קבלה – מושגים : קליפות

תודעת הנסתר – #תודעת #הנסתר #חכמת #הנסתר #חן #תורת הנסתר