ויזכור אלקים את נח – זוהר נח – 67 – אות רי'ג – הרב גוטליב