מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים – מאמרי הלב 39 – תשמ"ט מאמר ט"ו – הרב גוטליב