שמחת הנפש בצאתה מן הגוף המתועב – שיעור בספר התניא פרק ל'א חלק ב' – 36 – הרב גוטליב