אתה צריך להבין אותם זה אומר

קבלה קבלה
שאתה צריך לרדת בהשגה

קבלה קבלה
שלך זאת אומרת הנבואות האלה הם נחשבות

קבלה קבלה
בקטנות

קבלה קבלה
לעומתך

קבלה קבלה
זה צד

קבלה קבלה
אחד אולי אפשר להכיש את זה כמו אברהם

קבלה קבלה
אבינו

קבלה קבלה
שהוא

קבלה קבלה
כאילו התפלה שאחרי הברית מילה אין לה יותר

קבלה קבלה
עוברים ושווים כאילו לא מבין את זה אבל

קבלה קבלה
עכשיו אני ומליה של מלה נגדים אליך זה

קבלה קבלה
הרבה יותר גדול

קבלה קבלה
ועוד הייתי לאני היו דעתי כן כאילו אני

קבלה קבלה
לא שהוא לא הבין את

קבלה קבלה
זה וזה בעצם היה

קבלה קבלה
הכלי לא מבין לא הכונה לא הבין בשכל הוא

קבלה קבלה
ישר והפוך אוכל אותם הכוונה הוא לא הבין

קבלה קבלה
את זה מצד השגה של אור פנימי

קבלה קבלה
כנראה וזה היה הכלי החושך שאפשר לו להבין

קבלה קבלה
יותר זאת אומרת הוא עבר דרך

קבלה קבלה
זה כדי להשיג יותר זה גם עוד פירוש שהייתי

קבלה קבלה
אומר שאפשר

קבלה קבלה
להסביר הוא מה שאלת ממני ולא נתתי לך כל

קבלה קבלה
שאלה שלו מה שלתך עד חצי

קבלה קבלה
המלכות פה עד סוף המלכות יכן את המלכות

קבלה קבלה
לגמרי ולמה תדב את רוחך בהבנת דברי נבואה

קבלה קבלה
שנך מסופק שדבריהם נאמרים מתוך קטנות סגת

קבלה קבלה
האם תרצה שהוריך הוריד אתך ממדרגת ואז

קבלה קבלה
תוכל להבין את כל דברים כמותם עוד אפשר

קבלה קבלה
להגיד זהת אומרת שהנבואה שלהם מזמן תיקון

קבלה קבלה
והוא דיבר

קבלה קבלה
מנבואות של גמר התיקון זאת אומרת הנביאים

קבלה קבלה
הם מדברים על אחרית הימים בדרך רמז אבל

קבלה קבלה
מגמר תיקון נאמר עין לא ראת אלוהים זולתך

קבלה קבלה
יעשה למחכה לו על פניו בעל השלה השיג את

קבלה קבלה
עין לרה אתה אלוהים

קבלה קבלה
זולתך אז א בגלל זה הוא לא הבין אותם זה

קבלה קבלה
עוד הסבר שהייתי

קבלה קבלה
אומר אז הוא אומר לו האם תרצה שהורי דתך

קבלה קבלה
ממדרגת ואז תוכל להבין את כל דבריהם כמותם

קבלה קבלה
חרשתי ושמחתי בהתפרעות רחבה ולא עניתי

קבלה קבלה
דבר אוקיי תודה רבה אחרי זה שאלתי את השם

קבלה קבלה
הלא עד אין הלא שמעתי דבר על קיום גביתי

קבלה קבלה
וכל הטובות והיהודים הגיעו לי מתוך

קבלה קבלה
רוחניות בלבד ואליה הכל

קבלה קבלה
מיועד ואם כן מה יהיה שבגלל איזה מחלה או

קבלה קבלה
פיגי הגוף יתבלבל שכלי והכתה לפניך האם

קבלה קבלה
תשליכני מלפניך ו תאבד את כל הטובה הזאת

קבלה קבלה
או תעני

קבלה קבלה
שני חייב להגיד שהוא לא מדבר פה על הגוף

קבלה קבלה
הגשמי יוד והוא מעוס בעיניו יותר מכל כפי

קבלה קבלה
שרואים

קבלה קבלה
בכתביו אלא הוא אומר השגתי את הכל מצד

קבלה קבלה
הכלל

קבלה קבלה
אבל אולי מצד זה שאני צריך להתערב עם

קבלה קבלה
הפרטים עכשיו עם הקלקול כדי להוריד את ה

קבלה קבלה
חוכמה לעם או כדי לתקון את הרצון לקבל

קבלה קבלה
אולי בצורה הסופית שנשארה

קבלה קבלה
לי כמו תחיית

קבלה קבלה
המתים אז אולי בגלל מחלה או פיגי הגוף

קבלה קבלה
מחלה זה נקרא חלל פנוי ניתוק מהבורא שזה

קבלה קבלה
טבע האגואיזם או פיגי הגוף שהוא פוגע

קבלה קבלה
באמונה והוא נפרד אולי התבלבל שכלי דהיינו

קבלה קבלה
התפיסה האלוקית שלי והכתה

קבלה קבלה
לפניך האם תשליכני מלפניך ותאבד את כל

קבלה קבלה
הטובה הזאת או תעני שני זז הוא כמו שואל

קבלה קבלה
אותו אולי האהבה שלנו

קבלה קבלה
תיפגם ואומר פה דבר מטורף שאני לא יודע אם

קבלה קבלה
נאמר לנביא

קבלה קבלה
אחר הרי אפילו משה רבנו לא עלה

קבלה קבלה
לארץ וישבע לי השם השבועה של השם זה לא

קבלה קבלה
צחוקים רבותיי אין כבר באת על תכלית ולכל

קבלה קבלה
פשעיך

קבלה קבלה
סלחתי והחסד הזה בשמו הגדול והנורא בכיסו

קבלה קבלה
הנצחי כי לא ירפה חסדו ממנו בנצחיות ואם

קבלה קבלה
הכתה ואם לא הכתה חסדו וקדושתו לא ור אמני

קבלה קבלה
לנצח ושמעתי ושמחתי מאוד זאת אומרת הקדוש

קבלה קבלה
ברוך הוא נשבע

קבלה קבלה
לו שהוא הגיע לתכלית שלו לגמר

קבלה קבלה
תיקון אז ממילא אין לו מה לחשוש יותר

קבלה קבלה
מהזוהר של הפרטיות זאמ בעל הסולם ייתכן

קבלה קבלה
שהוא כבר הגיע לגמר היקון כשהוא דיבר איתו

קבלה קבלה
על זה אבל מטבע הצדיקים להיזהר מהאגיס

קבלה קבלה
צדיקים לתי לבוא בוחרים

קבלה קבלה
באמונה אז היה לו חשש אולי מצד ההתערבות

קבלה קבלה
עם עם בני העולם או מצד ההתערבות עם

קבלה קבלה
הרצונות קבלה אולי שבבחינת

קבלה קבלה
דחיית המתים ואחרי שאנחנו אולי לא לא

קבלה קבלה
מכירים או משיגים זה נתן לו פה הבטחה שהוא

קבלה קבלה
לא יחתה עוד זאת אומרת מעיד עליו יודע

קבלה קבלה
תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד אבל בבחינת

קבלה קבלה
גמר התיקון צריך להגיד זה דבר מטורף כאילו

קבלה קבלה
הבן אדם

קבלה קבלה
הגיע הגיעה לשלמות ה

קבלה קבלה
גדולה ביותר שיכולה להיות כם בבן תמיד יש

קבלה קבלה
תנועה אבל זאת אומרת הוא קנה את

קבלה קבלה
הכלל בקיצור הנביא החכם הזה הגיע לגמר

קבלה קבלה
תיקון שזה דבר שלא היה

קבלה קבלה
כמעט רשבי ארי אבל זה דברים מאוד מאוד

קבלה קבלה
נדירים ובמלאות הימים

קבלה קבלה
האלה הקשבתי קשב רב לכל היהודים וההבטחות

קבלה קבלה
שנועדתי מאת השם ולא מצאתי ב הם סיפוק

קבלה קבלה
ולשון איך לדבר לבני העולם ולהביאם לחפץ

קבלה קבלה
השם אשר ודיני למה כי הם מבינים שפה של

קבלה קבלה
רצון לקבל מה אני עושה פה עם כל האלוקות

קבלה קבלה
הזאת הרי לא חפץ קציל אלא בהתגלות ליבו

קבלה קבלה
ולא יכלתי להתאפק לטייל בין בני אדם

קבלה קבלה
הריקים מכל דברים שרה על השם ועל

קבלה קבלה
בריאתו ואני

קבלה קבלה
שבוע

קבלה קבלה
והלל הולך ושמח כמו מצטחק על ה

קבלה קבלה
האלה לגמרי ה הלולים מהפרטיות הם לא

קבלה קבלה
מרגישים אגב אומללים כן או מרגישים אבל לא

קבלה קבלה
באותו נקודת זמן בסוף ודאי אומללים לא

קבלה קבלה
צריך להסביר היום רואים את זה בעין ונגו

קבלה קבלה
אלי הדברים עד הלב אכפת לבן אדם

קבלה קבלה
מהכלל לכן הוא נבחר לתפקיד הזה אז הוא סכם

קבלה קבלה
בליבי יהיה מה שיהיה ואפילו הרד ממדרגת

קבלה קבלה
הרמה

קבלה קבלה
עניני מוכרח לשפוך תפילה חמה להשם ליתן לי

קבלה קבלה
הסגה ודעת בדברי נבואה

קבלה קבלה
וחוכמה ולשון להועיל את בני עולם האומללים

קבלה קבלה
להעלותם לדרגה חכמה והנועם כמותי וגם

קבלה קבלה
שידעתי מאז שאסור לי להדי רוחי עם כל זאת

קבלה קבלה
לא התאפקתי ושפכתי שיח ותפילה חמה מאוד יש

קבלה קבלה
פה עניין מאוד

קבלה קבלה
מעניין זאת אומרת רואים גם כמו משה רבנו

קבלה קבלה
ואת חנן חטא

קבלה קבלה
העגל זאת אומרת הקדוש ברוך

קבלה קבלה
הוא הפרטים צריכים לבוא

קבלה קבלה
מאיתנו זה בעצם חוק הם לא מחייבים את הכלל

קבלה קבלה
אבל זה התפקיד שלנו להביא את הפרטים ואם

קבלה קבלה
יהרו אם הכלל יבוא

קבלה קבלה
מלמעלה

קבלה קבלה
אז הוא מבין שאין פה הוקוס פוקוס זאת

קבלה קבלה
אומרת הוא צריך להביא את

קבלה קבלה
הפרטים ברור ש בורא עושה הכל והוא מזיז את

קבלה קבלה
הכל אבל הפרטים באים

קבלה קבלה
מהתחתון אז כמו שמשה רבנו התפלל ודאג על

קבלה קבלה
עם ישראל אותו דבר בעל הסולם

קבלה קבלה
פה למה הוא צחק על האומללים האלה לא

קבלה קבלה
יפה יפה מאוד בטח

קבלה קבלה
יפה צחוק זה עניין של חלוקה גם אבל זה

קבלה קבלה
באמת מצחיק כאילו כי אתה רואה כזאת אלוקות

קבלה קבלה
אתה צוחק מה זה הרצון לקבל מדובר גם על

קבלה קבלה
האומללים שבתוכו אבל היות והוא גם תיקן

קבלה קבלה
אותם אז הוא ראה את הפאזל זאת אומרת

קבלה קבלה
מבחוץ אבל אכפת לו

קבלה קבלה
מהכלל והוא באמת היה מוכן

קבלה קבלה
להקריב את ה למה לחזור עוד פעם לגשמיות

קבלה קבלה
המאוסה הזאתי למרות שהוא לא לגמרי היה פה

קבלה קבלה
זאת אומרת הוא היה בשני העולמות אבל א יש

קבלה קבלה
גם את הסיפור ש עם הרבי עם פסוב שבעל

קבלה קבלה
הסולם אמר אני מחפש עבודה

קבלה קבלה
ולא מדרגות ואז עלה לארץ והחברים שלו

קבלה קבלה
נפטרו כי הם אמרו הגענו כבר לשלמות שלנו

קבלה קבלה
לא יודע אם המלאה אולי באותו גלגול לא אין

קבלה קבלה
לי מושג אבל הוא אמר אני מחפש עבודה לא

קבלה קבלה
מדרגות צדיק אמיתי בכל מקרה היות והתחתון

קבלה קבלה
מביא את הפרטים אז הוא בא בתפילה להשם

קבלה קבלה
שיתן לו את הכוח להוריד את החוכמה לבני

קבלה קבלה
העולם זאת

קבלה קבלה
אומרת

קבלה קבלה
שגם ייה לו את

קבלה קבלה
היכולת את

קבלה קבלה
המדרגה הממוצעת להוריד את הדברים לבני

קבלה קבלה
העולם מה שרוב הנביאים גם לא יכלו לעשות

קבלה קבלה
כמעט וגם

קבלה קבלה
המקובלים זה רק הארי לא כתב את זה לדורו

קבלה קבלה
וגם אי אפשר להבין את הארי אולי למעט מעט

קבלה קבלה
בעלי הסגה אבל תורת השוואת הצורה מה שבעל

קבלה קבלה
הסולה מוריד זה מיועד לכל בני

קבלה קבלה
העולם וזה לא משהו פשוט לקבל רשות לדבר

קבלה קבלה
כזה רשות זה לא עניין של כן או לא זאת

קבלה קבלה
אומרת רש זה מלשון רש זאת אומרת שיקבל את

קבלה קבלה
התוקף להוריד את הדבר הזה לתודעת

קבלה קבלה
העולם אז הוא

קבלה קבלה
אומר שאני אשפוך תפילה להשם שיתן לי השגה

קבלה קבלה
ודעת גם בדברי הוא אומר פה בדברי נבואה

קבלה קבלה
וחוכמה זאת אומרת גם בהם ולשון להועיל את

קבלה קבלה
בני העולם

קבלה קבלה
האומללים אומלל משון אילם גם שזה צד הגוף

קבלה קבלה
להעלותם לדרגת חוכמה ונום כמותי זאת אומרת

קבלה קבלה
הבן אדם ראה כאלה מראות ישר חושב על אחרים

קבלה קבלה
איך אני עוזר להם להגיע

קבלה קבלה
לזה זה לא משהו שאנחנו יכולים להבין באופן

קבלה קבלה
רגיל כי אנחנו חושבים על

קבלה קבלה
לעזור כדי לקבל עולם הבא לשני כדי לקבל

קבלה קבלה
תמורה כדי לקבל כבוד הבן אדם אוטומטית ראה

קבלה קבלה
טוב אומר איך אני נותן את הטוב הזה לאחרים

קבלה קבלה
איך אני עוזר

קבלה קבלה
להם לא סתם הוא נבחר

קבלה קבלה
כן בכל מקרה הייתה לו תפילה עמוקה למה כי

קבלה קבלה
ה מתב הקדוש ברוך הוא לתפילתם של הצדיקים

קבלה קבלה
זת אומרת הפרטים צריכים לבוא ממנו אז גם

קבלה קבלה
כאן זה היה ככה שהשתקפו והרצון לעזור לבני

קבלה קבלה
העולם בא מצידו כ ן הבורא גם נתן בו את זה

קבלה קבלה
כמו בכל דבר אין עוד מלבדו

קבלה קבלה
אבל הרצון בא

קבלה קבלה
ממנו הוא אומר הגם שידעתי מאז שאסור לי

קבלה קבלה
להדי

קבלה קבלה
רוחי

קבלה קבלה
דהיינו מה זה דב

קבלה קבלה
רוחי דיב רוחי זאת אומרת לצער

קבלה קבלה
אותה כאילו להראות מציאות של חיסרון כי

קבלה קבלה
אתה כמו בשבת עכשיו אז מה אתה

קבלה קבלה
אבל התפקיד של הצדיק להביא את הכלים והוא

קבלה קבלה
לא התאפק ו שפחתי שיח ותפילה חמה מאוד והי

קבלה קבלה
בבוקר וישא

קבלה קבלה
עיניי וראיתי יושב בשמיים ישחק עליי ועל

קבלה קבלה
דברי ויאמר

קבלה קבלה
לי הוא גם הוא גם צחק לפני זה אם אתם זכ

קבלה קבלה
מה אתה רואה ואמר אני רואה בית אנשים

קבלה קבלה
מתוקים

קבלה קבלה
יחד אחד חכם ושלם בכל עוז והשני קטן וטיפש

קבלה קבלה
כמו קטן שנולד והשני החסר הטעם הקטן והחלש

קבלה קבלה
מפיל את הגיבור והשלם זאת

קבלה קבלה
אומרת ל זה כאם זה היפו זת

קבלה קבלה
מרות הקטן והחלה זה כמו הקדושה כמו ההשפעה

קבלה קבלה
התאורה האמיתית

קבלה קבלה
הפנימיות

קבלה קבלה
והגיבור והשלם כאילו זה

קבלה קבלה
החיצוניות אפשר ל מפרש את זה בוד דרך אולי

קבלה קבלה
אני אסביר ויאמר לי השם זה הה קטן גדול

קבלה קבלה
יהיה דהיינו הבעל מנת להשפיע הנקודה

קבלה קבלה
הפנימית הפנימיות למרות שכרגע נראה שהאגו

קבלה קבלה
ם שולט בעולם הפנימיות סופה

קבלה קבלה
לנצח ויפתח הקטן את פיו ואמר לי איזה

קבלה קבלה
פסוקים בלתי מוב לי כל

קבלה קבלה
צורכם א פסק אותיות ספק גם

קבלה קבלה
לא אומנם הרגשתי בהם כל הצרות החוכמה

קבלה קבלה
והנבואה

קבלה קבלה
הנהוגה בין כל נביאי אמת ליק יפה נביאי

קבלה קבלה
אמת עד שידעתי כי ענה לי

קבלה קבלה
השם ונתן לי ממהלכים בין כל הנביאים וחכמי

קבלה קבלה
השם

קבלה קבלה
לגמרי זאת אומרת ק לא פשוט לקחת את

קבלה קבלה
האגואיזם

קבלה קבלה
ולתקן אותו האגואיזם רוצה נביה

קבלה קבלה
שקר ו אמר לי השם קום על

קבלה קבלה
רגלך ובת לרוח מזרחית

קבלה קבלה
קדמה

קבלה קבלה
נסת אני לא רוצה להתפלפל מזרח כו אמצעי

קבלה קבלה
אולי קדמה זה קדמו של

קבלה קבלה
עולם צמצום לף אולי מקום יותר תכליתי

קבלה קבלה
ונסעתי

קבלה קבלה
עיניי זאת אומרת נסיעה זה כמו

קבלה קבלה
לעלות אולי מדרגה לעלות

קבלה קבלה
לעליון וראיתי אשר הקטן

קבלה קבלה
לז מלשון עצם אלוב זה אגב צריך להגיד ברגע

קבלה קבלה
אחד נתרומם וישבה את עצמו קומתו לקומת

קבלה קבלה
הגדול פתאום הרצון לקבל האגואיזם

קבלה קבלה
או הפוך פתאום הנקודה הפנימית הקטנה גדולה

קבלה קבלה
יותר

קבלה קבלה
מגולי ועדיין היה חסר טעם ושכל כמקדם

קבלה קבלה
ונפלתי

קבלה קבלה
מאוד אחר זה היה דבר השם אליי במחזה

קבלה קבלה
לאמור שכב על צדך ימינית וישכב על

קבלה קבלה
הארץ לפני זה הוא אמר לו קום על רגליך

קבלה קבלה
פתאום אומר לו קו מעניין ויאמר לי מה אתה

קבלה קבלה
רואה והוא אמר אני רואה גויים ולאומים

קבלה קבלה
רבים מאוד מתנשאים ונאבד ומראם משחת

קבלה קבלה
מאדם זאת אומרת הוא לא בהכרח דיבר על

קבלה קבלה
מלחמת העולם השלישית והרביעית אם כי הוא

קבלה קבלה
אמר שזה יכול לקרות וזה באמת יש את זה

קבלה קבלה
בכתבים זת אמרת הוא רואה איך הגויים

קבלה קבלה
הרצונות

קבלה קבלה
לקבל משחיתים את

קבלה קבלה
המציאות מבחינה רוחנית בעיקר אבל זה גם

קבלה קבלה
מתבטא בגשמיות כי בכל זאת יש

קבלה קבלה
קשר בסופו של דבר מי שנוהג באוטו זה

קבלה קבלה
ה

קבלה קבלה
הרצון זאת אומרת הוא

קבלה קבלה
ראה איך האגואיזם מתנשא וכל ההתנסות הזאת

קבלה קבלה
גורמת לו

קבלה קבלה
לעבד ויאמר עליי ויאמר לי השם

קבלה קבלה
אם תוכל ליתן צורה לכל הגויים האלה ולהפיח

קבלה קבלה
בהם רוח

קבלה קבלה
חיים אז אביך אל הארץ אשר נשבעתי על

קבלה קבלה
אבותיך לתת לך וכל יהודי יהודא התקיימו על

קבלה קבלה
ידיך אז יש פה שתי

קבלה קבלה
מובנים הוא הראה לו את האגואיזם הגדול

קבלה קבלה
ואמר לו בוא תתקן את זה תן לזה צורה של

קבלה קבלה
השפעה

קבלה קבלה
ואז אביך אל הארץ אל

קבלה קבלה
הרצון אשר נשבעתי על אבותיך לתת לך וכל

קבלה קבלה
יהודה יתקיימו על ידך זאת אומרת תגיע לגמר

קבלה קבלה
תיקון השלם או תגיע לתכלית השלמה זה הסבר

קבלה קבלה
אחד הסבר

קבלה קבלה
שני

קבלה קבלה
‏im

קבלה קבלה
titan o ga ipz

קבלה קבלה
kuda

קבלה קבלה
שאם יתן לבני העולם שזה כל הגויים שזה

קבלה קבלה
הגוויות הרצונות לקבל רוח חיים שזה נקרא

קבלה קבלה
צורה של השפעה

קבלה קבלה
נשמה אז הוא יביא אותו לארץ אשר הוא נשבע

קבלה קבלה
לאבותיו לתת לך וכל יהודי יתקיימו על ידך

קבלה קבלה
אבל הוא כבר הגיע לגמר תיקון הוא כבר הגיע

קבלה קבלה
