מלאכת הסולם – תיקונא עשרין וארבע | יג-טו | ספרו של הרב מרדכי שיינברגר

תיקוני הזוהר -מלאכת הסולם – תיקונא עשרין ותלת | יג-טו | הרב מרדכי שיינברגר