:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Descending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

423 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

292 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

361 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

49 Views0 Comments

49 Views0 Comments

<center><iframe src="http://kabbalah.pw/wp-content/themes/detube/carusl/sulam/new.html"width="900" height="100" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>          

40 Views0 Comments

סיכום של הרב דוד היימן מתוך שיעור זוהר היומי תאריך הסיכום: ח' תמוז, מספר השיעור: 353 השיעור על עמודים קנ"ז עד קנ"ט בזוהר בראשית ב'. כיצד נכון להתיחס לחיכוך הפנימי שאנו מרגישים בחיינו? מצטט הזוהר: "ואתם הדבקים בה' ...

‎ בואי כלה – פרשת נח

71 Views0 Comments

‎כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", בו מדבר הרב אדם סיני שליט"א על הפרשה, מה הם העניינים המרכזיים בשבת הקרובה וכיצד עלינו להתייחס אליה מבחינה פנימית. ...

היסוד השבועי -פרשת משפטים

79 Views0 Comments

[four_fifth] בפרשתנו אנו לומדים על אדם הנאלץ למכור עצמו לעבד בגלל שהוא גנב ואין לו איך להחזיר את גניבתו או שאין לו ממה להתפרנס. זהו בכל אופן הלבוש שהתורה מביאה לנו כאן. בא הזהר הקדוש ומסביר שכל העניין עוסק בגלגול נשמו...

היסוד השבועי "האם ניתן ללמוד תורה מגוי?"-פרשת מקץ

117 Views0 Comments

[four_fifth] החיים מזדמנים לנו כל מיני מצבים שבאו לקדם אותנו מבחינה רוחנית. לעיתים אנו פתוחים וקשובים אליהם ומוכנים להוביל את עצמנו לשינוי, ולעיתים-לא. נשאלת השאלה: האם מכל דבר ניתן ללמוד? האם ניתן לקחת כל חוויה או כ...

היסוד השבועי "האני המשותף בין הבורא לנברא"-פרשת תרומה

64 Views0 Comments

[four_fifth]מהו "אני משותף", איך הוא בא לידי ביטוי ובין מי למי הוא צריך להיות קיים? הרב סיני, בספרו "התורה, האדם ומה שביניהם" פותח לנו צוהר לאחד הנושאים החשובים והמרכזיים בתיקונו הפנימי של האדם.

היסוד השבועי "ההבדל בין עבודה פנימית להתרגשות הלב"- פרשת שלח לך

142 Views0 Comments

[four_fifth] ככול שהאדם מתקדם בעבודתו, עליו לראות בעוד ועוד דברים שעוברים עליו סימני דרך לפנימיותו. מצד שני- בראשית דרכו בעבודת הנפש שלו, אסור לו לראות בכל דבר סימן לרוחניות שלו. לכן עלינו להבדיל בין המצבים השונים המת...

היסוד השבועי "הכוונת פעולותינו פנימה תלויה בלימוד התורה על דרך הסוד"-פרשת בהעלתך

64 Views0 Comments

[four_fifth] על האדם לפעול את כל פעולותיו לנקודה הפנימית שבו, שאם לא כן יוצא שמתייגעים לריק. ועל זה אנו מתפללים "לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה". יש לשאול, אם כן, מה צריך לעשות בכדי לבוא למצב בו הפנימיות שלנו תהיה שותפה פ...

היסוד השבועי "הקשבה נדיבה לאמת "-פרשת פנחס

93 Views1 Comments

[four_fifth] אנו מרגישים בתוכנו כל העת מאבק עם התורה: האם זה טוב לי או לא? האם היא נכונה או לא? היצר הרע מצייר כל הזמן ציורים החוסמים אותנו לקבל את התורה בצורה מוחלטת, הוא מציג אותה כפועלת נגדנו, כאילו היא באה להרע לנ...

היסוד השבועי "הרכוש היחיד שיכול להיות לאדם"-פרשת תצוה

96 Views0 Comments

[four_fifth] לבני האדם יכולים להיות הרבה נכסים, אך לא כולם תמיד נשארים אצלו: עושר יכול לרדת לטמיון, חפצים יכולים להיגנב או להתקלקל. יחד עם זאת- ישנו דבר אחד שברגע שהאדם השיג אותו, אף אחד לא יכול לקחתו ממנו. מהו אותו ה...