לשלמות נצחית אז למה הוא אומר לו את זה

קבלה קבלה
עוד

קבלה קבלה
פעם כמובן יש פה הרבה סודות והרבה עניינים

קבלה קבלה
שאת מקצתם לא נבין ולא נדע לעולם או לפחות

קבלה קבלה
בזמן האלם אבל זאת אומרת הוא אמר לו אם כי

קבלה קבלה
אמר כמו שאמרתי לאני ודעתי זאת אומרת

קבלה קבלה
הפרטים צריכים לבוא מצד התחתון אז אמר לו

קבלה קבלה
זאת העבודה שלך קיבלת פה עבודה קח את

קבלה קבלה
הגויים האלה תעשה מהם בני

קבלה קבלה
אדם יאללה תתחיל לעבוד

קבלה קבלה
וכשתעוף

קבלה קבלה
בדומה למשה רבנו שהוריד את

קבלה קבלה
התורה תקין את

קבלה קבלה
התכלית

קבלה קבלה
לכן אנחנו רואים פה דבר מאוד

קבלה קבלה
מיוחד בעל

קבלה קבלה
הסולם שהוא היה

קבלה קבלה
נביא של גמר תיקון הייתי אומר וחכם של גמר

קבלה קבלה
תיקון ורואים את זה בתורתו זאת אומרת שהוא

קבלה קבלה
חד כתער כמו החרב שאמרנו שהוא קיבל חרב זה

קבלה קבלה
משל זאת אומרת אחדות של ראיית האמת ולחתוך

קבלה קבלה
את הרצון

קבלה קבלה
לקבל וגם את ה את הכלל לפרטים שמראים את

קבלה קבלה
האמת זה הכוח שניתן לו במשפט אחד של בעל

קבלה קבלה
הסולם ספרים שלמים

קבלה קבלה
נמצאים זה גם לא רק עניין שכלי זאת אומרת

קבלה קבלה
הוא קיבל את התודעה הזאת הוא הוריד את

קבלה קבלה
התודעה הזאת לעולם בזכות העבודה שהוא עשה

קבלה קבלה
וכמו שאמרנו גם בזכות כנראה הפוטנציאל של

קבלה קבלה
הדור אבל הרבה פעמים זה גם עבודה של

קבלה קבלה
יחידים שהם משפיעים לכל העולם זה ככה עובד

קבלה קבלה
בעצם כי יש

קבלה קבלה
קשר בזכות העבודה שלו הוא פתח את זה לכל

קבלה קבלה
העולם וכמו שאמרתי הוא עשה פה משהו שלא

קבלה קבלה
היה

קבלה קבלה
לפני ודיברנו על זה בקורס כבלה למתחיל

קבלה קבלה
בהקדמת פי חכם ובכל מיני מקומות אז אולי

קבלה קבלה
לא נעריך לא ניכנס לזה פה אבל החידוש של

קבלה קבלה
בעל הסולם הוא מאוד עמוק הוא הוריד את את

קבלה קבלה
החוכמה את שפת הענפים הוא ביאור אותו על

קבלה קבלה
השפה המדוברת לשפת הנפש והוא גם סידר את

קבלה קבלה
הכל בצורה מדוייקת מאוד מאלה

קבלה קבלה
לתתא וגם נתן הרבה נקודות מטתא

קבלה קבלה
לאלה

קבלה קבלה
ו ביאר את המושגים מעבר לזמן ומקום בשפה

קבלה קבלה
מובנת לכל מעיין בינוני ועשה סדר וגילה את

קבלה קבלה
כל העניינים של צמצום ב באר חוה שהם היו

קבלה קבלה
מאוד מצמצמים אצל הארי וגם דייק ביותר את

קבלה קבלה
העניין של האש מעין ואינסוף וכל התהליך של

קבלה קבלה
הבחירה ביתר דבקות שזה מובא בכתבים כמו

קבלה קבלה
בפרק הד רבי אליעזר אבל זה דברים שהם

קבלה קבלה
גנוזים וזה חידוש שלאף אחד לא היה כמעט או

קבלה קבלה
ליחידים אבל הם גם לא לא הייה להם רשות

קבלה קבלה
פשוט לגלות את

קבלה קבלה
זה והוא זכה לזה גם מחמת הדור וגם מחמת

קבלה קבלה
זכותו

קבלה קבלה
הגדולה

קבלה קבלה
ורואים שהגילוי שלו בחומת האמת מאן כמותו

קבלה קבלה
גילוי מטורף ממש אין דברים

קבלה קבלה
כאלה פשוט אין דברים כאלה הלוואי ונזכה

קבלה קבלה
באמת להידבק בכתובים ובאמת להתקל בזה כי

קבלה קבלה
יש הרבה קליפות זה לא פשוט בכלל האמת לא

קבלה קבלה
קל ולא

קבלה קבלה
פשוט אז רואים פה בן אדם שהשיג את תחליט

קבלה קבלה
הבריאה והוא כל כך צדיק שאכפת לו שגם

קבלה קבלה
אחרים ישיגו את זה ועוד מבקש

קבלה קבלה
עבודה ייתכן שלא היה חייב שזה יתגלגל על

קבלה קבלה
ידו

קבלה קבלה
אגב כמו שאומר

קבלה קבלה
א זה כמו ברקים זאת אומרת זאת אומרת יש

קבלה קבלה
הרבה סוגי ברקים יכול להיות שהה יכל

קבלה קבלה
להתגלגל עדי חכם

קבלה קבלה
אחר כאילו

קבלה קבלה
ייתכן הבן אדם לקח אחריות

קבלה קבלה
אישית אחריות אישית

קבלה קבלה
לא סתם הוא מישהו הגיע למדרגות

קבלה קבלה
האלה והוא לא עשה את זה כדי לקבל שכר אלא

קבלה קבלה
באמת הבן אדם אני אומר בן אדם כאילו כבוד

קבלה קבלה
בעל הסולם אבל בכוונה אומר את זה בלשון

קבלה קבלה
עממית הבן אדם הגיע

קבלה קבלה
למדרגה למרות שבאמת לא ראוי להיקרא אדם

קבלה קבלה
כמו רשבי אבל הבן אדם הגיע למדרגה

קבלה קבלה
שהוא

קבלה קבלה
דואג

קבלה קבלה
לעולם וזה לא דבר שהוא פשוט ומובן

קבלה קבלה
מאליו יכל ליסוע לגמר תיקון כבר הגיע

קבלה קבלה
למדרגות כמו משה רבנו אומנם זה לא בדיוק

קבלה קבלה
אותו עניין אבל העניין הפשט יאללה אני אק

קבלה קבלה
איתך אומה וזהו ואני אחלה אותם לגמרי

קבלה קבלה
כאילו בוא נסגור את

קבלה קבלה
הבסטה

קבלה קבלה
לא הבן אדם אכפת לו וכנראה זה הסיבה גם

קבלה קבלה
[מוזיקה]

קבלה קבלה
שזכה לגלות אבל רואים שהוא באמת התייגע

קבלה קבלה
רבות זה לא מטריקס כאילו או זאת אומרת י

קבלה קבלה
דברים יפים במטריקס הם עשו את זה עם

קבלה קבלה
מקובלים גם

קבלה קבלה
אבל זה לא מיסטיקה או מסטיקה זאת

קבלה קבלה
אומרת הוקוס פוקוס רואים שהרב ש לא יד

קבלה קבלה
העברית כאילו רואים את זה נגיד במאמרים

קבלה קבלה
אני קורא את הש הסולם כאילו זה הגרסה

קבלה קבלה
הישנה א אז הרבה פעמים קשה כאילו בכתוב

קבלה קבלה
להבין כאילו הלשון לא והיה דברים יותר

קבלה קבלה
קשים לפני הבנתי והלך למד עברית לקח מורא

קבלה קבלה
פרטי השקיע התאמץ למה אתה עשה הוקוס פוקוס

קבלה קבלה
אבל הפרטים באים

קבלה קבלה
מלמטה

קבלה קבלה
אה אגב תאורטית יכול להיות שהוא עשה כמה

קבלה קבלה
שיעורים והבורא נתן לו את העברית מלמעלה

קבלה קבלה
יכול להיות אני לא יודע או שעשה

קבלה קבלה
שיעורים אני לא יודע זה גם לא משנה לעניין

קבלה קבלה
אלא הפרטים באים מצד התחתון אז או דבר פה

קבלה קבלה
בעל השלם עשה עבודה מאוד מאוד

קבלה קבלה
קשה כדי להוריד את הדברים התייגע יומם

קבלה קבלה
ולילה וזה לא מובן

קבלה קבלה
מאליו אבל זה

קבלה קבלה
מישהו נביא וחכם אמיתי שהציל את האנושות

קבלה קבלה
כי בלי בעל הסולם ונבואת בעל הסולם

קבלה קבלה
ונדייק תורת השוואת הצורה והדיוק שלו על

קבלה קבלה
הרצון לקבל ועל האגואיזם ועל לא

קבלה קבלה
לשמה והאמת

קבלה קבלה
והפנימיות המצב היה גלות נוראית

קבלה קבלה
ביותר אגב בזכות גילוי פירוש הסולם קיבלנו

קבלה קבלה
את מדינת ישראל שלא תחשבו שזה בגלל דברים

קבלה קבלה
אחרים כי ארץ ישראל הייא ארץ חלת

קבלה קבלה
יושביה זה התגלגל דרך החיצוניות כמו כל

קבלה קבלה
דבר אבל זה היה בזכות שהתגלה חוכמת האמת

קבלה קבלה
בעולם בזכות בעל הסולם גם אם זה לא נראה

קבלה קבלה
ככה

קבלה קבלה
בחיצוניות ודיברנו מ זה גם במאמר לסיום

קבלה קבלה
הזר או תראו את הקורס הפתח לספר הזר אוקיי

קבלה קבלה
אז כינו קצת לדקלם וטיפה להסביר טכנית את

קבלה קבלה
העניינים פה כי זה או ללמוד את זה נקרא

קבלה קבלה
שני אהייה במדרגה וודאי שזה לא

קבלה קבלה
המצב אבל אנחנו כן אולי יכולים ברוח ההכנה

קבלה קבלה
להילולת בעל הסולם ליטו מעט אור מקיף

קבלה קבלה
מהדברים כמו שאמר פה מיתן וידינו יזכו

קבלה קבלה
א

קבלה קבלה
להטהר

קבלה קבלה
לגלות את הטוב ואת את השגחת הבורא על

קבלה קבלה
בריאותיו ואת האמת ואת השלום ואת

קבלה קבלה
הפנימיות בלשון בעל הסולם

קבלה קבלה
הקדוש לפניך נעבוד בירה

קבלה קבלה
ופחד ונודה לשמך תמיד כי א מאתך לא תצא

קבלה קבלה
הרעות והטוב אכן שלשלת של נועם מרוחה

קבלה קבלה
לפנינו מראש עד סוף ואשרי דורכים עעל

קבלה קבלה
עולמך אשר הכינות להם לנועם ועדן וכל טוב

קבלה קבלה
אין שום מבטל וקש בכל מעשה עדיך העלין

קבלה קבלה
והתחתונים יחד ונ מלאתי חוכמה נהדרה ועל

קבלה קבלה
כולם חוכמת השגחתו הפרטית

קבלה קבלה
בתכלית כן הלכתי והוספתי חוכמה וכולי

קבלה קבלה
וכולי אמן הלוואי

קבלה קבלה
ונזכה לראות את הטוב לגלות את ההשגחה

קבלה קבלה
להכין את

קבלה קבלה
הכלים לתת למאור שבתורה להחזירו

קבלה קבלה
למותב ונזכה להידבק בצדיק בבעל הסולם

קבלה קבלה
בתורתו

קבלה קבלה
בנשמתו

קבלה קבלה
אמן ואני תפילתי לך

קבלה קבלה
אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך אנני באמת

קבלה קבלה
אשך אמן תודה

קבלה קבלה
רבה הבסיס לכל ביאורי הוא הרצון לקבל עמוד

קבלה קבלה
בא בכל נברא והוא שינוי צורה מהבורא ואר כ

קבלה קבלה
נפרדה ממנו הנשמה כאיבר נפרד מהגוף כי

קבלה קבלה
שינוי צורה ברוחניות הוא כמ גרזן מפריד

קבלה קבלה
בגשמיות ז אומרת בגשמיות מרחק נמדד על פי

קבלה קבלה
רחוק פיזי רוחניות אין בכח כלום אלא

קבלה קבלה
השוואת הצואה מקרבת הרוחניים ושינוי

קבלה קבלה
הצורה מפריד הרוחניים כמו שאנחנו רואים

קבלה קבלה
יכולים להיות אנשים באותו

קבלה קבלה
עולם קרובים פיזית מאוד ורחוקים אחד מהשני

קבלה קבלה
בתכלית

קבלה קבלה
הריחו ומכאן ברור מה השם רוצה מאיתנו הוא

קבלה קבלה
השוואת הצורה שז אנו חוזרים ונדבקים בו כי

קבלה קבלה
ה מטרם שנברא וזה שכתוב הדבק במידותיו מה

קבלה קבלה
הוא רחום אף אתה רחום מהוא חנון אף אתה

קבלה קבלה
חנון וכולי דהיינו שנשנה המידות שלנו שהוא

קבלה קבלה
הרצון לקבל לקח את המידות של הבורא שוא רק

קבלה קבלה
להשפיע באופן שכל מעשה יהיו רק להשפיע

קבלה קבלה
לזולתנו ולהועיל להם בכל יכולתנו בזה

קבלה קבלה
אנחנו באים למטרה להידבק בו שהוא השו את

קבלה קבלה
הצורה שזה כל המטרה של בראתי יצר הרע

קבלה קבלה
בראתי לתורה

קבלה קבלה
תבלין ומה שאדם עושה לצרכי עצמו בכרך דין

קבלה קבלה
בשיעור מינימום המוכח לקיומו ולקיום

קבלה קבלה
משפחתו זה א נחשב לשני צורה כי אחריך לא

קבלה קבלה
ינה ולא

קבלה קבלה
ישובח וזה הגילוי הגדול שלא יתגלה בכל

קבלה קבלה
שלמותו אלא בימות המשיח וכאשר יקבלו

קבלה קבלה
הלימוד הזה אז נזכה לגאולה השלמה ברגע

קבלה קבלה
שהאנושות והעולם ובעיקר עם

קבלה קבלה
ישראל פנים לתוכו את הרעיון הזה מה הרעיון

קבלה קבלה
מה התיקון מה המטרה שבאנו לפה דהיינו לא

קבלה קבלה
לקיים תורה ומצוות רק במעשה או רק בשביל

קבלה קבלה
שכר או רק בלא לשמה אלא כדי להגיע להשוואת

קבלה קבלה
הצורה שזה נקרא תורה

קבלה קבלה
לשמה רק אז יבוא המזור והרפואה

קבלה קבלה
לעולם וכאשר כמו שאומר בלשונו כאשר יקבלו

קבלה קבלה
הלימוד הזה אז נזכה לגאולה השלמה כבר

קבלה קבלה
דיברתי מזה שיש בי דרכים לגילוי

קבלה קבלה
השלמות נדבר על זה בהרבה

קבלה קבלה
מקומות או דרך תורה או דרך

קבלה קבלה
יסוריים ולפיכך

קבלה קבלה
סיבב הקדוש ברוך הוא ונתן את

קבלה קבלה
הטכניקה לבנה האדם עד שמצאו הפצצה של

קבלה קבלה
האטום ושל

קבלה קבלה
מימן מענייני דיומא אומרים יש לירן

קבלה קבלה
מפצצות שאם עוד לא ברור לעולם החורבן

קבלה קבלה
הכללי שם מעתידים להביא

קבלה קבלה
לעולם יחכו עד למלחמות עולם שלישית או

קבלה קבלה
רביעית חס

קבלה קבלה
ושלום ואז יעשו הפצצות את שלהם השרית

קבלה קבלה
שישארו אחר חורבן לא יהיה להם מצה אחרת

קבלה קבלה
אלא לקחת על עצמם עבודה

קבלה קבלה
הזו שאין היחיד ואין האומה לא יעבדו בשביל

קבלה קבלה
עצמם יותר ממה שצריכים לקומם

קבלה קבלה
הכרחי ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת זולתם

קבלה קבלה
זאת אומרת אומר דך תורה בדרך יסורים כמו

קבלה קבלה
רואים מלחמת העולם הראשונה לא הספיקה

קבלה קבלה
האנושות היייתה צריכה מלחמ את עולם שנייה

קבלה קבלה
וגם לא כל כך הספיק כדי להבין שמלחמה ו זה

קבלה קבלה
לא הדרך אלא יש משהו נעלה יותר

קבלה קבלה
מזה לכן אומר לעתיד לבוא הרי אין שלום

קבלה קבלה
בחיצוניות כל העולם גם נלחם בגלל נקודה

קבלה קבלה
פנימית אנחנו נלחמים עם בני ישמעאל בגלל

קבלה קבלה
נקודה פנימית תי עתיד

קבלה קבלה
לבוא גם א יראו את זה בבירור אבל זה יכול

קבלה קבלה
לבוא בדרך תורה שזה הדרך שאנו חפצים בה על

קבלה קבלה
דרך החיוב בבחינת אור לגויים וזה יכול

קבלה קבלה
לבוא על דרך ייסורים מהזה דך ייסורים

קבלה קבלה
שיראו כמה הרצון לקבל רע ומביא חורבן כמו

קבלה קבלה
שהרב ש אומר אין שלום בכוח הזרוע

קבלה קבלה
בחיצוניות זה מביא גדוח זה מביא טנק סליחה

קבלה קבלה
זה מביא גדוח זה מביא מכונת ירייה זה מביא

קבלה קבלה
מכונת עירייה זה מביא טנק זה מביא טנק זה

קבלה קבלה
מביא פצצה ועד שזה כבר אפשר להמשיך עם

קבלה קבלה
המשל היום להרבה רובדים זאת אומרת בכוח

קבלה קבלה
הזור אין ניצחון אין שלום בחיצוניות

קבלה קבלה
חיצוניות מלשון חצי אי אפשר להגיע לשלום

קבלה קבלה
ברצון לקבל כי כל אחד משך לעצמו רק דרך

קבלה קבלה
הרוחניות הפנימיות אפשר להגיע לשלום דרך

קבלה קבלה
הנקודה שמעבר

קבלה קבלה
למקרה לכן אם לא נבין את זה בדרך תורה אז

קבלה קבלה
על ידי זה שנגיע לחורבן טוטלי דרך הרצון

קבלה קבלה
לקבל דן על ידי פצצות על ידי מלחמה

קבלה קבלה
גרעינית על ידי דרך שתגרום לאנושות להפנים

קבלה קבלה
שהרצון לקבל רע שאי אפשר ככה חס ושלום אני

קבלה קבלה
מקווה שזה לא יגיע אבל יתכן שזה יתגלה

קבלה קבלה
בדרך כזאת אז זה לא יפתור אותנו מהתיקון

קבלה קבלה
פצצות

קבלה קבלה
אטום לא מתקנות את הנשמה גם לא שבירת

קבלה קבלה
הכלים הרוחנית

קבלה קבלה
אבל אולי הי כן אבל פצצות של אטומים

קבלה קבלה
גשמיים לא לי תיקון אבל בהחלט ישנה את

קבלה קבלה
הפאזה חזק

קבלה קבלה
מאוד אבל חס ושלום וחלילה שלא נגיע לזה

קבלה קבלה
ווא אומר יתכן מאוד שזה יקרה למה כי זה

קבלה קבלה
דרך הרצון לקבל אבל זה גם העונש הוא

קבלה קבלה
התיקון זאת אומרת זה יביא אותנו גם להבין

קבלה קבלה
שהרצון לקבל הור רע אבל למה להיות חולה

קבלה קבלה
סרטן חס ושלום כדי להבין שהפרטיות היא

קבלה קבלה
רעה עדיף בדרך

קבלה קבלה
החיר לכן אומר ואם כל הומות העולם יסכימו

קבלה קבלה
לזה אז יתבטלו המלחמות מן העולם שהרי כל

קבלה קבלה
איש לא ידאג כלל לטובת עצמם אלא לטובת

קבלה קבלה
זולתם ואין מקום לזולתם זאת אומרת אנחנו

קבלה קבלה
רואים גם ניצוצות לזה כי העולם שואף לשלום

קבלה קבלה
מדינות שואפות לעזור למדינות אחרות נכון

קבלה קבלה
שהם עושים את זה בעל מנת לקבל אבל זה

קבלה קבלה
מדרגה יותר גבוהה כי פעם לא הה אכפת לאף

קבלה קבלה
אחד מהשני היו שוחטים בוזזים כל אחד הה

קבלה קבלה
דואג רק לכבוש חיצונית לפיסת האדמה שלו

קבלה קבלה
היו מאוד בר

קבלה קבלה
האנושות

קבלה קבלה
התפתחה נהייתה יותר עדינה נהייתה יותר

קבלה קבלה
אינטליגנטית יותר שוחרת שלום זה לא מספיק

קבלה קבלה
כי זה עדיין רק בחיצוניות אבל זה עדיין

קבלה קבלה
התפתחות מכובדת מבינים כמו שלמדנו בסמינר

קבלה קבלה
השלום בפסח מבינים שאם יש בעיה במדינה

קבלה קבלה
מסוימת זה משפיע על כל המדיניות למה כי יש

קבלה קבלה
קשר בין הפרט לכלל כי יש קשר בין

קבלה קבלה
כולם

קבלה קבלה
לכן יבינו עדיף לא בדרך דין אבל יבינו

קבלה קבלה
שטוב לכולם ההשפעה

קבלה קבלה
והאהבה הרי גם בני ישמעאל מה הם רוצים

קבלה קבלה
רוצים לעבוד את את הלאה את הקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
זה מה שם רוצים אסלאם זה זה הפירוש של זה

