הילולת בעל התניא

ההילולא ה-211 של רבי שניאור זלמן מלאדי, המכונה 'אדמו"ר הזקן', 'בעל התניא' ו'בעל שולחן ערוך הרב' וכן 'רש"ז'.

1. רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת זו, היה תלמידו המובהק של המגיד ממזריטש, ממלא מקומו של הבעל שם טוב. ספריו הנודעים: 'התניא' ו'שולחן ערוך הרב' מהווים אבני דרך יסודיים בחסידות.

2. כשנולד, ערך הבעל שם טוב הקדוש סעודה גדולה ואמר שנשמה חדשה ירדה לעולם שתאיר את העולם בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ומשכך נקרא 'שני-אור'.

3. כאשר הגיע רבי שניאור זלמן אל מורו ורבו המגיד ממזריטש, אמר לו המגיד כי נשמתו היא 'חדשה', כלומר: נשמה שירידתה לעולם אינו לצורך תיקון חוזר בגלגול אלא בעלת מטרה כללית לצורך כוונה אלוקית והיא לא ירדה לעולם קודם לכן. עוד הוסיף המגיד והבהיר כי תפקידו בעולם הוא לגלות ולבאר את תורת הבעש"ט באופן של הבנה והשגה בדרך חב"ד.

4. רבי שניאור זלמן מלאדי חיבר את 'ספר התניא', שנקרא גם 'ליקוטי אמרים'. עיקרו של הספר מוקדש לעיון מעמיק בפנימיות חלקי הנפש, תוך זיקה מובהקת למינוחיה של הקבלה.

5. בספרו, מבהיר ר' שניאור זלמן כי מטרת הבריאה היא 'לעשות לו יתברך דירה בתחתונים', כלומר: להפוך את העולם התחתון לקדוש ולאלוקי. כתוצאה מכך נגזרת עבודת בני ישראל למטה, בקיום מצוות מעשיות דווקא, על מנת להכשיר את העולם וחפציו, ולא להסתפק בעבודת המוח והלב.

ספר 'התניא' תורגם ל-11 שפות: אנגלית, צרפתית, רוסית, יידיש, ספרדית, איטלקית, פורטוגזית, גרמנית, ערבית, הונגרית וגיאורגית. הספר הופיע גם בכתב ברייל, ועד לשנת 2010 הודפסו מעל 6000 מהדורות.

 

חיזוק האמונה בלב האדם
6. אחת הסגולות המופלאות של הספר היא חיזוק האמונה בלב האדם. בקרב החסידים ידוע כי מי שסובל מספקות ומפקפוקים בענייני אמונה, סגולתו ללמוד בספר התניא. אין הכרח שיימצא תשובות שכליות לכל ספקותיו, אבל אמונתו תתחזק והפקפוקים ייעלמו. הספר מעורר את הנשמה האלוקית בקרב האדם ומלהיט את שלהבת האמונה.

7. בנוסף לספר התניא, חיבר ר' שניאור זלמן חיבור הלכתי רחב היקף, נקרא 'שולחן ערוך הרב'. למרבה הצער, רובו של כתב היד היחידי באותו זמן נשרף בעת אחת השריפות הגדולות, ועל כן כיום יש בידינו רק כרבע מהספר – רוב חלק אורח חיים וקטעים על יורה דעה וחושן משפט, אף על פי שבמקור הוא נכתב על כל 4 חלקי ה'שולחן ערוך'. הספר נחשב מקור הפסיקה העיקרי בחסידות חב"ד ובחוגים נוספים, ומוכר גם בקהל הרחב כאחד מגדולי ספרי הפסיקה של תקופת האחרונים.

8. בעקבות הלשנה לשלטונות הרוסיים כי רבי שניאור זלמן שולח כספים לחסידים שעלו לארץ ישראל ובכך מסייע לאימפריה הטורקית, אשר היו יריבי רוסיה, נאסר רבי שניאור זלמן. בהשתדלות החסידים, הוא שוחרר לאחר מספר שבועות, בי"ט בכסלו. תאריך זה נשמר בחסידות חב"ד כחג הגאולה, כיוון שאז החל רבי שניאור זלמן להפיץ את אור תורתו.

9. מעבר להיות רבי שניאור זלמן מחבר תורני, ניחון בחוש מוזיקלי מפותח והלחין ניגונים. במסורת החב"דית השתמרו עשרה מניגונים אלו, אשר על פי המסורת בחסידות חב"ד, הם מהווים סגולה מיוחדת להתעוררות לתשובה. רבי שניאור זלמן נהג לומר כי 'הלשון הוא קולמוס הלב והניגון הוא קולמוס הנפש', וכן הסביר כי הניגון הוא חלק הכרחי בעבודת ה', המסייע לפתיחת הלב בתפילה ובקיום המצוות.

10. מתוך עשרת הניגונים שנשתמרו מ'בעל התניא', הניגון המקודש ביותר הוא ניגון ה"ארבע בבות" (ארבעה שערים). זוהי יצירה מוזיקלית בת ארבעה בתים, שתוכנה מקביל לארבעת העולמות העליונים הרוחניים המתוארים בכתבי הקבלה – 'אצילות', 'בריאה', 'יצירה' ו'עשייה'. מפאת סגולותיו המיוחדות ומשמעותו הרוחנית, נהוג בקרב חסידי חב"ד לנגנו בדייקנות, מתוך רצינות במועדים הבאים בלבד: חודש אלול, ימי הסליחות, יום כיפור, שמחת תורה, היום האחרון של כל אחד משלוש הרגלים וי"ט כסלו. כמו כן נהוג לנגנו בזמני שמחות כהובלת חתן לחופה, בר מצווה, ברית מילה, וכן בעל הלווייה של צדיק.

 

שלום וברכה מה שלומכם היום הילולת בעל
התניה הקדוש צדיק

גדול ובפרט כי מסר את נפשו על פנימיות
התורה

וסודותיה יש נטייה לאנשים להעריך צדיקים
כדי שייתנו להם חס ושלום תמורות גשמיות

וחיצוניות אבל זה לא
אמיתי כל המטרה של

הצדיקים דווקא לתת את צד הנשמה והפנימיות
ולא להשתמש בפנימיות בשביל הגשמיות זה הפך

האמת והצדיקים אם זאת כתוב מתוך שלו לשמה
בע לשמה זה נכון אבל לא להתקע שמה כל

החיים כמו כן מדובר על לשמה הראוי מה
שכתוב נשים

הקטנים מרגילים
אותן מתחילים בלא לשמה אבל עד שתרבה דעתן

מרגילים אותם לאט לאט אז גם אותם צריך
להרגיל או את הנשים הקט שבאדם עצמו זה לא

משנה קטן זה מי שיש לו קטנות הדעת נשים זה
מלשון גיד הנשל שם זה הצד של האדם בבחינת

נקב גם מלשון עוקב שם השם אבל גם מלשון
נקב שהוא רק רוצה למלות את עצמו אבל גם

אותו את הצדדים האלה צריך ללמד לעסוק לשמ
רק יותר

לאט לכן נקרא קצת ממאמרי האדמור הזקן
קצר הקצרים

סליחה קצת עייף אבל רציתי בכל זאת להספיק
לעשות עוד לימוד כדי שנתקל באדמות הזקן

ובתורתו ו
בפנימיותו תפילה קודם הלימוד מארי זל

ריבון העולמים ואדוני האדונים אב הרחמים

והסליחות מודעים אנחנו לפני ך אדוני
אלוהינו לאבותינו בקידה ובשת חווייה ש

קרבתנו לתורתך לעבודתך עבודת הקודש שנתת
לנו חלק בשדות התורה

הקדושה מה מה אנו ומה חיינו אשר עשית עמנו
חסד גדול כזה על כן אנחנו מפילים תחנונינו

לפניך שת מכול ותסלח לכל חטאינו ובנותינו
ועל ובנותינו מבדילים בינינו

לבינך ויש לזכור שעונות האמיתיים הם לא מה
שאדם חושב המעשים החיצוניים או השגיות

החיצוניות שלו זה רק הסימפטומים
העוונות

האמיתיים זה
הגאווה ואנוכיות בתודעת האדם שאותם הוא

מזניח ועוסק רק
בחיצוניות לכן האריזל מכוון למקום האמיתי

לעוונות האמיתיים שהם
מסתתרים והם הגורמים האמיתיים ידוע כל

המחלות אור למשל זה לא בגלל האור עצמו
באופן ישיר זה מחלות פנימיות מאוד עמוקות

שהם יוצאות מהאור זה גם דרך של ניכוי
רעלים כידוע לחכמי הבריאות הטבעית היות

והאור זה העבר הגדול בגוף האדם אז הוא
משמש גם לניכוי רעלים ובכל מקרה הוא מוציא

מהחיצוניות את הפסולת כי מין דבק במינו
בכל אופן הרבה מחלות אור זה לא קשור לאור

בכלל זה רק עובר דרך האור בגלל רקבון
פנימי אותו דבר

פה
וכן יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואל

אבותנו שתכנן את לבבנו לרתך ו לבתך ותקשיב
אוזניך לדברינו אלה ותפתח לבבנו הארל

בסודות ה
תורתך יפה ויהיה לימודינו זה נחת רוח לפני

כיסא כבודך כריח
ניכוח ותציל עלינו מקור נשמתנו מכל בחינת

ושיצו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם
גילית דבריך האלה למשל של בעל ני הקדוש ש

נתקלל בנשמתו ונקבל ממנו כוחות לעבודת
השם בעולם כותם זכות אבותם וזכות תורתם

תמימותם קדושתם יעמוד לנו לבל נכשל בדברים
אלו בזכותם תעיר אננו במה שאנו לומדים

כמאמר נים זמירות
ישראל גל עיני והבית הנפלאות

מתורתך כי הדוני יתן חוכמה מפיו דעת
ותבונה יהיו רצון עם ריפי וגיוון ליבי

לפניך אדוני צורי
וגולי

אוקיי נלמד מאמר
שנקרא עקשות עירה

ואהבה ועבודת

השם זה האמת שזה חומר למתקדמים ומתקדמים
הייתי

אומר אבל אנחנו
לומדים לא לא בשביל השכל אלא כדי לגרות את

התודעה שלנו ואת הנשמה שלנו לרצות להתחבר
לפנימיות הדברים היה לי הרבה מניעות

להעביר את השיעור אז אני אשמח ללייק שיתוף
תגובה על מנת שתמשיכו לראות מאיתנו

תוכן
ו

הצטרפו
ל הופלה לטלגרם שלי בכתובת הזאת טלגרם זה

טל גר
סתם מם מם סתומה לטלגרם שלי בכתובת הזאת

זה לינק מהיר כמו וואטסאפ רק יותר מאובטח
ותוכלו להתתקן בתכנים מאוד נבחרים כדאי

מאוד מאוד כמו כן הורידו את אפליקציית
קבלה

ותודעה או אפליקציית הסולם או אפליקציית
ספר הזור מה

שתרצו אוקיי בעזרת השם נעשה ונצליח נעשה
כלים להשפעה ונצליח לזכות לאור

האמונה
אוקיי עצה לעבודת

השם אין לסו עומרה אין הוא על ידי
שהוא שהיא למעלה מן השכל כמו שכתוב כי עם

כשה עורף עורף זה גם קליפת פרעה כידוע הוא
כי אי אפשר להיות סור מרע ועשה

טוב על ידי יראה כי אין לנו יראה כל כך
דהיינו אין לנו את היראה האמיתית בבחינת

יראת הרוממות

בהתחלה לכן אי אפשר שר לזכך לזכר כתוב
אולי מתכוון לזכך הרצונות כי הם בעיקשות

ויראה יש לה ג' בחינות דהיינו במוח יש
יראה בושת ובלב הוא בהתגלות והוא פחד ו

בתעלומת לב שלא בא עדיין לידי מעשה היינו
לידי אותיות

המחשבה ואהבה יש לה גם כן הג בחינות הנל
אני תכף אסביר היינו במוח יראה ובושת ובלב

בהתגלות הוא פחד ו בתעלומת לב היינו שלא
בא עדיין לידי אותיות

מחשבה זהו ישראל עלו במחשבה תחילה עלה
היינו למעלה מן המוח בלא בחינת אותיות כמו

בחינת תעלומות
לב

נסביר הדרך על ידי כדי לפעול את אסור מרע
ועשה טוב זה על ידי עירת הרוממות כי כל

העירה בישה אתה עדיין ברע אתה עדיין ברצון
לקבל

לעצמך אז צריך הרבה עקשנות מלשון רבי
חנניה בן הקשיה אומר רצה הקדוש ברוך הוא

לזכות את ישראל הוא היה מאוד עקשן כדי
לתקן ולזכך את הרצון ובסוף זכה לחן חוכמת

הנסתר אומר האירה יש לו ג
בחינות דהיינו במוח ישירת

בושת
יינו

ירא שהוא לא
דבק בלב הוא בהתגלות והוא פחד בבחינת פחד

יצחק ותעלומות לב
דהיינו מה שנעלם וצריך לתקן שזה אומר שלא

בא עדיין לידי מעשה הינו לידי אותיות
המחשבה לא אמר לידי מעשה גשמי כי זה רק

סימן או ענף תלוי במי מדובר ובאיזה
עולם אלא שלא ב על ידי גילוי גוף

המחשבה
ואהבה יש לה גם כן הג בחינות

הנל וזהו ישראל הלו במחשבה תחילה היינו
למעלה מן

המוח מן המחשבה לא בחינת אותיות כמו
בבחינת אלומות

לב נסביר אולי ב המקובלים הצדיקים מדברים
בשפת הענפים אולי קצת נוריד את הדברים זאת

אומרת אני תוך כדי מוריד גם שאני אומר לכם
בעזרת השם שאני אזכה להבין ואין הבנה

הכוונה להבנה חיצונית אלא הבנה הכוונה
לאור

פנימי מלשון בן שזה דבר יוצא מהפנימיות
החוצה לידי

גילוי אלא למעלה מהמחשבה זאת
אומרת מבחינת אמונה ששם מתחיל הכל הרצון

להידבק בבורא ואגב זה מגלים את כל
הגילויים ואת כל התיקונים

אוקיי כלל הפחיתו הוא ג' דברים שניה צריך
פה טושים לסמל לי שיכנס לי

ללב כלל הפחיתו הוא ג דברים השיכחה ועצלות
ומה שאינו

מועיל כלל פחיתות הוא ג דברים השכב הצלות
ומה שאינו מועיל אני אסביר אני אלכם הכתוב

הנה
העצבות הופלה הו מה

שכתוב מה שאמר ומחמת בית דברים מחמת
חיסון ענייני העולם

הזה או מחמת חסרון עבודה שרוצה
ביותר ומחמת זה נעשה לו לב האבן שאינו

מתנענע
דהיינו בעירת הרוממות וצריך להיות לב הבשר

שהתנה לכל צד שירצה ות ול הדומם אין
תנועה צריך לעבוד בבחינת צומח ולתקן לאט

לאט את לב האבן ואם יכה גם יהיה לו לב בשר
זה בבחינת החי מדובר על מצבי תודעה עכשיו

כן לא על פלסטלינה היות וכל הגשמיות היא
פלסטלינה אחת גדולה ומטריקס אחד גדול

והסברנו את זה בשיעורים הקודמים ובמאמר
האדמור הקודמים משמו את זה

שמה בכל מקרה היצא מבר בגמרא שיהיה כל
יומיו בתשובה ומעשים טובים מה זה תשובה

ומעשים טובים מעשים של השפעה
ותשובה זה להשיב את המלכות לבינה כוונה

פנימית של השתוות הצורה לבורא תשוב a לגבי
ו או לשליח של הא למעלה שזה אבה שזה זירן

פין דהיינו להעלות את המלכות לבינה כמאמר
הזוהר הקדוש דמר רב

מתיבתא בגן עדן יש פה הרבה ראשי תיבות אבל
נסתדר

היינו קשרות שיהיה לו רוח נשברה
צריך מקודם לב

נשבר דיינו שיכין כלי כדי להרגיש את ההערה
וזהו שיהיה כל ימיו בתשובה עכשיו רוב בני

העולם חושבים שמדובר על תשובה חיצונית של
המעשה וזה גם נכון זה גם רובד חשוב מאוד

אבל זה המינימום מדובר על תשובה של הנשמה
של הכוונה הפנימית של המידות לא על מעשים

חיצוניים מעשה אותו מעשה אבל איפה התוודעה
שלך נמצאת זה השאלה ושם העבודה לא נגמרת

כי העולם הזה הוא סרט פינוקיו מטריקס
עכשיו יצא עוד מטריקס תראו את הקליפ

שעליתי מטעם הנקודה הפנימית על עונג אונגה
נגיף או גופה מגפה לא משנה הסברתי שמה את

הרעיון תשלימו את זה שמה אבל העולם הזה
הוא דומם דומם ד דומם זה סרט אוקיי סרט

נצרך אבל ההתקדמות היא לא בסרט ההתקדמות
היא בכוונה

הפנימית
עכשיו יש כבר לצוקי משקפי תלת מימד רוצה

להעביר את כל
המציאות לוירטואלי קה ואולי זה סימן נחמד

כדי להראות לנו שכל הגשמיות היא הדמייה אז
כמו שמלמדים ילד לשחק מלמדים אותו על

פלסטלינה ולא על דברים יקרים יותר כדי
שיתרגל אז אולי צוקי מלמד אותנו לשחק

במשקפיים וירטואליות על מנת שנבין שכל
הגשמיות היא

וירטואלית אבל הווירטואליות הזאת נצרכת
והסברתי את זה בשיעורים בנקודה הפנימית

למה השלימו את זה שמה או תבואו
לשיעורים אוקיי התשובה היא כי הנה אמרו

רבותינו זעל הרשעים מלאים חרטות מלאים
חרטה מחמת אהבה רבה ש אהבה

מוסתרת כאבל בן דיינו הרשעים שבאדם
שזה מדרגה קשור למה שדיברנו לפני על סור

מרע כאשר אדם אנחנו מדברים פה בפנימיות אז
לא לומדים בכיתה א' אז תלכו איתי כשאדם

עושה עבודה פנימית פתאום מגלה את הרשעים
שלו אבל אם הוא באמת רוצה לתקן ולהגיע

לשמה אז הרשעים שלו ב מלאים חרטות מה שהם
לא מרגישים את הקדוש ברוך

הוא אלא בצמצומים במדבר ביובש אבל הם לא
מצטערים על זה רק מחמת

תאוותם אלא גם אני אומר גם כי זה תהליך
מחמת שככה הם לא יכולים לבטא את אהבה

לבה על בן רק מחמת כוח
התאווה הוא אומר לנו חסך לי את המילים

בקיצור כוח תאווה נסתרת כי האור נסתר
בחושך בחושך זה הרצון לקבל

לעצמו או המקום לתיקון הרצון לקבל לעצמו
אבל אחר החטא והחרטה

באמת ולשבח כמאמר רבותינו זל אין אדם
עובר וכולי הכוונה בטח אין אדם עובר עבירה

אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות כמו שכתוב
לאל מה שהרוח שטות אה אוקיי שנחשב

בעיניו בשאר עבירות על כל פנים
ליהודי ולו חכמו ישכילו זאת

כי האומות עבדו והשתחוו לשמש ולירח מחמת
שאיין להם חפץ בעבודה לשמה יפה מאוד רק

בעולם
הזה כדי לכבד את הצדיק הקדוש האדמור הזקן

אנחנו לומדים את הדברים בהווייתם הגבוהה
ביותר ולא בצורה

חיצונית אומר הזוהר הקדוש האמת מעייף אותי
לחזור על הדברים האלה כל

הזמן אבל אנחנו צריכים לעשות את שלנו ות
וכל מיני אנשים שומעים את השיעורים אז

אמנם זה שיעור למתקדמים אבל אנחנו משתדלים
להתחשב גם

במתיל אומר הזוהר הקדוש שאדם עולם קטן
ועולם אדם גדול ש אומרים עמלק ואומרים גוי

ואומרים סיכון אומרים חיסון גימטריה ביל
גיצה אגב בדיחה לא לחסום לי את הסרטון

צוקי
אז מדובר על כוחות באדם לא על משהו חיצוני

כתוב בתורה עשו וישמעאל אנחנו נדבר על זה
בשיעור הבא בנקודה הפנימית ביום

חמישי שמתחיל בערך בשש
ומשהו מדובר על כוחות בתודעת האדם עשו

אפילו ישמעאל אפילו ערבי עורב הכל זה
כוחות בתודעת האדם זה לא אומר שאיין להם

התראות חיצונית והיא באה כדי לגרות את
האדם וללמד אותו על עצמו זה לא באופן

יפשיר רג אג ואם ראית חמור זה לא אומר
שאתה חמור ואם ראית פיל זה לא לא אומר שיש

לך מסך כי פיל בגימטריה מסך זה רק הדמיה
סמלית שבאה לעורר אותך יש דמיות חשובות

יותר יש פחות כל אחד לפי האימון שלו
והתודעה שלו אם כי רוב האנשים עושים את זה

עבודה זרה אחת גמורה צריך להיזהר מזה לכן
חשוב ללמוד פנימיות יושר לנו סדר בתודעה

בכל מקרה אז אומות העולם הכוונה לאומות
העולם שבאדם לא לאומות העולם בחוץ זה רק ן

כל האומות עולם בחוץ הם שולטים על ישראל
בגלל שאומות העולם שבאדם שולטים

עליו היות והחיצוניות באה לגרות אותנו
לתיקון הפנימי באופן כללי לא אחד לאחד כן

למה כי המציאות האמיתית היא בעולם הרוחני
הפנימי אבל פה זה מקום האימון המטריקס אם

תרצו אז מגרים אותנו דרך המטריקס כדי
שנעשה עבודה פנימית לפי הצרכים של ההשגחה

הסברתי את זה בקורס קבלה
למתחיל ובכל מקרה אז

שומרים שמש וירח שומרים גוי וישראל הכוונה
לגוי שבאדם קודם כל אחרי זה אפשר לראות

במה זה מתבטא אבל אם האדם ינסה לתקן את
הגוי שבתוכו רק לא זה טוב את הגוי שבחוץ

לא רק ובכלל לא מתקן את הגוי שבתוכו נדבר
על זה שיעור הבא בנקודה הפנימית תשלימו את

זה
שמה אז זה חמור ביותר וההשגחה גם תעניש

אותו כמו שנאמר ואם תלכו איתי קר והלכתי
כם בחמת קרא בכל

מקרה מה זה שמש וירח שמש זה נקרא הגאווה
שבאדם הרצון לידיעה לראות את הכל ברצון

לקבל לעצמו וירח זה שהוא רוצה להרגיש את
הכל כנגד קליפת עשו וישמעאל אפילו זה

מסתדר מבחינת התאריך שהסופרים את החידושים
שלהם בחיים לפי השמש או לפי הלבנה דהיינו

לפי הגאווה או

התהווה עם
ישראל זה קו אמצעי אגב האמונה הוא סופר את

הירח את הלבנה כי זה עבודת האמונה עבודת
ההתמסרות אבל אגב השמש כי גם בסופו של דבר

צריך גם להגיע לבחינת משה רבנו ולא רק
ליהושע אבל יש סדר תיקונים והכל נמשך

מהשורשים הרוחניים ובכל
מקרה האומות שבאדם לא בחוץ בא אדם עכשיו

בכ בתודעה שבך
ובי הם רוצים לעבוד את השמש והריח זאת

אומרת הם מוכנים לעבוד את הקדוש ברוך הוא
בשביל גאווה ואנוכיות וזה מתחלק להרבה

דרגות או בעולם הזה או בעולם הבא גאווה זה
גם צד היווני שאני מוכן לעבוד רק אם אני

מבין מה יצא לי מזה גם אם זה יצא אחר
כך מחמת שאיין להם חפץ בעבודה לשמה הכוחות

האלה באדם הם לא רוצים לעבוד
לשמה אז אדם צריך להכיר את הכוחות שלו זה

מה שהוא אומר הכרת הרע אסור מרע אחרת איך
הוא יתקן איך הוא

יברר רק בעולם
הזה דהיינו ברצון לקבל לעצמו שמתבטא

במטריקס
מטריקס זה משל טוב אז אני משתמש בזה אבל

אנחנו קוראים לזה הדמיה הגשמית המראה
הגשמית פינוקיו עולם הצעצועים מי ששומע

שיעורים מכיר את
המונחים שלי או של הרב או של חוכמת

הקבלה והשמש ריח הם משפיעים דינו הוא תולה
את השפע שלו בגאווה

ואנוכיות זה גם יכול להיות הפוך תלוי ממה
מדברים כדכתיב ממגד תבועות שמש ומגד גרש

ירחים ומשתחוים להם כדי שתרבה השפע אבל לא
כן האמת כי מאיתו יתברך שמו הכל והם רק

שלוחים דהיינו כל הידיעה וההרגשה באו כדי
שאני אגיע ליראת הרוממות האמיתית ואמונה

אלוקית בבחינת השתוות הצורה אבל אם אני
לוקח את השמש ואת הריח כסיבת העבודה זה

נקרא שאני עובד לשמש או הירח הרי כתוב וצב
שמים לך

משתחווים הכל מטעם אחד יחיד ומיוחד אבל אם
אני עכשיו חושבים שעבודה זרה זה להשתחוות

לתמונה של שמש זה רק התרגיל עבודה זרה זה
שאתה משתחווה לתודעת השמש זה נקרא עבודה

זרה המצרים היו אפילו מסדרים את הפירמידה
שלהם על פי מדרגות הטומאה שהעור יכנס על

פי הכוחות של הטומאה אבל הם רק הדמייה
סמלית ויש הלכות לגביהם והכל אמת אבל כל

זה בא כדי לעורר אותנו אותנו ואת התודעה
שלנו פנימה אם אנחנו מנסים תקן רק בחוץ

אבל לא כדי לשנות בפנים זה הביא את כל
החטאים והעונות לעם ישראל דיברנו על זה

בשיעור על שלושת השבועות תשלימו את זה
שמה לכן מה זה נקרא שאדם עובד שמש ויריח

אז נחלק אם מדברים בתחתית עולם העשייה שזה
גם אמת זה כמו שאני מדבר פיזיקה קלאסית או

