מדוע הסולם צריך להיות באלכסון בעבודה – מאמרי הלב 27 – תשמ"ט מאמר י' חלק ג – הרב גוטליב