קבלה קבלה
זה

קבלה קבלה
מסירות הם רוצים למסור את עצמם

קבלה קבלה
להלא ואנחנו גם רוצים מסירות נפש נכון שהם

קבלה קבלה
מצד הקליפה אבל עדיין מבחינת המעשה הם לא

קבלה קבלה
עובדי עבודה זרה כמו שמבחינת המעשה אנחנו

קבלה קבלה
גם לעובדי עבודה זרה מבחינת הכוונה אם

קבלה קבלה
נדבר בדרך עבודה יש לנו הרבה עבודה זרה

קבלה קבלה
לתקן

קבלה קבלה
בפנימיות כמו שתראו בכתובים ותלמדו את

קבלה קבלה
דברי הזוהר והמקובלים ברמת המעשה אנחנו

קבלה קבלה
עושים מעשה נכון אנחנו לא עובדים עבודה

קבלה קבלה
זרה ברוך השם גם הם במקום שלהם לא עובדים

קבלה קבלה
עבודה זרה יש להם המון טעויות אחרות אבל

קבלה קבלה
בזה הם דווקא

קבלה קבלה
מתוקנים אבל הם תפתחו בעוד שלב

קבלה קבלה
ויבינו אבל זה יקרה רק אם נעשה את התפקיד

קבלה קבלה
שלנו כי הם באמת אין פרנות בעל העולם כמו

קבלה קבלה
שראיינו בשיעור הקודם הלא בשביל ישראל אבל

קבלה קבלה
אומר זה יכול לקרות גם בדין שהיי הנוראים

קבלה קבלה
יביאו אותם להבנה

קבלה קבלה
הזאת ותורה זו של השוואת הצורה היא תורתו

קבלה קבלה
של משיח שזהו תורת הפנימיות שזה הזוהר

קבלה קבלה
מדבר על זה לכן הזוהר הוא תורתו של משיח

קבלה קבלה
היינו אח

קבלה קבלה
ועל זה נאמר והיה באחרית הימים והלכו

קבלה קבלה
גויים רבים ואמרו לכו ונעלה כי מציון תצא

קבלה קבלה
תורה ו דבר השם ירושלים וגומר ושפת בין

קבלה קבלה
עמים רבים דהיינו שהמשיח ילמד אותם עבודת

קבלה קבלה
השם בהשוואת

קבלה קבלה
הצורה שהיא תורה ומשפט של המשיח והוכחה

קבלה קבלה
לגויים עצומים אבל זה חייב להתחיל

קבלה קבלה
מהיהודים אחרת אין מצב שזה יבוא לעולם אלא

קבלה קבלה
בדין עצום דהיינו שהוכיח יוכיח להם שאם לא

קבלה קבלה
יקבלו עליהם עבודת

קבלה קבלה
השם ישמידו כל הגויים על ידי המלחמות אין

קבלה קבלה
הרוחניות ואן הגשמיות ואם יקבלו תורתו

קבלה קבלה
נאמר אז וקטטות חרבותיהם

קבלה קבלה
לעתים הרי בפנימיות שלנו כולנו רוצים שלום

קבלה קבלה
כולנו רוצים אהבה גם הגויים פשוט זה

קבלה קבלה
בקליפות קשות מאוד

קבלה קבלה
אבל אפילו עמלק רוצה להתחבר בסופו של דבר

קבלה קבלה
הרי השורש של

קבלה קבלה
עמלק מה זה מה זה עמלק אגב כתוב מחו תמחו

קבלה קבלה
את זכר העמלק לא כתוב תמכו את עמלק את זכר

קבלה קבלה
העמלק את הצורה של העמלק למה כי מה זה

קבלה קבלה
אמלק מקבל בעל מנת להשפיע זה אמלק מה כן

קבלה קבלה
עזב עזר הרה

קבלה קבלה
החושך אבל בזמן תיקון זה קליפה גמורה ור

קבלה קבלה
לחלוטין טומאה ועבודה זרה גמורה למה כי אי

קבלה קבלה
אפשר לקבל להשפיע יש תיקונים קודמים זה

קבלה קבלה
היה חטא אדם הראשון כל החטאים חטא העגל זה

קבלה קבלה
בדיוק העניין הזה הזוהמה הזאת זועמת הנחש

קבלה קבלה
אבל במקור בשורש זה דבר טוב לקבל ד להשפיע

קבלה קבלה
זה הקדושה הכי גדולה שיש וצריך את ה את צד

קבלה קבלה
הרצון לקבל שזה עמלק אחרת איך תקבל ד

קבלה קבלה
להשפיע יתוקן לעתיד לבוא יבולה מוות

קבלה קבלה
לנצח לכן שמסתכלים על הכל מלמעלה רואים

קבלה קבלה
שהכל מתוקן לסעודה אפילו מבחינה גשמית

קבלה קבלה
עכשיו יש לי פה זבל פסולת מה קורה היא

קבלה קבלה
חוזרת ליסודות חוזרת לאדמה וחוזרת לכלל

קבלה קבלה
הטבע

קבלה קבלה
ו משפיעה טוב לעולם

קבלה קבלה
בחזרה אפילו הפסולת מחילה מכבודכם שיוצאת

קבלה קבלה
מהאדם חוזרת

קבלה קבלה
ליסודות יותר מזה מדשנים אפילו את ה את ה

קבלה קבלה
את השדה את

קבלה קבלה
האדמה בזבל למה

קבלה קבלה
כי הפנימיות לא נאבדת הא

קבלה קבלה
נשרת ואז ברגע שזה חוזר לשורש ליסודות אז

קבלה קבלה
זה טוב ברגע ש מסירים מזה את הקליפות הם

קבלה קבלה
מתפרקות והנקודה הפנימית משתחררת זה חוזר

קבלה קבלה
לאיזון חוזר לטבע כסימן לכן אנחנו

קבלה קבלה
רואים שבמהות הכל טוב רק מה זה לא נמדד

קבלה קבלה
לפי מה במהות זה נמדד לפי התודעה שלנו עם

קבלה קבלה
מה אנחנו יכולים להשתמש כטוב לנשר

קבלה קבלה
בוטולינום טוקסין לא משפיע לא מזיז לו

קבלה קבלה
מחוסן חיסון טבעי לאדם זהר לכים מסוכן שיש

קבלה קבלה
לכן כל דבר לגופו התורה מלמדת אותנו דרך

קבלה קבלה
התיקון אבל מה זה תורתו של

קבלה קבלה
משיח מה זה תורתו של רשבי הקדוש תורת

קבלה קבלה
השוואת הצורה דהיינו הפוך לגמרי מתורת

קבלה קבלה
הגוף

קבלה קבלה
לגמרי תורת השוואת הצורה כל אחד שהולך מחר

קבלה קבלה
לרשבי או

קבלה קבלה
מקדש עצמו ביום זה שיבדוק מה הוא רוצה

קבלה קבלה
מרשבי האם גוף או

קבלה קבלה
נשמה אם גוף גוף זה נגף

קבלה קבלה
אומר אם לא נבין לצאת מהפרטיות יהיה דין

קבלה קבלה
גדול פצצות מימן

קבלה קבלה
פצצות גם רוחניות אגב יותר כואב גשמיות

קבלה קבלה
נשאר לך הנשמה אם אתה מתפוצץ נשמתית זה

קבלה קבלה
הרבה יותר כואב אבל אין לדיין משנה ואות

קבלה קבלה
חס ושלום מספיק לנו גם פיצוץ קטן כבר

קבלה קבלה
אנחנו מזדעזעים אבל הרצון לקבל לא לומד זה

קבלה קבלה
הטבע

קבלה קבלה
שלו לכן אם יקבלו תורתו נאמר אז וכתתו

קבלה קבלה
חרבותם לאיתם ואם תלכו בדרך התורה ותקבלו

קבלה קבלה
התבלין דיינו הפנימיות מוב ואם לא תלכו

קבלה קבלה
בדרך הייסורים דהיינו שיתגלו המלחמות של

קבלה קבלה
פצצות אטום ומימן בעולם ואז יחפשו כל

קבלה קבלה
עומות העולם אצה איך להימלט ממלחמות ויבוא

קבלה קבלה
אל המשיח לירושלים והוא ילמד אותם את

קבלה קבלה
התורה הזאת תהיה מצב שהאנושות מאוד תפרט

קבלה קבלה
מאוד תתפתח יהיה טכנולוגיה מטורפת כבר יש

קבלה קבלה
רואים את זה היום רואים אפילו אומרים

קבלה קבלה
לאיראן

קבלה קבלה
שיש מי יודע כמה אובמה שהוא בגימטריה גוג

קבלה קבלה
ומגוג א סליחה בגימטריה הוא בגוג גימטרי ה

קבלה קבלה
שנאה מי יודע מה הוא עזר להם אבל גם אם לא

קבלה קבלה
עזר להם לא משנה אם לא יתגלה מפה יתגלה

קבלה קבלה
משם אבל ל שם העולם

קבלה קבלה
הולך ואם תלכו בדרך התורה והתבלין מותב

קבלה קבלה
ואם לאו תלכו בדרך איסורים דנו שתגלו

קבלה קבלה
המלחמות שצת אום מיימן בעולם ואז שיחפשו

קבלה קבלה
כל עמות העולם צך להימלט ממלחמות ובוא אל

קבלה קבלה
המשיח לירושלים והוא ילמד אותם את התורה

קבלה קבלה
הזאת יפה

קבלה קבלה
מדהים אני אני מדלג קצת א כי אנחנו רוצים

קבלה קבלה
לקרוא את ההקדמה לתיקוני הזוהר אבל הבאנו

קבלה קבלה
את הדברים האלה כי הם פתח טוב להיות

קבלה קבלה
ראויים לגשת לתיקונים למה שנבין שהם באו

קבלה קבלה
להשוואת הצורה ולא לפרטיות הגוף אחרת

קבלה קבלה
פספסנו לגמרי את העניין לכן היה חשוב

קבלה קבלה
להביא תווים קדושים אלה כדי שנבין למה

קבלה קבלה
אנחנו לומדים ואני חוזר למשפט הלוואי אותי

קבלה קבלה
הזבי ותורתי

קבלה קבלה
שמרו אז אני מדלג קצת כמה נקודות מפתח כן

קבלה קבלה
הדבר שלפנינו הנה טאינו במדבר

קבלה קבלה
הנורא יחד עם כל האנושות דיינו מדבר זה

קבלה קבלה
המקום היבש שאין את הפנימיות ואתה מצאנו

קבלה קבלה
אוצר גדול הממלא מכל טוב דהיינו הספרי

קבלה קבלה
קבלה שבאוצר שמצביעים נפשנו השוקקת ה ממלא

קבלה קבלה
אותנו דשן ונחת וסבנו

קבלה קבלה
והותרנו יפה ונם המרח קרב בינינו ואין

קבלה קבלה
הדברים נשמעים בינותינו

קבלה קבלה
ולפיכך רכנו את השופר הזה לתקוע בקולות

קבלה קבלה
אולי ישמו אחינו והתקרבו אלינו ויהיו

קבלה קבלה
משרים

קבלה קבלה
כמותנו יפה מדהים אוקיי מה עוד אנחנו

קבלה קבלה
יכולים עוד לקרוא פה

קבלה קבלה
לענייננו ואנוכי הכותב מכיר מעט את עצמי

קבלה קבלה
ומקומי שיני מהמצוי ביותר ש במן האדם ואם

קבלה קבלה
אדם כמוני היום יגע עשה כל זה בספרים

קבלה קבלה
הגנוזים בארונות

קבלה קבלה
שלנו

קבלה קבלה
הרי בן בנו קל וחומר שאם יחידי סגולה

קבלה קבלה
שבדור יתייגו ספרים האלה כמה האושר והטוב

קבלה קבלה
מוכן להם ולכל

קבלה קבלה
העולם וכל זה שמתי עם לבי עד שאני יכול

קבלה קבלה
להתאפק עוד והוסכם אצלי לגלות מהסתכלות מה

קבלה קבלה
שמצאתי כתוב בספרים האם כדי דרכי התיקון

קבלה קבלה
העתיד המוחלט לנו וצ קרע לבני העולם ב שופ

קבלה קבלה
הזה אשר לפי דעתי כתי ערכתי יספיק לבץ את

קבלה קבלה
כל בני הסגולה שיתחילו ללמוד וגוד בספרים

קבלה קבלה
והכריעו את עצמם ואת כל העולם לכף זכות

קבלה קבלה
אמן

קבלה קבלה
ואמן תיקוני

קבלה קבלה
הזוהר

קבלה קבלה
הקדמה לתיקוני

קבלה קבלה
הזוהר של רבי יהודה צבי נדוי

קבלה קבלה
הסוכר

קבלה קבלה
מחבר פירוש מעלות הסולם על ספר הזוהר

קבלה קבלה
הקדוש על תיקוני הזוהר

קבלה קבלה
הקדושים מה ההבדל בקצרה בין ספר הזוהר

קבלה קבלה
לתיקוני הזוהר תיקוני הזוהר מדברים יותר

קבלה קבלה
מצד גדלות ההשגה ימות המשיח אחרית

קבלה קבלה
הימים מצד גמר התיקון בחינת גמר

קבלה קבלה
התיקון וזה דבר הרבה יותר גדול זה כמו הגר

קבלה קבלה
של

קבלה קבלה
המדרגה השלמות הגדולה לכן כנראה לא פירש

קבלה קבלה
אם כי לא היינו ראוים עדיין דיינו בעל

קבלה קבלה
הסולם

קבלה קבלה
בעצמו אז אין דבר גדול יותר ומשובח כי

קבלה קבלה
הכנה ללג

קבלה קבלה
בעומר להיות בהשוואת הצורה לרשבי בבחינת

קבלה קבלה
שפתותיהם של צדיקים דובבות בקבר כשלומדים

קבלה קבלה
את תורתם דהיינו כשאתה בהשוואת הצורה

קבלה קבלה
אליהם בבחינת פה אל פה אדבר בו אז מתקשרים

קבלה קבלה
בהם כרוח לרוח אז בעזרת השם שקצת נצא

קבלה קבלה
מהגלות והמדבר והחשכה העצומה של החיצוניות

קבלה קבלה
שמסתירה ומסמנת עינינו בעבודת השם אין

קבלה קבלה
בתורת הנגלה ואין בחיי היומיום בעזרת השם

קבלה קבלה
אולי נזכה לרחמים

קבלה קבלה
גדולים והפנימיות תאיר לנו קצת על מנת

קבלה קבלה
שנתאם ונשיג ממעיינות החוכמה מאדני

קבלה קבלה
הפנימיות מזוהר הרקיע מנשמות הצדיקים

קבלה קבלה
ונגיע מוכנים תאורים זקים וברורים קצת

קבלה קבלה
ללהג

קבלה קבלה
בעומר הקדמת המחבר פירוש מעלות

קבלה קבלה
הסולם כתוב

קבלה קבלה
בישעיה וגר זאב עם כבש עם כבש ונמר עם גדי

קבלה קבלה
רבץ לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי לא

קבלה קבלה
הגיוני כי זה בית הפכים איך הם יהיו ביחד

קבלה קבלה
כי מלא הארץ זהה את אדוני כמים ליים

קבלה קבלה
מכסים ויש להבין הקשר הזה שהנביא טלה שלום

קבלה קבלה
העולם ומחית הקנאה והשנאה מן

קבלה קבלה
האנושות במלאת הארץ ד את

קבלה קבלה
השם שלפי דברי הפסוק נראים הם כסיבה

קבלה קבלה
ומסובב כי מלא הארץ ד את אדוני הוא התנאי

קבלה קבלה
לקיום המצב של גר זאב עם כבש עם כבש זאת

קבלה קבלה
אומרת יש פה תנאי לשלום לשלמות של כל

קבלה קבלה
העולם שלום וברכה

קבלה קבלה
בעזרת השם שהלימוד

קבלה קבלה
יהיה להגנה ושמירה על עם

קבלה קבלה
ישראל השבת החטופים הביתה בהקדם

קבלה קבלה
האפשרי רפואה לכל

קבלה קבלה
הפצועים כל ולכל בריאה

קבלה קבלה
שצריכה ישועה

קבלה קבלה
והטבה אנחנו נדבר

קבלה קבלה
טיפה על המצב יש שיעורים ארוכים שמאוד

קבלה קבלה
כדאי לראות אותם שרכבנו

קבלה קבלה
בזה אני אנסה כאן להתמקד ולקצר אם כי לא

קבלה קבלה
בטוח שאני

קבלה קבלה
אצליח בכל

קבלה קבלה
אופן אני רוצה לדבר

קבלה קבלה
טיפה על נקודות מאוד מאוד

קבלה קבלה
חשובות על המצב במדינה רשמתי לי פה כמה

קבלה קבלה
נקודות אני מקווה שאני אצרך לגעת

קבלה קבלה
בהם קודם

קבלה קבלה
כל נאמר בזמן זה לא לקטרג על

קבלה קבלה
ישראל וזה נכון יש בזה גם עניין

קבלה קבלה
אבל מצד

קבלה קבלה
שני פלא אין

קבלה קבלה
עניין להיות נחמד מדי ולזייף ולהיות מנומס

קבלה קבלה
מבחוץ ולהסתיר את הקלקול ואת הרע מתחת

קבלה קבלה
לאדמה מתחת לאדמה זה מקום הקבורה כמו תת

קבלה קבלה
המודה של

קבלה קבלה
האדם שיש לנו אגב הרבה דברים גניז בתת

קבלה קבלה
המודה מגלגולים קודמים ומשבי הכלים שמגלים

קבלה קבלה
לנו את זה על פי התיקון שלנו ובדרך תורה

קבלה קבלה
מגלים את זה בצורה נכונה ומאוזנת ובדרך

קבלה קבלה
סמים וקליפות וטומאה מגלים את זה בצורה

קבלה קבלה
מסוכנת ובכל

קבלה קבלה
אופן אז צריך להיות מאוזנים כתוב שמאל

קבלה קבלה
דוחה וימין מקרבת אז צריך לשאוף לאמצע

קבלה קבלה
ובתוך כל זה

קבלה קבלה
נאמר שמבחינה פנימית זאת אומרת גם אם אדם

קבלה קבלה
אומר דברו מסנר ולא כל אחד יכול להגיד אני

קבלה קבלה
גם מדבר בעיקר על עצמי ויותר מאיר זה

קבלה קבלה
נקודות חשובות בשם הפנימיות דווקא מתוך

קבלה קבלה
לעורר רחמים על עם ישראל אחרת הדינים

קבלה קבלה
יגברו זה התחיל במרון

קבלה קבלה
בקורונה ועכשיו עוד פעם ו ן שיהיה עוד

קבלה קבלה
דברים בהמשך והרחבתי על

קבלה קבלה
הטעמים ב בשיעורים המתאימים תראו חרבות

קבלה קבלה
ברזל נבואת בעל הסולם ובכל המקומות

קבלה קבלה
שדיברנו מזה תיקוני הזוהר תיקון ל ועוד

קבלה קבלה
הרבה מקומות בכל מקרה אז אם אנחנו מכסים

קבלה קבלה
את הלכלוך מתחת לאדמה רואים שזה לא עוזר

קבלה קבלה
כי אז באים לנו מנהרות השם ישמור מתחת

קבלה קבלה
לאדמה בהפתעה אותו דבר מבחינה פנימית אם

קבלה קבלה
נכסה את הדרוש תיקון

קבלה קבלה
אז זה דבר רע מאוד כי אז זה יכה בנו עם

קבלה קבלה
ריבית אין מבחינה גשמית ואין מבחינה

קבלה קבלה
רוחנית עם זאת למרות האסון הנורא שקרה ויש

קבלה קבלה
להצטער על זה הרבה אומר שלמה המלך טוב לכת

קבלה קבלה
אל בית האול מלכת אל בית המשתה בית

קבלה קבלה
האול מקום של צער יותר טוב ללכת לזה ממקום

קבלה קבלה
של שמחה מבית

קבלה קבלה
המשתה כן כי אתה מצטער מדבר אמיתי מקשר

קבלה קבלה
לנשמות

קבלה קבלה
יקרות אוקיי אני אשתדל לקצר כי יש לי הרבה

קבלה קבלה
נקודות שאני רוצה לדבר עליהם באמת נושאים

קבלה קבלה
ארוכים שאי אפשר להעביר אותם על רגל אחת

קבלה קבלה
דהיינו קו אחד אלא זה צריך לבוא בקו אמצעי

קבלה קבלה
וקו אמצעי לוקח לו זמן להתפתח אז מי שרוצה

קבלה קבלה
להעמיק ייראה את השיעורים המתאימים

קבלה קבלה
שנמצאים ביוטיוב ובטי טוק ובפייסבוק בספר

קבלה קבלה
הפנימיות סליחה במתה עכשיו זה הבינו

קבלה קבלה
שהגשמת מתה

קבלה קבלה
אוקיי אז אני אצטרך טיפה לבקר בקטע של

קבלה קבלה
להראות את הנצרך תיקון א אבל זה לא מתוך

קבלה קבלה
ביקורת מבפנים אני משתדל לגמרי לדון לכף

קבלה קבלה
זכות

קבלה קבלה
א אלא זאת אומרת על ה גם מדברים לא על

קבלה קבלה
אנשים על רעיונות זה גם לא דברינו זה דברי

קבלה קבלה
הזוהר או ורשבי פשוט בדרך כלל מצטטים את

קבלה קבלה
הקליפה החיצונית שלהם כמו שעשו הפילוסופים

קבלה קבלה
ביוון אנחנו רוצים להעביר את כל הדברים

קבלה קבלה
אוקיי

קבלה קבלה
אז יש עניין לא לבקר את ישראל אבל יש גם

קבלה קבלה
להבין מה נצרך תיקון וזה מה שננסה לעשות

קבלה קבלה
אז אני רגע מסתכל על כמה נקודות שרשמתי פה

קבלה קבלה
אה כן התחלתי להגיד היה פה נס מאוד גדול

קבלה קבלה
אנחנו בדרך כלל לא עוסקים בניסים

קבלה קבלה
בגשמיות בחסידות והפנימיות על דרך האמת

קבלה קבלה
היות שכתוב אותות מופתים באדמת בני חם

קבלה קבלה
דיינו הנס הוא לא בחיצוניות בכלל אנחנו כן

קבלה קבלה
בודקים את זה לפי החיצוניות כי אנחנו מאוד

קבלה קבלה
מאוד גשמיים ומתוח שלא לשמה אפשר קצת

קבלה קבלה
להתחיל מזה אבל הנס הוא ברוחניות

קבלה קבלה
בעיקר כי שמה זה הדבר המיוחד המעבר

קבלה קבלה
לחושים בכל

קבלה קבלה
אופן רואים שאם הח אם ה נקרא לזה אם הדרום

קבלה קבלה
היה מתואם עם הצפון כמו שאומר האלוף בריג

קבלה קבלה
ועוד כל

קבלה קבלה
מיני פרשנים לא התעמקתי בזה גם וגם לא

קבלה קבלה
רוצה להתעמק בזה פה ושם

קבלה קבלה
רפרפתי אבל באמת היה פה נס גדול אם הם היו

קבלה קבלה
מתואמים איתם בצפון ועד דרום ובבת אחת

קבלה קבלה
עושים את אותה פעולה היייתה פה שואה גשמית

קבלה קבלה
ממש

קבלה קבלה
אז עם הכאב והצער ויש הרבה צער והיו פה

קבלה קבלה
מעשים נוראים ואני הרחבתי בשיעור הארוך

קבלה קבלה
יותר אם כי כמו שאמרתי זה גם הולך בטח

קבלה קבלה
לצאת ארוך א אני

קבלה קבלה
משתדל בלי

קבלה קבלה
נדר א הרחבתי שמה אז תראו את זה שמה אבל

קבלה קבלה
בכל אופן היה פה נס מאוד מאוד גדול

קבלה קבלה
כי היייתה פה שעה אחת וחלק ממש מבחינה

קבלה קבלה
גשמית עכשיו

קבלה קבלה
כל כך הרבה נקודות רשמתי לי אני לא יודע

קבלה קבלה
אם אני חפסה את כולם אז אני אצטריך לדלג

קבלה קבלה
ולהתמקד בדברים

קבלה קבלה
החשובים אז בקצרה למה הפראה הקשה והנוראה

קבלה קבלה
הזאת קרתה

קבלה קבלה
לנו אז חשוב להבין אשתה טיפה שוקו כי יש

קבלה קבלה
לי כאבים בלסת אבל אני

קבלה קבלה
משתדל לא תדעו אם בירכתי או לא אני לא

קבלה קבלה
מגלה לכם

קבלה קבלה
חשוב

קבלה קבלה
להבין

קבלה קבלה
רגע

קבלה קבלה
כן אין עוד

קבלה קבלה
מלבדו אבל זה בית הפכים כמו חומר ואנטי

קבלה קבלה
חומר אנחנו לא יכולים לחבר אותם ביחד בזמן

קבלה קבלה
אחד כרגע כמו שהבעל שם טוב אומר אם אין

קבלה קבלה
אני לי מילי ואין עוד מלבדו רואים גם

קבלה קבלה
שהתורה מצוה אותנו להרוג את

קבלה קבלה
העמים יש מפרשים שהכוונה רק מבחינה רוחנית

קבלה קבלה
כי אנחנו לא ברברים אבל זה לא נכון התורה

קבלה קבלה
דיברה גם בענפים

קבלה קבלה
הגשמיים

קבלה קבלה
ומדוע היות לא מדובר על כל עם חלילה אבל

קבלה קבלה
עלמים מסוימים שיש להם עוד ענפים היות וזה

קבלה קבלה
עמים שמייצגים אגואיזם מאוד מאוד קשה

קבלה קבלה
שעושים מעשים כאלה כמו שראיתם פה וזה

קבלה קבלה
דברים אגב שהיו נעשים בעבר רק בעבר זה היה

קבלה קבלה
פחות מזעזע כי אנושות לא היייתה מפותחת

קבלה קבלה
מספיק אבל היום אפילו הגויים האומות

קבלה קבלה
הברבריות שהיה האומות המאוחדות וזה

קבלה קבלה
התפתחות

קבלה קבלה
עבורם הם היום מגנים את הדברים האלה ברור

קבלה קבלה
שזה מעורב והם למרות שישראל באמת בר הכי

קבלה קבלה
מוסרי בעולם ולא משנה למה כרגע אם זה בגלל

קבלה קבלה
שהוא חייב מטעם הרית עין או בגלל שישראל

קבלה קבלה
רחמנים בני רחמנים ואנחנו נגיד שזה בגלל

קבלה קבלה
שישראל רחמנים בני רחמים אנחנו נראה את

קבלה קבלה
הטוב ובאמת אני לא רוצה לדבר יותר מד על

קבלה קבלה
גשמי אל באמת מודיע לפני שמפסיד זה באמת

קבלה קבלה
בדיחה הדבר הזה מחכה שבוע שבועיים כאילו

קבלה קבלה