שאני אני מדבר בתורת הקוונטים שניהם האמת
אבל ע מה לעשות סותרים אחת את השנייה כי

הם מדברים על שכבות שונות
במציאות אז פיזיקה קלאסית זה נגיד המעשים

החיצוניים שהכל אמת וחייב לקיים תורה
ומצוות אם כי זה בסדר ללמוד חסידות וקבלה

גם בלי לקיים ולקיים לאט לאט כל אחד לפי
דרגתו עעם זאת להיזהר לא לזלזל רק בלא

תעשה ולקחת רק מה שנוח עשה כי זה מאוד
מאוד מרחיק את האדם אבל ומפריע לו אבל זה

לא המקום להיכנס לזה אז אני אדבר על זה
בשיעורים של הנקודה הפנימית בימי חמישי

החל משעה 6 ורבע ובכל
מקרה שאני עובד את כוח הידיעה בעולם זה

נקרא שאני עובד את השמש מבחינה גשמית אם
התחבאתי באמת לפסל את השמש זה הסימן וזה

קודם כל זה א' ב לא להשתחוות לפסלים
וצלמים מבחינה רוחנית יכול להיות שאני לא

משתחווה לפסל הגשמי אבל אני כן משתחווה
לפסל הרוחני ויותר מזה עיקר האלוקים ה

האחרים האלוהים האחרים זה ברוחניות לא
בגשמיות כל מה שאני עושה לא לעבוד אלוקים

אחרים בגשמיות אלוהים אחרים בגשמיות זה
כדי שאני אלמד מזה לא לעבוד אלוהים אחרים

ברוחניות אני מתאמן במטריקס
כדי לעבוד נכון ברוחניות בעולם הרוחני

יותר מזה
עד שאני לא אתאמן טוב במטריקס אני לא עלה

לעולם הרוחני אבל אם אני כל היום אתאמן רק
במטריקס זה דיברנו בהקדמת פי חכם משלימ את

זה שמה אז אני אחזור אל גלגולים למטריקס
גם עד שאני אתקן אבל אם אני משתמש במטריקס

כדי לעשות עבודה פנימית ואני עושה את
העבודה בפנימיות אז הרווחתי ואני עולה

מעלה מעלה במדרגות לכן אומות העולם עובדים
לשמש ולירח לגאוה ואנוכיות

דיברנו על זה גם
בחנוכה מחמת שאיין להם חפץ בעבודה לשמה

חפץ
מלשון חפץ חסד שזה העבודה לשמה יש גם

שבועה בזוהר הקדוש אומר בתיקוני הזוהר שאם
תעירו ואם תוארו את הבת

שתחפץ שעד שלא נגיע לחפץ חסד זה נקרא לשם
שמיים אמיתי וטהור לפחות ברצון להשפיע לא

יבוא הגאולה אלא יבוא ייסורים ורואים את
את המצב של הדור לא צריך

להסביר לכן הם עובדים את השמש
והריח כדי שירבה השפע דהיינו השפע העצמי

שלהם
הפשע אבל לא כן האמת כי מאיתו יתברך שמו

הכל והם רק שלוחים שזה כוחות שבאו רק כדי
להביא אותך לשמ הם לא באו בשביל עצמם ואם

אתה עובד אותם זה נקרא שאתה עושה

פסל כמו שאמרו חזל ישראל שבחול עובדים
עבודה זרה

בטהרה דהיינו כשאדם מחשב כל היום איך
התנהג בפרנסתו או שאר ענייני העולם הזה

חזק מאוד מה זה חול לא הכוונה רק לנסוע
לדובאי חול הכוונה התודעה של חול מה

החיצוניות זה נקרא חוץ לארץ וארץ ישראל זה
הפנימיות זה גם כנגד עולם היצירה ירושלים

כנגד עולם הבריאה קודש הקודשים כנגד ככבה
דבריאה וכן על דרך זה ופש העולם מבחינת

העשייה על פי
המדרגות אבל זה דרגת התודעה לא מדובר על

דבר גשמי אם כי יש לזה תבט בגשמיות והיא
חשובה

כאמצעי בכל מקרה מה זה נקרא אם כל עבודת
השם שלי מה יצא לי בעולם הזה זה נקרא שאני

בחוץ לארץ בתודעת חוץ לארץ בתודעת לא לשמה
תורת הגלות וארץ ישראל זה נקרא שדות התורה

תורה
לשמה ואינו עבד השם יתברך באותו עת בתורה

ו ותפילה זאת העבודה גרוע יותר עבודת
האמוראים

האמורים
חזק אשר שמה יש תחבה ועבודה בגשמיות כי

לפעמים קורה בראש בלא
השכל שניה אסמן שיכנס ללב מה הגם כי באמת

הם משפיעים וכאן אי אפשר שלא יתקיים
מחשבתו כי רבות מחשבות ב' הגם שתתקיים

מחשבתו על כל פנים

ממש באותה עת ש מכניע השכל הגשמיות ואם
אמרו להשתחוות לצלם היה מסר נפשו להרג

והיא ממש קנל רק שהרוח שטות
מחלק מה מה הוא אומר

פה שם היות והם קליפה אז זה עוד בסדר אבל
אתה לוקח את הקדושה והופך אותה לקליפה זה

יותר
חמור עוד אומר שם לפעמים קורע בראש ולא

השכל ופה אתה קורע עם שניהם את הקליפה מה
גם כי באמת הם

משפיעים וכאן אי אפשר שלא יתקיים מחשבתו
כי רבות

מחשבות זאת
אומרת המחשבה של ישראל יש לה כוח גדול לכן

הפגם יר גדול ב הגן שתתקיים מחשבתו על כל
פנים

ממש כעבודה זרה באותה עת שמניע השכל
הגשמיות

דיינו את הנפש השכלית הוא משתמש בה כדי
להקרין דברים לתודעה הגשמית במקום לעשות

הפוך להשתמש בגשמיות בשביל
הרוחניות ואם אמרו לו להשתחוות לצלם ה מסר

נפשו להרג והיא ממש
קנל תכף אני

אסביר זאת אומרת בפנימיות
היהודי רק הוא צריך להתחבר לפנימיות הזא

זאת הנקודה הפנימית של בליב היא רוצה
להשתחוות לצלם למה כי בתוך תוכו האדם יודע

גם הכופרים רק זה מוסתר כי יש השנה בין
חוכים שם אוהבים את הבורא כולם רוצים אהבה

כולם רוצים התחברות רק הקליפה מרמה זה גם
עונה על מה שאומר בתניה שיהודי לא השתחווה

לצלמים ובאמת זה קושיה כי רואים הרבה
יהודים ש השתחוו אז באמת אי אפשר להבין

אותו בחיצוניות זה אמרא מפורסמת בתניה
שהנפש השכלית שבאדם לא תשתחוה לעבודה זרה

אנחנו רואים זה כן
קורה אז כמו שאמרתי מדובר בדרגות רוחניות

אם האדם באמת התחבר לנקודה הפנימית שבו אז
הוא יראה שהיא לא רוצה להשתחוות לחיצוניות

למרות שהקליפה מרמה אותה היא רוצה רק
פנימיות רק אהבה ולא צלם אלא היא רוצה צלם

של קדושה ולא שזה נקרא חלוק הד רבנן ולא
צלם של קליפה שזה

נקרא לבושים פצועים מה שאומר בשערי קדושה
שזה זמן ומקום דרך אילוף ותמורה שמתבטאים

בגאוה ואנוכיות מבחינה
נפשית אבל באמת אם האדם יבדוק את עצמו

ויתבונן ויפעיל את הנקודה שבלב שבו הוא
יראה שבאמת הוא לא רוצה להשתחוות לצלם למה

כי זה דבר מת זה דבר שמשקר אותו רק בגלל
שאנחנו לא מפעילים את הנקודה הפנימית אז

הקליפה עובדת עלינו לכן כל כך כל כך כל כך
חשוב ללמוד פנימיות תתפללו עליי כל ה

מתפלל על חברו התחילה שגם אני אלמד
קצת כי אז זה עוזר ואומר והיא ממש קנה ל

רק שהרוח שטות מחלק הרוח שלו דיינו הקליפה
מרמה את האדם האמת שהשפה שלו מאוד מאוד

קשה ברוך השם אבל אנחנו מצליחים פה לבאר
את הדברים ולפי האמת מה מועיל

במחשבתו כי אמרו חזל אדם נידון בראש השנה
וביום הכיפורים ואדם נידון מכל יום כי

בוודאי בראש השנה ויום הכיפורים אין דנין
למעלה רק באלו ג' בחינות בכן ובחסד ברחמים

לכל אדם ואלו הג תיבות נקראים ספר וזהו
בכן ובחסד ברחמים הוא נותן לחם ומזה בכל

יום מה שיבחר האדם מגמל הבחינות שנכתבו לו
בראש השנה אם בעולם הזה או לעבודת הבורא

נותנים לו לפי בחינה הגמן הל הנל שניתן לו
בראש

השנה ומה
שנאמר

וברכך בכל אשר תעשה הוא רק שיהיה כבגד
שיכול להלביש ולהפשיט בכל עת ולא שהתבלבל

מזה בשעת תורה
ותפילה מה הוא אומר הופה

באמצע למעלה הכוונה בעולם הרוחני בתודעה
הרוחנית דנים בראש השנה ויום הכיפורים

שהראש השנה זה השורש לרצון ויום הכיפורים
זה אחרי רת ימי התשובה שזה כבר עניין של

עבודה פנימית של לוותר על האור הגדול וזה
נלמד בחגים וזה גם מתבטא בלוח השנה היהודי

היקר אבל מדובר גם על כוחות תודעה באדם
ורודים בתפיסה של

האדם שבהם כלל יום יש לו ראש השנה ויום
הכיפורים

חצות לילה זה גם כמו ראש השנה לטבול
במקווה זה כמו יום הכיפורים לימוד בלילה

זה כמו סוכות וכן על דרך
זה מה זה חן חסד ורחמים

חן תחשבו על זה מה זה לחם לא מדובר על
לחמניה כמובן כל שכן שהיא מהונדסת גנטית

וגורמת למחלות לחם הכוונה ג הוויות חומר
הדלק

האלוקי מדובר על לחם רוחני כמובן אם כי
בשבת זה הסימן שדרכו אני מעורר את החמימות

הפנימית
אבל להיזהר לא להתבלבל

ולעבוד לשמש ולירח כי סוף כל סוף הלחם הזה
מאיפה הוא מגיע מאנרגית השמש אחרי צמצומים

רבים אבל גם את השמש אתה לא עובד כל שכן
ללא את האייפון אבל אבל את השמש לפחות אל

עבוד אל את הבורא
יתברך אבל מה זה לעבוד

שאני בתודעה חושב שזה יתן לי תענוג זה
נקרא שאני עובד את

זה אמר פה בלשון מאוד קשה שבאופן כללי כל
יום אדם מקבל על פי מה שקרה לו בראש השנה

ויום הכיפורים כי שם זה באופן כללי ופה זה
באופן

פרתי אומר ה מה שנאמר הוא ברכך בכל אשר
תעשה הוא רק שיהיה בגד כבגד שיכול להלביש

ולהפשיט
בחולת ולא שהתבלבל מזה בשעת תורה ו

פילה לא ברור לי
לגמרי את ההקשר של מה שהוא אומר פה

אבל נקרא את ההמשך ונבין אבל כן בקצר אני
כן יכול להגיד זה באמת מאמרים שהוא כתב גם

לעצמו גם כתב ברשימות קצרות בדרך כלל זה
דברים מאוד עמוקים הדברים

האלה הבת שזה נכתב למתקדמים ומתקדמים אם
נהיה כנים

בשונה מהתניות
לבינוניים כמובן בינוני זה דרגה מאוד מאוד

גבוהה אבל גם ב דיברתי על זה
בתניה אבל

א יש גם בינוני בכל מדרגה לכן כיוון גם
אלינו על הבינוני

שבנו ובאמת התניה ספר מאוד מאוד
מיוחד ויקר ומיועד גם באמת יותר למתחילים

וופה באמת השפה קשה וומר להיזהר

שהבגד מלשון בגידה שזה החיצוניות שבאה כדי
לגרות לך את

הפנימיות לכן אתה מפשיט אותה ומלביש אותה
בזמן ומקום אוקיי עלה לי הפירוש לראש

עכשיו כי זה מקום האימון שלך אבל תיזהר לא
להתבלבל ולהיתקע בזמן והמקום אלא אל

תתבלבל בתורה או תפילה דהיינו תפילה
בבחינת הביקוש תורה בבחינת קו האמצעי

התפילה זה יה שמאל והתורה זה ימין או קו
אמצעי תלוי מה מדברים אז שהכלים שלך לא

יתבלבלו וכל הלימוד והתפילה שלך יו
לגשמיות במקום לרוחניות זה רק בגד אז כן

הבנתי מה שוא אומר ברוך השם זה רק בגד
שנועד לך לצורך האימון אבל אל תעשה את

הבגד מטרה כי אז כל התורה וכל התפילה שלך
תתבלבל כמו שאומר בפרשת בעלותך שאוי למי

שעושה מהתורה שלו סיפורים ואומר שהתורה
סיפורים אומר שעוסקים בתלמוד בבלי בלבד

רבי חיים ויטל כברי מגששים קיר לכן תיזהר
מזה מאוד מאוד

מאוד ולא תתבלבל בבחינת מבול בבחינת בלבול
ותחשוב שהחייני היא מטרה וזה מה שקורה

לרוב הוסקי תורה ומצוות אם כי זה גם בסדר
להתחיל בחיצוניות אבל לא להישאר כל החיים

זה עצמו הנגף הגדול ביותר כמו שאומר רבי
חיים ויטל ואומרים כל

המקובלים לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות
וזה דיברנו ברוך השם יש לנו עשרות שעות של

