מעלים את הנפש הבהמית לקדושה – שיעור בספר התניא פרק ל'ז חלק א' – 42 – הרב גוטליב