אף צבה לא עושה את הדברים האלה ואם זאת

קבלה קבלה
מגנים אותנו ורואים אותנו רעים כי זה לא

קבלה קבלה
קשור בכלל לדבר הגשמי לא משנה מה נעשה הם

קבלה קבלה
ישנאו אותנו סליחה

קבלה קבלה
לא משנה מה נעשה בגשמיות ברוחניות זה כבר

קבלה קבלה
עסק אחר אם נספיק נגיע לזה

קבלה קבלה
לכן אז חשוב להבין שעשו

קבלה קבלה
ועמלק זה לא רק הנאצים או זאת אומרת בכל

קבלה קבלה
אומה יש את כל האומות זה נקרא חוק

קבלה קבלה
ההתכללות הרוחני יותר מזה ואנחנו הרחבנו

קבלה קבלה
בזה בשיעור למתקדמים סליחה לא למתקדמים

קבלה קבלה
אצלנו הכל מתקדמים בשיעור הארוך

קבלה קבלה
יותר שהיהודי הוא עולם קטן ויש בו את עשו

קבלה קבלה
ואת ישמעאל וודאי ועיקר הכוונה גם לזה

קבלה קבלה
שהתורה מגנה גויים מתכווננת לגוי שבאדם לא

קבלה קבלה
לגוי בחוץ הגוי בחוץ זה רק סימן כמו שכלב

קבלה קבלה
כלב הוא מתוק ונפלא אז למה כאילו התורה

קבלה קבלה
מגנה אותו את הכלב הרע לפעמים עצלן זה חיה

קבלה קבלה
מתוקה אבל אם אדם עצלן זה לא יפה עצלן

קבלה קבלה
צריך להיות עצלן זה הטבע שלו אבל שיהודי

קבלה קבלה
מתנהג עצלן אז זה לא טוב בכל מקרה אדם

קבלה קבלה
עולם קטן אז כל האומות כלולות

קבלה קבלה
בו אומות כנגד שבע ספירות שמתפרקות ל

קבלה קבלה
זה האומות

קבלה קבלה
הכלליות ואומות מאוד גדולות זה עשו

קבלה קבלה
וישמעאל זה כנגד קליפת הימין והשמאל ללכן

קבלה קבלה
הם הדתות השולטות בעולם זה נמשך משורשים

קבלה קבלה
רוחניים אגב אפילו מבחינה היסטוריית

קבלה קבלה
המסלול היה היה די מדויק צריך להגיד

קבלה קבלה
הרוחניות לא צריכה להתאים ב- א סליחה

קבלה קבלה
הגשמיות לא צריכה

קבלה קבלה
גם וגם בעצם להתאים לגשמיות ב- א כי כי

קבלה קבלה
היא לא זאת אומרת היא לא היא מעבר לזמן

קבלה קבלה
ומקום אבל מה שצריך ההשגחה מסדרת כדי

קבלה קבלה
לאפשר מקום מימון וגירוי מתאים אבל בכל

קבלה קבלה
מקרה מה שאמרנו מתיקוני הזוהר בבעל הסולם

קבלה קבלה
בשיעור על חרבות ברזל ובעוד מקומות רבים

קבלה קבלה
שכאשר אומות העולם שעם ישראל מגביר את

קבלה קבלה
החיצוניות שבו הוא מגביר את החיצוניות שבו

קבלה קבלה
ות העולם והחיצוניות שבהם זה הרשעים שבהם

קבלה קבלה
החמס שבהם המפלצות

קבלה קבלה
שבהם לכן עמלק יכול להיות גם בישמעאל כי

קבלה קבלה
כולם כלולים מהכל וזה מה שאנחנו ראינו

קבלה קבלה
אנחנו ראינו מעשים של עמלק זה לא מעשים של

קבלה קבלה
ישמעאל ישמעאל הם יש קליפת ישמעאל כמובן

קבלה קבלה
אבל יש בהם הרבה צדדים טובים כמו שדיברתי

קבלה קבלה
בפתח לספר הזוהר יש הרבה טוב באיסלאם הוא

קבלה קבלה
גם ביטל עבודה זרה מהעולם אבל יש את הצד

קבלה קבלה
הרע שב אסלאם או יותר נכון בישמעאל אנחנו

קבלה קבלה
נדבר יותר מהשורש וכשאנחנו פועלים את

קבלה קבלה
ישמעאל שבתוכנו אז אנחנו מגבירים ברמה

קבלה קבלה
קוונטית את

קבלה קבלה
הישמעאלים

קבלה קבלה
אבל הקרינה הזאת משפיעה עעל כל חלקיק

קבלה קבלה
בצורה אחרת ל אורני

קבלה קבלה
מאושר זה גורם לבלאגן ומבחינה נפשית

קבלה קבלה
המחבלים או ה יפות הגדולות האלה שראינו

קבלה קבלה
שכאילו איבדו צלם אלוקים לגמרי הקרינה של

קבלה קבלה
השנת חינם ואין פורנות בע לעולם אלא בשביל

קבלה קבלה
ישראל האפקט שלה הוא מאוד כבד

קבלה קבלה
עליהם אבל גם עלינו אצלנו בכל אחד גם

קבלה קבלה
מאיתנו יש מחבל לא קטן ורואים את זה ביום

קבלה קבלה
יום אפילו בכביש רק יש תיקון מלמעלה

קבלה קבלה
שמסתירים לנו את זה כדי שיש תיקונים

קבלה קבלה
מיוחדים שנעשו

קבלה קבלה
במציאות ללכן היהודים הם העם

קבלה קבלה
המוביל והוא גם עשה את ההכנות האלה עם

קבלה קבלה
האבות במתן תורה אבל אם אנחנו לא אור

קבלה קבלה
לגויים אז אנחנו חושך לכל העולם ואני

קבלה קבלה
הרחבתי בזה בשיעור המתאים אני לא רוצה

קבלה קבלה
להיכנס לזה פה כי זה באמת ישור ארוך אני

קבלה קבלה
אעשה גם א אני אחבר בסוף את כל הקבצים ככה

קבלה קבלה
מי שרוצה לראות את הכל יראה אז בכל מקרה

קבלה קבלה
מה שהתחלתי

קבלה קבלה
להגיד

קבלה קבלה
אז אין מלבדו זה אומר שהכוח של הבורא

קבלה קבלה
מהווה את הכל זאת אומרת אף מכבל אין לו

קבלה קבלה
רשות לעשות

קבלה קבלה
כלום בלי האישור

קבלה קבלה
מהבורא אבל היות וההשגחה עובדת בצורה של

קבלה קבלה
שכר ועונש שאנחנו אומרים ההשגחה אנחנו

קבלה קבלה
מדברים מצד תפיסת תודעת

קבלה קבלה
האדם כי מצד האמת ההשגחה היא השגחה פרטית

קבלה קבלה
שנאמר אצילות היא השגחה פרטיית

קבלה קבלה
אבל האדם שהוא לא בעולם האצילות או לא

קבלה קבלה
בבחינת אצילות אז הוא לא רואה את זה כתוב

קבלה קבלה
בכתבי המקובלים שעולם העשייה רובו רע

קבלה קבלה
למה דהיינו תודעת עולם העשייה האלוקות

קבלה קבלה
מוסתרת לכן רובו רע עכשיו גם המציאות

קבלה קבלה
הגשמית היא כאילו עברה

קבלה קבלה
א זיכוך והתפתחות כמו העולמות לכן בהתחלה

קבלה קבלה
היה היייתה מציאות מאוד מאוד רעה ו לת לת

קבלה קבלה
התפתחו ועברו תהליכים אבל אנחנו בדור שהוא

קבלה קבלה
לפני הדור האחרון כמו שאומרים אנחנו

קבלה קבלה
כוללים גם את כל הדורות אבל זה לעומת זה

קבלה קבלה
עשה אלוקים כמו שיש לנו הרבה התפתחות גם

קבלה קבלה
רוחנית גם גשמית גם נפשית גם

קבלה קבלה
טכנולוגית אבל גם הקליפות מתפתחות

קבלה קבלה
בהתאם ואנחנו מיקס מן של כל

קבלה קבלה
הדורות

קבלה קבלה
עכשיו

קבלה קבלה
למה הבורא

קבלה קבלה
נתן רשות למשחית להכות אז קודם כל קשה

קבלה קבלה
באמת ועוד בשמחת

קבלה קבלה
תורה אז יש דברים קשים שאני רוצה להגיד

קבלה קבלה
אני אראה איך אני אני אגיד אותם בצורה

קבלה קבלה
שתהייה מובנת כי א אפשר להעביר את התורה

קבלה קבלה
על רגל אחת אבל אני אלך שלב של שלב

קבלה קבלה
שלב אם אני אספיק כתבתי לי כל כך הרבה

קבלה קבלה
נקודות שאני לא בינתיים אפילו לא הגעתי

קבלה קבלה
אליהם אלא דיברתי בעל

קבלה קבלה
פה

קבלה קבלה
אוקיי

קבלה קבלה
פלה למה

קבלה קבלה
רגע למה נתן הבורא רשות למשחית להשחית אז

קבלה קבלה
קודם כל החשבון הוא גם הוא לא פרטי החשבון

קבלה קבלה
הוא

קבלה קבלה
כללי למה הוא בחר את הנשמות היקרות האלה

קבלה קבלה
שזה יעבור דרכם אין לנו תשובות האמת אז

קבלה קבלה
דברים דקים זה גם לא בא בשבילם באופן פרטי

קבלה קבלה
כי זה דבר שנעשה בגלל ל

קבלה קבלה
ישראל עכשיו המחבלים זה מגלגלים חובה על

קבלה קבלה
ידי

קבלה קבלה
חייו

קבלה קבלה
והנספחים מגלגלים זכות על ידי זכאי עכשיו

קבלה קבלה
אם אנחנו חיים רק את הגשמיות רק את החושים

קבלה קבלה
ואנחנו כן רוב הזמן מאוד קשה לנו להבין

קבלה קבלה
דבר כזה זה לא לא מתקל על

קבלה קבלה
הדעת וזה בכוונה ככה מלמעלה למה כי הבורא

קבלה קבלה
רוצה שנצא מהמטריקס היות ואנחנו רק מזהים

קבלה קבלה
עם חמשת החושים שזה התפיסה הגשמית הבסיסית

קבלה קבלה
ויותר מזה אפילו מבחינה גשמית רוב מה

קבלה קבלה
שאנחנו רואים

קבלה קבלה
בעין הספקטרום הנראה נקרא לזה אני לוקח את

קבלה קבלה
חוש העריה כדוגמה יש עוד חושים אבל הוא

קבלה קבלה
חוש שהוא מאוד גבוה יותר מהריח אגב זה

קבלה קבלה
שאומרים שהריח רוחני הכוונה ביחס ל גוף

קבלה קבלה
אבל ביחס לארוז דווקא הריה זה מקום יותר

קבלה קבלה
רוחני אבל לא משנה כרגע מדברים הרבה על אך

קבלה קבלה
כי זה הכניסה הראשונה

קבלה קבלה
לרוחניות בכל אופן אפילו מבחינה גשמית

קבלה קבלה
הספקטרום הנראה זה פחות מ- א מה כמו

קבלה קבלה
עכשיו יש פה צילום אינטרנט דברים שלא

קבלה קבלה
רואים בעין אבל הם קיימים כל שכן מבחינה

קבלה קבלה
רוחנית ודיברנו על זה

קבלה קבלה
בחנוכה בכל אופן אז בגלל שאנחנו חיים רק

קבלה קבלה
את

קבלה קבלה
המטריקס וזה חלק מההתפתחות של הנשמה

קבלה קבלה
והתודעה ואין בריירה ככה המציאות עובדת

קבלה קבלה
אבל כשאנחנו חיים רק את המטריקס אז הפרעות

קבלה קבלה
במטריקס

קבלה קבלה
מזעזעות אותנו וזה גם

קבלה קבלה
טבעי אבל אם לא נידע לראות מעבר

קבלה קבלה
לחומר אז בעל שלום אמרכל עומד להשרף כשוף

קבלה קבלה
דמה כל הגשמיות הא מתקלה

קבלה קבלה
לכן אנחנו חייבים להבין ולראות או לנסות

קבלה קבלה
להאמין מעבר למטריקס

קבלה קבלה
מה שלמרות הסבל והדברים הקשים שהיו

קבלה קבלה
פה אבל אי אפשר לפגוע

קבלה קבלה
בנשמה בפנימיות הנשמה בכל

קבלה קבלה
אופן

קבלה קבלה
ום נבין את זה טוב נבין שהעולם הזה הוא רק

קבלה קבלה
סרט וזה לא קל להבין את זה זאת אומרת אולי

קבלה קבלה
זה קל להבין את זה היום אבל זה לא קל

קבלה קבלה
לחיות את זה ועושים את זה מלמעלה בכוונה

קבלה קבלה
ככה כ כי אנחנו צריכים את העולם הזה כדי

קבלה קבלה
להתאמן דיברנו בזה בקורס קבלה למתחיל

קבלה קבלה
תשלימו את זה שמה ובפתח לספר הזוהר השלימו

קבלה קבלה
את זה גם שמה כי אני לא יכול להיכנס להכל

קבלה קבלה
אבל העולם הזה הוא כמו פינוקיו א שאנחנו

קבלה קבלה
מזוהים רק עם העולם הזה רק עם הגשמיות רק

קבלה קבלה
עם החושים

קבלה קבלה
הגשמיים

קבלה קבלה
אז באמת

קבלה קבלה
זה הזוי ואי אפשר להבין את ההשגחה בצורה

קבלה קבלה
הזאת והיא בכוונה בנוייה ככה כדי שזה

קבלה קבלה
יכריח אותנו לצאת מהמטריקס

קבלה קבלה
אבל ההשחתה שהייתה פה היא נבעה מדברים

קבלה קבלה
רוחניים זה התלבש בדברים הגשמיים כי אנחנו

קבלה קבלה
מאוד פרימיטיבים מה זאת

קבלה קבלה
אומרת זמרים שהם קשים להבנה אבל אני אני

קבלה קבלה
חייב קצת להגיד אותם

קבלה קבלה
כי העולם צריך את זה אני אומר את זה האמת

קבלה קבלה
בעיקר לעצמי כי אולי אני מבין את זה בשכל

קבלה קבלה
אגב טוב מאוד לא לא הצטנע פה בשכל אני

קבלה קבלה
מבין את הדברים האלה מאוד מאוד טוב כי אני

קבלה קבלה
אני חי את זה מגיל צעיר ללב גם לי קשה

קבלה קבלה
להוריד את הדברים ולחיות אותם אני עובד על

קבלה קבלה
זה עובד על זה אז אני בדוג אני מדבר בעיקר

קבלה קבלה
על עצמי אבל על הדרך אני משתף אותכם

קבלה קבלה
או מגרה אותכם בתפיסת מציאות שלי כי כי

קבלה קבלה
כדי ואני גם מחויב לזה זאת אומרת ברמת

קבלה קבלה
ההשתדלות לפחות להעביר את המסרים שמייצגים

קבלה קבלה
את

קבלה קבלה
האמת כפי שאני מבין או מאמין בה ויותר מזה

קבלה קבלה
זה הבורא עושה הכל זה ממילא לא

קבלה קבלה
ענייני יש את הסרטון היפה הזה של חיזקי

קבלה קבלה
הילד החמוד הזה על הכיסא גלגלים עכשיו כל

קבלה קבלה
אחד שומע משהו אחד ומפרש את זה אחרת לגמרי

קבלה קבלה
לפי התודעה שלו ואני באמת לקחתי את הסרטון

קבלה קבלה
הזה למקומות מאוד מאוד

קבלה קבלה
עמוקים אמר דבר יפה מאוד כי אנחנו עושים

קבלה קבלה
את השתדלות שעברנו את גבול השתדלות שלנו

קבלה קבלה
זה כבר ביד הבורא אבל אם לא נעשה את

קבלה קבלה
ההשתדלות

קבלה קבלה
שלנו אז זה

קבלה קבלה
בעיה אל חייב להתייגע אבל התוצאה מהבורא

קבלה קבלה
וזה צריך לשלב את זה קו אמצעי אם אין קמח

קבלה קבלה
אין תורה אם אין תורה אין קמח לא הכונה

קבלה קבלה
לקמח במאפיה רק אל קמח זה עניין היגיעה

קבלה קבלה
עיקר הכוונה לקמח שבתורה כמובן זה לא אומר

קבלה קבלה
שלא צריך לעבוד צריך כולם שותפים יש

קבלה קבלה
עניין סליחה להיות שותף לעזור האם חרדי

קבלה קבלה
שמתנדב בזקה הוא פחות חשוב מחייל שנכנס

קבלה קבלה
לשדה הקרב לא כל אחד ורם את חלקו מלמעלה

קבלה קבלה
על מה מסתכלים על פנימיות

קבלה קבלה
הכוונה אם הטבח בישיבה

קבלה קבלה
מכוון לאהבת

קבלה קבלה
ישראל אבל

קבלה קבלה
באמת הוא יותר גדול מזה שיושב ולומד תורה

קבלה קבלה
בישיבה רק מה באופן רגיל הלימוד מחבר

קבלה קבלה
אותנו לאהבת ישראל אבל האדם הוא ישות

קבלה קבלה
מורכבת צריך גם ללמוד גם לעשות

קבלה קבלה
לשלב בכל

קבלה קבלה
אופן מה אני בא

קבלה קבלה
להגיד אני מתקרב לאט לאט לנקודות שרציתי

קבלה קבלה
לדבר

קבלה קבלה
עליהם

קבלה קבלה
הבורא רוצה

קבלה קבלה
מאיתנו

קבלה קבלה
אחדות ואהבת חינם אמיתית אבל מה הבעיה או

קבלה קבלה
המשימה או העבודה אה דיברתי על חיזקי ואני

קבלה קבלה
אחבר את זה אז יש את צד היגיעה זה נקרא

קבלה קבלה
ימי החול ויש את התוצאה זה השבת מלשון

קבלה קבלה
שביטה ימי החול זה וזה לא רק בשעון גם כי

קבלה קבלה
אנחנו מתאמנים דרך העולם הזה אבל זה בעצם

קבלה קבלה
מציאות של תודעה ימי החול זה המצב שאדם

קבלה קבלה
התייגע ועושה את ההשתדלות שלו ושבת זה

קבלה קבלה
שהוא גמר את ההשתדלות שלו ועכשיו הוא שובת

קבלה קבלה
למה כי עכשיו זה ביד הבורא אז בעצם בימי

קבלה קבלה
החול אנחנו מכינים רק כלי שיעזור לנו

קבלה קבלה
לראות שהכל מהבורא אבל אם לא נפעל בשכר

קבלה קבלה
ועונש לא יתנו לנו לראות השגחה פרטית לכן

קבלה קבלה
צריך לעשות את הכל בכל מקרה התורה ציפתה

קבלה קבלה
לשחוט את העמים הברברים וזה לא מובן כי

קבלה קבלה
היא מדברת בעד אהת הזולת

קבלה קבלה
אבל זה מובן לפי העניין הזה כי באמת ראתה

קבלה קבלה
שזה קליפות מאוד מאוד קשות שהם עתידים

קבלה קבלה
להיות רוצחים קשים ולהחטיא את עם ישראל

קבלה קבלה
ולהשחית ולפזז והיא ידע מה היא אמרה לכן

קבלה קבלה
היא ציוותה את השבע עמים האלה שזה גם כנגד

קבלה קבלה
קליפות

קבלה קבלה
רוחניות מאוד מאוד רעות שטעמנו מעט מהצבע

קבלה קבלה
שלהם דרך החמס אבל זה פעם החמה זה פעם החס

קבלה קבלה
בלה כל פעם זה יהיה מישהו אחר זה לא משנה

קבלה קבלה
כי זה בעצם כוחות רוחניים וישויות רוחניות

קבלה קבלה
של טומאה שמתלבשות בגשמיות ואם נהרוג את

קבלה קבלה
כל

קבלה קבלה
הזה את כל החמס אבל לא נעשה את התיקון

קבלה קבלה
הפנימי תקום פתאום אומה חדשה ותרצה להרוג

קבלה קבלה
אותנו אני

קבלה קבלה
רציני אם לא עושים טיפול שורש אמיתי

קבלה קבלה
הדלקת מגיעה ממקום אחר אבל אנחנו מחוייבים

קבלה קבלה
גם לעשות את הסתימה את ההשתדלות

קבלה קבלה
לכן אנחנו צריכים להילחם בחמס וזה גם הלכה

קבלה קבלה
כם להורגך שקם

קבלה קבלה
להורגו ואפילו התורה אמרת הי ציוותה לשחות

קבלה קבלה
עמים מסויימים לפני שאתה נכנס לארץ והיא

קבלה קבלה
ידע מה היא אמרה לא כל עמים חס ושלום יש

קבלה קבלה
עמים שהיא אמרה אפילו לא לצאת איתם למלחמה

קבלה קבלה
ולרחם עליהם והרבה

קבלה קבלה
דברים אבל פה היא אמרה שכן

קבלה קבלה
אבל עם זאת זה רק כג וי והכנה לעבודה

קבלה קבלה
פנימית אם רק נילחם בחמס בחוץ אבל לא

קבלה קבלה
נילחם בשנאת חינם בתוכנו ובקליפ ישמעאל

קבלה קבלה
שבתוכנו וקליפת עשו

קבלה קבלה
שבתוכנו מה זה בכלל אנחנו לא יודעים בדרך

קבלה קבלה
כלל כי לא לומדים פנימיות לא יודעים בכלל

קבלה קבלה
שיש בתוכנו קליפות

קבלה קבלה
כאלה באופן כללי זה נקרא גאווה

קבלה קבלה
ואנוכיות משפיע על מנת לקבל ומקבל על מנת

קבלה קבלה
לקבל במקרה הזה רכבתי בזה בשיעור של

קבלה קבלה
החרבות ברזל הקודם משפיע על מנת לקבל זה

קבלה קבלה
נקרא קליפת ישמעאל אז אם אנחנו כל היום

קבלה קבלה
פועלים כמשפיע על מנת

קבלה קבלה
לקבל זה נקרא קליפת ישמעאל ואנחנו מחזקים

קבלה קבלה
אותה מה זה נקרא משפיע על מנת לקבל שכל מה

קבלה קבלה
שאני עוסק בתורה ומצוות מה שאומר בתיקוני

קבלה קבלה
הזוהר תיקון למד זה כדי לקבל תמורות בחזרה

קבלה קבלה
בריאות פרנסה סגולות הפנימיות והאמת לא

קבלה קבלה
באמת מעניינים אותי אני עושה את זה כדי

קבלה קבלה
לקבל תמורה אז זה כן התחלה זה נקרא שלא

קבלה קבלה
לשמע אבל מבחינה רוחנית זה הולך לפי

קבלה קבלה
הכוונה הפנימית לכן אם אני עושה פעולות של

קבלה קבלה
חסד ומותר להתחיל מזה שלא תבינו אבל המטרה

קבלה קבלה
שלי היא לקבל מזה אז זה הולך לפי דרגת

קבלה קבלה
התודעה שלי אז אם כל התודעה שלי שאני עושה

קבלה קבלה
עכשיו עזרה כדי שיראו אותי שאני אקבל כבוד

קבלה קבלה
שאני אקבל עולם

קבלה קבלה
הבא זה נקרא קליפת ישמעאל שבאדם נקרא

קבלה קבלה
משפיע על מנת לקבל

קבלה קבלה
ורוב העולם לא רואה את זה כדבר רע למה כי

קבלה קבלה
אם עשיתי את המעשה זהו אני צדיק עשיתי מה

קבלה קבלה
שצריך זהו עזוב אותי לא האם הייתם מוכנים

קבלה קבלה
להיות בזוגיות כזאת שעושים רק את הפעולות

קבלה קבלה
בלי כוונת הלב אבל הבורא רוצה תיקון

קבלה קבלה
הפנימיות לא בא לנו לתקן את הגשמיות אמרתי

קבלה קבלה
זה גם רק חליפה הבורא רוצה שתתקן את הלב

קבלה קבלה
את הנפש את התודעה גם לא את הלב הפיזי כן

קבלה קבלה
הלב זה משל כמו שהלב מזרים דם וחיות

קבלה קבלה
לאיברים ככה

קבלה קבלה
הנשמה והנקודה שבלב של באדם והפנימיות היא

קבלה קבלה
מזרימה אהבה לכל רצונותיו של האדם אז זה

קבלה קבלה
משל הכוונה כמובן ללב הרוחני אז צריכים גם

קבלה קבלה
את הגשמי כן אנחנו חיים פה לכוונה בעיקר

קבלה קבלה
ללב

קבלה קבלה
הרוחני

קבלה קבלה
לכן הבורא רוצה אחדות

קבלה קבלה
אמיתית לא לשחק בסרט של אהבה אבל אתה באמת

קבלה קבלה
לא אוהב אתה רוצה את המשכורת וזה בדיוק מה

קבלה קבלה
שאנחנו עושים

קבלה קבלה
לא לגמרי זאת אומרת אנחנו משולבים יש לנו

קבלה קבלה
את הנקודה שבלב את הפנימיות את הנשמה בכל

קבלה קבלה
יהודי שזה נקרא רחל אמנו שהיא בגלות אגב

קבלה קבלה
כשושנה בין החוחים ככל שאנחנו מסקים בתורה

קבלה קבלה
ומצוות או גם לא ברמת התיקון החברתי כל

קבלה קבלה
אחד בדרגה שלו מה זה התיקון החברתי שאני

קבלה קבלה
פועל כלפי הזולת ואני עושה מעשים טובים

קבלה קבלה
וחסד אבל לא כדי זאת אומרת מותר להתחיל מ

קבלה קבלה
זה ומותר ר שזה יהיה מעורב אבל צריך לראות

קבלה קבלה
לאן מכוונים את הנפש כי אני יכול לעשות את

קבלה קבלה
זה כדי לקבל

קבלה קבלה
כבוד

קבלה קבלה
ולקבל שכר בעולם הזה ובריאות

קבלה קבלה
ופרנסה ואז כל מה שאני עושה זה כדי לקבל

קבלה קבלה
לעצמי וברוחניות זה הולך לפי הכוונה אז אם

קבלה קבלה
אני מזריע כוונה עצמית אז הגדלתי את

קבלה קבלה
האנוכיות שלי ואת הגאווה

קבלה קבלה
שלי רק מה מתוך שלא לשמע בא לשמע אין דרך

קבלה קבלה
אחרת זה שלבי ההתפתחות אבל אם אני הופך את

קבלה קבלה
זה למטרה וכל העסק שלי בתורה ומצוות זה

קבלה קבלה
כדי לקבל בחזרה תמורה אז הקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
שורף את התורה כדי להעביר לנו את

