אמרתי לא ארץ י"ה בארץ החיים – זוהר נח – 48 – אות קמ"א – הרב גוטליב