שבת זה שין בת – בחצר בית המדרש התל אביב – הרב גוטליב