מהו "לחם רע עין" בעבודה – מאמרי הלב 35 – תשמ"ט מאמר י'ג חלק א – הרב גוטליב