מהו – מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, בעבודה – מאמרי הלב 18 – תשמ"ט מאמר ז' חלק ב – הרב גוטליב