מהו האיסור לברך על שלחן ריק – מאמרי הלב 40 – תשמ"ט מאמר ט"ז – הרב גוטליב