וירח ה' את ריח הניחוח – זוהר נח – 72 – אות רל'ו – הרב גוטליב