הקלטות בנושא זכינו אולי זה גם יכנס לנו
קצת לראש ליקוטים לא לא לימדתי רצוף 10

שעות אני לא במדרגה אבל הרב יוטיוב בבחינת
צינור לעני

האמיתי עזר לי וסוני וגס במקום לעשות
סרטים להוליווד ומטריקס הז הוא עזר לי

לחבר את הדברי תורה ל לשיעור אחד ארוך
בבחינת 12 שעות שיוטיוב נותן לי כנגד 12

כוחות ד פרודה ו 12 מספר מזל אצל הגויים
אבל אצל היהודים זה לא מספר מזל אלא 13

בבחינת אהבה
גימטריה בבחינת אחד זה המזל שלנו אבל זה

היה בדיחותא אז נחכה שיוטיוב ייתן לנו 13
שעות סרטון ולא 12 רק

אוקיי אז מובן
הנושא אז אל תתבלבל מהבגד שזה החיצוניות

הוא לא בא בשביל עצמו אלא כדי שתעשה עבודה
פנימית אפילו מה זה אפילו במיוחד התפילין

עצמם אל תתבלבל שאת חשוב שאתה מניח תפילין
רק בגשמיות זה גם בגד בפני עצמו אלא הבגד

בא כדי לחבר אותך

פנימה מה זה פנימה בוא תלמד זוהר פנימיות
התורה מספרת לנו מה

זה העצה הוא מה שנאמר עצה זה עניין של
עיטין נקרא את הרג

עיטין בגמרא שיהיה בתשובה כל ימיו יום זה
עניין של גילוי לא הכוונה לשמש עוד פעם

יום זה מצב שמאיר לאדם בעבודת השם ולילה
זה שהוא בירידה כל יום מורכב מיום ולילה

אבל אם מחוברים לתורה בלילה אז התורה לילה
הוא חלק מהיום ואז לא מפסיקים את החיבור

הו שוב a ג' קוים מחשבה דיבור מעשה ג'
קווים בבחינת שמאל ימין ואמצע שזה דרך

האמת בשונה מקליפת עשו ישמעאל שזה משפיע
על מנת לקבל וזה מקבל על מנת לקבל ואני

אדבר על זה שיעור הבא בנקודה הפנימית
תשמעו תבואו אלא זה מקבל בעל מנת

להשפיע מחשבה דיבור מעשה אין הכוונה רק
למחשבה דיבור מעשה של המוח המדמה הגשמי אם

כי זה בהחלט הפתח ואין פתח אחר אלא הכוונה
למחשבה דיבור ומעשה של הנפש האלוקית

בבחינת השוואת
הצורה של תודעה אלוקית וזה דיברנו על זה

דווקא בתניה בפרקים

הראשונים והנה אחר כל הנעל צריך להיות
התשובה בשמחה ככתוב הבדו את השם

בשמחה והשמחה היה מחמת בית בחינות ושמחה
זה באמת עניין של הרגשה פנימית לא תמיד

אנחנו יכולים להפעיל את השמחה ישירות אם
כי יותר קל להפעיל שמחה מאהבה אבל אנחנו

יכולים לשים אותנו באווירה של
שמחה ולעורר את

השמחה שמחה דקדושה כמובן אחרת זה יהיה שן
עמך חס

ושלום

הופה אגב אם יש לכם שאלות תרשמו לי אני
מקסימום יענה בתגובות אם אני לא אספיק

לענות בסוף השיעור כי יש לי אלף הודעות
בטלפון ואני לא רוצה להתעסק איתו בזמן

השיעור אז תשירו שאלות בתגובות אני יענה
נקודתית אחר כך למי שיש לו שאלות

הופה אני מזכיר לעשות לייק שיתוף ותגובה
בפיייסבוק ביוטיוב כדי שתמשיכו לראות ממני

תוכן
אוקיי והשמחה יהייה מחמד ב בחינות א' כי

בוודאי נמחה לו רק שעל כל פנים הלכלוך
במקומו עומד הוא כאותו מעסה ד

רבי מאיר אולי בוא נראה ו מעשה דרם הכל יש
פה הרבה ראשי

תיבות
שלא רצה שימחו לאחר לאחר אה כן כי אף על

כל פנים הלוך
במקומו יעמוד ויראה בכל להשיב ולקשר את

עצמו בג בחינות מחשבה דיבור ומעשה בעבודת
הבורא מה זה גמל הבחינות האלה דיברנו על

זה בתניה זאת
אומרת מחשבה דיבור מעשה

מעשה אוקיי אולי אני אתחיל מהגשמיות
לא בלי גשמיות אתם יודעים את הגשמיות כבר

אני הולך עשר על
הפנימיות מחשבה זה פנימיות המחשבה של הנפש

האלוקית שהתודעה שלה היא כוונה להידבק
בבורא ראת הרוממות דיבור זה המגשר בין

המחשבה הפנימית ללב שירגיש את
האלוקות אנחנו עובדים עם הגוף הגשמי שגם

בו יש מחשבה דיבור ו מעשה כמו שתם אומים
שאני מדבר איתכם עכשיו אבל יכול להיות

שאני מדבר איכם רק עם הגוף הגשמי אבל הנפש
לא

מדברת ומעבירה את הרגש
הרוחני במילים כי אנחנו אומרים הרבה דברים

ולא מרגישים אותם או באמת מביאים אותם
מפנימיות נשמתנו ושורש הנשמה לכן אפשר

לדבר הרבה אפשר לחשוב הרבה זה עדיין
בתחתית עולם העשייה אבל זה התחלה

טובה לכן מחשבה דיבור מעשיה אני הסברתי את
זה דווקא מאוד עמוק בתניה לא מדובר על

מחשבה דברור מעשה גשמיים רק גם כמובן צריך
לחשוב תורה לדבר תורה אבל זה רק הפתח כדי

להגיע למחשבה דיבור הו מעשה של הנשמה לא
של הנפש הבהמית של הנשמה הפנימית וזה

עבודה כל פעם עולים בדרגה ועוד דרגה ועוד
דרגה לפי ההתקדמות של האדם והעבודה

הפנימית שלו אבל זה רחב די בטני אני לא
יכול להיכנס לזה פה כדאי להשלים את זה שמה

דווקא הסברנו את זה בהרחבה
רבה הבת שלא לעשות כל הנל בשביל עצמו יפה

עצמו הכוונה לגאוה ונוחיות שלו או לתמורה
האישית שלו וזה לא קל בכלל כי כשאדם יבוא

לעבוד לשמע באמת הוא רואה שהוא מאוד רחוק
מזה אבל זה מה שאמרנו סומר זה ההתחלה להכל

כי זהו חלק הסטרא אחה דגרמי אבדין מה
שכתוב בזוהר כל חסד אבדין לגרמי אבדין א

לימדנו את זה גם בכן באביר יעקב ביצת שלו
אה לא כן מהמכס

הלבן יפה תשלימו את זה שם ה מכסוף הלבן
פרשת שמות א מאמר אחרון

כאן לגרמי ובנים זאת אומרת כל מה שהם
עובדים את

השם הכוחות האלה באדם זה בשביל תועלת
עצמם רק יעשה הכל בשביל יעקב חבל נחלתו

שנפסקה בעוונותיו קנל כי כשעשה בשבילו
דינו כשהוא מוכן לעבוד גם מבחינת עקיבע גם

מבחינת עקב אבל כדי להידבק בבורא ואז
דווקא מהעקב שזה מקום הכי נמוך הוא בכלל

מגיע לישראל לי ראש הפוך על הפוך אבל
בתנאי שהוא עושה את זה

באמת בצורה טהורה ומלמעלה בודקים את האדם
אי אפשר לזהב בגשמיות אפשר לעבוד עליכם

להגיד לכם מה שאתם רוצים לשמוע אבל מבחינת
הנשמה אתה לא יכול לזייף זה כמו אהבה או

שאתה אוהב או שאתה לא אוהב מלמעלה בודקים
אותך ואם לא לא נותנים לך רוחניות מקסימום

אתה מקבל כמה פירורים משדים וחייזרים או
מתכשרים או לא יודע מה או מפיזור אם את א

שלא וריד לי את הסרטון לא משנה אי אפשר
לזהב ברוחניות בגשמיות אפשר לזהב

לשעתו אז בודקים את התודעה של האדם יש
כוחות מלאכים אמונים בודקים

אותו כי כשעשה בשבילו שיהיה צדיק ותלמיד
חכם אה אוקיי הוא חסך לי את המילים למה

אני מדבר אז דנין אותו מלמעלה אם ראוי לכך
ומזכירים לו אבנות ודוחן אותו למחשבת

חוץ אז שאדם באמת רוצה לעלות בדרגות
רוחניות בודקים אותו אתה באמת ככה או

לא והנה להקל הדבר דהיינו לבוא מוכן ירגיל
עצמו כשיקום בשחר שחר זה בלימוד לילה יש

עניין לפי הקבלה ללמוד בלילה ושחר זה
מלשון שחרות באמת לפני השחר יש את החושך

הגדול שזה תודעת שחר שהאדם מרגיש בשחרות
מאוד גדולה

דיכאון ומצב לא
טוב תכף יחשוב כי מלאו כבודו של הקדוש

ברוך
הוא הוא מחייה הכל ומה נצרך לזה עלו ב

אפשרי למעלה למעלה כי השמיים ושמי השמיים
וכולי והכל בדבר השם

נעשו דינו הכל מכוחו של לבורא אך ירידה זו
וצמצום זה לצורך

עלייה מה שהתודעה של האדם מצומצמת והוא לא
רואה את האלוקות זה כדי שיהיה לו מקום

להתאמן ולהיות שותף ולעשות עבודה מצידו כי
אם הכל היה מגולה לא היה עבודה ולא היה

עבודת
הבחירה ואז הוא היה רובוט כי ברגע שמעיר

ברור שהוא יעשה
אוטומטית כשהוא עושה כשלא מאיר זה מכין

אותו ומאפשר לו לכוח בחירה שכאשר גם יעיר
הוא עדיין יוכל לבחור ולהיות שותף אבל בלי

ההכנה לא תהיה לו אפשרות
לזה החרידה זה בצמצם זה לצורך עלייה וזה

לא כזה פשוט קל להגיד את זה או כשאדם חוזר
בתשובה באמת הוא מרגיש את זה בהתחלה אבל

בהמשך דווקא כשרוצים לצאת ממצרים פתאום בא
אמלק פתאום בא פעים שיבה גויים ואז אדם

מבולבל לא מבין ואו שחוזר בשאלה או ש יה
בחינת מצוות אנשים ולומדה זה מצב באמת לא

קל לכן חשוב לנות זוהר בפנימיות כי זה
מכין אותנו למצבי

ירידה כדכתיב אשר בחר בנו מכל
העמים דהיינו שאף בנו מעשים בחינת כל

העממים חזק על כל פנים מלמעלה הביא אותי
לקטע הזה כנראה ע על כל פנים כדי שהחלק

לאו קשיש בנו שיעלה ולהתקשר כנל יפה הוא
מדבר פה חד כי זה ב בת למתקדמים אז הוא

השפה
טובה מה זה בחר בנו מכל העמים דהיינו בחר

בנקודה הפנימית שבאנו מכל העמים
שבתוכנו שהוא קורא לזה מעשים בחינת כל

העמים שזה
החיצוניות מחר אבל בישראל ברצון להידבק

באל על כל פנים כדי שהחלק האלו קש יש בנו
שייעלה להתקשר כנל מה זה חלק האלוקי שבנו

אני אסביר את זה בקצרה ד קצרה יודעי
חן ובפשטות

אולי למי ש
פחות חלק לוק הזה נקרא מלכות האינסוף שזה

אוצר הנשמות או מלכות דאצילות

ובפשטות
חלק אלוקה הצד שבנו שרוצה להידבק בהשם זה

נקרא החלק האלוקי
שבנו זה חלק למה כי אנחנו רצון לקבל אבל

זה חלק שיש בו צורה אלוקית החלק
עצמו הוא לא

אה חס ושלום מהחומר של הבורא כמו שאומרים
תורות זרות זה עבודה זרה אבל בחומר עצמו

שזה הרצון לקבל הרוחני לא הגשמי הגשמי זה
בכלל אשליה אם כי זה כן סוג של התבטאות של

זה החלק האלוקי הזה הוא מצד אחד חלק אבל
יש צד אלוקי מה הצד האלוקי שלו היכולת שלו

לאהוב את הבורא

זה הצורה האלוקית הכי קרובה שאפשר להגיע
אליה כי הטבע שלנו זה השתוקקות זה רצון

לקבל זה
חיסרון טבע כזה לא קיים בבורה חס ושלום

אין דבר כזה עבודה זרה גמורה להגיד אתזה
זה מה שהנצרות אומרים אולי אני אשחרר קטע

שדיברתי על הנצרות והטעויות שלהם על פי
הקבלה מהשיעור של הנקודה הפנימית בימי

חמישי בגלל
הסלבס

רעה ובכל
מקרה אז זה נקרא החלק האלוקי אבל החלק הזה

זה שונה בין חוכים מאוד קשה לראות
אותו

והסבר לזה בקורס קבלה למתחיל תראו חפשו
קורס כבלה למתחיל הסברתי את זה בהרחבה

וצריך לחשוב תמיד כדי שלא כחור בה המלאה
מזיקין כמאמר רבותינו זל אין האריות

מתגברים אלא בלב ש נוי מן החוכמה ולקיים
תמיד וחטאתי נגדי תמיד עניין עמוק אומר פה

אני אסביר את זה מהר הריות זה הרצון
לחוכמה בגשמיות זה יכול להתבטא כ תאוות

והמון השתוקקו בעולם הרוחני זה תראו את
המאמר פניני החוכמה השמד שלמה המלחמה

שביניהם הרחבתי בזה
שמה מאמר ישן לפני הרבה שנים או במאמר

טיפה יותר דקני קבלה מעשית פנינ החוכמה
ובכל מקרה הריות זה שהאדם טאב לשכינה

הקדושה בשביל התענוג האישי שלו זה
למתקדמים מה זה

בפשט העריות לא צריך להסביר אתם יודעים
אבל מה שאדם רוצה עריות הרי הגשמיות לא

קיימת בכלל זה הדמיה אפילו המדע אומר את
זה אז זה כמו סרט אבל בגלל שזה מסמן לך

משהו רוחני אז אתה רוצה את זה אבל מה אתה
באמת רוצה אהבה אבל מצד הקליפה זה מדמה לך

כעריות או כתאב שלא נגמרות שאתה לא באמת
מתמלא מהם אבל הם כאילו מפצים אותך על זה

שאתה לא אוהב או שאתה לא
רוחני ובאמת רוב בני העולם מה לעשות

בוגדים בסתר במחשבתם או במעשה
למה לא אמרתי כולם אמרתי רוב כי הם לא

מחוברים לפנימיות אז ממילא יש אחיזה
לקליפות הוא אומר אין הריות מתגברים אלא

בלב שפנוי מן
החוכמה חוכמה אלוקית

אם אין לו אם הכלי עם הבורק יש בו נחשים
ועקרבים ולקיים תמיד וחדת נגדי תמיד שלא

לבוא לידי גדלות מחמת עז עבדה לטוב אולי
אני אגיד עוד משהו כי הרבה שומעים את

השיעור
א אוקיי אנחנו תכף שע אז אני אצטרך לסיים

לצערי אבל אם יהיה הרבה שיתופים לייקים
אולי

נלמד מדי פעם קצת
דמורה בכל מקרה

ראה אשתה אולי נזכר במה שרציתי

להגיד נזכרתי אדם רוחני זה לא הנצרות פה
כמובן הם מזייפים שמה אבל אדם רוחני צדיק

זה לא שהוא לא רוצה הריות או תאוות נשים
הפוך אדם רוחני רוצה איזה פ 100 מאדם רגיל

למה כי אצלו זה ביטוי למשהו רוחני יש לו
השתוקקות אפילו פי 1000 מאדם גשמי ואפשר

להביא משל קרוב יותר כמו ההבדל בין תאווה
חיצונית לתאווה עם אהבה זה אפילו לא באותו

גלקסיה למי שהרגיש פעם אהבה וגם מי שהרגיש
הוא הרגיש בדרגה מסויימת על פי התודעה שלו

אבל יש בזה עוד המון מדרגות שהוא לא רגיש
עדיין עד שהוא יעלה ברוחני

ניות ובכל אופן אם כי גם אהבה קטנה מורגשת

כבחירה
אז אפילו במדרגה קטנה כשמגיעים לצד האהבה

שבה זה מורגש משהו
אינסופי באותו נקודת זמן אבל אחרי זה

מביאים לך מדרגה חדשה ואז מתחילים מחדש
אבל אפילו אהבה קטנה בכלי קטן מורגשת מאוד

מאוד חזק כמו התאהבות גשמית שזה מאוד מאוד
נמוך ביחס לרוחניות אבל זה עדיין מאוד

מאוד חזק ביחס לגשמיות הריקה
הרגילה בכל מקרה אדם רוחני יש לו תאווה

גדולה מאוד לאריות רואים את זה גם על הרבה
מקרים שקוראים אבל שם זה לאו דווקא בגלל

רוחניות זה בגלל
השמד אבל אם נחזור לצדיקים אדם רוחני יש

לו תאווה גדולה לאריות וזה דבר טוב יעקב
אבינו התחתן עם שתי אחיות מה איסורי

העריות סתם לא לא נתנה תורה בחיצוניות יש
הרבה תרוצים אבל כמובן הוא עשה את זה מתם

תיקונים רוחניים הם באמת אחת עירה ואהבה
זה זה אותה נשמה

שמפוצצת לא התחתן עם שתיים אבל זה לא כמו
היום שעושים את זה בשביל תאהבה אבל מה

שאני בא להגיד
ש אדם צדיק יש לו יותר השתוקקות לאריות

למה כי הוא מערב את הרצון קבל שלו בעבודה
הרוחנית וזה מתבטא

בגשמיות זה לא חייב להתבטא בזה אבל זה
מתבטא הרבה פעמים בתאווה

גשמית או לפחות בהשתוקקות שלה כי האור שם
לא נמצא באמת אבל כן יש את הגירוי את

ההשתוקקות
ואם הוא לא עושה עבודה פנימית עמוקה

בבחינת חוכמה אלוקית אז הקליפות ישחטו
אותו כמו שקורה לרוב בני העולם עם חוכמה ו

בלי חוכמה הכל שכן לאדם
רוחני לכן

אומר לב פנוי מ חוכמה לא חוכמה של יוון
חוכמה אלוקית אז הריות הכנסו אותו אבל אם

באמת הוא משתדל למלא את עצמו בחוכמה
ולקיים וחטאתי נגדי תמיד שלא להבה לידי

גדלות מחמת איזה עובדה לטוב זאת אומרת אם
הוא לוקח את החוכמה אלוקית בשביל הגוף אז

מחר יבואו האריות הוא ירצה גם אותם למה כי
כל העבודה שלו היא בתוך הגוף אבל אם הוא

עובד בבחינת יוסף הצדיק אז
ודאי שאם הוא נאמן לחוכמה האלוקית כל שכן

של האריות גשמיות שזה צעצועים הוא ישמור
את עצמו בבחינת יוסף

הצדיק כמשל בן המלך שהיה בבית האסורים
חפשו אז השמחה להמלך ולבנו ולא לתפיסה כל

כך כאן השמחה להקדוש ברוך הוא שנאמר ונעשה
רצונו להנשמה חלק אלוקה ולא לה הגוף דיינו

לצד האהבה השתוות צורה אב לא לצד הרצון
לקבל עצמו שמתבטא בגוף הגשמי גם ולהאמין

כי בוודאי יש בכל אחד בחינת עיירה ואהבה
למה להאמין כי העירה העבה אמיתי הם לא

מורגשים שוב אתה חוזר בתשובה שנה שנתיים
שלוש אבז ש אתה בא באמת לעבוד להשיג דרגות

רוחניות אמיתיות וזה כל מי שעושה את זה
ועוסק בחסידות יודע על מה אני

מדבר כל שכן א עוסק באשלג אבל גם בחסידות
רגילה כי שמה אתה עובד עלי ארה ואהבה לא

כמה מסטיקים יהיו לך בעולם הבא אם אתה
מקיים כל מצוות

חיצוניות אז זה באמת קשה אבל

אומר צריך להאמין רק הכל מחמת הצלילות
והרוח שטות שהקליפה מסתירה לנו את הירה

ואהבה ופה נכנסים לתורה א מעשים טובים עם
כוונה נכונה כדי לשבור את הקליפה בבחינת

קופים אותו עד שמה רוצה אני דיברנו על זה
בפרי

חכם וזהו הכל מבואר בקריאת שמע שחית
וערבית דיינו בקבלת מלכות שמיים גם במצב

השחרות וגם במצב
הרעב שקורים שתיים לפניה

ולאחריה בגדולת אנסוף ברוך הוא והאופנים ה
קריאת שמע באה לעורר באדם את יראת הרוממות

