מהי סעודת חתן – מאמרי הלב 32 – תשמ"ט מאמר י'ב חלק ב – הרב גוטליב