מהי סעודת חתן – מאמרי הלב 34 – תשמ"ט מאמר י'ב חלק ד – הרב גוטליב