וגדלות
השם אחרי זה אומרים שמע ישראל זוהי הנשמה

הנקראת בשם ישראל שמע לשון הבנה כי השם
המהווה הכל הוא אלוקינו וחפץ בנו השם אחד

כנל אגב יכול להיות שבהתחלה אנחנו מתרגלים
את זה רק בגשמיות כי אנחנו רואים רק

גשמיות אבל צריך גם לאט לאט לעלות
לרוחניות לעלות לרוחניות זה לא נקרא מוות

קליני או כשאתה
נפטר זה עדיין בתוך הסימולציה להעלות

ברוחניות זה בדרגות התודעה הרוחניות
שבהתאם לזה האדם רואה את המציאות הרוחנית

גם לא בחושים הגשמיים בחושים
הרוחניים לכן יש אחד מקבל עול מלכות שמיים

בעולם הצעצועים וזה מדרגה יפה אגב אבל לא
להישאר שם לגלות גם את העולם הרוחני וגם

בו לקבל על מלכות
שמיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל

נפשך לזכור מסירת נפש שיש בכל אחד ואחד
מישראל מסירת נפש מסירות נפש זאת אומרת

שאני עושה את זה לשמה ולא כדי לקבל
לעצמי אנחנו נדבר על זה בנקודה הפנימית

בשיעור הבא וולך השם נפשי ישה בכל גמן
הבחינות הנל דהינו מחשבה דיבור מעשה והיו

דברים האלה אשר נוחים צוך היום מלשון סבתא
לשון התקשרות שנקראו חוזר אהבת חברים גם

אהבת ישראל אהבת ישראל לא נקרא אהבה שאני
עושה כדי לקבל עולם הבא זה חסד הבד לגמ

יודע באמת אהבה אמיתית זה עבודה צריך באנו
לעבוד זה לא לעשות כמה מצוות זהו נגמר

הסיפור זה ילדים קטנים אומרים באת לשנות
את הנפש לטאר אותה לתקן אותה והנפש עולם

ומלא יש הרבה הרבה עבודה
יותר מזה כשאדם עובד באמת מטפטפים לו

מהעולם הרוחני דיברנו על זה בקורס כבלה
למתחיל השלימו את זה שמה עוד רצונות ועוד

חומרים רוחניים שהוא צריך לתקן ואז יש לו
יותר עבודה אבל זה כמו מכון כושר גם השריר

שלך גודל באותו עץ שהמשקל

גודל היום לבבך כחדשים היות וכל יום
נותנים לך עבודה חדשה ככתוב המחדש בטובו

בכל יום תמיד מעשה בראשית זאת אומרת האדם
פתאום רואה שהוא כל יום צריך את החידוש

הזה ואת ההתקשרות להשם כדי להתגבר על
החיצוניות כי השם יתברך למעלה מהזמן ובכל

עט ורגע מחייה

ומחדש ודיברת לשון ידבר הוא הנהגה לנהוג
בחול הנל בשפתך בבתך ובלכתך בדך עדיין בכל

השכבות של התודעה שלך לחשוב תמיד כי מלא
כל הארץ כבודו רצונו להידבק בו בכל ג

הבחינות
אנל וכשאדם

באמת יבדוק עצמו הוא יראה שהוא מתפעל יותר
מהשניצל

סבבה עכשיו אתה יודע אתה צריך לעשות סור
מרע ועשה טוב אז

לסיום
לסיום

לצערי כוחי חלש ואני יכול ללמד רק
שעה אבל אולי בזכות בעל התניה הקדוש נ

ללמד יותר או ללמוד לפחות לבד יותר וגם
שלא יהיה ארוך מדי

כבד אז נסכם את מה
שלמדנו העצלות והשכחה שזה קליפות כנגד

גאוה ואנוכיות ששכחה זה כנגד האמונה
והצללות זה כנגד האנוכיות הם מפריעים לאדם

מבלבלים אותו שהוא רוצה חיצוניות למרות
שהוא רוצה נשמה זה

א"כ שאדם עובד שלא לשמה ונתקע שמה ולא
מבין שהבגד הבגידה הבאה דאינו כל העולם

הזה הוא בגד כי הוא חיצוניות הוא לא דבר
שיש לו קיום הוא רק בא להפגיש אותך עם

הפנימיות אז להיזהר לא להתבלבל שכל התורה
והתפילה שלך היו רק בעולם הזה ולא

בפנימיות עוד אמר שיש ראש השנה ואת יום
הכיפורים ואת הדינים שבאדם אבל אם הוא

מתעורר ועושה עבודה פנימית

ו בונן בחפץ חסד אז זה שומר עליו מאוד
מאוד להגיע לעירה ואהבה אף על פי שהוא

עדיין לא
שמה ואומר שלכל דבר הרגיל לעצמו כשיקום

בשחר תכף יחשוב כי מלא כל הארץ כבודו
בקיצור

קיצור לחשוב שאני רוצה להשיג את יראת
הרוממות וגדלות השם ולא את גדלות

עצמי שזה לא כזה
קצר עוד אמר שאנחנו חלק אלוקים מעל וזה

הסברתי בקרוס קבלה למתחיל השלימו את זה
שמה האמת גם הסברתי את זה בתניה בפרקים

הראשונים בהרחבה השלימו את זה גם שמה
ותגיעו

לשלמות אבל
א

כן אני אגיד רק למתקדמים עוד פעם חלק
אלוקי חלק זה הרצון לקבל שהוא מחולק ולוקי

זה הצורה הרוחנית שניתנה בו שלמרות שהוא
נברא שהוא רצון לקבל שזה לא הבורא וזה לא

קיים חס ושלום בבורא בריאה זה בר זה מחוץ
לבורא שזה הרצון לקבל אבל הקדוש ברוך הוא

נתן בו צעד כזה כביכול בשבילו לתודעה שלו
כי אין לנו השגה בבורא רק בהשגחת הבורא

בגילוי רצונו לטיב לנבראיו מחוץ לזה אין
לנו שום הגה בו כי הוא לא נברא אבל הוא

נתן לנו צד דומה לאיך שאנחנו תופסים אותו
שזה נקרא אהבה והשוואת הצורה ודרך זה

אנחנו יכולים להתקשר אליו אבל זה לא כמו
בתורות המזרח שהם אומרים תבטל את הרצון

לקבל או בנצרות גם שמבטלים את המעשה ו
מתנזרים אלא אתה צריך את הרצון לקבל שזה

נקרא החלק שזה הרצון לקבל זה הנקודה
האמצעית מלכות אינסוף אם נלך למקום הגבוה

אבל את עושה לו תיקונים שזה נקרא השוואת
הצורה וזה הצד האלוקי שבך כי באמת בחומר

שלך

א זאת אומרת החומר
הוא לא בדיוק אלוקי כי הוא נברא אבל אם

הוא פועל בדבקות אז הוא כן אלוקי
למה כי כל הדבק בשלם

שלם וזה המיוחדות אבל באמת אם החומר לא
דובק

באלוקים אז הוא
מת לכן אומרים המקובלים שכל הטומאה היא

אשליה למה כי אין דבר כזה לא דוק באלוקי
כי מה יתן לו את החיות מה הוא מחלק את

החיות הכל מהאלופות דיינו מהאהבה מהחיבור
מהדבקות בבורא זה דיברנו ב איפה דיברנו

אנחנו מדברים הרבה בנקודה הפנימית כן
שהקליפה מרמה וכאילו גונבת מהקדושה את

החיות כי באמת אין לה חיות לכן לעתיד לבוא
יבולה המוות לנצח אבל צריך את כל ההצגה

הזאת ובזמן הסרט הסרט מורגש מאוד חזק וטוב
שכך אחרת לא היינו יכולים להתאמן היינו

מזייפים
באימון ובעזרת השם אם נתבונן בעירה ואהבו

בפרט בקריאת שמע אומר בתיקוני הזוהר שעירת
קריאת שמע באה להכניע את השפחה

גבירתה את השפחה שלא תרצה להיות הגבירה
שנזכה לזה ונבין שהקדוש ברוך הוא למעלה

מהזמן מה הכוונה ברור שהוא למעלה מהזמן
אלא הכוונה ש אני צריך לתפוס את הקדוש

ברוך הוא למעלה מהזמן זה הכוונה אנחנו
מדברים על התפיסה שלנו את הבורא על הכלים

על
התודעה שאם אני רוצה להידבק במי שמעל הזמן

אז צריך גם את היכולת להיות בתודעה מעל
הזמן אז תמיד זה ברצו

ושוב
ושנזכה לראות שהוא מחדש בכל יום תמיד מעשה

בראשית במילים קצרות שהרצון לקבל יכול
להתחדש רק אם הוא פועל באמונה באהבה ב

עירת הרומות ולא
בבחינת רצון לקבל לעצמו בבחינת חסד

לאומיים חטאת זה לא פשוט זה לא קל כי
אמרנו שהאומות זה בתוך האדם זה לא מחוצה

לו גם אבל זה לא העניין זאת אומרת זה בא
בשביל הפנימיות שלו מה שהם החריבו את הבית

זה לא היה קשור אליהם בכלל זה בגלל שאנחנו
החרב את הבית פה אז הם באו ועשו לנו ציור

בחוץ כדי שנבין את
המסר

אוקיי הדליקו נר לבעל תני ובעיקר את רצונו
שנר השם נשמת אדם דהיינו נחת רוח לבורא

ושני אזכה להתעבר בבעל התניה להתקל בבעל
התניה או בכל הצדיקים

האמיתיים ולהרגיש מעט מעט אלוקות בחשכת
מצרים אני גם מזמין אתכם לראות את קורס

יציאת מצרים
בפנימיות ואני מזכיר שאני אשמח ללייק

שיתוף
ותגובה כדי לראות ממני תוכן ואני גם אפעיל

לכם איזה סרטון שקצת מסביר
לכם איך לעקוב אחריי בצורה נוחה

א
רגע כן אוקיי תודה רבה לכולם בשורות טובות

שנזכה
להידבק בבורא

יתברך ששנו ברכה דבר
מאוד בפייסבוק כדי לא להפסיד ממני תוכן

ואני מעלה
הרבה משהו שיעזור לכם לראות לפחות חלק

מהתוכן אתם עדיין תפספסו אבל לפחות תראו
טיפה ואם לא כמעט לא תראו ממני תוכן וחבל

מאוד כי אני מעלה הרבה אלה החוקים של
הפייסבוק אין מה לעשות אז לוחצים על

הכפתור של follow או בעברית
הקרוב ובנוסף לחצים עליו עוד פעם ואז

בוחרים ורטס מעודפים זה קריטי מאוד כדי
שתראו ממני

תוכן אז ככה הולכים על
הכוב ואז כתוב לכם במעקב ואחרי זה לוחצים

עוד פעם במעקב ואז בוחרים מעודפים הולכים
לערוץ יוטיוב בוחרים הרשמה

למינוי לאחר ההרשמה למינוי יהיה כתוב לכם
נרשמתם כמנוי תלחצו על הפעמון שליד זה ואז

יפתח לכם תפריט קטן תבחרו הכל זאת אומרת
לקבל התראות על כל השידורים שאני עושה זה

תריע לכם עדיין על הכל אבל לפחות על חלק
דבר אחרון מאוד חשוב

ומומלץ להצטרף לטלגרם שלי לקבל עדכונים
ישר עד

לנייד אתם מתקינים טלגרם אם אין לכם אם יש
לכם אתם נכנסים לאתר לקב net

ובוחרים ב jo us on telegram ואז זה אפנה
אותכם לערוץ שלי אתם יהיה לכם jo on טלגרם

טלגרם וברגע שתעשו את זה ו לחצו אז בעצם
זה ישלח אותכם

לתפריט לטלגרם יהיה לכם שם כפתור follow
jo subscribe תעשו את זה ואז תוכלו לקבל

התראות
לנייד אם אין לכם טלגרם אז תלחצו על הכחול

פה למעלה ודרך שם אתם מתקינים זה כמו
וואטסאפ רק יותר אמין ומאובטח ומאוד

מומלץ תודה רבה ומאוד מאוד חשוב לעשות את
הפעולות האלה כדי להתתקן ולא לפספס תוכן

דבר נוסף ניגשים לוידאו שהייתי בו בשידור
חי לוחצים עליו כדי להיכנס לתפריט ואז

בוחרים בתיאור את הפעמון ואז יציג לכם
מטרות בשידור

חי שלום
וברכה סדר פה את האורות הגשמיים

ם ל רוחניים של הנורד

גשמיים אנחנו
נלמד לכבוד ההילולה של בעל תניה שהייתה

השבוע נלמד תי פעם מתורה

אור של האדמור
הזקן

אוקיי

פרשת

בערה וידבר אלוקים אעל משה וומר עליו אני
השם וירא על אברהם וכולי הנה פרשה זו

נאמרה תשובה על מה שכתוב למעלה וישב משה
ויאמר למה הרותה וכולי והשיב לו הקדוש

ברוך הוא וירא א וגומר אל אברהם וכולי זאת
אומרת הוא אומר הפרשה הזאת היא תשובה על

מה שמשה רבנו אמר למה הרוא אותה על העם
הזה כי מה שמשה רבנו בא אליהם פרעה נתן

להם יותר עבודה לפני זה היה פחות בעיות אז
מה עשינו

בזה וצריך להבין מה התשובה היא זוה למה
הרעותה הראות יש להבין איך יש בפסוק זה

תשובה על טענת משה
אוקיי גם להבין עניין החטא שבעבורו באה

הגלות בחומר ובלבנים
כבר נגזר כן בברית בין הפטרים ועבדו וינו

אותם 400 שנה וכולי וכל כך

למה הנה
כתיב ביום עשרות השם אלוקים ארץ

ושמיים של בריאת שמיים וארץ וארץ שיטף שם
הווייה בשם אלוקים וביאור שני שמות אלו

הווייה ואלוקים הנה אלוקים לשון רבים כמו
שכתוב כי אלוקים קדושים הוא והוויה הוא

אחד מה זאת
אומרת אז קודם כל השמות של הבורא זה זה

כינויים זה לא השם האמיתי שלו הרי כי אין
לו

שם השם אנחנו נותנים לו לפי דרגת ההשגה
לכן לאבות הוא נגלה בשם שדאי שמי הויה לא

נודעתי להם משה רבנו כבר יכל להתגלות בשם
הוויה הסברנו את זה במראה לנשמה תראו את

זה
שמה בכל אופן מה אומר לנו פה יש שני שמות

אלוקים גם בלשון רבים מה זה אלוקים אז כל
השמות זה סוגים של השגחת הבורא על

בריאותיו לא מדובר על הבורא עצמו הרי אין
לו שינוי אין לו הוא לא פעם הוויה פעם

אלוקים השם אחד וגם שמו אחד בסופו של דבר
שמו זה התפיסה שלנו אותו שמו גימטריה

רצון

לכן אזם אלוקים מראה את ההשגחה על הטבע
אלוקים גימטריה טבע ההשגחה על הרצון לקבל

על הגוף בשם הווייה מראה את כוח הבורא
שמעל

הטבע את מידת הרחמים אלוקים זה גם מידת
הדין שם הווייה זה מערב את מידת הרחמים

כמו ההבדל בין גל לחלקיק
רוחני אז יש לבורא השגחה של חלקיקים עלינו

והשגחה של גלים זה לא שהוא משתנה התפיסה
שלנו משתנה לפי דרגת התודעה הרוחנית שאנו

נמצאים

בה אז מה זה אלוקים ריבוי הכוונה שאנחנו
תופסים ריבוי בהשגחה שפעם הוא פועל ככה

ופעם ככה אל זה לא שהוא באמת ריבוי אבל
באמת ככה זה נראה לנו במיוחד בעולם העשייה

בעולם האצילות איו וחיו וגרו מיוחד בנו
רואים את האחדות

האלוקית

אוקיי והעניין דינ דכתיב גדול השם הו מולל
מאוד ולגדולתו אין חקר ומתי גדול כשהוא

בעיר
אלוקינו

כי מ היות לגדלות יתברך אין חקר מה זה
חקירה רצון לקבל צד

הגוף אז אי אפשר לחקור כי אין לו רצון
לקבל חס ושלום ממי יקבל ולת מחשבה התפיסה

בכלל תכף אני
אסביר לא שייך לומר עליו לשון גדולה מה זה

לת חשבת פיסה וח כלל יש ב שתי הבחנות
כוונה אחד על האינסוף שאיין לנו שם השגה

כי האור והכלי באים כאחד מבחינתנו
שמה והשגה שלנו הא מצד הכלים ושמה הכלים

בטלים לאור כמו הובר ב
מאימו וגם כי אנחנו אחרי הצמצום והצמצום

פועל

עלינו
ו עוד לבל

מחשבה שלנו היא מחשבה של נבראים סליחה אני
קצת צרות של רצון לקבל ואין לו רצון לקבל

אז איך נתפוס אותו זה הטעות של

הפילוסופים מתוך הרבה גאווה הם מנסים
להבין את עצמותו שאפילו את עצמותם עצמם הם

לא מבינים ולא ערך של

שערה כי מאד גדלותו יתברך אין חקר ולת
מחשבה פיסה בכלל אז חקר זה יה מצד הגוף

מחשבה ייה מצד

הראש כריח גם אותיות חקר כי אם השכל או
החקירה הגופנית לא משמשת את האמונה זה

גורם לקרחת
רוחנית לא שייך לומר עליו לשון גדולה איך

אני אדבר על מה שאני לא
משיג גדול וקטן זה התפעלות

הכלי כי אם בהתפשטות זי והרע מבחינת
מלכותו

יתברך לא סתם מלכותו מלכות זה העני של
האדם לפי מה שאני מתפעל דהיינו הכלי

כדכתיב מלכותך מלכות כל עולמים ת אנחנו
משיגים רק זיב

מאורו ולא את הורו מה זה זיו לענייננו
ההתפעלות של

הכלי והמלכות היא העני הכללי של מציאות
כמובן המלכות האמיתית לא החולדה שזה

השכינה
הקדושה מלכות האצילות ישת חיל ודרכה אנחנו

תופסים את ההשגחה כמו הלבנה שמגלה את

השמש בהתפשטות והמשכה זו אינה אל הזיו
והרע בעלמה ונקראת אור אינסוף ברוך הוא

וזיו השכינה כן למה זה זיב מה הדיוק שזה
לא עצם ה הערה ומרת זה לא המקור עצמו זה

רק משהו שנמשך ממנו ויש הרבה מה לדייג בזה
אני אכנס בזה בהתאם להמשך המאמר אם יהיה

רלוונטי אם לא תראו קורס קבלה למתחיל
הרחבנו בזה

שמה ועוד אפשר לדייג שמה שאנחנו משיגים
בביאה ביחס

לאצילות זה רק זיב

קטן בזמן התיקון

למה זה נקרא אור אין סוף על שם הכלי שלא
היה לו סוף בעולם

הראשון זה לשון מושע שאני אומר לזה עולם
כי עולם זה בצמצום ב' אבל עולם זה לשון

מושאלת אבל
באינסוף שזה ה זרע של

הבריאה אינסוף זה לא הבורא עצמו אמרנו
שאין לנו השגה בבורא אלא האינסוף זה

הגילוי הראשוני של הבורא
בבריאה למה זה נקרא אין סוף כי הגילוי

הראשוני שבא מצד העליון אין לו

סוף מה זה תפיסה בלי סוף

שאלה שורה כמשל אור המאיר מהשמש וכ דכתיב
כי שמש הוא מגן הוויה אלוקים שכמו שהאור

הזה שמתפשט מהשמש לעיר על הארץ אינו אל
הזיו ואין לו ערך וייחוס כלפי עצמיות השמש

יפה מאוד שאנו היפה מאוד אני אמרתי שאנו
ממהותו כלל אף שנמשך ומתפשט מהשמש עצמו

כמובן זה רק משל אבל משל יפה כך החיות
המתפשט לקיום והתאוות ועולמות עליונים

ותחתונים אני אסביר את זה בשתי אופנים מרש
כל דרגין אין זה אלה בחינת זיב שהן תופסים

מקום וכולה כמה כלא חשיב
זאת

אומרת אז נסביר את זה בשתי אופנים מקור
האור ביחס למה שמתפשט לעולמות ביעה שיש

עליהם צמצום והרבה הגבלות מטעמים של תיקון
הנשמות אז זיב מאוד קטן ביחס למקור לבל

יותר
גבוה שכל מה שאנחנו מדברים בבריאה זה זיו

קטן ביחס לבורא כי יהיה לנו השגה בו אבל
זה גם לא חסר לנו הזיו הזה

שהוא מתגלה בצורה
המלאה זה השלמות שלנו אבל למה זה נקרא זיו

כדי שנבין שזה
רק התפשטות ממנו וזה לא הוא מה זאת

אומרת אז באמת האור מתגלה בבריאה בצורה של
יש מיש כי הוא תמיד היה והכלי הוא מתגלה

הוא בא בצורה של יש מי עין כי הוא
נברא אבל מה שהכלי מתפעל מהאור זה כפי טבע

הכלי כמו המן אומר בעל הסולם שכל אחד היה
טועם בו מה שהיה

רוצה אותו דבר
פה אבל היות והאור תמיד היה אז למרות

שאנחנו מדברים מצד ההתפעלות שלנו אבל הוא
כן מתגלה בצורה של יש מיש כי זה בא ללמד

אותנו שאין בו שינוי והוא תמיד היה
אבל הכלי הוא דווקא בא יש

מעין
לכן אין ערך ויחוס לגבי גילוי הכלי ביחס

למקור אבל אין לנו השגה במקור אבל האמת
שזה גם לא חסר לנו למה כי הנשמה נבראה

בצורה כזו שמה שחסר לה זה לגלות את
המציאות ש באינסוף את מחשבת הבריאה ויותר

מזה היא לא צרכה כמו שלא חסרה לצבע שישית
שהיא תגיע לזה זה השלמות אז למה חשוב

להגיד שזה לא הבורא עצמו כי הוא לא נברא
אחרת היינו עושים סלט רציני מהכל כמו

בהרבה תורות זרות ואז אין התחלה לכלום וכל
הבניין מתמוטט ובסוף נגיע לאלים יוונים

שאו
רומאים שהם כוחות טבע בגשמיות

בכלל וגם נגיע בסוף לעבודה זרה או לשלשול

קדוש לא הייתי קרוא לזה קדוש אבל דילה

מבין כך החיות המתפשטת לקיום והתות עולמות
עליונים ותחתונים מיראש כל דרגין אין זה

אלא בחינת זיף שאן תופסים מקום מה זה לא
תופסים מקום תכף אני אסביר כול כ כ לא

חשיב האור לא תופס רצון כי האור שלחש עצמו
הוא הוא לא

נברא נתנו לזה אומנם אנחנו לא תופסים תאור
ישירות אל דרך לבושים לבושים אלוקיים מאוד

זקים לבושי מוחין שדרכם האור מתגלה לנו
זאת אומרת האור בא עם עטיפה מסויימת מאוד

זכה עדינה שהיא מיוחסת לצד
המאציל אבל זה משהו שהוא כבר מתגלה בבריאה

כי אין לנו השגה באור ליך ש עצמו כי אנחנו
נבראים האור שלילך ש עצמו זה כמו עצמותו

לפני שהוא מתגלה ברצון לקבל בנשמות ואין
לנו השגה בו כי השגה זה אור שממלא את

הרצון לקבל אז איך נשיג משהו שאין לו רצון
לקבל לא נשיג וזה דיוקים מאוד חשובים כי

אם לא זה עבודה זרה העבודה הזרה האמיתית
זה לא להגשים את הבורא רק בגשמיות בודאי

זה עבודה זרה אבל החמורה יותר שזה נקרא
אלו אלוהים אחרים זה להגשים את הבורא

מבחינה רוחנית זה עוד יותר חמור
ואנשים מבלבלים הם מגשימים את הבורא גם

לומדי קבלה מבחינה רוחנית והם אומרים שזה
בסדר כי לא הגשמתי אותו מבחינה גשמית לא

ההגשמה הרוחנית הא יותר חמורה כל מה שנתנו
לנו לא להגשים בגשמיות זה כדי שנלמד לא

להגשים אותו
ברוחניות זה דברים דקים אבל חייב

לאומרם לכן האור לא תופס מקום אז נתנו לנו
גם סימן אפילו האור הגשמי אין לו מסה

כאילו הוא לא תופס

מקום שזה כמו הכתר שהו זך

מאוד והקטע הוא בחינת מאציל גם
באמת הכתר זה לא הבורא זה הגילוי הכי גבוה

וזך שאנחנו יכולים דרכו לגלות את
הבורא וזה באמת מיוחס לצד האלוקות

שבמציאות מה זה האלוקות מה שבא מצד העליון
והבראות שבמציאות זה מה שבא מצד ההשתתפות

שלנו מצד הטבו
שלנו ויש בזה חומר ותצורה ויש בזה הרבה

לדבר זה לא המקום ראו קורס קבלה

למתחיל ונה קטיב מה ר במעשיך כתיב מה גדלו
מעשיך מה רבו מעשיך כיי על העולמות

התחתונים יפה כל הבורים שבעולם הזה
המתחלקים למיניהם בכמה מיני התחלקות עובר

רבבות מדרגות בדומם צומח וחי שכמה מיני
דומה וכמה מיני צמח למה בתחתונים כי

התחתון התפקיד שלו לפרט יורדים לפרטים
יותר יותר

פרטים כמו הזרע ביחס לעץ העץ יותר מפורט
למרות שהכל קיים בזרע אבל הגילוי הוא בא

דרך
העץ אם כ זה גם מגביל את הגילוי אבל

כל דבר במקומו מתי שהזרע עצו ופריו יהיו
שווים אז יהיה דבר

שלם הכל ואם נלך לדיבור קצת יותר עמוק אז
העולמות התחתונים הכוונה התודעה של

התחתונים שהיא בנוייה על הרצון לקבל היא
מפרטת את המדרגות וזה טוב אנחנו צריכים את

הרצון
לקבל חייב את יצחק זה צריך גם את עשו יצחק

וזה חלק מהתיקון לא להישאר באברהם רק זה
לא אנחנו לאור זה הטעות של תורות

המזרח גם תורות המזרח שהו בתוככם וכל מין
ומין יש לו טעם בפני עצמו כמו התפוחים

ואגוזים ושקדים וכיוצא בם בצומח שכל אחד
יש לו טעם בפני עצמו שן אחד דומה לחברו

וכן בכל מיניה העשבים כל עסב יש לו טעם
בפני עצמו כמו שנתנו לנו סימן

בגשמיות של כל דבר בר יש טעם אחר ככה
למצוות ולמציאות הרוחנית יש הרבה טעמים

למה אנחנו לא מרגישים את זה יותר מזה
אנחנו מרגישים טעם אפר ברוחניות בכלל זה

בגלל שאנחנו תמא מתים ובגלל שחטא אדם
הראשון שמאחל של הנחש טעם עפר לא הכוונה

לנחש בחוץ גם זה רק סמל הכוונה לנחש שבאדם
שאדם בא עם הנחש שבו עם יצר הרע ז ה מרגיש

תם א תפל בתורה עוד עניין בהתחלה מדרגת
הדומם שבאדם אז הטעם שלו הוא כללי כמו

שהדומיין בפרטים כל המצוות פחות או יותר
אותו דבר מרגיש אותו דבר פחות או יותר לאט

לאט שהוא מתפתח זה כמו נרנ חי גם אז מתחיל
להרגיש למשל בדרגת הצומח כבר את הגוונים

שבמצוות זה יי
רוח בדרגת החי הוא ירגיש כל מצבה את הטעם

המיוחד שלה למה כי הוא פיתח את החושים
הרוחניים האלה

שהתורה אומרת עיוור היא לא מדברת על עיוור
גשמי גם אבל לא זה עניין נלווה הכוונה

עיוור רוחנית ש אומרת חירש הכוונה שהוא
חירש רוחנית יכול להיות שהוא שומע טוב

בגשמיות אבל הוא חירש ביחס לעולם

הרוחני מי עיבר כי עם עבדי וחרש

כמלאכי דווקא אבדי עבר כן דווקא אבדי חרש
כן כי הוא לא שומע לשון הרע של

הקליפות ואתה מ רוחני ממזל השופע עליו
שאיין לך כל עשב מלמטה

וכולי רגע רה לראות פה משהו באיזה

פרק
אכן כתוב תראו להרחבה מאמר גל ה המזלות

בקבלה פנינה חוכמה כתוב אין ךסב מלמטה
שאין עליו מזל ושוטר מלמעלה שמקה עליו

ואומר לו גדל מה זה מזל לעניין הזה הכלל
שלו הכוח שאחראי

עליו זה שהעצב יש לו טעם כזה מאיפה זה זה
שהטומאה לא דגם מדויק של אטום נכון זה סתם

מגנט שנראה לי זה לא עובד
אפילו הדבקתי את זה עם סלט זה רק משל

ופה
חמודי מאיפה הטום יודע לזוז במסלול שלו

מאיפה הוא יודע מאיפה
המולקולות יודעות להתחבר זה לא סתם קרה

במקרה זה הכל בתוכנית המחשבתית מה מה נראה
לכם אתם מכירים את המשל עם הספר שנכתב לבד

ו או עם ניוטון שעשה איזה דגם ש לך את
השמש שאל אותו איזה מישהו מאיפה זה אמר זה

נהייה פה פתאום לבד אמר לו מה נהייה לבד
לא מאמינ ך על זה אתה לא מאמין אז אתה

מאמין על המציאות מה קרה לך תגיד
לי

לכן אגב האלקטרון הוא הוא קופץ בין
המסלולים אבל הוא נעלם בדרך לא מבינים מה

קורה פה בקיצור הכל מאוד מדויק אבל דווקא
בתחתית עולם העשיה הזה מסתר ברמות כאילו

זה חלק מהעניין אבל תחתית עולם העשיה אני
לא מתכוון רק להדמיה הגשמית שזה גם חלק

מהעסק אלא ל התודעה של יצר הרע שהיא
מציירת את כל המציאות של אדם כרעה יכול

להיות שהוא במסיבה עכשיו והוא בדיכאון
יכול להיות שהוא לוקח סמים והוא

בדיכאון
למה ככה אשרם שככה

ללא וכל זה הוא מפסולת עולמות עליונים כמו
שכתוב וכל קרבי את שם קודשו שיש בחינת קר

קרבים עליונים שמבררים הפסולת להשפיע על
העולם הזה הגשמי כן כמו שהאדם בתוכו יש בו

בירורים ויצאת לו פסלת אחר כך וחיידקים
עשים מסיבה ועוד הרבה יצורים ויש להם

תפקיד הקליפ שמרות על הרצון ומחזירות אותו
לטבע והוא חוזר עוד עם למציאות להתברר

מחדש אותו דבר
ברוחניות רק מבחינה

רוחנית
[מוזיקה]

ש שאדם מקבל תו לתודעה שלו איזה מזון
רוחני אז יש ברורים שהוא צריך לעשות

להוציא את הפסולת לקחת את הטוב וכן על דרך
זה ועוד דבר שכל התעבות שיש לנו בעולם הזה

