י"ב חודשים בתיבה – זוהר נח – 64 – אות ר"א – הרב גוטליב