מהי סעודת חתן – מאמרי הלב 31 – תשמ"ט מאמר י'ב חלק א – הרב גוטליב