בפיך ובלבבך לעשותו – שיעור בספר התניא פרק ל'ו – 41 – הרב גוטליב