הבו להוי"ה כבוד ועוז – ביאורי תפילה 60 – הרב גוטליב