ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ – זוהר נח – 75 – אות רמ"ו – הרב גוטליב