מהו למעלה מהדעת בעבודה ? – מאמרי הלב 16 – תשמ"ט מאמר ו' חלק ג – הרב גוטליב