זה פירורי פירורים של נעיר הוא דקיק של
שאריות של אור רוחניות כדי לקיים את העולם

הגשמי אבל זה פירורי פירורים לא רואים את
זה על המפה הרוחנית אפילו מצב בקנטים

חיייבים להתחיל לתקתק את העניינים כי אחרת
נישאר עם תענוגים של שתי שניות שנגמרים

אתה יפה 10 שנים ואחרי גיל 40 הגוף מתפרק
ואתה לא יכול להוליד אפילו יותר את לא

יכולה
ובאמת העולם הזה אם בן אדם עשה חשבון רוב

היום הוא
סובל לפעמים יש מצב שאדם מס פק בחיים שלו

או מרגיש נהנה מאוד אבל הוא לא יכול
להחזיק בזה לאורך

הזמן כי צריך לבנות את הכלים וגם הש
הגשמיות בנויה בצורה שאי אפשר להכיל פה את

האור מה שכתוב ניתבה הקדוש ברוך הוא לעשות
לו דירה בתחתונים שמביאים את בעל התניה

בזה הרבה זה לא כפשוטה צריך להבין מה זה
אומר הגשמיות זה מקום הפירוד איך הוא יעשה

לו פה דירה הגשמיות לא קיימת בכלל אז איך
הוא יעשה לו פה דירה

תחתון ים הכוונה בתודעה הכי נמוכה של
הריחוק מהבורא דווקא שמה הבורא רוצה

שנתקרב אליו ולעתיד לבוא זה יתוקן וירדו
רגליו עד או על הר הזתים איך כתוב פי

הזתים טעמים
אבל בקיצור אז כל מה שאנחנו תומים הגשמיות

זה פרורי פירורים ביחס לרוחניות אבל זה
טוב זה זה מסמל לנו את ה את הטעם הרוחני

במטריקס הם הסבירו את זה יפה שאיך אתה
יודע שהמכוניות נותנות לך לטעום לעוף טעם

שלף כולי הם עובדות עליך אז כן זה עובד
עליך באמת הטעם שלוף הוא אחרת אבל אתה לא

יודע כל עוד אתה בתודעה

הגשמית לא שאני יודע אבל אנחנו מתקלים
בבעל התניה עכשיו מקבלים קצת עיבור ברמה

של פירורי פירורים כי זה המדרגה שלי א זה
גם משהו כתוב שאתה רבי נחמן אומר שם חזל

שאתה לומד את התורה של הצדיק שפתותיו
מדובבות בקבר אז זה לא כפשוטו תפתחו אתם

תראו שהם לא זוזות עליי בוא נתערב אולי
אני אעשה קצת כסף להפצה הם לא יזוזו בקבר

לא מדובר על גשמיות שפתותיו
הכוונה מה זה שפה מלשון שפת הים אז שאתה

לומד את התורה שלו אומר זה כמו זיווג ד
נשיקין אתה מתחבר עם התודעה שלו כל אחד

לפי המדרגה שלו אז אנחנו בשעת בעל התניה
אומרים את זה זה לא שאני עכשיו מרגיש

רוחניות כולנו פה ביחד מתאמנים אבל בעל
התניה כן הרגיש את זה אז בוא נקבל ממנו

השראה
זיב באמת אני מרגיש את זה בימי פתירה של

צדיקים שאני עושה קצת עבודה אני מרגיש
כאילו את ה לא עבודה מבחוץ עבודה באמת

באמת להתקל לבוא בקטע טוב בוייב טוב כמו
שאומרים בלשון

דורנו מרגיש קצת את
ה את הכוח

שלהם כמאמר רבותינו זל נתה שמאלו וברא ארץ
או ארץ למה כי שמאל בבחינת הרצון לקבל זה

הארציות ונתן ימינו ברא שמיים שמיים זה
התכלית זה צד ההשפעה שם מי שהארץ מקבלת

מבחינת שמאל

יפה כתוב גם מאף ידי סדה ארץ וימיני תפחה
שמיים ומרים פה בהערות

אוקיי שארץ נברה לי בבחינת שמאל גבורה בצ
מצום כן זה לא סתם קשור לגנס תאור לעתיד

לבוא ול זה נאמר ר

במעשיך
כן הגשמיות התודעה הגשמית הי פורטת חשוב

להבין זה דיוקים יפים אז תהנו מהמהם שכתוב
גשמיות לא הכוונה רק להדמייה הגשמית

שאנחנו רואים בחמשת החושים אם כי זה גם
אחד ההשלכות גשמיות הכוונה לתודעה של

הפירוד שהיא מפרטת אבל היא טובה למה כי
כשמתוך התודעה הזאת נבוא להתחבר לכלל

לאינסוף אז ז נחזיק את בית ההפכים האלה
צוב השוב וזה המציאות השלמה וזה בדיוק מה

שנקרא ניתבה לעשות לו דירה בתחתונים מה זה
ניתבה יש לה תאווה אמרנו שמדברים מהשגת

הבורא לא מהבורא
מבחינתנו הוא מראה לנו שהוא מאוד מתווה

להשפיע לנו כדי להרבות את האהבה
בינינו נקרא המאמר אחרון

ונסיים אך מה גדלו מעשיך לא מהמר סליחה את
הבית פרק נוסף כמה גדלו מעשיך קעל עולמות

עליונים מלאכים ונשמות שמתנגן על

השם יפה מה גדלו מעשיך זאת אומרת מעשיך זה
המעשה האמיתי שנקרא לשבי אנח תוח

לבורא אז ה מלאכים נשמות שמתנגן על השם
זאת אומרת בתודעה של המציאות

העליונה שמה ההסתרה היא לא שתמה זה יכול
להיות בחיים חיוך

דיברנו על זה איפה יסודות בפנימיות התורה
תראו שמה פרשת ויחי ושמות בכל מקרה

ה כן אז נשמות
מלאכים

שבאדם זה לא שהן מחוץ אבל הם בגלל המה
שהוא מקרין מהרצון הרוחני שלו אז מקרין

ברוחני לא בגשמי בגשמי הוא מקרין מהתודעה
הגשמית לגשמי ום הרוחני הוא מקרין מהתודעה

הרוחנית לרוחני לא רבב יותר מדי בין זה
לזה והסברתי את זה במקום מתאים היום

אומרים העולם פנימי מקרין עולם חיצון אז
תשתמש בפנימיות להקרין לגשמיות שלך אל זה

אומר הקדוש ברוך הוא התנה תזונה ומכיר כלב
לא תביא בית השם אלוקיך ודי לא מבין בכל

אופן במציאות הרוחנית אפשר לראות את
ההתענגות הזאת יש קטע מהאביר יעקב זה צוקל

שי רוצת שלו גם לא מזמן קראנו לזה א כן
תיקון חצות הסברנו מזה שמה תראו קטע יפה

וחשוב אז דווקא איפה רואים את גדלות מעשיך
בלמות העליונים ואין תענוג אחד דומה לחברו

היות ויש הרבה מדרגות ברוחני כ שיש הרבה
גדלים

בכוכבים אבל כל זה מצד ההתחלקות של הרצון
כמו אוכלי המן כומ מה רבותינו עתיד הקדוש

ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות
שנאמר להנחיל אוהבה יש וכולי ולכאורה אינו

מובן למה צריך כל צדיק כל כך עולמות וכי
לנכסים הוא

צריך אך העניין כי שכר מצווה מצוה הי
המשכת עונג העליון להיות נהנים מסביב

השכינה
וכל מצווה ומצווה יש ללה עונג בפני

עצמה
כן כמו שיש לאדם איברים שונים וגם התפיסה

של הנברא היא דרך החלקים את השלם כי הוא
נברא הוא שניות אז גם זה מתבטא בקשר שלו

עם הבורא דרך הפרטים אני מרגיש את האהבה
דרך הנקודות הקטנות אני מרגיש את הכלל ככל

שהרזולוציה
יותר 8k היום מדרגת נשמה רוצים יותר

מפורטת אבל בתנאי שהיא מראה את
הכלל אז ה רואה את הגינה

רוגיה ועוד והתפיסה של התחתון היא דרך
החלקים אז ככל שיש לו יותר חלקים והם

מחוברים לכלל הוא מרגיש את
הגוונים שבחיבור מביא על זה משל בעל הסולם

הקדוש בפרי חכם זה כמו סק אבנים שאתה סופר
את האבנים אתה מכיר יותר את התודה

למלך כי דרך הפרטים אתהה רואה את הכלל זה
הטבע שלך אתה

נברא להיות בכלל זה כמו מדרגת הדומם
בהתחלה וכשאתה גם רואה את הפרטים זה כמו

שאתה מגיע למדבר לכן האדם גם מדבר בשונה
עם בעלי החיים שהשפה שלהם

מכללית גם אין מהות צדיק אחד דומה לחברו
בעבודתו בהתפעלות ויראה יש בזה הרבה

מדרגות גם בתוך האדם עצמו וגם בין אדם
לחברו יש מתפעל ויש מתפעל ולכן עתיד הקדוש

ברוך הוא נחי לכל צדיק
וצדיק כל אחד הוא מדור בפני

עצמו בבחינת זי והשגה פרטיית מיוחדת אשר
משיג בן עניה מתענג על השם תענוג פרטי

מיוחד ונבדל מתענוג והשגת צדיק חברו כי כל
אחד לפום שיעור הדילה כל אחד יש לו את

התפקיד שלו את הטבע שלו יג אחרת ניקח את
זה קצת יותר על מעשי יש באדם הרבה מדרגות

של צדיקים כי הוא נמצא בהרבה דורות אמרנו
התורה זה לא היסטוריה בכל זאת זה שיעור

חסידות פה אז שהיא ידע שבכל צדיק שבו
מעולם אחר ממדרגה אחרת זה עסק אחר לגמרי

אז שלא יחשוב שמה שהוא רואה עכשיו זה כל
המציאות יש לו עוד הרבה מה

לגלות והפשטות בזה שיש הרבה מדרגות ויירה
ואהבה כי כנגד ריבוי ההטבה כי אנחנו

תופסים את ההטבה האמיתית דרך עיירה ואהבה
לא עירת כלבים וחתולים תראו את זה בערוץ

דיברתי על זה אלא גם מה שכתוב בעל תשובה
נמחלים לא כל המותב הכוונה לתשובה מאהבה

כמובן לא לתשובה מאירת הכלב אבל זה התחלה
אבל לא על זה

נאמר וזיו השכינה
כולל ב רבבות מדרגות ומני תענוג לנשמות עד

אין קץ ותכלית ממש שהרי נמשך מאור אינסוף
ברוך הוא משהו קשה קצת להבין אבל יש הרבה

מדרגות כמו שהיקום

מתפשט כם אולי את מה שלמדנו בזה
נסיים בעזרת השם קודם כל שנזכה תקלל בבעל

התניה הקדוש שמסר נפשו לעבודת

השם ואמרנו יש שם הוויה אלוקים היה זה
גילוי השגחת מידת הרחמים ואלוקים זה הטבע

מידת הדין אנחנו צריכים לחבר ביניהם כי
אנחנו כן צריכים את הטבע את הרצון לערב

אותו ממצד ההשפעה הוא מראה לנשמה פרשת
ויירה הרחבנו בזה יפה וגם אמרנו שהכל זה

רק זיב היות ויש צמצומים ומה שמגיע
לעולמות הוא מאוד מצומצם עד שנתקן את

עצמנו ולעתיד לבוא באמת אצילות התפשט עד
עד להר הזתים ואז דווקא יהיה גילוי

גדול
עוד

אמרנו שעור מתגלה בצורה של יש מיש והרצון
לקבל בה בצורה של יש מעין עוד אמרנו

הריבוי מגיע בעולמות התחתונים כי הרצון
לקבל יותר מתפרת אבל מצד שני בהתחלה זה גם

מפריד אותם מהבור כי מרגישים את עצמם מרוב
ריבוי לא רואים את היער ולא רואים את העיר

שזה בחינת האצילות אלא רואים את היער אבל
א אמר מגלו מסך זה דווקא במקום העליון אתה

יכול לראות את גדלות הבורא מה צריך לעשות
לחבר שמיים וארץ ואז זה הדבר השלם לא רק

שמיים ולא רק ארץ קו
אמצעי זה יעקב איש יושב ועלים ומחבר בין

השמיים
לארץ עוד אמרנו יש הרבה תענוגים ברוחני

אנחנו כרגע לא מרגישים אותם לא בגלל
שאנחנו חיים פיזית ונמות פיזית נרגיש אותם

לא שולחים אותכם ישר לפה בגלגול אחרי כמה
שיפוצים בגיהנום וכף הקלע אם תהיו במדרגה

להיכנס לשם בכלל כי יש עוד תחנות בדרך אבל
כולם חוזרים לפה עד שקונים את המדרגה של

שורש הנשמה שהם צריכים אומנם לא צריך
לעשות את כל התיקון כל אחד יש לו את החלק

שלו אבל יש לנו הרבה חלקים
בפאזל ואמרנו ש דומ צחים מדבר כנגד הדרגות

של רוח נשמה ח היחידה ומה שאנחנו תומים
בגשמיות זה רק פסולת עזרת השם שנזכה לזיו

השכינה ולגלות את גדלות הבורא אמן ואמן

שלום וברכה ערב שבת שלום כמו
שאומרים היום כד בטבט יום פטירת האדמור

הזקן רבי שנר זלמן
מילדי בעל

תניה אין לנו הרבה זמן
אבל אני רוצה שנלמד משהו קצר לכבוד יום

פטירתו ההילולה שלו כדי
שנתקל

בדברים בעבודה הפנימית
שלו אז במה שנספיק אני קורא מספר שנקרא

מאמרי האדמור הזקן קטעים קצרים בזרת שו
נעשה

ונצליח אני אשמח שתעשו לייק שיתוף ותגובה
על מנת שתמשיכו לראות ממני

תוכן וביוטיוב בפייסבוק אחרת זה לא יוצג
לכם

ו אני אשמח מאוד שתצטרפו ל קבוצת טלגרם
שלי לינק בתגובה אוקיי בעזרת השם נעשה

ונצליח וזכותו תגן עלינו אני קורא מאמר
שנקרא מכתבי היד

שלו 877 נד א' לא משנה יש לו הרבה כתבים
יונתי בחגב הסלע בסתר

המדרגה הראיני את מראך השמיעני את קולך כי
קולך רב

ו מרך
נה לעולם יעסוק האדם בתורה

ומצוות אפילו שלא לשמה וכולי כי גבנה
דינון מתייחדים לאלה אוף אחי איי התאחדת

לתת ברזה דחד
וכולי נקרא ונסביר דנה בשבת היא התייחד

והפרשת מסטר אחה להתרה בכמה טרין לגבי
מלכה

קדישה זאת אומרת
בשבת

אני אסביר בשתי הרובדים כי התורה לא מדברת
על גשמיות רק היא לא מדברת על שבת גשמי זה

רק הענף יש שבת שהיא רוחנית שהיא לא בעולם
הזה בכלל רק בשבת הגשמית בבחינת מקדש

ישראל והזמנים יש סגולה וכוח מיוחד להעלות
לשבת

הרוחנית אבל שבת זה מצב של תודעה שהאדם
מרגיש ברשות היחיד שהוא בעולם האצילות או

שהוא לפחות בהשראת עולם האצילות

רק מה השבת שלנו אותו זה סגולה מאוד
מיוחדת להתחבר לפנימיות המדרגה

הזאת להתחבר לשבת הרוחנית מה שלמ למעלה מן
השכל מהטבע

מהחוקים נקראת התרה עניין של כתר הוא
הרצון והתענוג

כנראה גם שם נמצא האור והכלי מבחינת הרצון
והתענוג ויכל אלוהים ביום

השביעי
וכולי לשון נחשפה וגם כלתה נפשי וכולי

נעשה בשבת על ידי מעשינו
בחול אגב זה מאמרים מתקדמים השפה שלו מאוד

קצרה אבל אני
אבהר זאת אומרת בזכות העבודה שלנו במי

החול אנחנו יכולים לגלות את שבת כי אנחנו
באים עם כלים ימי החול זה מקום ביעה מקום

הבירורים מקום העבודה מקום התיקון לכן לא
עובדים בשבת לא עושים מלאכה כי אין מה

לעשות שם מלאכה הכל מתוקן זה מצב של
שלמות זה מכוחו של העליון אם אני עושה

מלאכה אני אומר אז זה לא שבת אני כאילו בא
לתקן את מה שתוקן את מה ששלם אין לי מה

לתקן שמה אלא להנות מהלוק המתר כלפיי אחרי
זה אני ארד

לביאה שם אני אברר יעבוד רק
מה היות ואנחנו לא בשבת הרוחנית באמת אז

לכאורה זה באמת
מבלבל אז אולי אני כן אעשה מלאכה לא אז

מלמדים אותך לשחק שחמת רוחני אתה תפעל ככה
פה כדי להדמות לעולם העליון אפילו אם אתה

לא בשבת מבחינה רוחנית אתה תפעל בגשמיות
וגם תכוון את התודעה שלך לפי המציאות

הרוחנית ואז הדמיון עצמו והמ שה יגרה
וישפיע עליך כי יש קשר של ענף ושורש של

חותם
ונחתם של סימן

וסיבה כל קשר והאיכות שלו אבל יש נקודת
קשר אז שבת זה אצילות אין מה לתקן אין

מלאכה הכל מתוקן הכל מכוח העליון אז אתה
משחק פה את המשחק הזה כדי להשפיע על

התודעה שלך להרגיש באמת את

שבת בעזרת השם גם נגיע להרגיש שבת את עולם
האצילות או אפילו את אצילות שבתחתית עשייה

זה גם מדרגה

גבוהה מעשנו בחול אי אפשר להיות הייחוד כי
לא התפרש מסטרא אחרא בזמן החול בזמן

הבירור במקום הקליפות במקום רשות הרבים אי
אפשר שייה הייחוד זה שכר ועון זה לא השגחה

פרטית השגחה פרטיית זה בעולם האצילות זאת
אומרת אני צריך לדעת איפה אני יכול לראות

את האלוקות
ואיפה אני רואה אותה באסתר זה גם אלוקות

אבל אני רואה אותה
באסתר מישהו יכול להגיד שהוא רואה את

הקדוש ברוך הוא בימי החול
בקורונה בלא קורונה כל אחד והשיטה שלו

הקדוש ברוך הוא זה טוב ומטיב שלמות איך
אנחנו רואים דברים רעים אמנם ברוך השם

האנושות התקדמה אבל מתקופה מתקופות קודמות
שהרבה דם

נשפכה כדי להגיע לאן שהגענו
הרבה דמים נשפכו אבל מצד שני יש לנו עוד

הרבה מה לתקן אבל רואים רע בעולם רואים
ייסורים רואים אנשים מתים

חולים אומנם אנחנו לא רואים את כל התמונה
הזה אנחנו לא באמת מבינים מה קורה פה אבל

לכאורה במקום החול אתה לא רואה את האיחוד
ברור שזה גם אחדותי אבל אתה לא רואה את זה

אוקיי תדע שזה מקום החל בוא תעלה לפנימיות
לנקודה

הפנימית כמו כמשל שאדם
יורד לפנימיות של הדברים נגיד ברואה מישהו

חולה נגיד הוא עוסק ברפואה טבית פתאם רואה
ווא איזה חוכמה מטורפת אינסופית הגוף בעצם

