קבלה – מושגים : מקננא ניצוץ נברא ניצוץ קטן

תודעת הנסתר – #תודעת #הנסתר #חכמת #הנסתר #חן #תורת הנסתר