אין לנתק את הילד והילדה ממשחקי הילדות והנעורים חלק א' – חובת התלמידים והתלמידות – 07 – הרב גוטליב