הודעה לכבוד פסח ממייסד אור הסולם

הודעה לכבוד פסח ממייסד אור הסולם, קמחא דפסחא לאור הסולם.
מתוך מאמר "שיחה בענין "גדולה שימושה יותר מלימודה"" מאת הרב בנימין סינקובסקי זצ"ל:
"יום א' פ' בראשית תש"חבענין ספר הזהר והפירוש שלו שהוא כותב ושאנחנו לומדים, אמר כי אלה שמטפלים בצבירת כסף להדפסת הזהר שלו, הוא יותר מלימוד. והסביר זה במאמר: "גדולה שמושה יותר מלימודה".כי השכל החיצוני המלביש את למודי התורה על יד השולחן מפיג ממנו תשעים ותשע אחוז מאור התורה, ואפילו המעט שנשאר אינו מועיל למה שצריך להועיל, כי השכל החיצוני תפקידו ממש ההפך ממה שצריך בעיון בתורה לעבודת הבורא, ולפיכך עד לאין ערך גדול השמוש של תלמידי חכמים יותר מלמודם, שאז אינו הולך לאיבוד אפילו משהו, והכול נמסר לתלמיד בלי בזבוז כלשהו, והיינו בענין אסוף כסף להדפסת הזהר שהוא ממש אותו הדבר כמו שמוש, התבטלות, דבקות."
בעל הסולם מתייחס לנאמר ביד בנימין להוצאה לאור של ספר הזהר. ברוך ה' ספר הזהר יצא לאור, כעת עלינו להוציא לאור את יתר כתביו אשר טרם ראו אור.
מטרת אור הסולם היא לפתוח לציבור את מרחבי חכמת הקבלה על פי דרכו של בעל הסולם, ולתת לעוסקים בה כלים להתקדמות לימודית ורוחנית.
בקרו באתר שלנו אור הסולם www.orhasulam.org
לתרומות ותמיכה בעמותה https://bit.ly/3rtXKCI