את קשתי נתתי בענן – זוהר נח – 79 – אות רס"א – הרב גוטליב