ההתנגדות פנימית של הכוחות המזוינים לקדושה – הרב גוטליב