קבלה קבלה
המסר ביום שמחת תורה הרי אנחנו שמחים

קבלה קבלה
מעצמנו אנחנו שמחים

קבלה קבלה
מהתורה שמחים ממה שהתורה מביאה

קבלה קבלה
לנו והבורא רוצה מה שרשביל זה לא אני אומר

קבלה קבלה
תיקוני הזוהר תיקון ל שנעסוק בתורה ומצוות

קבלה קבלה
לשמה כל מה שהתירו את את לא לשמה זה כדי

קבלה קבלה
שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה עכשיו גם אם

קבלה קבלה
מתחילים בלא לשמה זה פנטסטי אין דרך אחרת

קבלה קבלה
אבל לכוון קצת ע לשמה אבל אם

קבלה קבלה
% זה לא

קבלה קבלה
לשמה זה בעיה חמורה מאוד כי אז אני בכלל

קבלה קבלה
אני נשר במקום אני רק מגדיל את האגואיזם

קבלה קבלה
שלי כמו שאומר הרבש הבן של בעל סילם אין

קבלה קבלה
הבדל בין דתי לחילוני דתי רוצה חילוני

קבלה קבלה
רוצה רק את העולם הזה דתי רוצה גם את

קבלה קבלה
העולם הזה וגם את העולם הבא אז מה ההבדל

קבלה קבלה
הכל בתוך אהבה עצמית מבחינה מסויימת זאת

קבלה קבלה
אומרת באנו להראות נקודה

קבלה קבלה
אחת אז אין לנו ברירה כי זה סדר ההתפתחות

קבלה קבלה
אבל צריך להגיע פנימה איך עושים את זה זה

קבלה קבלה
בדיוק העניין שמקובלים חופרים לנו במוח

קבלה קבלה
בלי הפסקה ללמוד את הזוהר הקבלה והפנימיות

קבלה קבלה
מה שכתוב שבזכות ספר הזוהר יצו מהגלות לא

קבלה קבלה
הכוונה לגרוס את הזוהר אלף סיומים ואז

קבלה קבלה
המשיח יבוא זה מספרים לילד אמרתי

קבלה קבלה
כבר אפשר להתחיל מזה אבל זה לא הכוונה

קבלה קבלה
לזה אלא אם נשיג את המדרגות הרוחניות

קבלה קבלה
שכתובות בספר הזוהר זה יביא את הגאולה אבל

קבלה קבלה
כמובן צריך להתחיל ללמוד את זה כדי להגיע

קבלה קבלה
למדרגות האלה פנטסטי אבל לא לחשוב שיש

קבלה קבלה
בינה מלאכותית לא צריך שאנחנו נלמד את

קבלה קבלה
הזוהר שהבינה המלאכותית תלמד שהיא תביא את

קבלה קבלה
המשיח כבר יש את זה במחשב יש את הזר ב pdf

קבלה קבלה
בוורד זהו אז איפה המשיח הבורא לא רוצה

קבלה קבלה
מכונות ולא

קבלה קבלה
רובוטים

קבלה קבלה
לכן למה

קבלה קבלה
המקובלים לא מפסיקים להגיד לנו שבזכות

קבלה קבלה
הזוהר טובה הגאולה כי הזוהר מדבר האמת כל

קבלה קבלה
התורה עושה את זה אבל בדורנו אין לנו את

קבלה קבלה
היכולת לראות את זה בשאר חלקי התורה וגם

קבלה קבלה
בזה יש הבחנות הסברתי את זה בארץ ת הארי

קבלה קבלה
זה לא המקום בורץ ת בעל הסולם גם תראו את

קבלה קבלה
זה במקום

קבלה קבלה
המתאים כי הזר כל הזמן מדבר איתנו על

קבלה קבלה
הכוונה על התודעה על הפנימיות שאני לומד

קבלה קבלה
הלכה אני עושה רק את הפעולה החיצונית או

קבלה קבלה
גם מי שלא דתי אני עוסק באהבת הזולת בגלל

קבלה קבלה
המצפון האנושי בגלל כבוד זה גם התחלה אבל

קבלה קבלה
זה לא לא מספיק רק הקדוש ברוך הוא בכבודו

קבלה קבלה
ובעצמו יכול להביא שלום בעולם שמ של הקדוש

קבלה קבלה
ברוך הוא שלום רק הבורא עצמו יכול לחבר

קבלה קבלה
בין הדתות בין האהבה אבל הוא לא יעשה את

קבלה קבלה
זה לפני שאנחנו נעשה את ההכנה אחרת הבורא

קבלה קבלה
עושה הכל מה הבעיה בש

קבלה קבלה
אבל כל הענין שאנחנו נביא את הכלים והוא

קבלה קבלה
לא מר על הענין הזה עד שלא נתקן את קליפת

קבלה קבלה
ישמעאל שבתוכנו קליפת ישמעל בחוץ לא תתוקן

קבלה קבלה
אפשר להשמיד את כל הזה חס ושלום למה אתה

קבלה קבלה
אומר חס

קבלה קבלה
ושלום תהרוג אותה קודם כל יש מצב שכן את

קבלה קבלה
רוב הזה צריך להוריד אבל יש שם גם חפים

קבלה קבלה
מפשע אני לא אומר ש אנחנו במלחמה ואין

קבלה קבלה
ברירה אבל אני אומר בכל צד יש טוב ורע אבל

קבלה קבלה
נגיד נוריד את כל הזה

קבלה קבלה
יש עוד עוד מיליארדים מה מה תעשה איתם אז

קבלה קבלה
תהרוג את כל האנושות יבואו חיזרים מכוכב

קבלה קבלה
אחר חיות

קבלה קבלה
הקודש יתקפו אותך או שתהייה רעידת אדמה או

קבלה קבלה
יבואו אסטרואידים פתאום יש

קבלה קבלה
מעין כ כי בעצם יש פה איזה פגם ר או

קבלה קבלה
שאנחנו נהרוג אחד את השני אגב זה הכי

קבלה קבלה
מסוכן כי יש פה בעצם מציאות נשמתית נפשית

קבלה קבלה
אני הסברתי את זה הם גם לא יודעים למה הם

קבלה קבלה
סונים אותנו

קבלה קבלה
בטבע של הגוי לשנ את היהודי כשההוא לא

קבלה קבלה
עושה את התפקיד שלו זה פשוט פשוט עובד ככה

קבלה קבלה
זה כמו חוק טבע

קבלה קבלה
פיזיקלי וחוקי הטבע הם חוקי ההשגחה

קבלה קבלה
אבל יש גם

קבלה קבלה
בגוי נקודה של יהודי כרגע הוא לא יכול

קבלה קבלה
לגלות אותה אלא אם כן הוא מתגייר אבל הוא

קבלה קבלה
יכול לגלות את הגר שבו את חסיד אומות

קבלה קבלה
העולם שבו שזה הטוב שבגויים

קבלה קבלה
אבל היות ואנחנו מערכת אחת אם אנחנו לא

קבלה קבלה
פועלים את הטוב שבנו אזה בלאגן

קבלה קבלה
רציני אבל מה אנחנו חושבים קיימנו כמה

קבלה קבלה
מצוות ואנחנו צדיקים וצריך להרוג את כל

קבלה קבלה
הרעבים כ הם רשעים ואז יבוא המשיח ממש ממש

קבלה קבלה
לא זה תפיסה של ילדים קטנים והתחלתי להגיד

קבלה קבלה
שהבורא בגלל שאנחנו כל כך פרימיטיבים

קבלה קבלה
מבחינה רוחנית דהיינו כל כך

קבלה קבלה
חיצוניים רגע למה אתה מקטרג על ישראל אני

קבלה קבלה
לא

קבלה קבלה
מקטרג אני מספר על המצי

קבלה קבלה
ועל העבודה שאנחנו צריכים לעשות כי אם לא

קבלה קבלה
נתעורר יבוא דין הרבה יותר קשה וזה זה

קבלה קבלה
הצדיקים אומרים זה לא אני אומר זה התורה

קבלה קבלה
אומרת זה הזוהר רק מה הטעות אנחנו חושבים

קבלה קבלה
שאם נעשה פעולות חיצוניות טכניות זה מה

קבלה קבלה
שיביא את הגאולה וזה בכלל לא העניין כמו

קבלה קבלה
שאומר הזוהר א צריך לשנות את הנפש

קבלה קבלה
והלב וזה דורש עבודה

קבלה קבלה
פנימית לכן בזכות העסק בחוכמת האמת צ

קבלה קבלה
מהגלות כי היא מעוררת בנו את הנקודות

קבלה קבלה
הפנימיות האלה וזה תהליך כמובן אזה רואד

קבלה קבלה
לי הרבה מקווה שזה לא יפריע

קבלה קבלה
אוקיי אז התחלתי להגיד הבורא רוצה אהבה

קבלה קבלה
אמיתית לא סרט

קבלה קבלה
אהבה או אחדות

קבלה קבלה
שמבוססת על משהו זמני ואחרי זה חוזרים

קבלה קבלה
להרוג אחד את

קבלה קבלה
השני אולי לא מבחינה פיזית אבל מבחינה

קבלה קבלה
נפשית והנפש

קבלה קבלה
חשובה לנו הגוף הפיזי אנחנו רואים חס

קבלה קבלה
ושלום שבן אדם כדי לברוח מדיכאון ובדידות

קבלה קבלה
או דיכאון מאוד מאוד עמוק או הוא מעדיף לה

קבלה קבלה
או חוסר או חרדה מאוד קשה הוא מעדיף

קבלה קבלה
להתאבד חס ושלום מבחינה פיזית כדי לברוח

קבלה קבלה
מהמוות הרוחני

קבלה קבלה
הנפשי רואים שבסוף הנפש היא הדבר החשוב

קבלה קבלה
אבל גם נתנו לנו קשרו אותנו כאילו לגשמיות

קבלה קבלה
אה שגם נחשיב אותה ונרגיש אותה מאוד כי

קבלה קבלה
אחרת היינו משמידים את כל המטריקס כי באמת

קבלה קבלה
הגשמיות היא היא חולפת עם הובסה והיא ראה

קבלה קבלה
אבל הכריחו אותנו להיות פה ולהרגיש פה את

קבלה קבלה
המציאות כדי שנתאמץ היינו כמו שלוקחים

קבלה קבלה
סמים ואתה מבטה לגמרי את ה לזמן מה כאילו

קבלה קבלה
את

קבלה קבלה
הזה אז והסמים באמת עושים את זה כי זה סוג

קבלה קבלה
של אה ענף של כליפה רוחנית שרוצה את זה

קבלה קבלה
שהאדם כאילו יבטל את המציאות הגשמית אבל

קבלה קבלה
לא אנחנו רוצים את הגשמיות רק אנחנו

קבלה קבלה
משתמשים בה בשביל הרוחניות אז נסכם הקדוש

קבלה קבלה
ברוך הוא רוצה אהבה אמיתית ולא משחק של

קבלה קבלה
תיאטרון ואם עושים את המשחק של

קבלה קבלה
תיאטרון מותר להתחיל לשחק בתיאטרון אגב

קבלה קבלה
מותר אבל לא להישאר

קבלה קבלה
בתיאטרון

קבלה קבלה
הוא לא רוצה סרט של אהבה הוא רוצה שנחייה

קבלה קבלה
אהבה עכשיו זה לוקח זמן אבל אם אנחנו

קבלה קבלה
משתדלים ומכוונים

קבלה קבלה
לשם אז הבורא בעצמו עוזר לנו ונותן לנו את

קבלה קבלה
הכוח גם להצליח לאהוב באמת כי באמת האהבה

קבלה קבלה
זה לא שלנו אנחנו חושבים שזה שלנו הרבה

קבלה קבלה
פעמים אבל רואים שבני זוג אהבו מאוד

קבלה קבלה
ופתאום זה מסתלק מהם ולא מובן איך הם

קבלה קבלה
מתגרש כל כך אהבו כל כך זה כי הויר שלנו

קבלה קבלה
נותנים לנו אותם מלמעלה פשוט משאילים לנו

קבלה קבלה
את זה ואנחנו חושבים שזה שלנו ולא מקרים

קבלה קבלה
תודה אבל האהבה היא באה מלמעלה אבל אנחנו

קבלה קבלה
מכינים את הכלי לאהבה אז אם באמת נשתדל

קבלה קבלה
הבורא יתן לנו את הפלא הזה שבאמת נועב

קבלה קבלה
אהבת חינם ולמה זה כל כך חשוב כי זה

קבלה קבלה
התכונה של הבורא מבחינתנו אהבת

קבלה קבלה
חינם אבל לא אהבת חינם כדי לקבל כבוד לא

קבלה קבלה
אפשר להתחיל מזה אבל לא כי אם כי זה כמו

קבלה קבלה
שאני מערב את הקדושה עם לכלוך אז מותר

קבלה קבלה
להתחיל עם זה אבל אם אני לא מסנן את זה

קבלה קבלה
לאט לאט אז זה מתפשט ומחלה את

קבלה קבלה
הכל

קבלה קבלה
לכן למה הבורא עשה ככה אז אפשר להבין את

קבלה קבלה
זה בין בני זוג קל להבין שרוצים את הנפש

קבלה קבלה
את הלב את הנשמה ולא את החיצוניות הרי גם

קבלה קבלה
בעלי התאווה אבל בסופו של דבר שהם ייפגשו

קבלה קבלה
עם עצמם ועם הפנימיות שלהם הם לא ירצו

קבלה קבלה
אישה שרוצה רק את הכסף שלהם ואת הגוף שלהם

קבלה קבלה
שהוא חולף גם הם ירצו מישהו שהיא אוהבת

קבלה קבלה
אותם ואת הנשמה שלהם ואת המידות ואת

קבלה קבלה
הנפש אהבה אחת אמיתית היא שווה כמו אלף

קבלה קבלה
בשרים וגם בעלי התאווה בעצמם ידעו בזה עם

קבלה קבלה
עצמם שהם בכלל עושים את התאבות כי כי אין

קבלה קבלה
להם אהבה אמיתית אז מנסים לפצות בין אם הם

קבלה קבלה
מודעים לזה ובין עם לאו הרי אנחנו רוצים

קבלה קבלה
אהבה אנחנו רוצים חיבור שייכות אחדות כל

קבלה קבלה
מה שהעולם הרדוף אחרי את אהבת נשים או כל

קבלה קבלה
אחד ולא משנה את האהבות שלו זה כ הוא

קבלה קבלה
כאילו חושב שיש שם איזה משהו חיבור רוחני

קבלה קבלה
אבל זה כאילו רק גירוי זה רק אשליה כי

קבלה קבלה
האחדות היא רק בנשמה הרי הגוף חולף ומתכלה

קבלה קבלה
ו אור ההולדה מתקבל זהו נגמר כמה שניות

קבלה קבלה
זהו השתתקות כזאת גדולה כמה שניות נגמר

קבלה קבלה
המסיבה התרגלנו לזה כי אנחנו גשמים אבל

קבלה קבלה
ברוחניות זה לא ככה זת אומרת השנה בוער

קבלה קבלה
ואיננו הוא

קבלה קבלה
קל בכל אופן ו הגעתי אפילו לנקודות שרציתי

קבלה קבלה
לדבר אז

קבלה קבלה
נסכם הבורא רוצה אחדות אמיתית ולא תיאטרון

קבלה קבלה
אבל ה הוא הוא מרשה לנו להתחיל תיאטרון זה

קבלה קבלה
נקרא לא לשמע אבל בתנא שיוצאים לאט לאט

קבלה קבלה
מהתיאטרון

קבלה קבלה
וזה אפשר להבין את זה בלי התורה התורה היא

קבלה קבלה
נותנת לאדם את הכוח לראות את

קבלה קבלה
האמת והבורא וזר זה נקרא מתוח שלא לשמה בא

קבלה קבלה
לשמה אבל צריך לראות את הלא לשמה

קבלה קבלה
יש עוד עניין זה נקרא שפחה כי תירש גביר

קבלה קבלה
טעמה זה יפה שקוראים תהילים אומרים פתאום

קבלה קבלה
הקטורת וזה יש שיעור שלם על פיתום הקטורת

קבלה קבלה
כדאי לראות

קבלה קבלה
אותו אבל זה כיתה א' כיתה א' של כיתה א'

