מהו "לחם רע עין" בעבודה – מאמרי הלב 36 – תשמ"ט מאמר י'ג חלק ב – הרב גוטליב