פורענות הבאה לרשעים מתחילה מן הצדיקים – מאמרי הלב 23 – תשמ"ט מאמר ט' – הרב גוטליב