קבלה קבלה
פיטום הקטורת זה זה מצב תודעתי שאדם צריך

קבלה קבלה
להגיע אליו תהילים זה דרגות רוחניות

קבלה קבלה
במידות של נפש האדם שהוא צריך לקנות אותם

קבלה קבלה
בתוכו וזה זה ממש מוסר חיים עמוק מאוד

קבלה קבלה
מאוד אבל אם אני גורס תהילים עכשיו

קבלה קבלה
כדי שזה יגן עליי וזה בסדר בבחינת שלא

קבלה קבלה
לשמע אבל אם נתקעים

קבלה קבלה
שמה

קבלה קבלה
הבורא

קבלה קבלה
א הבורא יבוא אלינו אם הלכתם ע בקרב הלכתי

קבלה קבלה
עמכם בחמת קר מה קר אני קורא

קבלה קבלה
תהילים נכון סבבה אבל הבורא רוצה ש לא

קבלה קבלה
תגוס את התהילים הוא רוצה שתשיג את

קבלה קבלה
התהילים בלב אם אתה גורס אותם כדי לורר את

קבלה קבלה
זה בלב בסדר אז תגיד פסוק תגיד פרק עם

קבלה קבלה
כוונה לא משנה תקרוס לא משנה זה לא הנקודה

קבלה קבלה
אבל התהילים צריך לקנות את המדרגות האלה

קבלה קבלה
בלב ובאמת שלומדים זוהר וחסידות ופנימיות

קבלה קבלה
פתאום מגלים בתהילים עומק מטורף פי מאות

קבלה קבלה
אלפים מהטילים הרגילים כמו שני יכול

קבלה קבלה
להסתכל על הכוס הז אות או שאני יכול ללמוד

קבלה קבלה
פיזיקה קלאסית וגנטית פתאום אני רואה פה

קבלה קבלה
עולם שלם יש פה יותר מולקולות מכל הטיפות

קבלה קבלה
מים בכל העולם ובכלל יש פה חלקיקים שנעים

קבלה קבלה
כמעט במהירות האור משפיעים על חלקיקים בצד

קבלה קבלה
בעולם ויש פה יצורים

קבלה קבלה
כאילו ומכלל אני שותה את אנרגיית השמש

קבלה קבלה
שעברה דרך הפוטוסינתזה לתוך ה ה גרגירי

קבלה קבלה
קקאו כאילו או שאני או בכלל מה שאני רואה

קבלה קבלה
פה בעין זה כאילו אני

קבלה קבלה
כ כאילו אפשר אז היה משל אותו דבר גוף

קבלה קבלה
האדם אתה יכול לראות מכונה פשוטה זה ואם

קבלה קבלה
אתה מתחיל לללמוד עליו מציאות שלמה

קבלה קבלה
ומטורפת עולם וגלקסיות שלמות בתוך גוף

קבלה קבלה
האדם עולם קטן

קבלה קבלה
ממש מטורף איך המערכות עובדות את זה או

קבלה קבלה
שאני מסתכל רק על האצבע ורואה רק זה רואה

קבלה קבלה
את זה כמו שאני רואה איזה איזה חתיכת

קבלה קבלה
פלסטיק אותו דבר התהילים אותו דבר התורה

קבלה קבלה
פיתום הקטורת ולמה אני מדגיש את זה כי

קבלה קבלה
כתוב שאסור ש תירש גבירתה כי אז רכזה הארץ

קבלה קבלה
רכזה הארץ הכוונה לרעידות אדמה או למנהרות

קבלה קבלה
זה אותו רעיון אבל עיקר הכוונה לרעידות

קבלה קבלה
אדמה מה זאת

קבלה קבלה
אומרת ל מדובר מבחינה רוחנית אבל לפעמים

קבלה קבלה
מדברים איתנו בגשמיות כמו שאמרתי כי אנחנו

קבלה קבלה
מאוד פרימיטיבים אבל זה לא חייב להתבטא

קבלה קבלה
בגשמיות מה זאת אומרת אדם יכול להיות

קבלה קבלה
במסיבה לא בכלא במסיבה והוא בדיכאון והוא

קבלה קבלה
בודד והוא בעצ ות כי הכל בתודעה רק מה

קבלה קבלה
המציאות החיצונית היא מגרה את התודעה

קבלה קבלה
וצריך להשתמש בזה גם אנחנו לא בדרגה של

קבלה קבלה
בעל תניה שאתה בכלא ואתה מרגיש בעולם

קבלה קבלה
האצילות נכון מצד האמת זה ככה אבל אנחנו

קבלה קבלה
לא שמה אז אנחנו צריכים לאזן למצוא את

קבלה קבלה
האיזון כי יהיה לך הרבה כסף זה אומר שיהיה

קבלה קבלה
לך כיסופין לאהבה ולשלמות בכלל לא אתה

קבלה קבלה
אפילו יותר עני כי הלב שלך ריק ואתה לא

קבלה קבלה
מסופק אז הכל

קבלה קבלה
בנפש דירה אוקיי אחרי חודשיים אתה מתרגל

קבלה קבלה
דירה יותר מדי גדולה אתה מרגיש בודד ואם

קבלה קבלה
אין לך דירה בפנים שהקדוש ברוך הוא דר

קבלה קבלה
בתוכך אז גם אם יש לך דירה ענקית אתה מאוד

קבלה קבלה
מאוד צר ואם אתה מחובר לבורא התודעה שלך

קבלה קבלה
היא מעבר לזמן ומקום אתה בכל הגלקסיות

קבלה קבלה
בדירה של מטר

קבלה קבלה
לבינה בסדר לא אומר שצריך לגור בדירה קטנה

קבלה קבלה
גם אני אוהב דירה גדולה אבל זה משל שהכל

קבלה קבלה
בסוף

קבלה קבלה
בתודעה אבל אנחנו עובדים בשתי המציאויות

קבלה קבלה
וזה צריך להיות ככה לא צריך להיות

קבלה קבלה
פקירים אבל הכל בנפש אז פתאום

קבלה קבלה
הקטורת זה מדרגה של תודעה שאדם צריך לקנות

קבלה קבלה
בתוך הנשמה שלו אם הוא חושב שהוא גורס את

קבלה קבלה
זה כדי להספיק כמות וזה מה שיגן אז הוא

קבלה קבלה
טועה זה לשים פלסטר במקום לתקן את הנפש מה

קבלה קבלה
זה פתום הקטורת אז יש שיעור שלם שאני מדבר

קבלה קבלה
על זה לפי הזוהר אני לא אכנס זה

קבלה קבלה
פה אז זה בעצם להקטיר את הרצון של

קבלה קבלה
האדם להקטיר זה נקרא להקדיש

קבלה קבלה
אותו וזה לא איזה משהו

קבלה קבלה
מבחוץ כל היא סימנים הל איזה תכונות

קבלה קבלה
ומידות בתוך האדם צריך לללמוד עליהם הזוהר

קבלה קבלה
מסביר את זה תלמוד ספירות מסביר את זה

קבלה קבלה
בחלק

קבלה קבלה
ז זה תהליכים נפשיים שאדם עובר אבל אם הוא

קבלה קבלה
קורא את זה בחוץ והוא חושב שזה יביא לו את

קבלה קבלה
הישועה הוא מפספס את העניין אז אני לא

קבלה קבלה
אומר לא לקרוא את זה בחוץ בסדר תקראו אבל

קבלה קבלה
אבל לא לשים פלסטרים הקדוש ברוך הוא לא

קבלה קבלה
רוצה שנ אגרוס ספרים מבחוץ הוא רוצה שספר

קבלה קבלה
זה מלשון

קבלה קבלה
ספירה הוא רוצה שנשנה את הנפש ואת הלב זה

קבלה קבלה
לא הכמות זה

קבלה קבלה
האיכות ובגלל שהתפיסה היא מאוד

קבלה קבלה
חיצונית אז האיכות החיצונית היא מאוד

קבלה קבלה
רדודה כל המציאות החיצונית אגב גם בתורה

קבלה קבלה
המצוות וגם בגשמיות עצמה זה כמו דומם ד

קבלה קבלה
דומם ד דומם זה איכות של נפש זה לא משנה

קבלה קבלה
כמה דומים יהיה לך מיליארד גרגירי חול זה

קבלה קבלה
גרגירי

קבלה קבלה
חול כדי להעלות לעולם עליון יותר צריך פה

קבלה קבלה
כבר תודעה כוונה

קבלה קבלה
פנימית שזה מדרגת הרוח זה ספקטרום אחר

קבלה קבלה
לגמרי לגמרי לחלוטין ואני לא יכול להשיג

קבלה קבלה
אותה על ידי כמות חיצונית פה אני צריך

קבלה קבלה
לערב את הנפש והתודעה

קבלה קבלה
לכן

קבלה קבלה
התחלתי לדבר על שפחה כ דרש

קבלה קבלה
גבירתה אם

קבלה קבלה
אנחנו ומותר להתחיל ככה עוסקים עכשיו

קבלה קבלה
בתורה ובמצוות

קבלה קבלה
ומתעוררים למה כדי שהקדוש ברוך הוא יגן

קבלה קבלה
עלינו מבחינה

קבלה קבלה
חיצונית ואפשר להשתמש בזה אני לא אומר שלא

קבלה קבלה
אבל בזהירות מה

קבלה קבלה
הכוונה כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו

קבלה קבלה
אסונות

קבלה קבלה
זה כדי להור אותנו בפנימיות אבל אם אנחנו

קבלה קבלה
משתמשים בפנימיות לא כי בשביל הפנימיות

קבלה קבלה
אלא כדי שהפנימו תסדר לנו את החיצוניות

קבלה קבלה
ואז ממילא ברגע שזה יסתדר נחזור רק

קבלה קבלה
לחיצוניות או גם מבחינת הכוונה אני עוסק

קבלה קבלה
בתורה במצוות בזה כדי שאני יהיה מוגן

קבלה קבלה
מבחינה

קבלה קבלה
פיזית מותר אבל אם זה רק

קבלה קבלה
העניין אז זה נקרא שפחה כתיר ש גבירתה

קבלה קבלה
שאני לוקח את הפנימי

קבלה קבלה
ואני משתמש בה בשביל החיצוניות ואז הבורא

קבלה קבלה
אומר הלכתם עמי בקרי והלכתי כם בחמת קרי

קבלה קבלה
הוא הופך לי לגמרי את כל

קבלה קבלה
החיצוניות למרות שזה כואב וקשה כדי להעיר

קבלה קבלה
אותי שאני אבין שכל מה שאני עוסק

קבלה קבלה
בחיצוניות זה בשביל הפנימיות ולא

קבלה קבלה
להפך לכן כל מה שהוא הביא יסון זה לא רק

קבלה קבלה
כדי שאני אפחד מתהילים אלא כדי שאני

קבלה קבלה
אתעורר לאהבה אמיתית ודאגה לזולת

קבלה קבלה
וזה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ את הנפש אשר

קבלה קבלה
עשו בחרן לא את הגוף את הגוף הוא אמר לו

קבלה קבלה
קח לך אני רוצה את

קבלה קבלה
הנפש

קבלה קבלה
אוקיי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא היה

קבלה קבלה
מוכן להחריב את סדום למרות שהוא מאוד חנון

קבלה קבלה
ורחום כי זה דבר שהוא קשה להבנה גם לי קשה

קבלה קבלה
להבין אותו ב- א אגב אני רק מספר לכם מה

קבלה קבלה
הזוהר אומר לי גם קשה מאוד עם הנקודה הזא

קבלה קבלה
כי אני מאוד

קבלה קבלה
גשמי הקדוש ברוך הוא פועל בהשגחה תכליתית

קבלה קבלה
מה זאת

קבלה קבלה
אומרת ההתחשבות של הקדוש ברוך הוא במטריקס

קבלה קבלה
היא כללית היא לא פרטית מה שכתוב שיש

קבלה קבלה
השגחה פרטית ואני מדגיש אנחנו מדברים מצד

קבלה קבלה
תפיסת האדם מצד הבורא הכל בשכחה פרטית אבל

קבלה קבלה
אנחנו לא מדברים על הבורא אנחנו מדברים על

קבלה קבלה
מה שאנחנו משיגים ממנו ועל המדרגות

קבלה קבלה
התפתחות שהוא מוביל אותנו דרכם

קבלה קבלה
על שלבי הסולם והקדוש ברוך הוא עובד בצורה

קבלה קבלה
בהשגחה תכליתית מה זאת אומרת מה שאכפת לו

קבלה קבלה
זה הפנימיות

קבלה קבלה
והנשמה זה מה שמעניין אותו וזה מה שהוא

קבלה קבלה
רוצה שנגיע ו ההתייחסות של ההשגחה לגשמיות

קבלה קבלה
היא בהתאם לכן לקדוש ברוך הוא אם צריך הוא

קבלה קבלה
לא יעשה את זה אבל אם צריך אין לו בעיה

קבלה קבלה
להחריב גם את כל העולם אני אומר רגע את זה

קבלה קבלה
בצורה קיצונית אבל אני מנסה להביא רעיון

קבלה קבלה
כי העולם הזה זה כמו כמו המטריקס זה לא

קבלה קבלה
המציאות האמיתית המציאות האמיתית זה עולם

קבלה קבלה
הנשמות זה העולמות

קבלה קבלה
הרוחניים הביה מה שכתוב ניתבה לעשות עו

קבלה קבלה
דירה בתחתונים הכוונה בתחתית עולם העשייה

קבלה קבלה
שזה האגואיזם הגדול של האדם שהגאולה

קבלה קבלה
האמיתית זה שגם באגואיזם הגדול נהפוך אותו

קבלה קבלה
לאהבה התפחה ולא התקפה העולם הפיזי של

קבלה קבלה
חמשת החודשים לעתיד לבוא הוא לא יהיה הוא

קבלה קבלה
יהיה קיים בימות המשיח אבל לעתיד לבוא הוא

קבלה קבלה
ימחק מהמציאות כי כי לאה בצורך יותר הוא

קבלה קבלה
בא למטרה

קבלה קבלה
מסוימת שדיברנו עליה בקורס כבל עול מתחיל

קבלה קבלה
ואני לא יכול להכנס לזה פה אבל העולם הזה

קבלה קבלה
הוא כמו פינוקיו הוא לא ילד אמיתי למה כי

קבלה קבלה
אין לו נשמה הנשמה היא באלוקות רק והעולם

קבלה קבלה
הזה מסמל את הניתוק

קבלה קבלה
מהאלופות אפשר לראות בו גם אלוקות

קבלה קבלה
כשמסתכלים בפנימיות דיברנו על זה בליקוי

קבלה קבלה
מארן תורה א' אבל העולם הזה לכשעצמו הוא

קבלה קבלה
בא להסתיר בכלל האלוקות לכן הוא בנוי

קבלה קבלה
בצורה שהוא בנוי של זמן ומקום ההדר חילוף

קבלה קבלה
ותמורה למרות שאם אני מסתכל על פנימיות

קבלה קבלה
הגשמיות אני רואה שגם בה אין הנהדר למשל

קבלה קבלה
שאני מסתכל על המציאות הקוונטית למרות

קבלה קבלה
שהיא גם נהדרת ביחס לרוחניות אבל היא לא

קבלה קבלה
נהדרת ביחס לפיזיקה הקלאסית אבל ביחס

קבלה קבלה
לרוחניות כל הגשמיות היא נהדרת למה כי היא

קבלה קבלה
בנוייה על

קבלה קבלה
תודעה של זמן ומקום עדי חילוף ותמורה אבל

קבלה קבלה
הרוחניות היא בנוייה על התודעה

קבלה קבלה
האלוקית

קבלה קבלה
שהיא מעבר לזמן ומקום דרך לופות מורה למה

קבלה קבלה
כי היא מייצגת את הכלים שהם באחדות עם

קבלה קבלה
האלוקות את הטבעים והרצונות שהם באחדות

קבלה קבלה
ואהבה עם האלוקות והם שלמים מאוחדים לא

קבלה קבלה
נפרדים רק ברצונות שהם כאילו מנותקים

קבלה קבלה
מהלוק יכול להיות ההדר חילוף תמורה זמניות

קבלה קבלה
ונפסד כי זה התפקיד שלהם אבל הקדושה היא

קבלה קבלה
מייצגת את האלוקות לכן אין בה הידר והיא

קבלה קבלה
שלמה אז אנסה מאוד עמוק תראו אתזה בקורס

קבלה קבלה
כב למתח אני לא יכו להכנס לזה פ בכ מקר אז

קבלה קבלה
הבורא הוא בשה טית ורים את על האנוש על

קבלה קבלה
השואה על עות גם קשות לפני השואה ובכלל אם

קבלה קבלה
נעשה חשבון ברנו הרב

קבלה קבלה
ייסורים לא פשו אגב סב שלי רצחו את כל

קבלה קבלה
המשפחה בשוה כן אבל מה שא אומר שההשגחה

קבלה קבלה
היא

קבלה קבלה
מטרתית ומי שחי רק את חמשת החושים

קבלה קבלה
בעל הסולם קורא לזה אנושות מטוגנת מומחשת

קבלה קבלה
איומה זאת אומרת כל עוד אני רק בתודעה

קבלה קבלה
הגשמית אני לעולם לא הבין את

קבלה קבלה
השכחה ואפילו יהיה לי פראות איך הוא אומר

קבלה קבלה
מראות שהאדם

קבלה קבלה
השתגע איפה זה כתוב

קבלה קבלה
בכתבו או בחוקותיי פרשת הקללות תרשמו לי

קבלה קבלה
בתגובות שכחתי איפה יש אומרים זה פרשת

קבלה קבלה
הברכות יש לל זה הסבר יפה בחסידות אבל לא

קבלה קבלה
ניכנס לזה פה תשתגע ממראה עיניך זא אומרת

קבלה קבלה
והשגחה בכוונה עשה את זה ככה כדי שזה

קבלה קבלה
יכריח אותנו לצאת מהתפיסה הגשמית למה היא

קבלה קבלה
עושה את זה

קבלה קבלה
ככה אנחנו לא יכולים להבין את זה מנקודה

קבלה קבלה
פרטית אבל אני אענה באופן כללי זה תהליך

קבלה קבלה
של התבשלות התודעה

קבלה קבלה
והנשמה שאי אפשר להבין אותו אם אני מסתכל

קבלה קבלה
רק על חתיכה מהפאזל צריך לראות את כל

קבלה קבלה
הפאזל וזה התורה שהיא מחשבת הבריאה

קבלה קבלה
האלוקית היא מלמדת אותנו את זה אבל השכל

קבלה קבלה
זה טוב ויפה עד שלא הסגנו את זה בלב ויש

קבלה קבלה
הרבה מדרגות ללב מה שאנחנו מכירים את

קבלה קבלה
עצמנו זה חתיכה קטנה מהלב שאדם עולה

קבלה קבלה
בדרגות רוחניות כל פעם נותנים לו עוד

קבלה קבלה
חתיכה מהלב

קבלה קבלה
שלו ויש הרבה מדרגות

קבלה קבלה
בנפש האדם הוא זאת אומרת הוא יצור באמת

קבלה קבלה
אלוקי הוא לא הבורא אני לא אכנס לזה פה

קבלה קבלה
אבל הוא כן אלוקי מה זה אלוקי שיש בו צעד

קבלה קבלה
של הנצח של האלוקות של

קבלה קבלה
האחדות והאהבה זה כמו כוח הבורא שב נברא

קבלה קבלה
בשונה מבעלי החיים שאין להם את זה מצד

קבלה קבלה
עצמם אלא מצד מה שהם מתקשרים לאדם ובכוונה

קבלה קבלה
הבורא ברא אותם כי דרכם אנחנו מכירים את

קבלה קבלה
החלקים

קבלה קבלה
שבתוכנו רק אצלנו החלקים האלה הם באחדות

קבלה קבלה
ואצלה הם הם מפוזרים וזה צריך להיות ככה

קבלה קבלה
כי אדם הוא מרכז הבריאה הוא מחבר את הטבע

קבלה קבלה
בכל מקרה הבורא מה שמעניין אותו זה

קבלה קבלה
הרוחניות ההשגחה היא תכליתית ואם ננסה

קבלה קבלה
להבין את הבורא רק דרך הגשמיות זה מה

קבלה קבלה
שמקובלים תמיד אומרים עיניים להם ולא יראו

קבלה קבלה
אי אפשר להבין הוא יראה לנו פה פראות

קבלה קבלה
אפילו למה כדי שזה יכריח אותנו לצאת

קבלה קבלה
מהגשמיות לכן מה שחושבים שהגאולה זה שהכל

קבלה קבלה
יהיה אפה מבחוץ ויש בזה מין אמת כי הוא כן

קבלה קבלה
יתן לנו

קבלה קבלה
איזה סימן חיצוני

קבלה קבלה
לזה שהוא מרוצה מאיתנו וגם רואים את זה זה

קבלה קבלה
שקיבלנו את מדינת ישראל ארץ ישראל זה דבר

קבלה קבלה
שהוא נס גלוי אבל זה לא השיעור תראו את זה

קבלה קבלה
במקום המתאים אבל אנחנו צריכים להיות

קבלה קבלה
ראויים לארץ

קבלה קבלה
ישראל לזכות בה כי ארץ ישראל היא ארץ

קבלה קבלה
אוכלת יושביה תראו את זה בשיעור האחר

קבלה קבלה
שדיברנו

קבלה קבלה
למה רציתי לדבר על רחל בסוף אני לא מגיע

קבלה קבלה
לזה

קבלה קבלה
לכן הקדוש ברוך הוא ההשגחה שלו תכליתית

קבלה קבלה
וזה משהו שקשה לנו להבין את זה כי אנחנו

קבלה קבלה
רואים רק חלקים קיטועים מהפאזל לכן חייב

קבלה קבלה
רייה רוחנית כדי להבין את ההשגחה כי אם לא

קבלה קבלה
ההשגחה נראית נוראית זה נאמר שעולם העשייה

קבלה קבלה
רובו רע זאת אומרת

קבלה קבלה
במשקפיים של עולם העשייה רואים רע כאילו

קבלה קבלה
רואים טוב אבל הרוב רע

קבלה קבלה
למה כי כי רואים איזה דברים נוראים היו

קבלה קבלה
ועדיין

קבלה קבלה
איפה הבורא ם רוצח ילדים איך הוא נותן

קבלה קבלה
רשות לדבר כזה ובאמת אין על זה תשובה

קבלה קבלה
מעולם העשייה

קבלה קבלה
רק ממקום לין לעתיד לבוא יהיה אבל כרגע

קבלה קבלה
חייב לעלות ולראות את כל

קבלה קבלה
התמונה כרגע אנחנו מקבלים את זה

קבלה קבלה
באמונה לכן מה שהתחלתי

קבלה קבלה
להגיד שההשגחה של הבורא היא תכליתית היא

קבלה קבלה
לא באה בשביל המטריקס לכן אל תנסו להבין

קבלה קבלה
את הבורא המטריקס או המטריקס כמו שאני

קבלה קבלה
אומר אלא חייבים לראות מעבר איך נראה מעבר

קבלה קבלה
זה רק בזכות התורה ופנימיות התורה נוכל

קבלה קבלה
אין דרך אחרת א יש אבל זה זה חלקי וזה

קבלה קבלה
מתפרק

קבלה קבלה
אוקיי שנייה אחת אני אראה מה עוד אני רוצה

קבלה קבלה
לקרוא

קבלה קבלה
פה כתוב שמי שילמד זוהר יהיה מוגן גוג

קבלה קבלה
ומגוג זה לא גוג ומגוג עכשיו אגב

קבלה קבלה
אבל אולי זה ניצנוצים אני לא

קבלה קבלה
יודע הרחבתי על זה בשיעור של נבואת בעל

קבלה קבלה
הסולם תראו את זה שמה מצחיק ה נבואת לא

קבלה קבלה
מצחיק

קבלה קבלה
אבל נבואת בעל הסולם היא נקראת חרב ברזל

קבלה קבלה
זאת אומרת ככה אני מכנה אותה כי הוא מדבר

קבלה קבלה
שם על נבואה של חרב ברזל בדמות משחית

קבלה קבלה
נוראה ממש מה שראינו פה אבל הוא דיבר על

קבלה קבלה
משחית יותר רציני זה תראו את זה בשיעור

קבלה קבלה
בכל מקרה רציתי לדבר על החל עמנו בוא נראה

קבלה קבלה
אם נגיע

קבלה קבלה
לזה אה כן אז כתוב שהזוהר מגן על האדם יש

קבלה קבלה
כל כך הרבה לדבר באמת אי אפשר להעביר את

קבלה קבלה
התורה על רגל אחת לא לעצמנו וכל שכן כי זה

קבלה קבלה
דורש ידיות מקדימות כי אנחנו לא

קבלה קבלה
רוצים אנחנו לא עוסקים

קבלה קבלה
בבורקס אנחנו גם לא אומרים את מה שאוהבים

קבלה קבלה
לשמוע ז מה מה ש המציאות

קבלה קבלה
צרכה שירד לעולם

קבלה קבלה
אבל בוא נראה איך נעשה את זה כן כתוב שמי

קבלה קבלה
שעוסק בזוהר יהיה

קבלה קבלה
מוגן מה הכוונה האם זה אומר שהיה מוגן

קבלה קבלה
מבחינה

קבלה קבלה
פיזית וואלה לא בהכרח סיכוי טוב שכן אבל

קבלה קבלה
לא בהכרח זאת אומרת אם הוא יהיה מוגן

קבלה קבלה
מבחינת התודעה שלו והנשמה שלו אז זה לא

קבלה קבלה
משנה לו מה יקרה בחוץ כי הנשמה היא ניצחית

קבלה קבלה
ה מחובר לאלוקות אז גם אם כל המטריקס

קבלה קבלה
יעבור דברים קשים הוא ירגיש עדיין את

קבלה קבלה
האחדות האלוקית אבל זה דבר שהוא קשה להבנה

קבלה קבלה
זה כמו שאני רואה את הגל ואת החלקיק

קבלה קבלה
ביחד באמת המדענים שהם מנסים למדוד את הגל

קבלה קבלה
הכל מתפרק להם למה כי המדידה זה צד הגוף

קבלה קבלה
צד הרצון לקבל המפריד לעתיד לבוא אם הם

קבלה קבלה
יהיו מספיק אמוניים הם יכלו למדוד אותו

קבלה קבלה
והוא שר גל אבל כרגע בגלל שיש הרבה קליפות

קבלה קבלה
הם לא יכולים לעשות את זה כל

קבלה קבלה
כך אבל זה המשל לתודעה של האדם גם התודעה

קבלה קבלה
של האדם תפיסת המציאות שלו ופירוש המציאות

קבלה קבלה
שלו עובדים בצורה של גל וחלקיק לכן מי

קבלה קבלה
שלומד זוהר יהיה מוגן כי אם אתה מוגן

קבלה קבלה
בתודעה זה לא אומר שלא יכול לקרות לך משהו

קבלה קבלה
בחוץ יכול לקרות החשבון הוא לא פרטי הוא

קבלה קבלה
כללי אבל אתת אתה רוחני אז זה לא משנה מה

קבלה קבלה
יקרה לך לגוף כי הנשמה שלך לא נפגעת אבל

קבלה קבלה
אם אתה מאוד מאוד גשמי אז זה כן משנה מה

קבלה קבלה
קורה לך לגוף כי אתה מאוד חי את הגשמיות

קבלה קבלה
אבל כמו שאמרתי אנחנו לא צדיקים אנחנו

קבלה קבלה
איפשהו בין לבין אז צריך למצוא את האיזון

קבלה קבלה
א אני מניח שמיש י לו

קבלה קבלה
תפקיד והוא בא לפעול אהבת הזולת תהיה עליו

קבלה קבלה
שמירה עליונה יותר מלמעלה אבל אם הוא עושה

קבלה קבלה
את זה כדי שתהייה עליו שמירה חיצונית

קבלה קבלה
אז מה שמעניין אותו זה שמירה על הגוף ולא

קבלה קבלה
אהבת הזולת

קבלה קבלה
באמת ועם

קבלה קבלה
זאת מתוך שלא לשמע בא לשמע מותר להתחיל

קבלה קבלה
מזה גם אין דרך אחרת אבל לא להיתקע זאת

קבלה קבלה
אומרת זה מה שאתה מזריע זה מה שיצא לך אז

קבלה קבלה
מותר להזריע זרע גם יש קצת קליפות עליו

קבלה קבלה
אין ברירה

קבלה קבלה
אבל זה נקרא רחל אמנו הנקודה שבלב ש

קבלה קבלה
בגלות דיברנו על זה בתיקוני הזוהר תיקון

קבלה קבלה
למת ותראו את זה שמה אבל כל פעם אנחנו

קבלה קבלה
צריכים להגדיל יותר את הנקודה הפנימית

קבלה קבלה
הנקודה הפנימית זה אהבת הזולת

קבלה קבלה
הטהורה לא כדי לקבל פרס בין אדם לבוראו או

קבלה קבלה
בין אדם לחברו אם אני עוזר על חברי כי אני

קבלה קבלה
רוצה ע עולם הבא או סגולות או פרנסה או

קבלה קבלה
בריאות או תגיד תיקון חצות כי זה ת לך ברי

קבלה קבלה
באטן גשמי או תסגור עסקה טובה תהיה לך

קבלה קבלה
פרנסה טובה זה הכל בתו תורת הגוף אז מותר

קבלה קבלה
להתחיל מזה לא להיות כל החיים בכיתה א'

קבלה קבלה
והבורא יהפוך את הגשמיות ישר והפוך אם

קבלה קבלה
צריך עדיף שההוא לא יעשה את זה כי אנחנו

קבלה קבלה
חפצים בדרך החסד גם במציאות הגשמית כי

קבלה קבלה
הכריח לא יגונה ולא ישובח והעולם

קבלה קבלה
הזה לא לא לטו בראה לשבט יצרה גם הכוונה

קבלה קבלה
מבחינה רוחנית אבל זה מתבטא גם בגשמיות אז

קבלה קבלה
אנחנו רוצים את דרך החסד והטוב למה כי

קבלה קבלה
באמת הגשמיות היא מקום האימון וכמו

קבלה קבלה
[מוזיקה]