היסוד השבועי "זמן ומקום רוחניים בנפש האדם"-פרשת ויקרא

91 Views0 Comments

[four_fifth] בפרשתנו אנו פוגשים הרבה את צירוף המילים 'אוהל מועד', המצביע על שני מושגים מאוד חשובים בעבודתנו: זמן,מועד, ומקום-אוהל. ביסוד השבועי הרב בא ללמד אותנו איך להכיל נכון את המושג הזה של הגשמיות, הפועלת בזמן ומק...

היסוד השבועי "חרות היחיד כהכרח קיומי לחברה מתוקנת"-פרשת כי תשא

100 Views0 Comments

[four_fifth] גל עצום של דעות ותפיסות שוטף את העולם. חדשים לבקרים קמים מהפכנים המורדים במוסכמות של החברה. הם אינם מוכנים לקבל את המציאות כמות שהיא. האם לצדיקים הגדולים ולמהפכנים החברתיים יש משהו מן המשותף? מהו?

היסוד השבועי "חשיבות הברית החיצונית והפנימית" -פרשת ניצבים

77 Views0 Comments

[four_fifth] פרשתנו היא מהאחרונות בהן משה רבנו עדיין נמצא בקרב ישראל. לפני מותו הוא מכניס את עם ישראל בברית עם הקדוש ברוך הוא. כאן המקום לשאול: אם עם ישראל מרגיש קרוב לה', לשם מה צריך את הברית? ואם עם ישראל אינו מחוב...

היסוד השבועי "כוחו של הכלל"-פרשת ויצא

106 Views0 Comments

[four_fifth] כל אדם מרגיש את עצמו כישות נפרדת- עם רצונות, מחשבות ורגשות משלו. לכן כשבאים לדבר אתו על אהבת הזולת, קשה לו הדבר. השבוע היסוד השבועי עוסק בחשיבותה של עבודה במסגרת של כלל, של חברה, הפועלת בתוכה ביחסי גומלי...

היסוד השבועי "כיצד נכון להחליט מה נכון ומה לא נכון בחיים"-פרשת יתרו

102 Views0 Comments

[four_fifth] אלפי מחשבות מתרוצצות בראשו של האדם במהלך היום, הנובעות מאינסוף רצונות הקיימים בו. על מנת לעשות בהן סדר, צריך לקבוע בנפשנו רצון מרכזי אחד ואליו להכפיף את שאר הרצונות. זו בעצם עצת יתרו המופיעה בפרשתנו.

היסוד השבועי "לא תעשה לך פסל ותמונה"-פרשת ויקהל

99 Views0 Comments

[four_fifth] האדם מונח במקום של תודעה גשמית ומבקשים לפעול בה ולכוון לנקודה פנימית. מציאות זו טובה ותכליתית היא לתיקון אותו באנו לעשות. יחד עם זאת- ישנו צורך לעשות בירור נוקב בכדי לסמן את הגבול הבלתי מתפשר והיחס הנכון ...

היסוד השבועי "מאבקים באדם בעת הליכתו בדרך"-בשלח

63 Views0 Comments

[four_fifth] פרעה הרשע, לאחר שלמדנו שבוע שעבר שגירש את עם ישראל מארצו, בפרשתנו הוא מתעורר לרדוף אחרי בני ישראל. כן הוא המנגנון הנפשי הפועל בתוכנו: לאחר שיצר הרע נכנע תחת מערכת הקדושה, חוזר הוא ומתעורר ביתר שאת ומבקש א...

היסוד השבועי "מה על האדם לעשות כדי לשנות את מצבו?"-פרשת צו

106 Views0 Comments

[four_fifth] הרבה פעמים האדם נתון במצב בו הוא כבר מבין שעליו לעשות שינוי בחייו, אל הוא לא מוצא את הכוחות והאומץ לעשות זאת. היכן מתחיל השינוי?

היסוד השבועי "מהו ההבדל בין נקב לחלל בנשמת האדם"-פרשת חקת

83 Views0 Comments

[four_fifth] שבוע שעבר למדנו בפרשה שעברה שקרח יצא נגד משה רבנו. המדע נלחם באמונה. היכן שהדבר אינו מובן לאדם, קשה לו לפעול מתוך אמונה. באה פרשתנו ואומרת לנו שלא נטעה לחשוב שלא צריך את המדע בעולם, שלא צריך את הגוף, שלא ...

