חכמת הקבלה – קורס

חכמת הקבלה – קורס
#חכמת #קבלה חכמת קבלה היא החכמה היחידה בעולם, שמתעסקת מעבר לזמן ומקום העדר חילוף ותמורה מעבר למראה והאשליה הגשמית. כל החכמת האחרות עוסקות בזמן ומקום, או ברמת הנפש הבהמית בתחתית עולם העשיה, אבל הכל במסגרת האשליה הגשמית והנפש הבהמית החיה, אבל חכמת קבלה המעשית והנבואה היא היחידה בעולם שעוסקת לחלוטין מעבר לגשמיות, ואף מעבר לגשמיות (החומר) שברוחניות. רבים טועים בהבנה של חכמת קבלה מעשית וחושבים שמדובר על שטויות ואשליות בגשמיות, אבל דווקא קבלה מעשית באה דקדושה באה לחבר את האדם למדרגות הנבואה ורוח הקודש שהם מעל העולם האשליה, מעל המטא-ריק-ס' אל האמת שנמצאת בדמיון האלוקי המתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות. קבלה מעשית, היא צד הסוד שבתורה, צד הקדושה העליונה שמתפשטת ללב. לקבל בעל מנת להשפיע זו קבלה מעשית – אהבה שלמה. אנו טמאי מתים (טמאי הרצון לקבל לעצמנו) על כן אין לנו אפשרות להתעסק בקבלה מעשית. כל תורת הקבלה עוסקת בבחינת טעמי התורה, ולא סתרי התורה. שמצווה לגלותם ובזכות זה תלויה הגאולה.

0:00 מבוא לחכמת הקבלה שיעור א'
01:08:00 חכמת הקבלה שיעור ב'
02:20:00 חכמת הקבלה שיעור ג'
03:32:00 – חכמת הקבלה שיעור ד'
04:45:00 – חכמת הקבלה שיעור ה'
06:10:00 – חכמת הקבלה שיעור ו'