מוטט לך שאתה פוגע בו והוא עושה לך סימן
שאתה צריך לתקן את את האוטו שלך שזה אתה

בעצם הגוף איזה חוכמה מדהימה איך הוא יודע
לשלוח את זה מפה ולא מפה איך הכל מסונכרן

בצורה מופלאה איך הוא יודע לרפא את עצמו
איך זה בעצם הציל אותך ממחלה יותר קשה

בגלל שהוא מוציא את זה מהחיצוניות מהאור
מהקליפות במקום שזה ישאר בתוכך הזוהמה

ויכלה אותך אז אתה פתאום מסתכל על מחלה
אחרת לגמרי או שאתה מסתכל על חוקי הטבע יש

את החוקים הקלאסיים נגיד אתה מסתכל
בפנימיות יותר על תורת הקוונטים וואו איזה

מטורף איזה אחדות אפילו בין גלקסיות יש
קשרים בין החלקיקים איזה מדהים חשבתי שאם

התפוח פה ושם אין קשרים ביניהם מטורף
אפילו פה עכשיו באינטרנט איזה חוכמה

מדהימה זה לא הקרדיט לא רק למדענים האמת
המציאו את האינטרנט בסרן איפה שמחפשים את

החלקיק
האלוקי זאת אומרת זה היה בשימוש צבאי אבל

ה
www היו הרבה מדענים חיפשו דרך להתכתב

ביניהם לא היה להם איך מה 5000 אימיילים
תשל מכתבים תשלח אז המציאו את האינטרנט של

ה www לתקשורת ביניהם ומשם זה יתפשט לכל
העולם אבל במקור כביכול שחיפשו את החלקיק

האלוקי מזה תפתח האינטרנט הביתי אז א גם
האינטרנט זה לא איזה בזכות חוקי הטבע שהם

נמשכים מהשורשים הרוחניים גם רק פה זה
בהדמיה

הגשמית בזכות
שאנרגיה לובשת צורה ותופסת צורה יכולה

לעבור בין צורות
לצורות אנרגיה מכנית אנרגיה חשמלית

אנרגיית

חום יש חוקים אנחנו רק מעתיקים אותם לעולם
הוירטואל כמו שבאמת כמשל העולם הגשמי הוא

העתקה וירטואלית של הרוחניות למה
וירטואלית כי זה הדמיה אין ממשות למציאות

הגשמית זה רק בתוך המטריקס הממשות מורגשת
הממשות הרוחנית היא הרבה יותר גבוע רק

צריך
ופג כמו שאומרים בכל

מקרה איך הגענו לכל הסיפור
הזה שכשאנחנו מסתכלים בפנימיות הדברים

כמו שאומר רבי נחמן לראות את השכל ש בכל
דבר אז פנימיות הדברים הפנימיות האמיתית

נגיד זה כמו בחינת אצילות של הדבר אז שם
אני רואה את ההשגחה אבל קשה לי לראות אותה

בצד הגשמי החיצוני ואני לא מדבר על ההדמיה
הגשמית זה רק משל יש בנפש גם צדדים

חיצוניים כמו למשל
בפיזיקה שהתקדמה היום לא בזכותם בזכות

חוכמת הקבלה בזכות שהעולם הולך לאיזה
כיוון אז זה מתבטא גם הסימנים

הגשמיים נגיד פעם חשבו יש רק לא ידע אפילו
מה זה אטום אנשים רוב האטום הוא גם ריק

אתם מכירים את המשל המפורסם שלי 99% 99 זה
ריק רק הגרעין המסה המשמעותית באטום זה 1

חלקי 100000 וגם האחד הזה מתחלק אגב ל-99
כי אין לו המסה שלו היא בכלל לא שלו זה

בגלל האינטראקציה שלו עם הכוח החזק המסה
שלו זה המסת מנוחה שלו שהיא חלקי 90 ת

כאילו גם האחד הזה שהוא אח חלקי 100 אל
הוא גם לא אז איפה חומר פה בכלל לכאורה

הכל ריק אלא יש נקודה אמצעית באמצע ממש רק
היא צריכה להיות בתנועה כי היא מצד עצמה

אין לה ממשות כי הכל מכוחו של הבורא לכן
מה שאני אומר שבימי החול קשה לראות את

הבורא לא לא בשעון בימי החול שבאדם יום זה
גילוי אבל בשבת או בסגולת השבת בעזרת השם

צריכים לראות את הייחוד שזה בחינת האצילות
התכלית שבדבר

השביתה התכלית זה המצב המתוקן השלם או
הכתר או התכלת אנחנו צריכים ללמד את עצמנו

להסתכל מעבר למקרה מעבר למי החול היום יום
שישי בשבת

קודש בכל מקרה שות ימים תעבוד
כן ועשית מלאכתך א רגע כן כי לא התפרש שש

ימים תבות ועשית ך ביום השביעי שבת לשם
אלוקיך במקום החול אתה עובד שם אתה מברר

אבל את התוצאה אתה רואה או מקבל בכוח השבת
בכוח

הפנימיות בכוח

העליון במקום ההשגחה פרטית זה כמו הגעתי
ומצאתי השבת היא מתנה מתנה טובה בבית גנזי

כי העליון האינסוף ההתפשטות הקדושה זה זה
לא מובן מאליו אף אחד לא חייב לך פה כלום

מצד ש שני כדי שתהייה
שותף אתה חייב להתייגע

מלשון להגיע

למטרה אבל אם תקבל בגלל ההגיה אז לכאורה
זה אתה איפה הבורא פה לי כוחי וצם ידי מצד

שני אם לא תגיע לא תהיה שותף מה עושים קו
אמצעי אנחנו לא האיסלאם ולא

המזרח קו ולא עשו גם קו אמצעי אבל זה באמת
בית הפכים זה כמו חומר ו אנתי חומר איך

אתה אומר לימן אני למילי ואתה אומר לי
מלבדו תחליט אני לא יודע אי אפשר לחבר

חומר ואנטי חומר בפיזיקה מה מה אתה רוצה
ממני באצילות אתה יכול לכבר במה יכול אתה

לא יכול אוקיי תתחיל

להתאמן וזהו לשם ייחוד קדשה רחו שכינתה די
חד את הפרטים לכלל את החול לקודש את

החיצוניות
לפנימיות וזהו יונתי בחגב הסלע וכולי השכל

נקרא יונתי לשון הנאה בשקר שנראה עולם
ומלואו שהאמת אינו כן דהיינו השכל שנתנו

לחוקי הזמן והמקום לחוקי ימי החול אפשר
להגיד שזה גם נקרא מתת מתת רון נלמד את זה

בליקוי ה מוהרן תעקבו אחרי השיעור הבא
שהוא מעביר את השפע מאצילות לביאה שמי

בקרבו מתת וון גימטריה אמרתי עם הפסק למי
שמפחד משמות של מלאכים גימטריה

שדי שמי בקרבו
עם המילואים גם איפהשהו זה

יוצא יקוק אני לא זוכר את החישוב כרגע אין
לנו גם זמן לחשב הירייה קצרה

כרגע לכן אז השכל בחינת מתת לעניין שלנו
הוא עדיין עבד הוא חול הוא לא אצילות עם

כל הכבוד הוא לא

הפנימיות הוא הוא סוג של הונאה אני חייב
את ההונאה הזאת אבל סוף כל סוף זה לא לא

הקדוש ד ברוך הוא זה רק כוח באסתר אנחנו
רוצים להשיג ייחוד גם הבורא רוצה את זה

אבל הוא אומר מלאכי ילך לפנך כי אין ברירה
אתם במדבר אין יש פה סדר

מדרגות בכל מקרה לשון הונאה בשקר שנראה
עולם הומ לאו שהאמת אינו כן מה נראה שיש

פירוד האמת אינו כן יש אחדות אבל לא אחדות
של של שהחומר הוא אור כמו שגורסים בתורות

המזרח ואין חומר לא אנחנו לא אומרים את זה
אנחנו לא ו עובדים פה עבודה זרה אלא חדות

צורנית כמו בתורת הגנטים יכולים להיות
רחוקים והם קרובים אם הם יודעים להיות

מחוברים בפנימיות אז או אם מהירות האור
היא במחשבת הבריאה אז מלא הכל מאוחד בעת

ובעונה אחת אין שום דבר חוצץ אם האלקטרון
מסתובב קרוב למהירות האור אז לכאורה הוא

נמצא בכל מקום והמהירות מכסה על ההדר
דהינו על הנפרדות שלו ואז זה נהייה לי

מוצק למרות שהרוב פוריק למה כי הוא פועל
באמונה ואז הוא כמו תכונת האור הוא לא

האור הוא לא הופך להיות אור ניסו לגרום ל
זה לא תורות המזרח פה ניסו גם בשוודיה

איפה שזה לא נמצא שוודיה הולנד לא יודע
ניסו לגרום לחלקיקים לעבור את מהירות האור

מה הם עושים הפוך על הפוך הם משמינים
האנרגיה מתפרשת אצלהם כיותר מסה אב אז הם

יותר טיים כי שאתה יותר שמן אתה יותר
לאט לא עוברים פה את מהירות ור לאט לאט

אתה לא אל תקבל פה גאווה אתה יכול להיות
קרוב למרותו אבל אתה נשאר חלקיק דינו רצון

לקבל דהיינו נברא
דהיינו נאצל אבל תפעל בהשבת הצורה למציל

זה מותר לך בכל
אופן אחדות גמור דהיינו אחדות צורנית של

השתוות
הצורה והמציאות בנוייה ככה רק בגלל

הקליפות בגללל חטא אדם הראשון בגלל
תיקונים

אז אנחנו לא רואים את האחדות אלא רק שנברר
את ניצוצות הקדושה לפי כמה שנעלה ונתקן

נראה את
האחדות אני הווייה לא שניתי בין קודם

בריאת העולם ובין אחר בריאת העולם כי הכל
בטלים נגדו יתברך רק שהוא מסתיר עצמו

דהיינו אני ה לא שניתי אין שום שינוי
באור ואפילו באור המתפשט אין שינוי דינו כ

עצמותו השינוי הוא בכלים בתודעה
שלנו מה זה קודם בריאת העולם יש לזה המון

פירושים סליחה אלך לפירוש של ענייננו קודם
בריאת העולם לפני שהאדם מגלה מציאות של

העלם
שיזכור שהכל אחדותי וגם אחרי שהוא מגלה את

ההלם כדי שהוא יוכל לתקן ואז זה יותר קשה
אומרים לו גם הכל אחדות רק מה אתה צריך

לסדר את התודעה שלך כדי לראות את
זה לכן קודם בריאת העולם אז שוב יש בזה גם

את ההסבר הרוחני שכ קודם שנברא העולם אבל
בוא בואו למקום קצת יותר קרוב קודם שהאדם

מגלה בתוכו את צד העולם

ההלם אז אומרים לו הכל אחד וגם אחרי שתגלה
את האלם שבכ כדי לתקן אותו עדיין הכל אחד

ובשבת הכל יחזור להיות שבת וגם ימי החול
מתוקנים בכוח השבת ולעתיד לבו שבת תתפשט

לימי החול אצילות תפשט לעשייה אבל לא בטרם
שנעשה את התיקון

שצריך
לכן הכל בטלים נגדו יתברך רק שהוא מסתיר

עצמו פשיטה שהכל בטל הוא מבוטל לכוחו של

הבורא זה גם המדע היום מסכים מחפש את
האנרגיה הסימטרית של החומר אבל זה בגשמיות

הגשמיות זה לא המציאות האמיתית היא נתונה
לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה אם כי הכבודה

של המציאות הגשמית היא מטורפת ה חוכמת גוף
האדם חוכמת התאים הביולוגיה הפיזיקה הג

ומטריה
המתמטיקה הקוונטים האסטרונומיה אסטרולוגיה

כימיה

ביולוגיה קוסמולוגיה לא משנה מה
שתרצו חוכמה

מטורפת אפילו ברמה הגשמית שהגשמת היא
נאבדת אז בחוכמה הרוחנית שמאחורי זה אין

תפיסה בכלל איזה כבודה מטורפת אבל הבורא
האחדות הפנימי נסתרת כדי שיהיה מקום לתקן

כי אם הבורא מגולה אז אין לך מה לעשות את
מה

תתקן אבל מצד שני באמת הבורא עושה הכל הוא
לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים אני נתנו

לך הזדמנות להיות שותף להתחבר לצינור
להחזיק את

הצינור אבל זה צריך לבוא
ממך אז יש אסטר ה מסתיר את עצמו משחק

איתנו מחבואים שיהיה מקום לתקן זה לא קל
בכלל במדרגות מסויימות לא קל בכלל תראו

היה שואה היו דברים קשה להבין את זה
מתחתית עולם העשייה חייב לעלות למקום יותר

גבוע ולהסתכל על הדברים וזה ונתי בחגב הסל
בסתר הדרגה והעצל הזה הראיני את מריך משל

ליונה עם הנץ תיכנס לפנים הרי נחש תצא
לחוץ תוקפים אותה מכל הכיוונים

מתחבט מהנץ בתוך

האבן
ואז יוצא לנחש מהאבן גם הגאוה תוקפת אותה

וגם הנוחיות מכלל הכיוונים מה

תעשה נחש ומרה
שחורה

ועצלות שזה כוחות
באדם זה מתבטא בהרבה דברים אפילו

בביולוגיה הגשמית
אבל לא מדברים עכשיו על שניצלים שיוצרים

שחורה באדם אלא על כוחות תודעה
באדם אז יש כוח של מראה שחורה בדור הזה

מכירים את הכוח הזה טוב זה מתבטא אפילו
בדברים קטנים שאין כוח להקליט במקלדת ופעם

היית צריך לתפס על הר ולכתוב באיזה 2פ
דפים והיום הכל קל במסך מגע אפילו עשו

לנו ושיעור תורה שאתה יכול לשמוע בכל מקום
במהירות האור כמעט אבל אין כוח

לשמוע מכל הנץ מפה הנחש מפה בקיצור נחש
הוא מראה שחורה כוח של עצלות של

ארציות ונחש עפר
לחמו מה זה עפר לחמו לחם זה החמימות חומר

הדלק של הרצון החיות האלוקית ג' פעמים
הוויה אבל מה קורה עם הלחם הזה שאדם פועל

בתודעת נחש במקום להרגיש את החמימות
האלוקית הוא מרגיש טעם של

עפר
של העפר אין טעם דהיינו זה מה שמרגישים

בתורה ומצוות חוץ מבה חלה חוזרים בתשובה
נותנים לנו קצת תורות אבל אחרי זה לוקחים

את

זה ואז מה מה האדם מרגיש לא קל מניח
תפילין תעם אפר לומת הורת עם אפר נהנה

יותר בנטפליקס
כי צריך לעשות פה בירורים אין מה לעשות

בגלל ההונאה כי הוא בא לא לשמע בלא לשמע
יש טעם פר אבל אם הוא השתמש בתוך שלא לשמע

לבוא לשמע זה
נקרא להעלות את השכינה מהעפר זה בדיוק

העניין מה זה השכינה
היחד הפנימיות כללות נשמות ישראל הנקודה

שבלב כוח האהבה כוח
האחדות נץ וגדלות לשון הניצו הרימונים

מצד הטומאה
אבל לכן הראיני את מראה הכנס אולי זה גם

אתתת שאמרנו שזה בחינת
השכל נראה לי אבל לא פירט פה לכן הראני את

מראיך אן אתה פונה בעת
רתך יפה צרות זה צרה זה הצרות האנוכיות

אבל מה הצרות של האדם ש שיש קורונה נגיד
רק שלא ימחקו לי את הסרטון כי אמרתי את

המילה
הזאת אז תעשו לייק שיתוף ותגובה כדי ש

תראו ממני תוכן אחרות פייסבוק יוטיוב מרים
אין להם עניין להראות דברי תורה יש להם

עניין להראות מה שמכניס להם כסף אז אם
תשתפו תגיבו ותעשו לייק זה טיפ טיפה יעזור

שתראו את התוכן בהמשך ואת התכנים הבאים
ובכל

אופן מה הצרה של האדם זה שאלה לא פשוטה
האם הצרה שלו שהוא לא אוכל מספיק פיצה

ובגלל זה
הוא ושניצלים וגלידות ובגלל זה כל המערכת

שלו והתאים שלו מלאים בפסולת שההוא אף פעם
לא הוציא אותה כי הוא תמיד לוקח תרופות

ואז הצרה שלו שמפחד מוירוס ומחר יבוא
וירוס אחר ומחרתיים אחר ובעצם ששורה

תחתונה הוא צריך לנקות רעלים ולתקן את
הגוף ואז מלא אף נגיף לא יוכל לו אבל אם

כל כולו מלא רעילות וחלש אז כל נגיף קטן
יאחוז בו צדיקים עין הרה לא אוחזת אבל

במישהו כל כולו עין בשבילהם זה מסיבה
מסיבת איך אומר הארי מין במינו כמו עם

הדבר דבק מין במינו
אומר

לכן מה הצרה צר לך שאתה רחוק מהשם או צר
לך שלא קיבלת

במבה צר לי שלא קיבלתי במבה אבל מתוך ששמה
בע לשמה בוא תראה איך את הבמבה הזאת אתה

מחבר להשם כי אתה חיב לעלות דרום המעלות
חייב

להתפתח אתה לא יכול לשחק עם בובה כל החיים
עם פינוקיו פינוקיו הוא לא ילד אמיתי אם

לא נותנים לו נשמה אפשר לתת לו נשמה לא
בפני עצמו אלא כמסייע

לפנימיות אם הוא יעבוד את הפנימיות הוא
ילד אמיתי אם לא יהיה לו עף ארוך

לכן מה הצרה שלך צר לך שאתה רחוק
מהשם מן המצר כרתיה אבל איפה אנני במרחביה

בפנימיות הוא עונה לא בחיצוניות ואחר כך
השמיני את כולך כי כולך רב ומראך נאווה

וכולי איפה וזהו
בשבת וצריך לעורר בכל שבת ושבת ברשית דקה

וקיימה ואין צריך האדם עבודה לזה כמו בכל
ששת ימים תעשה מלאכתך כי בשבת אתה בא עם

הכלים שברירת ושיש כלים תבע האור להתפשט
במהירות האור הרוחנית אז פה אתה לא מברר

יש בזה המון סודות כי אם אני מנסה לעבוד
בשבת זה כמו שאני מנסה לתקן את המלכות את

לב האבן ואסור לתקן את זה בזמן תיקון אלא
כל התיקון שלה מגיע בהתקלות דרך העבודה

במי החול זה אח ב שבת זה בחינת האצילות
אין לי מה לתקן באצילות הכל תוקן אז אם

אני בא לתקן אני מנסה לפגום כי מלאכה זה
עניין של הגיעה של תיקון ואיין מלאכה

במקום הקדושה אז מה אתה מנסה לעבוד איפה
שצריך לנוח אסור זה פגם אתה בא להביא את

רשות הרבים לרשות היחיד השתגעת הפוך תביא
את רשות היחיד לרשות הרבים אבל מצד שני אי

אפשר להביא את רשות היחיד לרשות הרבים
דהיינו את שבת לימי החול מי שייעשה את

החול שבת והוא לא צדיק גם השבת שלו תהיה
חול אלא מה תביא את השראת השבת לימי החול

ותעבוד בימי החול ששת ימים תעבוד כתוב
בתורה לא כתוב תפש עבודה רוחנית כמובן מי

שצריך שעבד גשמית כאמצעי אבל עבודה פנימית
הכוונה מי שכל היום שבת גם השבת שלו תכול

צריך להיזהר זה גם לא שבת אמיתית תהיה אז
צריך

לדעת את לאהוב ואת
לשנוא ע לזרוע ואת לקצור לכן הרני את מראך

את המראה הרוחני האלוקי שאני אזכה ואחר כך
שמני את כולך כי כולך הרב ו מראך נאווה

וזהו בשבת מה זה ערב מערבות הדדית ואהבה
רבה וצריך להור בכל שבת ושבת אוקיי רק מי

שלא וכולי כן צריך האדם עבודה לזה כמו בכל
שש ימים תעשה מלאכתך רק מי שלא וכולי שהוא

כל עצמו חוץ לתחום אין לזה שיכול אין לזה
כלל שייכות בשבת בכל הנעל ודי לא מבין אמר

פה משהו מאוד קצר בוא ננסה להבין וצריך
לעורר בכל שבת ושבת בראשית דקדשה וקיימה

ואין צריך אדם עבודה לזה כמו בכל בששת
ימים תעשה מלאכתך רק מי שלא

וכולי שהוא כל עצמו חוץ
לתחום אין לזה כלל שיחות בשבת בכל הנעל

ודי ל מבין אמר פה משהו מאוד מאוד קצר שלא
ברור אבל אני אסביר קצת ממה מה שאני

מבין מי שכל כולו מחוץ לתחום

שבת אז מה שייך
שירגיש את השבת בראשית את הקדושה

הזאת שייעשה את ההכנה נצרכת כדי להרגיש את
זה ו שעורר בכל

שבת ובפרט בשבת
בראשית דקדשה

וקיימה
זה

במסכת
בצה כתוב דקדשה וקיימה ש השבת היא לא

תלוייה בקידוש
הלבנה או הראש חודש הם מתכלית הבריאה עם

ימיה הבראשית
מוכנה ולא צריך לעשות עבודה כמו בקידוש

החודש אלא פשוט להתחבר לכוח הרוחני
הזה שהוא מצד העליון לכאורה קידוש החודש

זה
מלמטה אבל שבת היא התכלית אוקיי נקרא עוד

קטע אין לנו הרבה זמן אני תכף אסיים כי
עוד אותו שבת צריך להתארגן היה חשוב לי

אפילו
בדוחק ללמוד קצת וללמד את האדמור הזקן כדי

שיש סגולה ביום שהוא נפטר היות וזה מייצג
את נקודת הקשר האחרונה שלו לבחינת העולם

הזה אז על ידי זה שעוסקים בתורתו יש כוח
מיוחד ביום הזה יותר להתקשר

ולהתעצבן לפי מדרגתו רגע איך הוא יכול
להתעבר גם בי וגם בך זה לא גשמיות כי

המדליק מ לנר הרוחניות לא תות בזמן ומקום
איך האלקטרון יכול להיות גם פה וגם פה

ועוד בגשמיות אז מה הצדיק לא יכול
פשיטה אוקיי רק

שנייה אוקיי אני

קורא מכתבי

היד 3
49

נהב
תורה כוונת הלימוד רציתי לקרוא יותר אבל

אין זמן שבת נכנסת ואנחנו צריכים

להתארגן תורה לשמע ושלו לשמה בעניין עסק
התורה שלו לשמה דסתרי

הדד דרבי וסי אמר רב במקשה התוספות סחים א
לעולם יעסוק אדם בתורה אף שלא לשמה וכולי

בברכות אמר כל עוסק בתורה שללא לשמה נעשה
לא שם המוות ותרצו התוספות כאן לקנטר

וכולי אגב לקנטר זה לא רק לקנטר

בגשמיות זה ברמה הפשוטה אבל לקנטר הזה שכל
הזמן הוא לומד בשביל לקבל את התענוג והוא

מקנטר כל
הזמן קיבלתי החזירו לי את התענוג הבורא

נתן לי שילם לי העיר לי לא העיר
לי הוא מלגלג כל

הזמן כי כל מה שמעניין אותו זה לקבל את
האור הוא כל הזמן בביקורת וזלזול

על
הקדושה וזה אינו מספיק דומה לנו לחלק

כוונת הבריות הרי הכל נקרא שלא לשמע ונראה
על פי האמת בבחינת שלא לשמ פסחים הוא עצמו

השלא לשמה ד מורחות שהוא שם המוות בנוח לו
שלא נברא ד סתם ענקית רבי וסי

אחתם ואף על פי כ אמר לעולם סוק וכולי
שמתוך הרגל לימודו יב לבחינת לשמה קודם כל

בחינת לא לשמה זה מה המוות זה המציאות למה
כי זה חול אתה רחוק מהבורא רק אין ברירה

אלא להתחיל עזה כי ככה מתקדמים כי לא לשמה
זה כמו ימי החול אבל אם ימי החול לא

קשורים לשבת ולא באו בשביל השבת אז זה
מוות

גמור דהיינו אתה לא מרגיש את האלוקות אלא
אתה מרגיש עפר

שם המוות שאתה לא מרגיש את אינסוף ברוך
הוא כל אחד ואינסוף שלו והכלי שלו אבל

באותה
מדרגה רק מה אין ברירה חייב את ימי החול

אבל צריך שהם יבוא בשביל הפנימיות חייב את
חיצוניות התורה גם אבל לא לא בשביל

עצמה ואף על פי כי אמר לעולם יעסוק שמתוך
הרגל לימודו יבוא לבחינת לשמה כי המר שבא

מחזירו למותב כי גם שנקרא סם המוות מכל
מקום ככ הו ויכול להתהפך לסם חיים במאור

שבא זאת אומרת החול זה שם מהמוות כי הכל
בא לי לרצון לקבל אבל אם אני רוצה לצאת עו

לשמ רק אין לי בריירה למוד תורה כנגד כולם
ואני מכוון שמור שבה יחזיר אותי למותה

יתאר לי את הרצון לקבל זה נקרא את הרגי
טין אז זה בסדר וזה אפילו יהפוך לשם חיים

בעזרת השם ואיין דרך אחרת אבל אני כל הזמן
צריך את המטרה לנגד עיניי ומ חורבן בית

המקדש נשכחה המטרה וירדנו לגלות ווד ות
נשכחה ועד יותר נשכחה השם יצילנו לא סתם

היו הרבה פראות על עם ישראל עד שב הבעל שם
טוב הארי הקדוש בעל התניה רבי נחמן בעל

הסולם כל הצדיקים
ו האירו לנו את הנקודה הזאת עוד

פעם אבל אם היה מונע לגמרי בשביל זה מעסק
התורה היה הולך בשירות ליבו לעשות כל הרע

בעיני
השם זאת אומרת מצד אחד סם מוות על מצד שני

אם א לא אקח את הרצון לקבל
שהוא המוות וטבל אותו בתורה אז אני לא

אתקן אני אלך לטומאת גדולות לעבודה זרה
גמורה מצד שני אבל אם אני אשתמש בתורה

בשביל הרצון
לקבל אז זה גם

בעיה אז מה יעשה יעשה מתוך שלא לשמה לבוא
לשמה כל הזמן אבל שהמטרה תהיה מול אינינו

לכן כל כך חשוב למוד פנימיות כי היא כל
הזמן עוסקת בדברים האלה או חסידות כיכר לא

לשמע על פי ירושלמי הלומד על מנת שלא

לעשות מה זה על מנת שלא לעשות אז יש שתי
רובדים לתורה או שאני מדבר בפשט או

בפנימיות בפנימיות מה זה לא לעשות שהוא לא
רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו לא מדובר על