היסוד השבועי "מהו המוות וכיצד עלינו להתייחס אליו בעבודה?"-פרשת ויחי

108 Views0 Comments

[four_fifth] פרשתנו פותחת עם תיאור קצר של חייו של יעקב אבינו בארץ מצרים, לאחר מכן הוא מברך את בניו לפני מותו, ובסוף מסופר איך משפחתו עולה לארץ כנען וקוברת אותו במערת המכפלה. מהו היחס הנכון למוות ולחיים על דרך העבודה?

היסוד השבועי "מהי מחלוקת ומהו שלום בעבודת האדם?"-קרח

58 Views0 Comments

[four_fifth] בפרשנו אנו פוגשים את קרח ועדתו החולקים על משה רבנו. הטיעונים שלהם הגוניים ומתיישב על ליבם של חבר מרעיו ובהמשך מתפשטים בעם כאש בשדה קוצים. במאמר של השבוע, אנו מנסים להתחקות אחרי המושג הזה "מחלוקת", ומעמיקי...

היסוד השבועי "מהי עבודה פנימית"-פרשת וארא

108 Views0 Comments

[four_fifth] אנו מדברים כל העת שעל האדם לעשות עבודה פנימית. כל מאוויו צריכים להיות מכוונים לשינוי הלב. שם מקום העבודה של האדם. אך טרם הגדרנו בצורה ברורה מהי אותה עבודה פנימית. ובכן- ביסוד השבועי מלמד אותנו הרב סיני של...

היסוד השבועי "מי צריך לשלוט בנפשו של האדם?"-פרשת שמות

108 Views0 Comments

[four_fifth] ישנם שני כוחות עיקריים בנפשו של האדם העומדים לרשות האדם בבואו לבחון או לפעול כל דבר בחיים. הלוא הם השכל והרגש. כוחות אלו, אצל האדם המחפש אמת במיוחד, נמצאים כל העת במאבק. מי ינצח? למי צריך לתת את השליטה?

היסוד השבועי "מנעולא ומפתחא בנפש האדם"-בלק

75 Views0 Comments

[four_fifth] השעה 3:00 לפנות בקר. השעון מעורר שבמכשיר הסלולרי מצלצל.... באופן אינסטינקטיבי האצבע פונה אל כפתור ה"נודניק"... מה עושים, ללחוץ עליו או לא? ואיך זה קשור ליסוד השבועי שאנו לומדים בפרשתנו?

היסוד השבועי "מעשה בלי כוונה כגוף בלי נשמה"-פרשת עקב

142 Views1 Comments

[four_fifth] מה אנחנו מחפשים בלימוד? מהי נחיצות הסביבה ליצירת השינוי המיוחל? ביסוד השבועי, מביא לפנינו הרב סיני שליט"א את הצעדים הנדרשים, הן במעשה והן בכוונה, כדי להוביל עצמנו לתיקון הנרצה.

היסוד השבועי "תפקיד ההזדהות בנפש האדם "-פרשת ויגש

120 Views3 Comments

[four_fifth] האם נכון להזדהות עם משהו מחוץ לעצמנו? התשובה המידית היא שכן, שהרי כך תהיה יותר רחמן, יותר נדיב, יותר נותן. אך מאידך היא יכולה להעביר אותנו על דעתנו שהרי עלולה היא להשתלט על השכל הישר. ביסוד שלנו השבוע ננס...

היסוד השבועי פרשת בא

117 Views0 Comments

[four_fifth] כדי להבין את התנועה של יציאת מצרים עליה אנו לומדים בפרשתנו, יש ללמוד היטב את היסוד השבועי האומר שהעבודה שלנו, כאן בתודעה הגשמית , היא המסגרת הבלעדית העומדת לרשותנו כדי לגרות את פנימיותנו.

‎ השעור השבועי בזוהר הקדוש – פרשת לך לך

59 Views0 Comments

‎תאור - שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בשעור נלמדים מאמרים מהזוהר על פי פרוש "הסולם" אותם מבאר ומרחיב ...

התורה האדם ומה שביניהם

59 Views0 Comments

עמוד 1 מתוך 3111234567...203040...לסוף »