מהם הכוחות שצריכים בעבודה – מאמרי הלב 29 – תשמ"ט מאמר י'א חלק א – הרב גוטליב