הרשעים לא רוצים לחזור בתשובה – ואני מביא מבול מים – זוהר נח – 50 – אות ק"נ – הרב גוטליב