מעשה גשמי גם מדובר על מעשה גשמי שאני
מדבר ברובד החיצוניות שזה רובד הבסיסי

וחייב לקיים אותו כמובן כל אחד בדרגה שלו
במקום שלו אבל חייב לקיים מצו ות גם

בגשמיות הלכה זה
הלכה כל אחד בדרגה שלו זה בסדר לא חייב

הכל בבת אחת מי ש זה לא מי שחילוני שלא
ילמד תורה לא זה בסדר רק לכוון

להתקדם אבל אם נסביר בפנימיות ולא בפשט
הכתוב מה זה על מנת שלא

לעשות שהוא לומד שלא על מנת לעשות נחת רוח
לצרור זאת

הכוונה מה זה
שחכמתו מרובה מעשה ואין חוכמתו

מתקיימת אז יש את הפשט ושוב הפשט אמיתי
אבל הפשט לא ופשט מעשה מעשיו

הכוונה המעשה האמיתי מה זה מעשה האמיתי
להשפיע נח תוח לבורא אז אם אני לא מקבל את

החוכמה כדי להשפיע נח תוח לבורא אם אני לא
מקבל בענת להשפיע אז החוכמה תסתלק ממני כי

יש שבירת
כלים זה עובד אפילו בשניצל אבל בעיקר

ברוחניות כעיקר שלו
כן כיכר שלא לשמע עלפי ירושלמי לומד על

מנת שלא לעשות ועל כן מה אכפת אם הוא קורא
ושונה תמיד היפוך רצונותיו הטבעיים

הרעים על דרך אם הוא עובר על
גזל וגניבת דעת ושד מה זה אומר והוא לומד

ושונה בכל הענינים בפרטי דיניהם סבותם וכל
נדנוד עבירות דסטר אחה ואף ש עובר עליהם

מכל מקום על ידי חזרתו תמיד על הזרות אולי
המאור שבה תחזיר ו למותו להפוך שירות ליבו

הרע ואולי יהפך שם המוות לשם חיים לטוב
ורפואה

לו אז אבל יש סגולה בתורה שהיא מתארת את
הרצון לקבל בראתי יצר הרע בראתי לו תורה

תבלין אז בסדר אין ברירה אז מותר מתוך
שאני שונה ועושה למרות שבתורה בהתחלה

משתמשים בתורה לרצון לקבל אתה רוצה עולם
הזה עולם הבא אבל זה לילדים

וקטנים החברה הרציניים משתמשים בתורה כדי
למשוך רועות רוחניים כוחות תודעה אפילו

רואים מיסטיקנים וכל מיני ליצנים שהם לא
מקיימים מצוות

בכלל אבל הם עוסקים בתורה המון לוקחים
ממנה ציטוטים פסוקים לומדים לוקחים ל

קאוצ'ינג
זה בעיה חמורה מצד אחד מצד שני אולי

תעוררו
לתשובה אז אין ברירה

אבל יש זמן לזה אם כל חימם עוסקים רק
באופן הזה תעשה לו סם המוות דהיינו שהוא

יתנתק מהבורא ויישאר עם עצמו ולא ישיג
מהבל זמן ומקום כמו הרבה מתקשרים שרואים

היום
שבאמת משתמשים בתורה לדברים שלהם מה שנוח

להם וזורקים את התורה ואת המצוות
זה לא נכון אבל מצד שני אם בן אדם כן עוסק

בזה אבל לאט לאט הוא כן מתקרב מתחזק אז
אפילו זה מצווה כי הוא מתקרב לאת לאל

ומתאר את עצמו וחלל עליו שבת אחת שישמור
הרבה אז זה בסדר זה נקרא ביטול תורה הרבה

אנשים חושבים שביטול תורה זה דבר גשמי וזה
גם סימן אבל זה לא

הכוונה ביטול תורה הכונה שאני עושה
בתורה לא כדי לטאר את הרצון לקבל לא כדי

להגיע לשמה אז זה נקרא ביטול תורה למה כי
זה הפוך מהמטרה של התורה כל המטרה של

התורה זה לטאר את הרצון לקבל לעשות אותך
משפיע להגיע להשתוות הצורה אבל אם אתה

לומד תורה כדי להגדיל את הרצון לקבל אז
אתה מבטל את התורה למה כי אתה פועל הפוך

מהמטרה של התורה אבל אמרו גם חזל ביטולה
לשם קיומה אם אני מבטל תורה דין הוא פועל

בלא לשמה אבל כדי להגיע לשמה לשם קיומה
קיום המעשה מה שאמרנו

מותר אבל בן אדם צריך לבחון את עצמו לכן
כל כך חשוב למנות חסידות ופנימיות כי הא

כל הזמן פועלת לנו על התודעה מאירה לנו את
הנקודות האלה והנה אני לומד הלכות

חיצוניות כל היום וזה גם חשוב אגב אבל אם
אני רק לומד בזה אז איפה התורה לשמ אני כל

היום מתעסק בחיצוניות לכן אומרים כל
המקובלים שמה שהמשיח לא מגיע זה כי לא

עוסקים בחוכמת הקבלה בפנימיות התורה כי
היא נוגעת בנקודה הזאת של אם תאירו ם תראו

את ההב שכפץ ראו תיקוני הזוהר תיקון ל
לטיפ תנינה מהרשבי הקדוש אומר ותדעו

שהגאולה מתעכבת המשיח בא כי לא עוסקים
בתורה לשמה זה לא קשור למצוות חיצוניות

הייתם פה 100 גלגולים קיימתם את כל המצוות
ואפילו התגרשתם לא חסרים לכם

מצוות חסרים לכם סודות התורה רק מה כדי
להגיע לסודות התורה חלק מזה זה גם כ לקיים

תורה ומצוות זה נכון אבל אם תקיימו רק
תורה ומצוות לא תשלימו את התיקון למה כי

זה לא מה שחסר חסר המדרגות הרוחניות סודות
התורה מה שאומר זוהר שיר השירים מי יודע

יותר טוב מרשבי לכן כל כך חשוב ללמוד

פנימיות ועכשיו תרצו בית המאמרים כי באמת
נוח לו שלא נברא ושם המוות הוא אוכל למה

כי כאילו הוא משתמש בתורה כדי להגדיל את
הרצון לקבל זה כמו שהגוף אוכל כשאתה אוכל

מצד אחד אתה חייב לאכול כדי להתקיים מצד
שני האוכל מייצר פסולת שמחלישה את הגוף

שמבזבזת לו את כוח החיים את כוח העיכול
אבל אם אני לא אכל אני לא

אחיה ידוע שיש תהליך שנקרא אטו פוג'יה
המדע גילה את זה פעם רק החובה בריאות

טבעית ידעו את זה קיבלו פרס נובל על
הגילוי שהגוף כל הזמן מחדש את עצמו אז אחד

הדברים שמרו במחקרים שמיעוט אכילה מגבירה
את האוטופגיה מגבירה את ההתחדשות של התאים

ו זה לא אומר שבן אדם צריך להיות בהרעבה
כן כי אז הוא גם לא

מברר ברמה הגשמית לצורך העניין מצד שני
לאכול יותר מדי מייצר הרבה פסולת לא לאכול

בכלל הוא לא יכול אז קו אמצעי צריך למצוא
את

האיזון אז מצד אחד אבל שם המות למה כי
התענוג מגדיל לי את הרצון לקבל ו שרצון

לקבל גודל צמו אז הבורא נסתר ממני כי הוא
לא יכול להתגלות במקום

הצמצום בנקודה האמצעית כמו חור שחור
ואנחנו לקראת סיום ועכשיו תרצו בית

המאמרים כן ועל כל פנים עצת רבי יוסי
נכונה שעשו כף שלא לשמע אולי יבוא לבחינת

לשמה ל דרך

הנעל ועל פי הראש בשם ירושלים דעיקר שלא
לשמע ה למד ואינו מקיים אבל אם הוא מקיים

אף שיש לו איזה פנייה רעה אז ה נקרא שלא
לשמע מה זה מקיים גם גם מקיים את המצוות

ברמה הפשוטה וגם מקיים את הרצון להשפיע
רוח לבורא נותן לזה קיום אחוז אחד 5% 10%

20% נותן למעשה האמיתי שנקרא לשמן תוח
לבורא להתקיים אפילו זה אחוזים בודדים וכל

פעם לכוון על הנקודה הזאת ולהגדיל אותה
ושככל שהיא תגדל זה נקרא הנקודה שבלב היא

תהפך פתאום לנפש לרוח לנשמה לפרצוף שלם
ואז גם פרצוף מהיר האדם התחיל להרגיש את

הקדושה
דהיינו להרגיש אורות רוחניים סוף כל סוף

באנו להנות אבל צריך לשם שמיים זהו כוונת
הרמבם לפי שתלמד תורה שקול כנגד כולם

לעולם יעשהו קדם וכוונתי לפוקה פירוש הראש
דהיינו אף שאינו מקיים כלל שעובר על כל

המצוות על כל פנים ראוי לו שיעסוק בתורה
מפני שבחינת התורה למעלה מכל המצוות או

שעובר עליהם ברמה החיצונית ובעיקר שעובר
עליהם דינו שלא מקיים אותם כדי להשפיע

נחתוך לבורא אז הוא עובר עליהם כי הוא לא
יכול לקבל ככה את

האור אבל מצד שני אין ברירה אחרת ולא
יצטרך להשמין ען מצוות אף על פי שגם הם

נזכרים בדברי רבי יוסי אנל כי מצווה אין
צריך כוונה אלא אפילו על פי ירושלמי כמו

שכתוב למה דיינו מצוות לא צריכות כוונה
אבל מצד שני כוונה הפוכה היא לא טובה לא

צריכות כוונה
זאת אומרת לא שלא צריך כוונה בכלל צריך

להבין מה הוא אומר השפה היא שפה קצרה שפת
הענפים מסביר את זה גם במבוא בהקדמה לספר

הזוהר בעל הסולם בהערות הרבש אתם יכולים
להרחיב בזה לא צריך כוונה זאת אומרת כוונה

כראוי למשמש את המלך שזה נקרא יראה ואהבה
אז המצוות גם אם עשיתי אותם בלי כוונה שזה

נקרא בלי ראה ואהבה אבל אני עושה אותם כדי
להגיע לאירה ואהבה אז הם משפיעות עליי אבל

אם אני עושה אותם כוונה של רק לקבל עצמי
ורק חיצוניות אז זה בעיה יכולה לעשות לו

סם
המוות כמו שקראנו בשאר ההקדמות מרבי חיים

ויטל תשלימו את זה שמה שיפך בישה שיורש את
הגבירה תראו מה הביר יעקב אומר בפיתוחי

חותם לך לך לא
צחוקים ושורש הדברים כי אף על פי שלא נאך

לקוד שברוך הוא בעסק הרשע בתורה ומצוות
בתורה כמו שכתוב ולרשע אמר אלוקים מה עליך

לספר חוקיי שהוא לומד ועובר תמיד אין עובר
מבחינת המעשה הוא בעיקר עובר מבחינת

התודעה שלו והכוונה והרגשת הלב כי כל מה
שהוא רוצה זה את התענוג והוא לא חושב

להשפיע נח וח ליוצרו על כל פנים אם בא
להמליך אם לעסוק בתורה אם לאו אז ה עצת

רבי יוסי נכונה לומר שיעסוק

בה וכל ה הדין

באמת על דרך הקבלה ובזה ובן מה שאמרו
רבותינו שויתר הקדוש ברוך הוא על עוון

הגזל
והאריות יפה אני אסביר את

זה ולא ויטר על ביטול תורה ומ תמו אם יש
בהם גזל למה להם תורה על דרך נה ליבן היטב

מה זה גזל שוב אנחנו לומדים פה פנימיות
אסור לגזול בהלכה זה הבסיס כיתה א' אבל מה

זה גזל רוחני שהוא רוצה לקבל בכלים דקבלה
שהוא רוצה לקבל בעל מנת

לקבל אדם הראשון גזלן היה גנב היה אבל
האדם לא מרגיש שזה גזל בכלל אגב רוב

הגזלנים לא מרגישים רע עם עצמם
מתרגלים אבל הגזל זאת אומרת שאני בא לקבל

את האור האלוקי או בהתחלה את הצעצועים
הגשמיים ברצון לקבל לעצמי זה נקרא גזה למה

כי לוקח מרשות היחיד לרשות הרבים אבל אדם
לא מרגיש בזה פגם בכלל וזה באמת לא פשוט

ומה זה
אריות שזה עניין של האנוכיות שהוא רוצה

למשוך את החוכמה
לעצמו גאווה

ואנוכיות ולא ויטר על ביטול תורה כן אם יש
בהם גזל למה תורה אבל מה אם אני רואה שיש

בי את צד הגזלן ואת צד
האריות בפנימיות בחיצוניות זה הבסיס אני

חייב לעשות את ההשתדלות
המקסימלית מקיים את החיצוניות אבל לכאורה

את כוונת הלב אני כן אמשך לדבר הטמא אני
יכול לקפות את עצמי על המעשה אבל רחמן

ליבב זה נבדק לפי התודעה בסופו של דבר אבל
אם אני לומד תורה כי אני מבין בראתי יצר

הרע בראתי לא תורה תבלין אז זה מובן היטב
למה כי אני משתמש בתורה כדי לתקן את עצמי

זה נקרא טרגי טין אני לא בטרק פקודין שאני
עוסק בתורה למשוך עורות עליונים וו דברים

מטורפים לא השלב הראשון זה לתאר את הרצון
לקבל לכן מובן מאוד שלמרות שיש בצד של גזל

ואריות ועוד הרבה צדדים אבל בגלל שאני
בתהליך של תיקון ואני עוסק בתורה כדי

שתחזיר אותי
למוב

מותר אין בחיצוניות ברמה הלכתית
הפשוטה ואין בה פנימיות אבל אם אני נשאר

שם כל החיים
זה בעיה אוקיי לצערי אני חייב לסיים כי

אין לנו

זמן בעזרת השם נעשה ונצליח שתהיה שבת שלום
ונעלה מעלה מעלה ונזכה לתורה לשמה אמן

ולראות את האלוקות דחוף תודה רבה כל טוב ו
שזכות בעל התניה תגן עלינו

אמן שלום
ברכה חג חנוכה שמח המתקרב אלינו לטובה

בעזרת השם
בכסלו כידוע יט בכסלו או כ תלוי יש את חג

הגאולה שנוהגים בחסידות חבד והתפשט די יפה
להרבה תפוצות ישראל יש שיעורים יפים

ממאמרי האדמור הזקן כדאי להשלים נלמד טיפה
מפרשת

וישב שבדרך כלל גם הישב במקץ עצים קרובים
לחנוכה

א נק מתורה
אור נסביר קצת נתקלל יותר כדי להתכלל

במאור של האדמור הזקן שייתן לנו כוחות
אמונה ופנימיות לעבודת

השם השיעור להשבת החטופים הביתה לשלום
בגוף ונפש ונשמה לרפואת הפצועים ולעילוי

נשמת
הנרצחים כל העניין של

השבי דיברנו על זה בקליפ המתאים במלחמת
חבות זל כדאי לראות את זה שמה אבל זה בעצם

נמשך מזה רמז לדברים רוחניים גם מצווה
גדולה לפדות שבועים גם בגוף וגם

בנפש אבל מאחורי הדברים גם יש פנימיות היו
תרבויות זרות בעבר

הרומאים הויקינגים
א כל מיני תרבויות או עמים

ברברים א ולא ברברים כמו הרומאים
שהם ברברים אבל ברברים עם תהודה

כאילו עם תעודת

הוקרה שהם היו מעבידים ומנצלים ועושים
דברים נוראים בכל

מקרה אז היו ילדים שהיו לוקחים אותם
בשבי כעבדים

ולפעמים הם היו נהפכים לבני משפחה בגלל
מטרות אסטרטגיות

א או בגלל ש נצר חיבור ואז הילד גדל
בשבי והוא שוכח בכלל שהוא בשבי פתאום זה

הבית החדש שלו הוא מתחיל לאהוב את אלה
שהרגו את ההורים שלו ואת המשפחה שלו אפילו

כי הוא היה ילד הוא לא זוכר הוא מבולבל
אבל יש בו כאילו שתי נפשות ופתאום הוא

רואה את

ה את המציאות שהוא נזכר בה כילד והוא
במלחמה בתוכו מי המשפחה האמיתית שלי

אז אותו דבר המטריקס עושה לנשמה וזה מצווה
לפדות את השבויים באמת הוא היה גם שבוי

בכלא הרוסי אז מצווה לפדות את השבועיים
בחוץ ובפנים אבל כל השווים בחוץ זה בא כדי

לעורר אותנו לעשות פדיון שבועים רוחני
פנימי דרך המצווה החשובה הזאת אנחנו כמובן

אמרנו גם קליפ יהודי אחד שווה 1ל מחבלים
כמובן גם יותר זה היה רק דוגמה להעביר את

הר עיון כי מעט אור דוחה הרבה מהחושך
יהלום אחד שווה הרבה גרגרי חול ובכל אופן

מה שאני רוצה להגיד

ש היייתה פה מכה מאוד קשה שזכה להתחזק
ולהתעורר ולקחת הכל לטובה אבל זאת אומרת

כל דבר בגשמיות לא באופן ישיר כי אם אני
גבוה זה לא אומר שאני רוחני אבל במהלכים

גדולים במיוחד כלפי עם ישראל שהם המרכז של
ל צריך לראות איך אנחנו מחברים את זה ל

לדבר פנימי לדבר רוחני כי אם לא אז כאילו
הדלקת תבוא ממקום

אחר
כי מה שצריך לתקן זה את הנשמת הפנימיות

אנחנו לא בינה מלאכותית כל הגוף הוא אמצעי
קשה לנו לחיות את זה כי אנחנו בדרך כלל

כאילו קלויים במטריקס
במטריקס במטריקס או ב

א איך זה נקרא
מטריקס ס כמו שאני קורא לזה מצד הקליפה

שבזה או מטריקס זה יכול להיות ריקים להגיע
לאמת בבחינת מתוך שלא לשמה לבוא לשמה יפה

כי הגשמיות היא לא לשמה והרוחניות היא
לשמה אז זה אומת טריקס טריקים להגיע לאמת

בבחינת לעבוד על יצר הה משכול לבית המדרש
או מטריקס ס שהגשמת אותנו ובכל אופן שנזכה

לבדות את השבעים שבתוכנו מחוץ עלנו
ו

שיחזרו שלמים בגוף נפש
ונשמה ושכולם יחזרו

הביתה אזה לא פשוט לא פשוט יש הרבה הצגות
בתקשורת בחוץ אבל יש שבועים שהם במצב לא

טוב וצריך להתפלל עליהם אבל לא כי מקבלים
על זה לייק לא באמת לנסות להרגיש את צרת

הציבור לא רק מתוך המצפון האמי באמת
להתחבר לנקודה הפנימית של היהודי שלא לא

תלויה בדבר
שנזכה כי הבורא רוצה מאיתנו בעיקר

תפילה בסוף הבורא מזיז את הכל אבל אם לא
נשתדל באמת אז כאילו לא יהיה לנו תפילה

אמיתית זה תהיה תפילה לא שלמה לכן אנחנו
משתדלים לא כי ההשתדלות גורמת אלא כי

ההשתדלות גורמת לנו לתפילה יותר עמוקה אז
זה דבר מאוד עמוק אוקיי אז אני אקרא קצת

האמת זמני קצר אבל ננסה
שיר

המעלות אוקיי רגע מה השעה בסדר שיר המעלות
בשוב וכולי היינו כחולמים הנה החלום הוא

מחבר שני הפכים בנשה אחד וא מרכיב שני
עניינים הפכיים כאילו היו

לאחדים והנו מפני כי בשנה נסתלק מוח השכל
המפחיד ולא נשר הכוח המדמה כוח המדמה יכול

להרכיב בית עניינים מפחים הופכים כמו
ספינה רצה באוויר כמו שכתב הרמבם בשמונה

פרקים רק שבקיץ מתעורר כוח השכל הוא שולט
על כוח המדמה ואינו מניח להרכיב לפי שהוא

רואה באין שכלו שהם דברים נפרדים ואינן
מתכנים כלל יפה מאוד לכן אצל ילדים

הדמיון מאוד חזק הוא רואה איזה סדרה
בטלווזיה הוא מדמיין שם עולם שלם גרוי קטן

כי זה לא נסגר לו עדיין
לגמרי אבל זה רק סמל בתוכנו יש הרבה ילדים

בכל אופן מה שרציתי
להגיד אז החלום הוא בית הפכים חלום זה

מלשון חולם
זה מה שרואים מעל האותיות זה כמו צד הימין

צד

האמונה ושמה כל ההפכים יכולים להתחבר אבל
שיורדים לגוף אז הם נפרדים אנחנו צריכים

לחבר אותם לפנימיות מה זה החלום
לקיים את גילוי ההטבה האלוקית כמו אגדת

דיסני יש אגדת דלת סיני להגיע לחיבור
ואהבה עם כל בני

האדם
אבל אהבה אמיתית לא בכאילו לכבוד מדבר על

מצד
האמת וזה החלום ויש בו הרבה מדרגות עכשיו

צריך להוריד את החלום הזה
ללב כמו שכאילו במשל בתוך המטריקס אתה

חולם על ממה שאתה רוצה שיתגשם אבל זה רק
תרגיל בעצם החלום האמיתי הוא בתודעה

הרוחנית מה שרואים בשינה זה רק איזה
הדמייה מאוד רחוקה מהחלום

הרוחני ואם ניכנס עוד יותר עמוק וזה לא
השיעור דיבר בשיעורים המתאימים על זה

תחפשו את זה ביוטיוב כל העולם הזה הוא
בעצם חלום כי הוא מטריקס ביחס למציאות

האלוקית אז יש בזה כמה הבחנות כיש חלום
מצד האשליה שבו ויש חלום מצד האלוקות שבו

כתוב הוא ביד נביאים הדמה כמה שהוא קרא
לזה כוח המדמה יש דמיון אלוקי המתוקן

בהשוואת הצורה לאלוקות זה כוח הבינה זה
דבר קדוש טהור ועליון זה כוח הנשמה שבאדם

לכן זה דמיון כי זה כאילו מעבר לחוקים
מעבר לחומר כמו גל וחלקיק שזה בחינת הבינה

הגל וחלקיק זה צד המלכות הפירוד שהם בית
הפכים אבל בבינה הם יכולים להתחבר כמו

שרואים ש החלקיק עובר בשתי הסדקים זה רק
סמל כן זה אתה יכול לעשות כל הם נישואים

ואתה כל כולך אנוכי זה רק משל לא לעשות
מזה

תורה אז אנחנו צריכים בעצם להגיע לכוח הזה
אבל זה משהו רוחני אבל באמת כסמל כרמז

רואים בגש שאתה יכול לחלום על כל מיני
צירופים יש סרטון שעשיתי שאדם חולם על

מעבר דירה והוא מרגיש שזה אמיתי חפשו את
זה ביוטיוב או בטיקטוק או בפייסבוק או

במטה סליחה בכל מקרה אז בחלום כוח השכל
נכב שזה צד שמאל לעניין שלנו וכוח המדמה

עובר זת צד ימין זה כמו שאם אדם נותן
מאמין בדמיון שלו הוא נותן לזה תוקף וכוח

רק צריך להאמין בדמיונות אמיתיים לא
באמינות תפלות בדמיון האלוקי כל העולם מה

זה בנוי על דמיון חברות
רטים הרבה דברים הם הם כאילו הדמיון שלנו

נותן להם תוקף ומשמעות כמו כסף החלטנו
בדמיון משותף שיש לזה

ערך אבל יש דמיון שוא נהפך לחלק מהחיים
הדמיון אפשר לנו להתפתח זה לא כמו בשרת

כוכב הקופים הקופים לא אין להם את הכוח
הדמיון הזה הם לא יכולים להתקבץ ולגדול

ולהתפתח אבל כוף שבאדם הוא דווקא לוקח
אותו לקליפות בכל מקרה כוח הדמיון זה כוח

רוחני וזה החלום אבל לא החלום בלילה שאדם
עכשיו במצב של הסתרה אלוקית אז הוא צריך

לחלום בכוח האמונה ולהתחבר לכוח הרוחני
שבו למעלה מהדעת זה החלום האמיתי הסברנו

את זה במאמרי הרבה שגם באחת
הפרשות כמו שכותב הרמבם בשמונה פרקים

שמונה זה עניין של נשמה רק ש שבקיץ מתעורר
כוח השכל קץ מקץ פרשת מקץ מלשון הקיץ זה

קו שמאל שהרצון לקבל מכבה את הדמיון כמו
שהחלקיקים

למדוד את הניסוי והכל
מתפרק הוא השולט על כוח המדמה ואנו מן

יכול להרכיב כי זה התפקיד שלו אבל דווקא
הקו האמצעי יכול חבר את שניהם לפי שרואה

בעין שכלו שהם דברים נפרדים ואינן מתאחדים
כלל כי זה בית הפחים השפעה וקבלה רוח

וחומר פנימיות
וחיצוניות אוקיי שנייה

אחת אוקיי אגב יש הרבה מה לדבר מזה אני
מוגבל בזמן תגיבו שתפו את הסרטון יו

לייקים אני אולי אמשיך ללמד את זה כמו כן
אני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון

