קבלה למתחיל להפיץ פנימיות או ללמוד פנימיות מה חשוב יותר ומוכרח