קבלה קבלה
והמקום הגשמיות מנסה להידמות

קבלה קבלה
לרוחניות זה סימן יפה אבל זה לא עוזר כי

קבלה קבלה
אני יכול בטלפון להשיג את כל העולם אבל

קבלה קבלה
אני אוהב רק את עצמי אז כל הטכנולוגיה לא

קבלה קבלה
עוזרת לי באמת אבל יכולה להיות אמצעות

קבלה קבלה
שאני יכול לדבר עכשיו בשידור אבל זה לא

קבלה קבלה
נכנס ללב אבות או כי אני אין לי לב להעביר

קבלה קבלה
את זה או כי אין כלים שיישמעו את זה אז

קבלה קבלה
הטכנולוגיה זה נחמד אבל פעם לא היה

קבלה קבלה
טכנולוגיה ומשיחה ומכתב קטן היו מתרגשים

קבלה קבלה
מאוד ועכשיו את שול לך הודעות ביום

קבלה קבלה
וכמה אתה מתרגש אז הטבע מאזן את עצמו תמיד

קבלה קבלה
אבל בכל מקרה כל הטכנולוגיה וזה נפלא

קבלה קבלה
וצריך להשתמש בזה אגב אנחנו לא נגד טריקט

קבלה קבלה
ולא נגד איסט א גרם רגע של גרם ולא נגד

קבלה קבלה
פייסבוק ולא נגד אני צינור לעצמי דיינו

קבלה קבלה
יוטיוב ומה עוד יש א גלגלת

קבלה קבלה
גוגל ומתה שהגשמת מתה הכל טוב

קבלה קבלה
ויפה אבל זה אמצעי לשינוי פנימי כי רואים

קבלה קבלה
שהטכנולוגיה יש על זה קליפ הטכנולוגיה

קבלה קבלה
מחלישה את הנפש מכון כושר רוחני לא זוכר

קבלה קבלה
איך קראתי לזה הטכנולוגיה מחלישה את האדם

קבלה קבלה
נפשית ברמות קשות זה מאוד מסוכן אפילו הקד

קבלה קבלה
בק זה הגיעה לעשות היום אפילו לי הגיעה

קבלה קבלה
להקליד במסך מגע

קבלה קבלה
כבר והבניה מלאכותית אגב א התקה לנו

קבלה קבלה
בעניין הזה

קבלה קבלה
בקרוב אבל זה יכול להחליש לנו את הנפש

קבלה קבלה
ברמות או שזה יכול לפנות אותנו לא להתעסק

קבלה קבלה
יותר מדי בגשמיות ולבוא להתעסק יותר בנשמה

קבלה קבלה
וזה גם התפקיד המקורי של כל

קבלה קבלה
הטכנולוגיה וכל החוכמה

קבלה קבלה
הגשמית וזה נובע משורשים רוחניים שכל צד

קבלה קבלה
אומות העולם הוא בא בשביל האדם בשביל

קבלה קבלה
הנקודה הפנימית כל

קבלה קבלה
הטבע א הטכנולוגיה יש אזה שכלול הטבע על

קבלה קבלה
ידי השכל של האדם שהוא בעצם מעתיק

קבלה קבלה
אה מתוך הטבע דברים ומשכלל אותם לתועלתו

קבלה קבלה
ויש לו את הצד הזה והוא צריך לעשות את

קבלה קבלה
זה אבל אם הוא לא משתמש בזה נכון זה זה

קבלה קבלה
הורג אותו מחליש אותו מדקה אותו כמו

קבלה קבלה
שרואים מה שקורה היום אז משתמשים בטריק

קבלה קבלה
טוק נערים ונערות כדי למכור את הגוף שלהם

קבלה קבלה
אני לא מדבר על מתפרות או זה לא מתכוון

קבלה קבלה
לזה הכל טוב ויפה כל אחד מה שהוא עושה אני

קבלה קבלה
אני מביא מ משל שיש תופעה

קבלה קבלה
ראיתי שפשוט בני נוער עושים שידור

קבלה קבלה
חי

קבלה קבלה
א כאילו משתמשים בדברים האלה ילדים צעירים

קבלה קבלה
כאילו בקטע

קבלה קבלה
מיני

קבלה קבלה
כאילו השם

קבלה קבלה
יעזור השם יעזור זאת אומרת ויש הרבה

קבלה קבלה
מפלצות באינטרנט שמשתמשים בזה גם השם

קבלה קבלה
יעזור אז אנחנו רואים שהטכנולוגיה יכולה

קבלה קבלה
להיות דבר טוב לחבר כמו בתי

קבלה קבלה
קפה במקור הבתי קפה הם נפתחו כדי להחליף

קבלה קבלה
רעיונות בין אנשים ולהתפתח היום זה נהיה

קבלה קבלה
כבר דבר שהוא להעביר את הזמן זה גם בסדר

קבלה קבלה
גם אני אוהב בית קפה אבל אז קצת שוקו

קבלה קבלה
שיתאים

קבלה קבלה
למשל

קבלה קבלה
בקיצור הכל חוזר

קבלה קבלה
לנפש זה לא משנה כמה טכנולוגיה תהיה לך כ

קבלה קבלה
כמו שזה לא משנה כמה אנשים יהיו לך אם אתה

קבלה קבלה
לא אוהב בפנימיות והדבר החיצוני לא מחייב

קבלה קבלה
את הדבר הפנימי אבל הוא כן יכול לגרות

קבלה קבלה
אותו ולהיות מקום אימון עבורו ואפילו זה

קבלה קבלה
מצויין שזה ככה וככה זה גם עובד רק צריך

קבלה קבלה
להשתמש בו נכון התורה הפנימיות חוכמת האמת

קבלה קבלה
שזה בעצם החוכמה של התודעה על אדני האמת

קבלה קבלה
היא מלמ מדת א הך לעשות את זה ובלי התורה

קבלה קבלה
האדם בטוב וב בחושך על פני

קבלה קבלה
תאום

קבלה קבלה
אוקיי עוד משהו קטן אז כן אמרתי שאנחנו

קבלה קבלה
שואפים לאיזון ובאמת בעל הסולם אומר

קבלה קבלה
שהתיקון גם צריך להיות חברתי אני לא אכנס

קבלה קבלה
לזה פה דיברתי על זה בנת בעל הסולם תראו

קבלה קבלה
את זה שמה ממה ש מדבר על מלחמת עולם

קבלה קבלה
שלישיית ורביעית שאולי תהיה שסביר גם שזה

קבלה קבלה
יהיה ככה לפחות לפי מה שאני כרגע אבל עם

קבלה קבלה
זאת הפצצת אטום הא לא מתקנת את הנפש וגם

קבלה קבלה
לא לא היתוך גרעיני ולא ביקוע

קבלה קבלה
גרעיני היתוך זה דווקא כוח של חיבור אבל

קבלה קבלה
אם מחברים לא

קבלה קבלה
נכון או מחברים מה שזה לא הזמן לחבר זה

קבלה קבלה
גורם לפיצוץ מאוד גדול או הם מחברים דברים

קבלה קבלה
שאין להם מספיק

קבלה קבלה
חסדים או זה לא הזמן לאחד אותם

קבלה קבלה
או הפוך זאת אומרת כן אבל נמשיך או אם או

קבלה קבלה
אם א מפזרים שנת חינם על רצונות שהם מאוד

קבלה קבלה
רגישים כי הם מאוד

קבלה קבלה
אגואיסטים כמו שאמרתי לא סתם הכוכב מפסיק

קבלה קבלה
את ההיתוך גרעיני באטום

קבלה קבלה
ברזל נאמר לא תניף עליו

קבלה קבלה
ברזל דהיינו חרבות ברזל אבל זה יכול להיות

קבלה קבלה
חבר

קבלה קבלה
לב רז אבל זה יכול להיות חרב שזה זאת

קבלה קבלה
אומרת זה המשחית שהוא משחית את

קבלה קבלה
האדם שזה נקרא הגאווה לכן לא תניף עליו

קבלה קבלה
ברזל כי אסור לבנות את האהבה מתוך

קבלה קבלה
גאווה מה זה גאווה שאני רוצה תמורה אישית

קבלה קבלה
מהדבר לכן דוד המלך שהיה צדיק גדול אבל

קבלה קבלה
עדיין לא יכל לבנות את בית המקדש כי הוא

קבלה קבלה
בחינת המלכות וזה דין אז היה צריך ששלמה

קבלה קבלה
יבנה

קבלה קבלה
זה הכל שדות

קבלה קבלה
פנימיים כי מלכות זה כמו גמר תיקון אם הוא

קבלה קבלה
היה בונה זה כאילו אנחנו בגמר תיקון

קבלה קבלה
ואנחנו ואז היה היתוך גרעיני טרם זמנו

קבלה קבלה
והיה

קבלה קבלה
בלגנים נחזור

קבלה קבלה
לעניין אם נעשה את העבודה נצרכת אז ה

קבלה קבלה
באופן אבל זה צריך להיות מצד כלל

קבלה קבלה
האומה

קבלה קבלה
א כי כי באופן פרטי הקדוש ברוך הוא מגלה

קבלה קבלה
לצדיקים את את בית המקדש את המשיח את

קבלה קבלה
הגאולה גם אם זה לא קורה במטריקס זאת

קבלה קבלה
אומרת המציאות היא בנשמה אבל יש את

קבלה קבלה
המציאות המשותפת לנו בגשמיות אז גם אם זה

קבלה קבלה
לא הסתנכרנו במטריקס של כולם אבל מישהו

קבלה קבלה
צדיק נגיד כמו ניו אז הוא כבר רואה את

קבלה קבלה
המטריקס מעבר למטריקס אבל כדי שכלל האומה

קבלה קבלה
תראה את זה ש המטריקס מסתנכרן לה כמו

קבלה קבלה
שאומרים שיהיה עדכון

קבלה קבלה
תוכנה זה דורש את העבודה של כלל האומה וכש

קבלה קבלה
בעצם הזוהר אומר רשבי הקדוש שכשנבוא

קבלה קבלה
ומצוות לשמה ובאהבת הזולת לשמה הרי כתוב

קבלה קבלה
כל דור שלו נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו

קבלה קבלה
למה נחרב בית המקדש השני בגלל שינת חינם

קבלה קבלה
למה שנת חינם כתוב שעסקו בתורה ומצוות

קבלה קבלה
ובגמילות

קבלה קבלה
חסדים נכון אבל עשו את זה כדי לקבל תמורה

קבלה קבלה
בשביל האגואיזם וממלא זה ידרדר הרי זה

קבלה קבלה
מתחיל ככה

קבלה קבלה
כוא נגיד איזה פוליטיקאי שמתחיל בטוב אני

קבלה קבלה
לא מדבר על אף אחד באופן פרטי מדבר רגע על

קבלה קבלה
הרעיון ופתאום באמת התחיל עם איזה רעיון

קבלה קבלה
ובסוף הוא רק רוצה למלות את האגו שלו כי

קבלה קבלה
זה טבע הרצון לקבל זה לא פשוט זה טבע ה

קבלה קבלה
אגואיזם בלי תורה בלי תבלין אין סיכוי נגד

קבלה קבלה
יצר

קבלה קבלה
הרע טוב יש פה עוד נקודות אני לא אספיק

קבלה קבלה
להיכנס אליהם אני אולי אסיים על רחל אמנו

קבלה קבלה
א אז כן אז אני רק מקה את הנקודה שאם בעצם

קבלה קבלה
נעשה את העבודה הנצרכת אז הבורא גם יעזור

קבלה קבלה
לנו בגשמיות זאת אומרת שהיא תעבוד בצורה

קבלה קבלה
טובה שהיא תאפשר לנו לעשות את התיקון

קבלה קבלה
הנצרך ואם לא זה לא משנה כמה צבא יש לנו

קבלה קבלה
וראינו את זה עכשיו על

קבלה קבלה
הבשר הקדוש ברוך הוא יהפוך את הגשמיות

קבלה קבלה
לטוב ובור ואין לו גם בעיה לעשות את זה

קבלה קבלה
הוא אל רחום וחנון וזה הכל אמת אבל הוא לא

קבלה קבלה
עושה את זה בשביל הגשמיות אם צריך הוא

קבלה קבלה
יחריב את הגשמיות לגמרי זה דברים קשים אני

קבלה קבלה
אומר אני יודע

קבלה קבלה
אבל א אבל צריך להבין ורואים את זה

קבלה קבלה
להיסטוריה מה שהיה היינו בגלות כל כך הרבה

קבלה קבלה
דם נשפך ועזבו היסטוריה עכשיו תראו השם

קבלה קבלה
יעזור מה היה אני לא אומר שזה בגלל הנשמות

קבלה קבלה
האלה החשבון הוא לא כללי יכול להיות שהם

קבלה קבלה
צדיקים גדולים מאוד והיה להם איזה עניין

קבלה קבלה
של מסירות נפש

קבלה קבלה
להשלים החשבון הוא לא פרתי הוא

קבלה קבלה
כללי כל אחד מאיתנו הוא השם במה שקרה שם

קבלה קבלה
לא רק צבה ופוליטיקאים ואיין ספק שה מסופה

קבלה קבלה
שלה רצינית ומגלגלים חובה על ידי חיו אבל

קבלה קבלה
אני לא עוסק בזה מי שעוסק בזה שיעסוק

קבלה קבלה
כל אחד אחראי למה שקרה שם כל אחד בארבע

קבלה קבלה
עמות של השנאת חינם

קבלה קבלה
שלו אבל שזה מיליארד אנשים או לא משנה אל

קבלה קבלה
אנשים זה מוכפל בת העצומות והקרנת שינת

קבלה קבלה
חינם הזאת היא משפיעה על כל אחד בצורה

קבלה קבלה
אחרת אבל שהגל כבידת אגואיזם הזה מגיע

קבלה קבלה
לגוי שהוא גם ככה אורני מאושר מצד המידות

קבלה קבלה
שלו והבריות שבו אז הוא מתפרק לגמרי ומאבד

קבלה קבלה
צל מנוש לגמרי ועוד הוא מעיז בחוצפתו

קבלה קבלה
להגיד אללה אקבר בזמן שהוא אפילו עובר על

קבלה קבלה
דברי הנביא שלו

קבלה קבלה
עצמו איך זה יכול

קבלה קבלה
להיות

קבלה קבלה
קשה להכיר את הבורא דרך אחוריו אמרתי לכן

קבלה קבלה
אין לנו ברירה אלא להגביר אהבת חינם

קבלה קבלה
אמיתית לעסק בפנימיות ולהתפלל לבורא יותר

קבלה קבלה
מזה אין בידינו אבל לא להתפלל ולהגיד

קבלה קבלה
הבורא יעשה זה לא צריך צבא וצריך לעזור

קבלה קבלה
לחיילים וצריך לתמוך בחיילים וצריך לפול

קבלה קבלה
אהבת הזולת אבל כל הפעולות האלה הם אמצעי

קבלה קבלה
לשנות את הכוונה משה מעניין את הבורא זה

קבלה קבלה
לא כמה אני אעשה בחוץ אם כי אני צריך לעזר

קבלה קבלה
ב זה אלא זה מה הכוונה שלי כל מה שאני

קבלה קבלה
עושה בחוץ זה כדי לשכלל את הכוונה שלי

קבלה קבלה
וברגע שהבורא יראה שהכוונה שלנו היא טובה

קבלה קבלה
אז ה בעצמו האלוקים בעצמו שהוא הכוח שמנהל

קבלה קבלה
את הכל הוא יתן את ברכתו לצהל ואת ברכתו

קבלה קבלה
לעם

קבלה קבלה
ישראל ולכל מי שצריך אין לו בעיה הוא מזיז

קבלה קבלה
את כל הגלקסיה על אצבע אחת וזה רק משל אז

קבלה קבלה
בעיה בשבילו אבל הוא רוצה שאנחנו

קבלה קבלה
נרצה את זה נביא את הלב ואת הכלים ואת

קבלה קבלה
התודעה ואם לא נעשה את זה אז הוא מחכה

קבלה קבלה
לנו אף על פי שהת מאמע בכל יום מחכה לו

קבלה קבלה
שיבוא ומה זה משיח אז דיברנו מ זה ב

קבלה קבלה
בנבואת בעל הסלם תראו את זה שמה א זה

קבלה קבלה
תודעת האחדות שלא על מנת לקבל פרס זה נקרא

קבלה קבלה
גדלות ההשגה זה גם מלשון שיח שיש שיח בין

קבלה קבלה
האומות כי רק דרך הנקודה הפנימית הם

קבלה קבלה
יכולים להתחבר כי הם גם רוצים הצד הטוב

קבלה קבלה
שבהם ויש גם טוב באסלאם

קבלה קבלה
יש טוב באסלאם פשוט הר כרגע עולה יותר אבל

קבלה קבלה
יש שמה

קבלה קבלה
טוב שנעלה את הטוב בכולנו אז אז דרך השיח

קבלה קבלה
דרך הדתות נוכל להתחבר כי האסלאם אגב בלי

קבלה קבלה
קשר לזה שכל התורות והדתות ינקו מאיתנו

קבלה קבלה
אזרתי את זה בפתח לספר הזר האסלאם מאוד

קבלה קבלה
דומה ליהדות כאילו זה משהו אחר לגמרי אבל

קבלה קבלה
הוא מאוד דומה הסברתי את זה בשיעורים

קבלה קבלה
המתאימים אני לא כנס לזה פה מי ש רוצה

קבלה קבלה
שישלים זה באמת דברים מאוד מעניינים

קבלה קבלה
וחשובים

קבלה קבלה
אוקיי צריך לזכור שתשובת השם כרף

קבלה קבלה
עין עין זה הרצון לקבל לעצמו במקרה הזה

קבלה קבלה
ברגע שנרפא את האגואיזם אז נגלה את תשועת

קבלה קבלה
השם אז כל העסק הזה רוצה שנכין כלים בנפש

קבלה קבלה
שיהיה לנו כלים דהיינו כלים רצונות

קבלה קבלה
אמיתיים לתפילה

קבלה קבלה
אז גם הבורא יעזור לנו והבורא כל

קבלה קבלה
יכול ואין עוד מלבדו ואם הוא נתן רשות

קבלה קבלה
למשחית ועוד בשמחת

קבלה קבלה
תורה זה בא כדי לעורר אותנו עמוק לצאת מכל

קבלה קבלה
השנת חינם ולפעול לאהבת חינם גם אם זה שלא

קבלה קבלה
לשמע אבל לכוון לאן להגיע וברגע שמכוונים

קבלה קבלה
לשם נוצרת תפילה לאלוקים בעצמו כי באמת

קבלה קבלה
לנו לבד גם אין את הכוח לעשות את אהבת

קבלה קבלה
חינם כי זה כוח שהוא אלוקי כי הטבע שלנו

קבלה קבלה
זה לקבל אבל אם אנחנו צנים את העבודה ואת

קבלה קבלה
ההשתדלות ואת ההכנה אז הבורא יתברך בעצמו

קבלה קבלה
עוזר לנו ונותן את את האור האלוקי של אהבה

קבלה קבלה
וזה גם יתן קרינה של אהבה לאומות העולם

קבלה קבלה
ויעלה את הטוב שבהם שרוצה

קבלה קבלה
אחדות וזה המשיח יעשה

קבלה קבלה
תודעת המשיח וגם אדם אבל האדם זה לא

קבלה קבלה
העניין כמו שמשה רבנו לא העניין זה רק היה

קבלה קבלה
צינור אבל הרי היו כאלה ששנאו את משה

קבלה קבלה
וחלקו עליו זה עניין של תודעה שצריך להשיג

קבלה קבלה
זה ישויות רוחניות ודרגות

קבלה קבלה
של של

קבלה קבלה
לבבות טוב אני כבר לא יספיק לדבר על רכל

קבלה קבלה
עמנו אז רק

קבלה קבלה
רגע

קבלה קבלה
אולי אני אסכם ואני אגיד ציטוט יפה מ בעל

קבלה קבלה
הסולם ובסוף כמנהגי אני מחבר את כל הקטעים

קבלה קבלה
ככה מישהו רוצה לראות את הכל

קבלה קבלה
ביחד את כל השיעורים שבנושא

קבלה קבלה
מרתון אומר בעל הסולם

קבלה קבלה
בכתביו מתן

קבלה קבלה
תורה וזה גלוי

קבלה קבלה
לכל אלא מה שאני מחדש הוא דבר אחד כי הם

קבלה קבלה
הסוברים אשר סוף כל סוף יבין הצד שכנגד את

קבלה קבלה
הסכנה ואז חרין ראשו ויקבל את דעתו שזה

קבלה קבלה
לכאורה מה שחשבו כרגע המודיעין

קבלה קבלה
וצל ומי שלא יהיה הממשלה לגבי החמס

קבלה קבלה
למשל ואני יודע שאפילו נקשור אותם בכפיפה

קבלה קבלה
אחת לא יוותר אחד לשני כ הם לא

קבלה קבלה
נימה ושום סכנה לא תפריע למי מלבצע את

קבלה קבלה
שאיפתו למה כי הכל בנוי על האגואיזם

קבלה קבלה
במשפט אחד כל עוד שלא נביע את מטרתנו מתוך

קבלה קבלה
החיים הגשמיים לא יהיה לנו תקומה גשמית

קבלה קבלה
זאת אומרת אפילו הגשמיות לא תתקיים אם לא

קבלה קבלה
נתעלה מעל

קבלה קבלה
הגשמיות כי הרוחני והגשמי שבנו אינם

קבלה קבלה
יכולים לדור בכפיפה אחת כי זה בת

קבלה קבלה
הפכים כ נו בני האידה ואף אם אנו שקועים

קבלה קבלה
במט שערי החומריות עם כל זה לא נוותר על

קבלה קבלה
האידה שזה יהיה שער נן על פניו ואל כן

קבלה קבלה
למטרה הקדושה שלשמו יתברך אנו צרכים מה זה

קבלה קבלה
המטרה אהבה ואחדות השוואת הצורה אבל לא

קבלה קבלה
כדי לקבל פרס וזה בדיוק כל התורה עוסקת

קבלה קבלה
בזה גם חיצוניות התורה אגב אבל בגלל ש

קבלה קבלה
מחורבן הבית התנתקנו כל כך אז שאנחנו

קבלה קבלה
ניגשים לחיצוניות תורה אנחנו הכל מבינים

קבלה קבלה
אותה באהבה

קבלה קבלה
עצמית וגם הדתיים אם הם לא הבינו את זה

קבלה קבלה
אמרתי ההשגחה

קבלה קבלה
היא היא מעניין אותה התכלית הרוחנית אם

קבלה קבלה
צריך לפוצץ את המטריקס עם כל הכאב שבזה

קבלה קבלה
ההשגחה תעשה את

קבלה קבלה
זה ומה קורה אנחנו מעניין אותנו המטריקס

קבלה קבלה
כמה האם מעניין אותנו אהבת חינם אז קודם

קבלה קבלה
כל כן כי אנחנו יהודים אבל זה אחוזים

קבלה קבלה
קטנים אנחנו חייבים להגביר את זה כי אנחנו

קבלה קבלה
בדור מאוד מיוחד שקרוב לגאולה

קבלה קבלה
לשלמות הבורא דורש מאיתנו הרבה

קבלה קבלה
יותר אבל עם כל זה צריך לזכור שהכל לטובה

קבלה קבלה
והעונש הוא התיקון כתוב שהקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
הול קנה ונוקם אבל זה לא נקימה של בשר ודם

