עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – הסתכלות פנימית פרק ג – 58 – אות י"ד – הרב גוטליב