מדוע הסולם צריך להיות באלכסון בעבודה – מאמרי הלב 26 – תשמ"ט מאמר י' חלק ב – הרב גוטליב