קבלה קבלה
אלא זה נקימה

קבלה קבלה
א שמביאה לתכלית כאילו זה נקמה של אהבה

קבלה קבלה
נקמה זה עניין של קנאה שהוא מקנא על זה

קבלה קבלה
שנגיע לתכלית

קבלה קבלה
ולאהבה זה משהו אחר לגמרי זה לא נקמה

קבלה קבלה
גופנית יש קינת חמורים תרבה חומריות ויש

קבלה קבלה
קינת סופרים תרבה

קבלה קבלה
חוכמה היות ואנחנו בעלא לשמע אבל מתוך שלא

קבלה קבלה
לשמע בעלי שמ כל פעם שאנחנו לוקחים את

קבלה קבלה
הנקודה שבלב שזה רחל

קבלה קבלה
ימן מחזקים אותה ומגבירים

קבלה קבלה
אותה דהיינו עכשיו אני הולך לעשות חסד אז

קבלה קבלה
אני מעורב מה אני עושה את זה גם בשביל

קבלה קבלה
כבוד גם כי זה

קבלה קבלה
נחמד אוקיי אבל אבל בגלל שאני יהודי יש לי

קבלה קבלה
גם נשמה שם נקודת נשמה שהיא אומרת שאני

קבלה קבלה
עושה את זה רק כדי להשפיע בגלל האמת בגלל

קבלה קבלה
אהבה טהורה ואמיתית רק הנקודה הזאת היא

קבלה קבלה
קטנה היא אחוז אחד % % כל אחד והתודעה

קבלה קבלה
שלו זה לא מספיק אני צריך להגדיל אותה

קבלה קבלה
שהיא תהיה % והקדוש ברוך הוא גם יעזור

קבלה קבלה
או לפחות שיהיה % מחצי

קבלה קבלה
השקל אבל אם היא חצי אחז ומה ש בפרונט זה

קבלה קבלה
שיהיה לי גשמיות יותר טובה ובריאות ועולם

קבלה קבלה
הבא זה הפך האלוקות אבל זה חלק מההתפתחות

קבלה קבלה
אבל לא להישאר

קבלה קבלה
שמה לכן לסיום וחפרת אבל אין

קבלה קבלה
ברירה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו אהבת

קבלה קבלה
חינם אמיתית פנימית הזוהר מלמד אותנו

קבלה קבלה
והקבלה והחסידות

קבלה קבלה
איך לעשות את

קבלה קבלה
זה הקדוש ברוך הוא לא עוצה פעולות

קבלה קבלה
חיצוניות כדי לצאת ידי

קבלה קבלה
חובה והכוונה של הפעולות האלה היא רק

קבלה קבלה
להגדיל את הגשמיות ואת החיצוניות הוא לא

קבלה קבלה
רוצה שנפעל את הרוחניות בבחינת שפחה כרש

קבלה קבלה
גבירתה אבל הוא מרשה להתחיל מזה כאמצעי

קבלה קבלה
בתנאי שמכוונים

קבלה קבלה
למטרה העסק בפנימיות התורה הוא מהווה

קבלה קבלה
סביבה מאוד טובה

קבלה קבלה
לאדם לפעול את הפנימיות ואת האהבה האמיתית

קבלה קבלה
והטהורה היות וכל העסק כל הזמן עוסק בזה

קבלה קבלה
כמו שאני עוסק בבריאות טבעית או בספורט זה

קבלה קבלה
נותן לי חשק לפעול ספורט וגם לעשות כי זאת

קבלה קבלה
האווירה שלי אבל אם כל האווירה שלי איך

קבלה קבלה
להגדיל את האגו את הגאווה את האגואיזם את

קבלה קבלה
התענוג לא משנה גם מהתורה וגם לא מהתורה

קבלה קבלה
אז זה מה שאני

קבלה קבלה
אוליד אצלי זה מוליד

קבלה קבלה
אומנם ברמה מסויימת אבל זה

קבלה קבלה
מקרין למי שבמקום אחר אצלו הקרינה הזאת

קבלה קבלה
היא מאוד גדולה אבל כל אחד נמדד לפי

קבלה קבלה
המדרגה שלו אם תלמיד חכם למשל פועל בשביל

קבלה קבלה
גאבה וכבוד הפגם שלו הוא מאוד גדול גם אם

קבלה קבלה
הוא לא רואה את זה אותו דנים על זה בכל

קבלה קבלה
אחד מתוכנו יש הרבה מחבלים וחמס ניקים

קבלה קבלה
אמנם אצלנו זה עובד אחרת כי אנחנו יהודים

קבלה קבלה
וצדיקים

קבלה קבלה
אבל

קבלה קבלה
עדיין זה קיים בנו ועד שלא נמגר את זה

קבלה קבלה
מתוכנו שזה נקרא שנאת

קבלה קבלה
חינם וכעס וגאווה ואגואיזם ו שאכפת לנו רק

קבלה קבלה
מעצמנו או שאם אנחנו משפיעים זה כדי לקבל

קבלה קבלה
בחזרה וזה הבורא לא

קבלה קבלה
רוצה אנחנו לא רואים בזה פגם בהתחלה כי

קבלה קבלה
אנחנו כאילו ב כאילו בהתפתחות נמוכה אבל

קבלה קבלה
ככל שאדם עולה רוחנית הוא רואה כמה זה דבר

קבלה קבלה
רע שה משפיע עלמנת לקבל זה קליפה קשה

קבלה קבלה
אנחנו חושבים שאם אני משפיע אז זה בסדר על

קבלה קבלה
זה נאמר בזוהר של כל חסד דאבדין לגרמייהו

קבלה קבלה
דאבדין זאת אומרת למה החסדים של הגויים

קבלה קבלה
פסולים כי הם עושים את זה לעצמם אבל

קבלה קבלה
הכוונה לגוי שבאדם כמו שהזר אומר בהרבה

קבלה קבלה
מקומות כמו שוא אומר גם סליחה בהקדמה לעץ

קבלה קבלה
חיים ועוד הרבה מקומות אבל כדי לראות את

קבלה קבלה
זה כרע זה רק הבורא והאלוקים והתורה נותנת

קבלה קבלה
לנו את הכוח לראות את זה השלב הראשון

קבלה קבלה
לראות את זה זה נקרא לרדת למצרים ואחר כך

קבלה קבלה
גם צריך לצאת ממצרים זה השלב

קבלה קבלה
הב ושנעשה את זה באופן כללי

קבלה קבלה
כאומה אז תתחיל הגאולה גם הגשמית שזה אומר

קבלה קבלה
שיש שלום ויהיה פה חברה טובה ומתוקנת

קבלה קבלה
והרבה דברים

קבלה קבלה
טובים אבל זה לא בא כמטרה זה יהיה רק

קבלה קבלה
אמצעי כדי לאפשר לנו לעבוד מבחינה פנימית

קבלה קבלה
רוחנית יותר עמוק כי באנו לפה לשכלל את

קבלה קבלה
הרוחניות לא את הגשמיות יש בינה מלאכותית

קבלה קבלה
יכולה לעשות את זה באנו לתקן את הפנימיות

קבלה קבלה
שבנו מה הפנימיות מקולקלת כן יש בה צדדים

קבלה קבלה
מקולקלים שהם ניתנו כדי שאנחנו נתקן אותם

קבלה קבלה
כדי שנהייה שותפים

קבלה קבלה
במציאות כמובן הצד האלוקי הגבוה אנחנו לא

קבלה קבלה
יכולים לפגום בו פה אבל זה גם לא העניין

קבלה קבלה
שלנו אותנו דנים על חלק שאנחנו אחראים

קבלה קבלה
לתקן עליו זה נקרא עולמות ביע אצילות לא

קבלה קבלה
גוח הרע אבל יש ביד הקליפה ביד ד קדושה

קבלה קבלה
שמה אנחנו צריכים לעבוד ולתקן זה לא נמצא

קבלה קבלה
בפיזי זה נמצא בנפש בתודעה אבל דרך הפיזית

קבלה קבלה
אני מתאמן על זה זה נושא עמוק שזה לא ה

קבלה קבלה
המקום להיכנס אליו תראו בקורס כבלה

קבלה קבלה
למתחיל פתח לספר הזר ובמקומות המתאימים

קבלה קבלה
אוקיי אני אספיק להגיד משהו על רחל

קבלה קבלה
אמנו רציתי

קבלה קבלה
דקות

קבלה קבלה
טוב

קבלה קבלה
ננסה רחל זה לא איזה סבתא מלפני ו

קבלה קבלה
משהו

קבלה קבלה
שנה

קבלה קבלה
רחל טו תעשה את החישוב אחר

קבלה קבלה
כך ה דרות

קבלה קבלה
מנח רחל

קבלה קבלה
אמנו זה סוג של

קבלה קבלה
תודעה הכל זה השכינה הקדושה הכל זה אלוקות

קבלה קבלה
ר השאלה איזה צורה אני נותן לזה בתודעה

קבלה קבלה
אני יכול לקחת את האלוקות ולקר לה לילי או

קבלה קבלה
לקרוא לה רחל זה

קבלה קבלה
תלוי איזה כלים אני

קבלה קבלה
מביא רחל זה צד הפנימיות האהבה האמיתית

קבלה קבלה
הטהורה שבאדם הרכבנו מזה בסרטון של השת

קבלה קבלה
חיל מה זה

קבלה קבלה
אה איך זה הולך

קבלה קבלה
שנייה נחפש את

קבלה קבלה
הפסוק

קבלה קבלה
כן מזר

קבלה קבלה
וישלח והי בצת נפשה כי מתה אמר רבי אבא

קבלה קבלה
וככ ן שאמר והי בצת נפשה אני יודע שמתה

קבלה קבלה
ולמה נאמר כי מתה ומשיב אלא שנצרך לומר כי

קבלה קבלה
מתה להראות שהנפש לא חזרה יותר אעל

קבלה קבלה
הגוף ומתה רחל מתת הגוף כי יציאת הנפש

קבלה קבלה
אינה מורה עדיין על מיתת הגוף משום שיש

קבלה קבלה
בני אדם שיצא נשמתם וחזרה אחר כך למקומה

קבלה קבלה
כמה שרואים כסמל במוות

קבלה קבלה
קליני כמו שכתוב ותשב נפשו אליו ויצא ליבם

קבלה קבלה
נפשי יצא בדברו לא נטרה בו נשמה אבל

קבלה קבלה
זו רחל יצאה נשמתה ולא חזרה למקומה ומתה

קבלה קבלה
רחל אני קורא פשוט הזר לפי הסדר אז אני

קבלה קבלה
קורא גם את זה וצא יעקב מצבה על קבורתה עד

קבלה קבלה
היום אמר רבי יסי מה הטעם שאומר הכתוב עד

קבלה קבלה
היום ואומר הוא משום שלא נתכסה מקום

קבלה קבלה
קבורתה עד אותו היום שעתיד הקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
לחיות המתים כמו שנאמר עד עד היום עד אותו

קבלה קבלה
היום ממש דהיינו יום תחיית

קבלה קבלה
המתים תכף אני אסביר רבי יהודה אמר עד

קבלה קבלה
היום הורה עד היום שתחזיר השכינה מגלות את

קבלה קבלה
ישראל במקום ההוא של קבורת

קבלה קבלה
רחל כמו שכתוב וזה מה שרציתי להגיע ויש

קבלה קבלה
תקווה לאחריתך והיא שבועה שנשבע לה הקדוש

קבלה קבלה
ברוך הוא לשכינה

קבלה קבלה
ועתידים ישראל בעת שיחזרו מן הגלות לעמוד

קבלה קבלה
על קבורת רחל ו כות שם כמו שהיא בכתה על

קבלה קבלה
גלות ישראל ועל זה כתוב בבכי יבוא

קבלה קבלה
ובתחנונים הוביל וכתוב כיש שכר לפעולתך

קבלה קבלה
ובאותה שעה תדה רחל שהיא בדרך לשמוח עם

קבלה קבלה
ישראל ועם השכינה

קבלה קבלה
ירוע חברים אומר זוהר שיר

קבלה קבלה
השירים שיש

קבלה קבלה
שבועה זה נקרא אם תאירו ואם תראו את אהבת

קבלה קבלה
שתחפץ מה זה תחפץ חפץ חסד עד שעם ישראל

קבלה קבלה
יעסקו בתורה ומצוות או בתיקון

קבלה קבלה
החברתי

קבלה קבלה
לשמה זה מה שהביא את המשיח את הגאולה ואת

קבלה קבלה
הגילוי של רחל אמנו כל עוד אנחנו עוסקים

קבלה קבלה
בתורה ומצוות שלא לשמ או בחברה שלא

קבלה קבלה
לשמה שלא לשמה זה נקרא רק כדי לקבל פרס או

קבלה קבלה
רק לתועלת עצמנו אז השכינה היא בגלות והיא

קבלה קבלה
לא יכולה להתגלות והיא מחכה

קבלה קבלה
לנו היא מחכה שנכין את הכלים של אהבת חינם

קבלה קבלה
ואומר הזוהר ברגע שנעשה את התיקון הזה מיד

קבלה קבלה
הגאולה

קבלה קבלה
מתגלה כי אין אין הגבלה רוחנית כי מרות את

קבלה קבלה
האור הרוחנית זה מתפשט בבת

קבלה קבלה
אחת כמו גל ביחס

קבלה קבלה
לחלקיק אבל צריך לבכות עם רחל מה זה הבכי

קבלה קבלה
הזה שכואב לנו שאין אהבת חינם הרי רחל זה

קבלה קבלה
הנקודה הפנימית שבכל אחד ואחד זה הרחלים

קבלה קבלה
וקיבוץ של כל רחל שבכל נשמות ישראל זה

קבלה קבלה
נקרא השכינה הקדושה אז אם

קבלה קבלה
נבכה דהיינו אכפת לנו חסר לנו

קבלה קבלה
קתנות על היחד האמיתי והטהור שאין לנו

קבלה קבלה
אותו זה יביא לנו תפילה אמיתית שהבורא

קבלה קבלה
יגעל אותנו אבל אם כל מה שאנחנו בוכים זה

קבלה קבלה
על האגואיזם ועל האהבה עצמית

קבלה קבלה
אז זה

קבלה קבלה
מה שמרחיק את הגאולה אבל העונש הוא

קבלה קבלה
התיקון הבורא מסדר את המציאות זה נקרא חוק

קבלה קבלה
ההתפתחות באופן שיכריח אותנו להגיע לאהבת

קבלה קבלה
חינם אבל עדיף דרך תורה דרך

קבלה קבלה
טוב שזה נקרא ויהיה אור דרך

קבלה קבלה
הצדיקים

קבלה קבלה
לכן שני אזכה לגלות את רכל שבתוכנו זה

קבלה קבלה
נסיכת דיסני ד סיני כמו שאמרנו בהילולה

קבלה קבלה
אשת חי מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה דהיינו

קבלה קבלה
אהבה שלא תלוייה בדבר אהבת

קבלה קבלה
אמת אהבה שלמה ובאמת לנו אין את הכוח לזה

קבלה קבלה
רק את התפילה והיגיעה לזה זה נקרא אמונה

קבלה קבלה
תפילה יגיעה יש עלזה פסוק שבעל הסולם אומר

קבלה קבלה
ובזה

קבלה קבלה
נסיים הפסוק אומר ויאמר אדוני הנה מקום

קבלה קבלה
איתי וניצבת על הצור מה זה המקום המקום זה

קבלה קבלה
הרצון צור זה עניין של צורה מעבר לחומר יש

קבלה קבלה
עוד פירושים אבל אני הולך על זה כרגע אומר

קבלה קבלה
בעל הסולם הקדוש איתי ראשי תפילות אמונה

קבלה קבלה
תפילה יגיעה שזה

קבלה קבלה
ג הדרכים הכללים ה דרכי

קבלה קבלה
העבודה לגלות את

קבלה קבלה
האלוקות אנחנו חייבים את ההשתדלות כי

קבלה קבלה
אנחנו צריכים להיות שותפים ולהביא את

קבלה קבלה
הכלים ואנחנו צריכים להאמין דהיינו לכוון

קבלה קבלה
את ההשתדלות למקום האמונה

קבלה קבלה
ואהבה ואנחנו צריכים להתפלל דיינו שיהיה

קבלה קבלה
לנו ביקוש אמיתי לעזרה מלמעלה כי באמת

קבלה קבלה
האור מגיע מלמעלה ולא בידינו אנחנו רק

קבלה קבלה
מכינים את

קבלה קבלה
הכלים ולפעמים יש תפילה על תפילה זה

קבלה קבלה
שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו

קבלה קבלה
שיהיה לנו בכלל את הכלים וזה גם חלק

קבלה קבלה
מהעבודה והאמונה תפילה הגיה החיבור שלהם

קבלה קבלה
ביחד יוצר כלי אמיתי וראוי ורצוי לתפקידו

קבלה קבלה
לזכות לגאולה אז בעזרת השם חפרתי לכם אבל

קבלה קבלה
היה צריך להגיד את הדברים בתוך כל זה

קבלה קבלה
כמובן עם ישראל יקר הפנימיות כל כך גדלה

קבלה קבלה
בעולם זה כל כך

קבלה קבלה
משמח והזוהר התפשט לכל מקום

קבלה קבלה
והחסידות

קבלה קבלה
ו וזה נפלא וזה סימן יפה ורק נשאר לנו

קבלה קבלה
להעמיק פנימה ולעשות את העבודה

קבלה קבלה
לשמה ואז נזכה לעזרת

קבלה קבלה
הבורא אבל זה באמת עניין של התפתחות

קבלה קבלה
תודעתית ואבולוציה רוחנית אין לנו אלא

קבלה קבלה
לעשר את ההשתדלות להתפלל לרחמים ולפעול

קבלה קבלה
טוב על הסביבה בענווה ולא בדרישה כמה

קבלה קבלה
שאנחנו יכולים ומעבר לזה הבורא מזיז את

קבלה קבלה
העולם אבל אנחנו מחוייבים לחלקה של

קבלה קבלה
נו בעזרת השם

קבלה קבלה
שנזכה לגלות את האמת לפעול נכון להשתמש

קבלה קבלה
בגשמיות בשביל הרוחניות ולא ברוחניות

קבלה קבלה
חלילה לגשמיות ונזכה באמת להגיע להתעלות

קבלה קבלה
רוחנית ולראות מעבר לגשמיות את האמת ואז

קבלה קבלה
גם נוכל לחיות לא רק לדבר על זה אלא באמת

קבלה קבלה
נרגיש ונראה את הטוב כמו שאני רואה חלקיק

קבלה קבלה
אבל אני רואה גם את הגל שמעבר לחלקיק כי

קבלה קבלה
החלקיק הוא מפריד והוא מראה דבר נגיד היה

קבלה קבלה
פה פיצוץ עכשיו אז אני רואה את את הרע רק

קבלה קבלה
את החלוקה אבל אם אני ארואה גם בעיניים

קבלה קבלה
הרוחניות אני רואה בעצם שלא קרה כלום כי

קבלה קבלה
הכל מתוקן הכל אלוקי אבל זה פילוסופיה לא

קבלה קבלה
זה פילוסופיה כי לא הרתי את זה

קבלה קבלה
ללב שאני אחייה את זה ויעבוד על זה ויוריד

קבלה קבלה
את זה ללב זה לא יהיה

קבלה קבלה
פילוסופיה זה

קבלה קבלה
יהיה המציאות שלי

קבלה קבלה
שלנו שני אזכה אנה אדוני הושיענה אנה

קבלה קבלה
אדוני הצליח נה ואולי אני אסיים בתפילה

קבלה קבלה
רגע זה על הפוסט שלי אני לא זוכר בעל פה

קבלה קבלה
מהנביא

קבלה קבלה
ישעיהו אם נפרק את המילה

קבלה קבלה
לזה כן לאי שמר אות חמס בארצך שד ושבר

קבלה קבלה
גבולך וקרא את הישועה ישועה זה מלשון

קבלה קבלה
יהושע זה צד הלב לכן הוא כבש את הארץ

קבלה קבלה
חומותיך או שריך תהילה חומות זה הדברים

קבלה קבלה
שמגנים על האדם הגבולות שלו

קבלה קבלה
השערים זה מלשון שיעור כל אחד משער ומגלה

קבלה קבלה
את המציאות לפי הכלים

קבלה קבלה
שלו תהילה זה עניין של מלכות זה

קבלה קבלה
תהילים צד הנשמה הפנימיות השאלה היות חמס

קבלה קבלה
חמס זה צד האגואיזם האהבה עצמית

קבלה קבלה
הפרטיות סליחה שאצלנו מתבטאת בשנאת חינם

קבלה קבלה
ובקנה ובגז ובתו לא פיזי רק גם בוודאי

קבלה קבלה
בפנימיות שבנו במחשבות שבנו לדבר לשון הרע

קבלה קבלה
זה לא לדבר בפה זה כל התודעה שלי ראה על

קבלה קבלה
כולם כל היום זה לא פחות

קבלה קבלה
חמור כל מה שאני לא מדבר בפה זה כדי

קבלה קבלה
להתאמן דרך זה שהלב שלי לא ידבר לשון

קבלה קבלה
הרע ואז נזכה אם מגר את החמס שבתוכנו ממלא

קבלה קבלה
הקדוש ברוך הוא העייף לכל הרוחות את החמס

קבלה קבלה
החיצוני שזה צד הרע שבאומות העולם

קבלה קבלה
אנחנו ראינו פה לא רק חמאס ראינו פה עמלק

קבלה קבלה
וחמאס ביחד ועוד דברים

קבלה קבלה
קשים כי באמת המציאות הגיעה למצב לא

קבלה קבלה
פשוט סליחה אין פורנות בע לעולם אלא בשביל

קבלה קבלה
ישראל

קבלה קבלה
שנזכה לגאולה אמיתית בהקדם וכמו שכתבתי ב

קבלה קבלה
בפוסט פוסט טראומה כבר נהיינו היום לא

קבלה קבלה
פשוט מה שקרה אמן כן יהי רצון בסוגריים

קבלה קבלה
כתבתי כלי זאת אומרת אם יהיה כלי אז גם

קבלה קבלה
נוכל לגלות את האמונה ואת האור האלוקי אמן

קבלה קבלה
ואמן תודה רבה אני אשמח ללייק שיתוף

קבלה קבלה
ותגובה שתמשיכו לראות מאיתנו

קבלה קבלה
תוכן שנייה אני קצת שרוד ח טיפול שיניים

קבלה קבלה
קשוח

קבלה קבלה
היום נישמח אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ

קבלה קבלה
כדי לתמוך בעלויות הפרסום היקרות של

קבלה קבלה
התכנים והתחזוקה של

קבלה קבלה
הדברים ובבקשה ואנה ממך בורא עולם יתברך

קבלה קבלה
קודם כל שייה אכפת לנו מעם ישראל ומכל

קבלה קבלה
השבויים כאילו זה

קבלה קבלה
אנחנו ומשפחתנו ממש וכנו שנרגיש את זה

קבלה קבלה
בלב ו שבזכות הרגש האמיתי והתפילה

קבלה קבלה
הכנה תסייע בידינו ותחזיר אותם בהקדם

קבלה קבלה
הביתה באהבה שלמה ו גנה שלמה על כל עם

קבלה קבלה
ישראל עושה שלום

קבלה קבלה
במרומיו דהיינו בפנימיות ואז הוא יעשה

קבלה קבלה
עלינו גם בחיצוניות ונאמר אמן תודה רבה

קבלה קבלה
בעזרת השם נעשה

קבלה קבלה
ונצליח לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה גם

קבלה קבלה
כי ילך בגצ ל מוות לא יר רע כי את עמדי

קבלה קבלה
שפתך ודחי נחמוני ואני אולי אסיף עוד

קבלה קבלה
תפילה קצת יותר פנימי

קבלה קבלה
שהקדוש ברוך הוא יתברך הבורא יתברך יתן

קבלה קבלה
כוח

קבלה קבלה
נשמה לחטופים ול

קבלה קבלה
הנפגעים קודם כל שיחזרו הביתה במרה אבל

קבלה קבלה
גם

קבלה קבלה
שיחזרו שלמים בנפש וגם

קבלה קבלה
עכשיו איפה הם איפה שהם באשר הם שייתן להם

קבלה קבלה
כוח רוחני ונשמתי ש ג עליהם ויעזור להם

קבלה קבלה
לעבור את

קבלה קבלה
זה ולהתגבר על הכל כי הנפש היא חזקה יותר

קבלה קבלה
מהכל אבל בעיקר הנפש האלוקית כי היא

קבלה קבלה
מחוברת לבורא מעבר

קבלה קבלה
לחומר אמן ואמן ושבו בנים

קבלה קבלה
לגבולם שיהיה לנו תפילה אמיתית וכנה

קבלה קבלה
וטהורה לזה ו שהקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
גם יקבל את תפילתנו ברחמים רב

קבלה קבלה
ובעזרת השם

קבלה קבלה
גם יש כיפת ברזל ויש כיפת לב רז שזה יראת

קבלה קבלה
הרוממות שמגלה את האהבה שזה המגן האמיתי

קבלה קבלה
על עם ישראל כיפה זה עניין כמו כיפה זה

קבלה קבלה
יראה זה דבר שמכסה זה הסתרה וברזל אמרתי

קבלה קבלה
זה יכול להיות לב זר שזה מצד הקליפה גאבה

קבלה קבלה
או רז לב שזה הדבר הכי גדול

קבלה קבלה
שיש שזה מה ש עלינו התחילו אורכים הו כיפת

קבלה קבלה
ברזל זה נקרא יראה ואהבה לא

קבלה קבלה
בחוץ אמיתיים

קבלה קבלה
בפנים שנזכה זה ההגנה האמיתית זה הכייפת

קבלה קבלה
ברזל יראה ואהבה וזה מה שמגן עעל עם ישראל

קבלה קבלה
שום דבר אחר

קבלה קבלה
לא יכול להיות שהמציאות משתמשת בכלים

קבלה קבלה
מסויימים בוודאי אבל רואים עם הכפפת ברזל

קבלה קבלה
קוראים דברים ולכל טיל יש את הכתובת וחייב

קבלה קבלה
את ההשתדלות גם ואדם אדם שלא שומר על

קבלה קבלה
ההנחיות הוא עובר על חוקי התורה ואומר בעל

קבלה קבלה
הסולם ש מי שעובר על חוקי ההשגחה הטבע

קבלה קבלה
נישו כי הטבע זה סליחה מי שעובר על חוקי

קבלה קבלה
הטבע עובר על חוקי ההשגחה אז הטבע דורש

קבלה קבלה
השתדלות בזמן סכנה זה גם הלכה אבל אחרי

קבלה קבלה
שעשית את ההשתדלות ירדת לחדר ביטחון ירדת

קבלה קבלה
לחדר מדרגות עכשיו זה ביד הקדוש ברוך הוא

קבלה קבלה
תתפלל ותכוון טוב זה כבר לא בידך אבל תעשה

קבלה קבלה
אבל מה שיגן עליך פה באמת זה רק העירה

קבלה קבלה
והאהבה זה הכייפת ברזל

קבלה קבלה
האמיתית

קבלה קבלה
שנזכה מה עוד נגיד לסיום וידום אהרון תודה

קבלה קבלה
רבה