וימח את כל היקום – זוהר נח – 66 – אות ריא' – הרב גוטליב