לערוץ לתמוך בפרסום השיעורים שעולה הרבה
כסף מכיסי הפרטי להפצת הפנימיות אשמח אם

תהיו שותפים יש כפתור תודה או להירשם
כחברי מועדון זה הכי

טוב מצוה גדולה להעיר את הפנימיות ולעזור
לי בעצם לעשות את זה א

אוקיי פרק
ב' אוקיי פרק

ב' אגב חג הגאולה וחנוכה זה גם עניין של
חלום כי יש שיעורים טובים על חנוקה כדאי

לראות אותם ואני אשמח ללייק שיתוף ותגובה
לייק רשי טובות לי יש קליפות או לי יש

יותר קדושה ובכל אופן
א חנוכה זה גם בחינת

חלום למה כי ולי מהרצון
לקבל לכן אין לנו רשות להשתמש בהם שזה צד

הגוף אלא לראותן בלבד כמו לראות בחלום אזה
דווקא מאוד מתחבר גם לעניין שהוא אומר

פה שאני אזכה לקבל את כוח הגל הזה את כוח
החנוכה שהוא כן קשור לגוף בבחינת

עוד אבל עדיין בבחינה של שמירה ולא זכירה
כמו בפורים

זאת אומרת זה יותר ראה ועדיין לא
אהבה

אוקיי פרק ב' כן אין לנו יותר זמן כנראה
נסיים את את פרק ב עשינו את ההשתדלות ואם

יהיה תגובות שיתופים ותנו אז אני אני בלי
נדר אני ממשיך עם זה גם נדר זה בחינת בינה

וכן העניין בגלות ניצוץ אלוקות בנפש האדם
פשו בבחינת שנה והסתלקות המוכן מה זה

הניצוץ הזה
הנפש הרוחנית ש באדם שיכולה לפעול מעבר

לזמן ומקום הדר חילוף תמורה מעבר למטריקס
כמו כן היא מתבטאת ברצון להשפיע נחת רוח

לבורא ולא לקבל לעצמו כלל שה רק נקודה
קטנה כמו פח השמן הקטן יכולו להרכיב בית

הפחים בית דברים

הפכיים זאת
אומרת כן הענין בגלות ניצוץ אלוקות וכולי

כולה שהוא בחינת שינה והסתלקות המוחין
דהיינו האדם המוחין אולי הוא לא מדובר על

שנה בלילה גם אבל זה סמל בתוך היום האדם
עצמו רדום מבחינה רוחנית כי הוא רדום

לעולם הרוחני הוא חי רק את העולם הזה רק
את החיצוניות אז זה נקרא שהוא ישן גם אם

הוא עומד על הרגליים להיות כל היום טרות
במסע ומתן איש לבצעו

מקצהו יש את המסע ומתן הגשמי שמאוד מטריד
האמת גם אותי גם אני חי במטריקס ואם ניכנס

יותר פנימה מסע ומתן של יצר הרע תעשה
מצוות כדי לקבל שכר כל היום הוא עושה

חשבון מה יצא לי עבודת השם אז זה מפריע לו
להשיג את האמונה התאורה להשפיע נחתו אח

לבורא זה פה ונה לזה תו ד היינו לבחינת
הלא לשמ הגם שבתפילה מעוררת האהבה ללכן

שמים שמן זית על הזית לזכור את התכלית
להגיע לשמע גם שבתפילה מעוררת אהוה שתחפץ

להתפשט מלבושיה לדבקה בו יתברך מחמת
התבוננותו ביחוד הילאה וייחודה הטעה איזה

תפילה מנחה שחרית של שבת גם אבל לפעמים זה
לא תלוי בשעון אל התפילה זה רק רגע של

התעוררות עמוק בזמני התפילה הקבועים זה
רגעים מסוגלים מאוד להתעוררות אבל יצר הרע

נלחם שמה קשה כי ההתמדה יכולה לשבור אותו
וזה התפקיד שלו לאמן אבל המאמן הזה מאוד

קשוח לפעמים כדי שיהיה אמון אמיתי אף על
פי כן אחר התפילה חולפת ועוברת הו דיינו

היה לאדם רגע של תפילה התעוררות הוא תפל
להשם עולה למעלה תפילין גם לשון תפל

פתאום הגוף משתלט עליו התאבות החיצוניות
שוכח מהחלום שהיה לו

ונכנס לחלום גשמי ונו שם לליבו כי הוא
היפוך התבוננות שבתפילה הוא מדמה בלב

להרכיב ולחבר שני עניינים מפחים יחד כאילו
היו לאחדים באמת הם נפרדים ורחוקים זה

מזה

רגע דהיינו זה כבר לא היה כמו בתפילה
ובכוח החלון פה

במציאות גם במטר אבל אם ניכנס יותר פני ב
ממציאות ש שבאים לתקן את הרצון לקבל את

יצר הרע ולא רק את יצר הטוב שזה עיקר
התיקון לכן צריך את המן צריך את

הגויים זה משהו שצריך להיות אור אליו אור
לגויים חג האורות אבל שמה אי אפשר להמשיך

את האחדות הזאת בחלום
לגוף כי הגוף לא רוצה את זה התפקיד שלו

למרוד בזה ופה מתחילה העבודה
הקשה כי פתאום זה הפוך לגמרי אז האדם היה

בתפילה בהתרוממות פתאום בא לעולם הזה
ו יש לי שם שעון ופתאום דהיינו לעולם הזה

לעניינים הגשמיים שלו או מבחינה גשמית
דהיינו גשמיות ממש כמ שאנחנו מכירים או

מבחינת דברים שקשורים לרצון לקבל שבו גם
אם זה עסקה

שמיים אז פתאום רואה שפכים האלה לא יכולים
להתחבר פה באמת הם לא יכולים הוא חייב

לעלות למקום עליון כדי לחבר אותם לעתיד
לבוא וירדו רגליו על הר זתים או עד הרזת

איך כתוב רשמו לי בתגובות שכחתי אבל כרגע
אין לנו את היכולת הזאת הוא דיבר פה על

זתים לא זה פנל זיתו
היפה אני שמתי את הדיבור שלי על הילוך

מהיר שתיים כי אני קצת קצר בזמן אני מקווה
שאתם מבינים

אותי ונו שם לליבוי הוא הפך התבוננות ש
בתפילה הוא מדמה בלב להרכיב ולחבר שני

עניינים הפחים יחד כאילו הל אחדים במת הם
נפרדים ורחוקים זה מזה היצר הרע מרמה אותו

אומר בוא תחבר את הרצון לקבל שלך לקדושה
אבל הרצון לקבל הוא רוצה לקבל לעצמו הוא

לא רוצה קדושה הוא משתמש בקדושה כמו פרעה
לעצמו כי גם דכתיב בתורה שש שנים תזר

שדך וכן בקריאת שמע ולעבדו בכל לבכם וכולי
ונתתי מ ארצכם ואספת דגנך וכולי וכולי הנה

הכל הוא על דרך העבודה כידוע זאת אומרת זה
האדם בתוך עצמו עובר את התהליך הזה לא

הסדה הגשמי זה רק תרגיל בתוך ויש שדה זה
הרצון שלו מלכות נקראת שדה כמו שרואים שיש

הרבה כוכבים וגלקסיות בנפש יש יותר
שדות יש הרבה הרבה מה לתקן כשיוצאים

מהמטריקס מתחילה עבודה אמיתית במטריקס
אנחנו מתעסקים בגולות אבל בלי גולות לא לא

נעלה לגילויים אלוקיים לגלגלים חייב
להתחיל מגולות אין טעם לתת לאדם גילוי

גדול אם עם גולות הוא לא מתעסק לשם
שמיים לכן יש תהליך אבולוציה רוחנית

התפתחות אגב אין אבולוציה בגשמיות זאת
אומרת יש חלקית אבל לא כמו שמסבירים עשיתי

על זה סרטון תשלמו את זה שמה למרות שיש
מקובלים שאומרים שיש אני יודע שבכל ענייני

העולם הזה יש בהם עניין עבודת
השם שש שנים תזרעו בשנה השביעית וכולי

והוא עניין הבירורים שבבחינת שש שנים ש זה
בחינת

ההגיה דיינו כל רצון שאדם נפגש איתו יש את
צד השש ואת צד השבע חנוכה אגב זה שנה כי

זה בא להראות את העלייה מעל כוח העולם
הזה זה שונה מהמנורה שזה צד הגוף האהבה זה

דווקא שבע כי זה בא להראות שקשורים לגוף
שהוא בחינת

השבע והל שבבחינת השנה השביעית כמו שנתבאר
במקום אחר ואחר כוונת הלב אינן הדברים אבל

לב ההמון נטים אחר בצם להטריף לחם חוקם

כפשוטו לבבם לא כ ידמה וליבם לא נכון על
פי הכוונה הראויה וכל אישעם וכלל חפצם

למלות די מחסורם אשר יחסר להם בצרכי גופם
יפה מאוד ושים מצרכי הגוף עיקר וזה הוא

ממש היפוך התעוררות שבתפילה להיות נקבה
בליבו אהבה להשם לבדה בלי התערבות זר חס

ושלום וכולי זאת אומרת מה יצר הרע
עושה דאינו הרצון לקבל לעצמו שבאדם שזה

חלק מהותי מהאדם כרגע אבל זה לא המהות
האמיתית שלו המהות האמיתית שלו זה הנשמה

אבל זה גם חלק ממנו ששות מורכבת זה נקרא
הנפש הבהמית הרצון לקבל בעל מנת לקבל

לעצמו והנפש האלוקית זה הרצון להשפיע לנחת
הוח לבורא עכשיו שאדם משתמש אולי אני

אתחיל מלמטה שאדם משתמש בעולם הזה בחיים
כל מה שמעניין אותו זה להנות יותר לצרוך

יותר לקחת מאחרים
יותר אז הוא לא ידמה את האלוקות הוא לא

יתחבר אליה הוא לא ייראה את האחדות אבל או
שלב יותר מתקדם שהוא משתמש בתורה אבל לא

כדי להשפיע תרוח ליוצרו או בבחינת מתוך
שלא לשמה בא לשמה שם האור שבא יחזירו על

המותב אלא הוא עושה את זה כדי לקבל יותר
אורות מהתורה אבל מותר להתחיל מזה אבל

אסור להיתקע שמה וכל הגלות מה שאומר רשבי
הקדוש בתיקוני הזוהר זה בגלל שנתקיים בלא

לשמה עכשיו כולנו בלא לשמה ויש בזה גם
הרבה מאוד מדרגות אבל המטרה היא להיות בלא

לשמה המביא לשמה וצריך לכוון את כל המרץ
והנפש לשמה בחיצוניות התורה

99% זה נזרק מהם בפנימיות יש סיכוי לעשות
את זה בחסידות לכן זה כל כך חשוב כי אם

אני עושק רק בחיצוניות אני נתקע במעשה
בפעולות ואני לא מגיע לכוונה הפנימית

לנשמה וצריך להיזהר מזה
מאוד והמטרה היא בסוף לחבר את בית ההפכים

האלה לקחת את הנפש
הבהמית ולתקן אותה שהיא ב בחלה בבחינת

קליפת
נגה ואחר כך לעתיד לבוא גם את גימל קליפות

הטמאות ואז יבולה המוות לנצח לא ירע יותר
אבל יש עוד הרבה עבודה אז השדה היא מאוד

גדולה כי רצונו של הבורא הוא גם מאוד גדול
להטיב

לנברא אז זה דברים עמוקים עכשיו כולנו בעל
לשמה אגב רק העבודה היא כמו שאמרנו אמת

טריקס להשתמש בטריקים הנכונים להגיע ל
לשמה כולנו חיייבים להגיע לשמה אין שום

הנחה אחרת מה הועילו חכמים בתקנתם לזה היה
הצמצום לזה היה את התפשטות העולמות זה כל

המטרה כמה להרגיל הזה איך ומתי פה העבודה
של האדם פה הבחירה שלו וזה עסק לא פשוט

בכלל אבל אנחנו צריכים לקבל כוח
מהתורה דחוף לכן מה לכוון באור ה חנוכה

ייש סרטון יפה על החנוכיה אני שמח שיצא לי
לעשות אותו למרות שהתעצל י כי היה כבר

סרטון משנה שעברה
אבל למה התעצלתי כי החלום הגוף לוקח אמרנו

ה מקץ לוקח אותך לגוף לא פשוט אז אמרנו
שמה וגם יש סרטון להשפיע נחת רוח ליוצר

שלא מדעתו תראו את זה אנחנו רוצים לכוון
להגיע בעיקר לנשמה לה בעיקר

לפנימיות בעיקר

לנשמה וזה פנימיות התורה יכולה לתת אין
תחבולה אחרת

בעולם אוקיי מה השעה לצערי אני חייב לסיים
אם אתם רוצים המשך למאמר אני מוכן ללמד

תגיבו תראו עניין אני יודע שהרבה רואים
ולא מגיבים יש לי את הנתונים ביוטיוב

ובפייסבוק
אבל תגיבו כדי שאם יש ביקוש מלמטה אז יש

ביקוש מלמעלה וגם זה כתוב ואולי בזה נסיים
א מכל מלמדי

השכלתי תלמידה יותר
מכולם אומר הרבש הבעל שם טוב של דורנו

מבחינתי רבי ברוך שלום הלוי אשלג בנו של
בעל הסולם

הקדוש אומר מה הוא אומר אומר דבר
יפה מכל מלמדי השכלתי

מלמדיי
זה מצבי העליות אני מקווה שאני זוכר את

הציטוט נכון תלמידיי זה ירידות דווקא
מהירידות למדתי יותר מכולם

ורבותיי אני חושב זה
מצבי בוא נראה אולי הרב גוגל יעזור לי

רגע כן הרב גוגל עוזר לי

פה אמר בתלמוד הבבלי הרבה למדתי מרבותי
ומחברי יותר מרבותי ומתלמידיי יותר מכולן

זאת אומרת חבריי זה מצבי עקביות אהבת
חברים אהבת ישראל זה דבר מאוד ו שוב

רבותיי זה מצבי העליות שבאדם אבל הוא אומר
דווקא מתלמידיי תלמיד זה שאלה

חיסרון למדתי מהמהם יותר מכולם דיינו
דווקא מירידה הוא למד אין אדם עומד על

דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם אז זה לא
נקרא שהוא נכשל בכוונה אלא הוא מנסה

להצליח והוא נופל שנזכה
אוקיי אני אסיים במשהו מבעל הסולם

הקדוש כדי להתחבר לעניין של של אור הנפש
האלוקית שדיברנו

ממנה אני אקרא את זה בלי להסביר כי זמני
קצר אבל מתוך הקריאה בעזרת השם שיכנסו

הדברים ללב יש קטע קטן שהסברתי את זה תראו
את זה בטריק

טוק למה אני קורא את זה כי זה מאוד קשור
לעניין של חנוכה זה מותר לנו לראותם אבל

לא להשתמש בהם זאת אומרת להשתמש בתורה
סליחה לגשת

תורה אבל לא כדי לקבל ממנה לגוף אלא לנשמה
להשפעה

הטהורה רק אז אנחנו כמו גל כל עוד אנחנו
באים לקבלה ולפניי כדי לקבל אנחנו כמו

חלקיק לא רואים כלום אבל משמה מתחילים וזה
בסדר גמור עשה מצווה אחת וכולי אין עבודת

השם וקיום המצוות זולת לשמה שפירושו לעשות
נחת רוח ליוצרו שהייתי ילד ניסיתי לדקלם

את זה בעל פה אז בוא נראה אם אני זוכר את
זה זה לא נכנס ללב אבל

דלתי אבל כבר הנהיגו חזל לעסוק בתורה
ומצוות שלא לשמע שמתוך שלא לשמע בא לשמע

אני מציץ לראות שאני זה אומר אני שהמצווה
הראשונה והיחידה היא אני זוכר רק את הסוף

לא משנה הנה עכשיו עשיתי את זה לכבוד
הפסדתי את לשמה אומר אני שהמצווה הראשונה

והיחידה שתהייה בטוחה יותר לבוא לשאיפה
לשמה היא לקבל עצמו שלא לעבוד לצורכו כלל

אלא במידת הכרחיות לעבוד
בהם כלומר בדיוק על ידי סיפוק יומה בלבד

בשר הזמן יעבוד למען הציבור להושיע נתקיים
ולכל בריאה בעולם צריכה השועה והטבה הוא

נתן פה טיפ טוב כדאי לקחת את זה ממנו אבל
כשה ליישם את זה אז כל אחד יקח מזה לפי

המדרגה
שלו לשמש הבריות על פי מצוות השם יתברך

במצווה הזו יש שתי מעלות אחת אשר כל אחד
יבין שעובד מפני שהעבודה זו מאושרת ומסכמת

על ידי כל בני העולם היות ואנושות התפתחה
היום מעריכים מישהו שנותן לה

זולת אבל זה לא סיבה מספיק טובה אבל זה
ההתחלה מה הסיבה הטובה והשנית מפני שיכול

להיות שמצווה זו אי מכשירה אותו טוב יותר
לבוא לקיום תורה ומצוות לשמה היות שההכנה

נל היא חלק מהמטרה כי רגלו לעבוד את
הבריות הרי הוא השה אחרים ולטובתם ולא

לעצמו ואם כן לאט לאט יפשר לעשות מצוות
השם בתנאי

הנרצה לטובת הבורא יתברך ולא ל את עצמו
שזה הנס חנוקה אגב מובן שהכוונה צריכה

להיות למען קיום מצוות השם יתברך כן לא
מטעם כבוד מצפון אנושי אלא באמת מטע

מהחיבור לבורא שזה דבר אחד אבל אי אפשר
להפריד ואהבת לךה כמוך אני השם אם מפרידים

את זה הבניין מתמוטט אבל מותר
להתחיל היה עוד

קטע

רגע

אוקיי אין לי את זה פה בקיצור הוא אומר ש
אומר אני שהמצווה המסוגלת יותר היא בין

אדם
לחברו שזה קודם לבין אדם למקום אז הרבה

בתחומי התודעה מפרשים את זה בכל מיני
צורות גשמיות אז אני אסביר מה הוא אומר זה

משפט ידוע שהמצוות שבין אדם לחברו קודמות
למצוות שבין אדם למקום זה משפט של בעל

הסלם שגם הרבה פטו אותו אז אני אסביר מה
הוא מתכוון הוא לא מתכוון שאתה צריך כ

מצוות רק בין אדם לחברו ולזרוק את האדם
למקום אני אסביר את זה בקצרה הוא מתכוון

קודמות מבחינת המאור שבתורה מחזירו על
המותב שיהיה סיכוי יותר טוב אם תפה ל אהבת

הזולת מאשר תשב ותלמד עם עצמך שזה יותר
יביא אותך לל שמה אבל מצד שני אם לא תלמד

על זה אז תעשה את זה רק מבחוץ ולא מתעם
מצוות השם אז צריך לחבר את בית ההפכים

האלה לדבר אחד גם לפעול ב כלפי הזולת וגם
ללמוד על זה לחיות את זה מחשבה דיבור

ומעשה אבל ם זאת זה עדיין קודם למה זה
קודם כי בן אדם למקום זה נקרא טריק

פיקודי כל עוד אני לא אוהב את
הזולת לא יראו לי את האור האלוקי שזה נקרא

בין אדם
למקום לכן משפיע על מנת להשפיע קודם למקבל

בעל מנת להשפיע זה הפירוש הפנימי למה שבעל
הסולם מתכוון אבל אם נרד את זה לרמה

הפרקטית של העבודה שלנו כדאי יותר לכוון
כוונות בין אדם לחברו מאשר בין אדם

למקום למה כי זה יותר מסוגל להביא לה לשמה
אבל זה לא אומר שאתה זורק את האדם למקום

חס ושלום אבל את הנפש תשקיע יותר באהבת
הזולת כשמחברים את שתי אלה זה דבר גדול

וזה בדיוק מה שהחסידות עשתה בעולם לפני זה
היה עניין של למדנות של ידע של שכל של

ריבוי מצוות ה אמרה לא תאהב יהודי פשוט
תפעל תעשה חסד תתחבר סעודת חברים התקבצות

זה בדיוק התיקון של
החסידות אז נסכם מה זה אומר שהמצוות בין

אדם למקום בין אדם לחברו קודמות אז
בפנימיות זה אומר חברו זה נקרא מצד

הופכיות מידת ההשפעה ומקום זה נקרא הרצון
לקבל זה העיגול זה נקרא מידת הקבלה אז

קודם אני מתקן את הנפש ואחר כך את הגוף זה
ההסבר הפנימי הסבר פשוט יותר הפרקטיקה

יותר מסוגל להגיע לשמה אם אני נותן את
הנפש שלי באהבת ישראל ואם אני חושב שרק

לימוד וקיום מצוות כמותי יביא אותי לזה אז
אני מפסיד דווקא באהבת הזולת לחפש את

המאור אבל זה לא נמדד בכמות זה נמדד
באיכות צריך למצוא את האיזון כל אחד על פי

מקומו הלוואי ונזכה אוקיי תודה רבה כאן
סיים כי נגמר זמננו

אה שיהיה חנוקה שמח הבא עלינו לטובה
ושנזכה לעלות מעלה מעלה אמן תודה רבה

נהניתם שתפו לייק ותגובה ביוטיוב בטיקטוק
בפייסבוק במטא

ב כדי שזה תמשיכו לראות תוכן וזה ייזכה את
הרבים תודה

רבה בשורות טובות לכולנו אמן ואמן